Hodjanernes Blog

30 august 2010

HS&L udgiver “Nydansk Ordbog”

Trykkefrihedsselskabet vil ikke have selskab af os andre – i fængslet.

Som trofaste og vedholdende læsere af Hodjanernes Blog vil vide er sproget under konstant forvandling. Ganske ubeskedent vil vi hævde, at nærværende blog i så henseende hører til avantgarden, idet vi utrætteligt yder vore bidrag til klarificering af begreber som uden vor indsats nemt ville kunne glide i glemmebogen. Hvem kan i vore dage f.eks. forbinde en betegnelse som ‘socialisme’ med de talrige partier som i vore dage prædiker underkastelse under mellemøstlige feudalherrer / dunkle dommere i centraleuropæiske fyrstendømmer? – Og hvem skulle tro at feminister engang var kvinder som brændte deres BH i protest mod mænds dominans, når en nutidig feminist anbefaler sine medsøstre at gå i affaldssæk af hensyn til mænd og deres ukontrollerbare drifter? – Ja, hvem vil tro os, når vi siger at farven ‘rød’ engang betød det modsatte af ‘brun’?

Så for at bøde lidt på denne sprogforbistring – der ganske vist kun rammer folk over 30 – forsøger vi at undgå den slags misvisende betegnelser. Eksempelvis kunne et udtryk som ‘Socialistisk Folkeparti’ forlede den uhildede til at forbinde dette parti med ligestilling og/eller folkelighed – hvor begge dele jo er helt hen i skoven. Derfor vor unægteligt mere præcise betegnelse ‘Waffen-SF’ som klart signalerer partiets nyfundne militærliderlighed – affødt af udsigten til en EUSSR-hær,  Frikorps Eurabia.

Ligervis ændrer også det øvrige samfund konstant sine betegnelser i mere nutidig retning. Det er dog ikke slået igennem her på bloggen, hvor vi – tungnemme som landsbytosser jo er – har måttet lide den tort at have modtaget dannelse. Hvilket fremgår af vor ubehjælpsomme sprogbehandling i kombination med et antikvarisk vokabularium som går under betegnelsen ‘dansk’. Men der er håb forude, takket være tidsskriftet Sappho som nu har kastet sig over den sisyfotiske mission at udgive en løbende opdateret ordbog over ‘nydansk’.  Vor taknemmelighed herover kender – ligesom EUSSR – ingen grænser, hvorfor vi som en lille erkendtlighed til forfatterne bringer deres indledende arbejder ud til en bredere kreds i almuen:

Sappho: “Vores nye H, S & L-medarbejder, Pertinax, lægger for med en servicemeddelelse til danskere, der vil undgå at få brev fra statsadvokaten.

Nyt system, nyt sprog

Som George Orwell beskrev i sin roman 1984, vil et nyt politisk system nødvendigvis blive ledsaget af et nyt sprog, der skal gøre det umuligt at udtrykke forkastelige tanker, der var gangbare under det gamle system, eller som beskriver forbudte kendsgerninger. Og når det nye sprog har bidt sig fast i folkets bevidsthed, skulle det gerne medføre, at man ikke kan tænke noget forkert, fordi ordene og begreberne for fejltænkning ikke findes.

I den sidste ende er det meningen at fjerne enhver sammenhæng mellem sproget og nogen ydre virkelighed, hvis den er grim.

Orwell betegnede det nye sprog som “newspeak”, “nysprog”, mens det engelsk, der tidligere var blevet talt, fik prædikatet “oldspeak”, “gammelsprog”. Det førte til fremkomsten af en lang række nye ord, der skulle erstatte de gamle. Blandt de kendte eksempler er “ungood”, “ugod”, til erstatning for “dårlig”, “doubleplusungood” for noget rigtig skidt og “krig” til erstatning for “fred”.

Siden Højesterets dom over Pia Kjærsgaard i 2003, der stadfæstede en ny definition på “racisme”, er Danmarks bedste mænd og kvinder slået ind på en lignende sprogpolitik: Dansk skal erstattes af nydansk, således at enhver, der ikke følger det nye sprogregimente, kan få sin bekomst.

Brugen af nydansk tjener således som en markør, der afslører, om den talende eller skrivende er loyal over for den politiske konsensus, mens brug af dansk omvendt viser, at man er uefterrettlig og styrer direkte mod en domfældelse i byretten.

Liste over nyord

Da det altså kan være farligt at bruge dansk, også kendt som gammelsprog, burde Dansk Sprognævn som borgerservice for længst have udsendt sin planlagte publikation, “Nydansk ordbog”. I mellemtiden vil H, S & L, der jo er sat i verden for at bistå sine medmennesker og lede dem ind på den rette vej, gerne være behjælpelig med en lille liste over nyord. Den kan i sagens natur ikke være udtømmende, men er dog et udmærket sted at begynde, hvis man vil undgå at høre fra statsadvokaten.

dansk: et sprog, der blev talt i Danmark indtil ca. 1984

nydansk: et sprog med rødder i konventionerne (se konvention) og nyere dansk retspraksis, og som erstattede dansk (se dansk)

konvention: et sæt af lovregler, der erstatter Danmarks Riges Grundlov, og hvis nærmere indhold i hvert enkelt tilfælde meddeles af domstolen (se domstol)

domstol: en statsinstitution, der udmåler straffe til brugere af dansk (se dansk)

demokrati: et politisk system, der strider mod Guds ord

frihed: se blasfemi

blasfemi: afvisning eller manglende efterkommelse af de formaninger, som Gud gav profeten Muhammed

ung/de unge: en eller flere religiøst motiverede personer, der kaster med sten eller lægger sig i baghold for politi eller brandvæsen

socialt belastet: en person, der pga. stærk religiøs tro ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som derfor er berettiget til offentlig forsørgelse

racist: en person, som ingen kan lide

racisme: den opfattelse, at Danmarks Riges Grundlov står over Koranen

højreekstremist: en person, der er uenig med Tøger Seidenfaden og Danmarks Radio (se Danmarks Radio), eller som stemmer på Venstre, De Konservative eller Dansk Folkeparti

Danmarks Radio: den statsanerkendte forvalter af nydansk

journalist: en person, der i sit daglige virke udmønter nydansk i skrift eller tale

ekspert: en universitetsansat, der går ind for høje skatter, lave straffe eller stor muslimsk indvandring

hån: gengivelse af Koranens indhold

indvandrer: en muslim

flygtning: se indvandrer

integration: imødekommelse af ønsker fra imamer, klanledere eller Zenia Stampe

integrationskonsulent: en offentligt ansat, der agiterer for integration (se integration)

feminisme: kvinders ret til at skjule deres køn; kvinders ret til at få deres klitoris fjernet eller blive gift med deres fætter

ytringsfrihed: friheden til at efterkomme krav fra EU, FN eller Den Islamiske Konferenceorganisation

kristendom: en gammel overtro, der gik ind for vold

islam: den opfattelse, at fred og tolerance bør herske overalt i verden

islamist: en person, der har misforstået islam (se islam)

Jesus: en muslimsk profet

Bibelen: en forvansket udgave af Koranen

korstog: et umotiveret, voldeligt overfald på tilhængere af islam (se islam)

jihad/hellig krig: en indre, personlig anstrengelse for at være god

H, S & L hører gerne fra medborgere, der kan føje flere ord til listen. Når vi har samlet tilstrækkeligt med nydanske vendinger, sender vi dem til Dansk Sprognævn samt til Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen.   (Tip: Uwe)

5 kommentarer »

 1. Fint!

  Er nedfældet på papir.

  Og så noget helt andet. Hentet fra Uriasposten.

  -Professor fra institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, Jørgen Bæk Simonsen, er af den opfattelse, at diskursen om de fremmede er blevet væsentlig mere fjendtlig siden 11. september 2001. Og den diskurs kan fremavle fjendebilleder-.

  Professoren udtaler: »Jeg har bidt mærke i, at medierne fremhæver folk af anden etnisk herkomst, hvis en forbrydelse er begået af dem. Og den politiske terminologi er inficeret af en dæmonisering af islam.«

  Ja det det rigtigt, og trods sin professor titel fremtræder manden som abstrakt idiot uden skyggen af sund fornuft. Og det har han desværre til fælles med mange af sine professor kollegaer.

  Hvis jeg ser hører og læser at en ung -nysprog) voldtager, begår kriminalitet, udøver daglig vold, kører som sindssyg i trafikken,overfalder tilfældige mennesker på gaden og stjæler deres penge og telefoner, kaster sten efter politibiler og brandvæsen, terroriserer natklubber osv. i en uendelighed, ja så skabes der et fjendebillede.

  Det er en almen menneskelig reaktion. Hvis jeg ser en frådende hund med savl ud af munder løber omkring på gaden, ja så får den betegnelsen -Farlig. Og farlig knyttes sammen med hund. Som en fireårig ville sige. Hund-farlig-bider.

  Hvis to liter vand blandes med to liter vand, ja så har vi fire liter vand.

  En sådan fundamental logisk tænkning, som børn allerede som 3-4 årig er i stand til, ligger overraskende udenfor Jørgen Bæk Simons åndsevner.

  Så her får vi demonstreret krystalklart, hvorfor manden er idiot. Den psykologiske forklaring på idiot-titlen ligger uden tvivl i, at kærligheden til Islam gør blind. Og det er jo ikke unormalt.

  Verden fortrænges og anskues i ens eget tankebillede. For psykiatere som beskæftige sig med de sindssyge betegner tit sådanne tanker som udtryk for netop sindssyge. Men så langt vil jeg dog ikke gå – endnu, selv om dyb kærlighed hos nogle psykiatere betegnes som en slags sindssyge. Men her kræves nok lidt mere forskning.

  Hvis de unge-nysprog) havde hjulpet gamle damer over gaden og båret deres tasker, havde de fået betegnelsen: rare og venlige muslimer. To liter vand er fire liter vand.

  Men da jeg er voksen og følsom, så har jeg medlidenhed med manden. Han har det ikke let. Det er ikke sjovt at rende rundt med et sådant handicap, når man har en akademisk titel. Det vil svare til at være matematik professor og ikke kan den lille tabel på fingrene.

  Like

  Kommentar af Machiavelli — 30 august 2010 @ 07:05

 2. Et par forslag til ‘Nydansk Ordbog’ inspireret af tidligere britisk indenrigsminister Jacqui Smith fra 2008:
  Terrorisme skulle betegnes som “anti-islamisk aktivitet,” idet “der ikke er noget islamisk i at ønske at terrorisere,” – jihadisterne påstår dog det modsatte.

  Indenrigsministeriet har efterfølgende bekræftet at udtalelser som “islamisk ekstremisme” var blevet forkastet på grund af frygt for at de ville opflamme muslimer. Tidligere havde indenrigsministeriet bedt ministre om at holde inde med at henvise til “krigen mod terror” af samme grund.

  Når nu terrorisme er “anti-islamisk aktivitet,” vil “krigen mod terror” så være pro-islamisk?

  For nu at holde fokus på det væsentlige – og borte fra Islam – har Smith’s indenrigsministerium samlet en frasebog der, ifølge the Guardian, “oplyser offentligt ansatte om ikke at benytte termer såsom “islamisk ekstremisme” eller “jihadfundamentalist,” men i steder henvise til voldelig ekstremisme og kriminelle mordere eller slyngler.” EU har udarbejdet og vedtaget lignende retningslinjer, og instrueret regeringstalsmænd om at benytte “ikke fornærmende” sætninger når de fremkommer med udtalelser, og at undgå “jihad” eller “islamisk.”

  Like

  Kommentar af synopsis-olsen — 30 august 2010 @ 08:49

 3. Fint nok. Når muslimer angriber en Moske og smider et par bomber ind og slå 50 mennesker ihjel, så er de nogle værre slyngler.

  Altså: Slyngler: islamiske ekstremistiske mordere.

  Like

  Kommentar af Machiavelli — 30 august 2010 @ 10:17

 4. Stening for hor: Dom udført ifgl. tekstnær praksis.

  Afhugning af lemmer: Dom udført ifgl. tekstnær praksis.

  Pisk: Dom udført ifgl. tekstnær prasis.

  Burka, tørklæde, overdækning: Dlædedragt udført i shariavenligt design.

  Angreb med syre mod kvinder: Selvforskyldt pådragelse af æstetisk art.

  Gasangreb på skoler: Selvforskyldt pådragelse af åndrætsbesvær.

  Like

  Kommentar af Limewoody — 30 august 2010 @ 15:07

 5. Ja alt taget i betragtning er det en helt utrolig helvedes religion, som endda har bred støtte i Vesten og også Amerika.

  Det sidste nye er, at udtrykket: – Gud bevare Amerika – er kommet under angreb. Gud må ikke bevare Amerika alene. Det er for anti-muslimsk.

  Så komikken breder sig. Ingen kan længere tage den vesterlandske civilisation alvorlig. En islamisk virus breder sig i landene. Eller nærmere det åndelige kulturelle selvmord breder sig.

  Og USA som ikke rigtigt har nogen længere kulturelle traditioner bag sig er vel mest sårbar. Men interessant er det. Globaliseringen slog Vesten ihjel.

  Like

  Kommentar af kurt rosenstrøm — 30 august 2010 @ 15:23


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: