Hodjanernes Blog

4 juni 2012

Europæerne anbefaler at danskerne også betaler for illegal befolkningsudskiftning

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) vil have afklaret forholdene omkring sundhedsydelser til folk, som opholder sig ulovligt i Danmark – herunder, om Danmark lever op til diverse internationale konventioner.

Et analysearbejde skal ifølge Altinget.dk beskrive problemets omfang, konventionsmæssige forpligtelser og økonomiske konsekvenser. Arbejdet skal danne grundlag for regeringens videre overvejelser om illegale migranters adgang til gratis sundhedsydelser som f.eks svangre-, og fødselshjælp.

Analysearbejdet er udløst af et spørgsmål fra Stine Brix (EL), som i den skriftlige begrundelse for spørgsmålet henviser til sikringen af gravide kvinders ret til sundhed i artiklel 24 i FN’s børnekonvention og artikel 12 i FN’s Kvindekonvention, som begge er ratificeret af Danmark.

Der henvises desuden til European Social Charter, hvori det anbefales, at gravide, udokumenterede migrantkvinder på linje med nationale borgere sikres ret til primær og sekundær pleje i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel samt ved andre reproduktive og maternelle behov.

Fra Ugeskrift for Læger

15 november 2011

Illegale muslimske immigranter udgør nu 10% af Grækenlands indbyggere

Tyrkiet destabiliserer Grækenland og Europa ved at sende en flodbølge af illegale over grænsen til Grækenland.

Mere på Islam versus Europe og Bare Naked Islam.

13 september 2011

Sygeplejerskerne og den illegale sundhedsklinik

Og sygeplejerskernes formand udtaler:

Kilde: Sygeplejersken 14; 26. august 2011.

24 august 2011

Samarbejds-Politiken samler ind til illegale indvandrere

“Heller ikke denne støtte skal opfattes som et indlæg i debatten.

Den deltager vi som bekendt gerne i – men her drejer det sig alene om at hjælpe med at finansiere klinikken på Vesterbro. Vi kan og vil ganske enkelt ikke være andet bekendt.”

Nej selvfølgelig ikke. Pølletiken har da ingen interesse i at sabotere landets love og regler, og da slet ikke for  at genere regeringen.

22 august 2011

Lægeforeningen: »Sundhedsklinikken udfylder et tomrum«

Psykiater Henrik Day Poulsen skrev en harmdirrende kronik i Berlingske om den nye klinik for illegale indvandrer.

Han undrer sig over Lægeforeningens engagement. Ugeskriftet gav ham mulighed for at spørge. Lægeforeningen svarede naturligvis.

Bemærk at tidens tendens med, at man ikke kan stave, også har sneget sig ind i Ugeskrift for Læger.

En artikel i UfL angiver lovgivningen på området:

Udokumenterede migranter

Udtrykket udokumenterede migranter dækker over migranter, som ikke har lovligt ophold i Danmark – uafhængigt af hvad årsagen til dette er. Ved registrering hos myndighederne kan udokumenterede migranter opnå ret til sundhedsbehandling på samme vilkår som asylansøgere, givet at de opfylder visse betingelser, såsom at de må tage ophold på et asylcenter [6, 8]. I praksis vil det medføre, at de skal søge asyl eller udrejse fra landet, hvorfor udokumenterede migranter normalt vil være afskåret fra at benytte denne mulighed og kun har meget begrænsede formelle rettigheder for adgang til sundhedsydelser. Ifølge sundhedsloven og lovbekendtgørelsen om ret til hospitalsbehandling har personer, der ikke har bopæl i Danmark, men som midlertidigt opholder sig i landet, ret til akut behandling på et hospital. Regionsrådet kan beslutte, om det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt, at behandlingen ydes vederlagsfrit [1, 3]. Sundhedsstyrelsen bekræfter, at læger er forpligtigede til at igangsætte den bedst mulige behandling for en person i akut nød, uafhængigt af personens juridiske grundlag for at opholde sig i landet, men denne forpligtigelse gør sig ikke gældende i samme grad ved elektiv behandling som f.eks. abort [11]. Dette uddybes i et brev Sundhedsstyrelsen udsendte til samtlige ledende embedslæger 9. januar 2003. Der kan efter et samråd gives tilladelse til abort til kvinder uden bopæl i landet, såfremt kvinden har særlig tilknytning til landet [11], men kvinden må som udgangspunkt selv afholde udgiften til indgrebet, støttesamtaler, tolkebistand og oversættelse af nødvendige dokumenter [12].

Migrantstatus og adgang til sundhedsydelser i Danmark; Ugeskr Læger 2011;173(34):2038. Natasja Koitzsch Jensen, Signe Smith Nielsen & Allan Krasnik Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

20 august 2011

‘Backdoor Amnesty’ for Illegal Aliens By Obama To Get Latino Votes In 2012 Election

4 juni 2011

Sprogbruget skrider: Illegale indvandrere hedder nu papirløse flygtninge eller udokumenterede indvandrere

Bemærk hvordan overskriften i følgende artikel næsten umærkeligt får tingene til at skride:

Lægehjælp på vej til papirløse flygtninge.

Først bruger man tricket, vi tidligere har nævnt, og som er det nye – “papirløse/udokumenterede” skal bare have papirerne i orden – så er deres ophold her i landet jo helt OK. Det næste trick er ældgammelt i GVM (Gamle Venstreorienterede Medier) – alle indvandrere gøres til ‘flygtninge’ – med hvad det betyder. Hokus pokus.

Hodjanerne har iøvrigt tidligere skrevet om bemeldte ‘migrantklinik’.

OPDATERING: SF-ordfører vil arbejde på klinik for illegale indvandrere.

»Jeg tror simpelthen ikke på, at folk fra nær og fjern vil blive fristet til at komme til Danmark, fordi vi har det her tilbud. Det er jo ikke sådan, at man kan komme fra Nordafrika og få en bypass-operation. Vi skal forebygge«, fortæller Özlem Cekic.

Det er faktisk ikke lovligt – illegale har højst ret til akut hjælp – ikke forebyggelse.

11 maj 2011

Hussein Obama håner grænsekontrol

23 december 2010

Illegala invandrare kostar 110 miljoner/mån enligt migrationsministern

Filed under: Demografi, Europa, Evidens, Hodja, Immigration, Kulturberigelse, Penge, Sverige — Tags: — Hodja @ 08:54

2 december 2010

Europa er Gaddafis malkeko

The European Union should give 5 billion euros to Libya to ”stop” illegal immigrants, otherwise ”an entire continent will pour into Europe”.

This is according to the Libyan leader, Muammar Gaddafi, who has again made demands from Europe during the EU-Africa summit.

12 oktober 2010

Obamaregeringen begår forræderi mod en af USA’s delstater

Welcome to the looking glass.

It is now a crime, to enforce the law. Illegal immigrants have more rights than those who are in a sense, tax slaves to pay for entitlements for illegals. 11 foreign countries are now suing the state of Arizona for enforcing its own laws against ILLEGAL immigrants while Obama sides with foreign governments. For the love of Thor someone please take the red pill, or throw up the blue one or however it works.


Tip: Nielsen

6 september 2010

Muslimer smugles illegalt ind i USA

6 august 2010

Kongresmedlem Pete Stark

Gak gak i Storbritannien – Omvendte Arizonatilstande

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, Jura, Politik, Politisk korrekte, Racisme, UK — Tags: , — Hodja @ 12:57

Thousands of illegal immigrants are escaping deportation as police fear being accused of racism if they question a suspect’s nationality, according to a Home Office report.

Failure to carry out the proper checks on migrants while they are in police custody is leading to huge amounts remaining in the country rather than being deported.

Police fear asking questions about their nationality because they will be hung out to dry by politically correct regulations.

9 juni 2010

Arizona loven

20 maj 2010

Støt Arizona

Filed under: Boykot, Demografi, Hodja, Immigration, Jura, Politik, Politisk korrekte, USA/Canada — Tags: , — Hodja @ 00:30

Flere byer i USA er ved at indføre boykot af staten Arizona, fordi staten har vedtaget regler, der medfører, at politiet må kontrollere identitetspapirer på personer der mistænkes for at være illegale immigranter.

Alle PK’erne råber selvfølgelig: “Racisme”.

26 april 2010

Katastrofalt tal: 1.000.000 illegale indvandrere i Stobritannien

Og DDR’s nye darling Nick Clegg vil give dem alle (og flere til) amnesti.

“And in a dangerous signal to those thinking of coming to Britain illegally, Nick Clegg refused to rule out granting an amnesty not just for illegal migrants, but for their partners and families too.”

29 december 2009

USA: Skatteborgerne betaler for telefonservice for illegale immigranter

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, USA/Canada — Tags: , , , — Hodja @ 23:07

Some university faculty members are using taxpayers’ dollars to fund a GPS telephone project aimed at helping people who are crossing the border illegally.

Faculty at University of California, San Diego are developing a GPS-enabled cell phone that tells dehydrated migrants where to find water and pipes in poetry from phone speakers.

[….]

The designers want to load inexpensive phones with GPS software that takes signals from satellite, independent of phone networks. Pressing a menu button displays water stations, with the distance to each. A user selects one and follows an arrow on the screen.

Mere på Onenewsnow

2 oktober 2009

‘Udokumenterede migranter’

Debatten i Dagens Medicin fortsætter vedrørende afviste asylansøgere, der er gået under jorden for at undgå udvisning.

I dag skriver Dan Biswas, studerende, Marie Nørredam, læge og Allan Krasnik, professor, alle Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet om det, de kalder ‘udokumenterede migranter’ bl.a.:

“Antallet af udokumenterede migranter stiger og er nu anslået til ca. 3.000 i Danmark.”

[…]

“På baggrund af konkrete henvendelser har Sundhedsstyrelsen fastslået, at læger har pligt til at yde akut behandling til denne patientgruppe, hvorimod denne pligt ved ikke-akutte behov ikke i samme omfang er gældende. Det er imidlertid uklart, hvad der her forstås ved akut behandling. Selv rutineprægede forebyggende graviditetsundersøgelser kan afdække livstruende forhold for foster eller for den gravide, som kræver akut indgriben.”

[…]

“Udokumenterede migranters adgang og rettigheder til sundhedsydelser er et gråzoneområde, hvor der både er behov for en faglig, moralsk og politisk diskussion. Der er brug for en reel afklaring af, hvilke retningslinjer der er gældende her i landet, samt at disse bliver videreformidlet til sundhedspersonalet – både af hensyn til patienter og personale.”

Mere på Dagens Medicin

‘Udokumenterede’……………………min bare r..

4 september 2009

Per Ramsdal afsløres nu som bagmand i et hemmeligt netværk, der illegalt skjuler irakiske flygtninge på flugt fra politiet.

B.T. fredag afslører, at præsten er dybt involveret i at hjælpe irakiske flygtninge under jorden.

Peter Skaarup mener, det er op til biskoppen at afgøre, hvad der skal ske med præsten! Hvorfor f….. er det ikke direkte til politiet?

Older Posts »