Hodjanernes Blog

15 december 2016

Islams chokerende 1400-årige historie på 5 minutter

9 oktober 2016

Aldo Sterone, the Crusades and the Muslim blame thrower

1 august 2016

Jens Rohde er islam- og korstogsekspert

Nu kom også Jens Rohde på banen med en total frikendelse af islam for skyld i terror (Kronikken Hellig Krig (I & II) her i avisen 29. og 30. juli).

Igen-igen ser vi en ikke-muslim, der ikke har sat sig ind i islam, kloge sig på islam og som en elefant i et glashus trampe ind i den interne værdikamp, som jeg og andre reform-muslimer forsøger at få gang i.

Jeg må dagligt lægge øre til lignende naive kommentarer fra folk, som tror, at vi kan løse alle verdens problemer ved blot at drikke dialog-kaffe, tale de vanvittige til fornuft eller endnu værre, som Jens Rohde, siger, at vi ikke må tale om terror som noget, der har med islam at gøre. Det er naivt og forrykt!

I Jens Rohdes lange udredning peger han flere gange på historien som dokumentation for, at alle krige da i en eller anden grad har et religiøst præg. Som om det i sig selv skulle frikende islams betydning for nutidens terror. Og vis mig i øvrigt ét eksempel fra historien, hvor blodtørstige psykopater kommer til fornuft, efter at de har fået dialog-kaffe med dem, der ved bedre.

Læs det hele af Naser Khader her.

Det, som Søren Pind mener, er?

Foden ned for ”invasion”.

19 januar 2016

Gavin Boby bei PEGIDA Dresden, 18.01.2016

Gavin Boby er jurist og hans organisation hedder Law and Freedom Foundation.

Han kaldes “mosque-buster” fordi hans organisation har stoppet opførelsen af talrige moskeer i UK.

30 september 2015

G.W. Bush: Fantastisk one-liner

Filed under: Citater, Islam, Islamiske hystader og mobs, Korstog, Muhammed Cartoons, Muslim — Tags: — Hodja @ 13:22

8 februar 2015

Hussein Obama relativiserer Islamisk Stat

28 september 2011

Barbarossa, the crusader – øh, eller var det Barosso, udplyndreren???

Filed under: Økofascisme, EU, Europa, Korstog, Kriminalitet, Pampere, Penge, Politik — Hans Erling Jensen @ 13:23

Nu skal bankerne betale tilbage, siger EUSSR’s overpamper! Men med hvis penge?

Dagens nyhed 28 september

José Manuel lyder mere som en spansk brandy, noget af det, der kun kan drikkes blandet med rigeligt med cacaomælk! Herrens forslag i dag i EUSSR duman kan let sammenlignes med denne søde, men mavekvalme drink. Der skal skat på “finansielle transaktioner”. Altså ikke dem skattebetalerne udfører, men bankernes egne handler! Det skal give EUSSR kommissionen 400 milliarder kroner mere om året som en god kompensation for alle de tusindvis af milliarder, dette overflødighedsparlament har skovlet ud til talløse banker under finanskrisen. Banker, der var ledet af folk uden den mindste flair for simpel hovedregning!

Forslaget høstede store ovationer fra sovjetterne i EUSSR fællessalen i Bruxelles. Selvfølgelig, de fleste af dem lever jo på nas i denne kolos, der i al sin bedragelighed hviler på skattetyngde Europæiske borgere uden det mindste sennepsfrø af indflydelse.

Mærkværdigvis er dette prøvet før i Sverige i firserne! Det betød at de finansielle handler forsvandt ud af landet med samme fart som dug for en eksploderende sol! Men i EU regner man da ikke med at bankerne vil unddrage sig! Hvilken håbløs naivitet. De institutioner, der modtog en masse hjælp uden at skamme sig, har jo ingen moral – og de, der ikke modtog nogen hjælp har vel ingen incitament i det hele taget for at beholde sine transaktioner i et skatteplaget Europa, når globaliseringen er et faktum!

Hvem kommer så til at betale?

Skatteborgerne selvfølgelig. Bankkunderne. Vi dødelige, der ikke kan få lov at handle med kontanter mere, men tvinges til at anvende bankerne, der ikke kan lokal virksomhed, men som spiller på verdenskasinoet for vore penge – hvad enten vi er kunder eller skattebetalere!

Barbarosso – korstogsfareren-  er blevet  til Barosso, udplyndreren!  EUSSR bør ugyldigforklares!

 

7 januar 2011

“Hvorfor hedder Røde Kors egentlig Røde Halvmåne i visse dele af verden?

Svar på dit spørgsmål:
Røde Halvmåne er det samme som Røde Kors med undtagelse af logoet. Grunden til at den røde halvmåne anvendes i muslimske lande er for at undgå misforståelser, selv om det Røde Kors intet har med kristendom at gøre.”

Røde Kors har altså et neutralt symbol i kristne lande og et muslimsk symbol i muslimske lande – for at undgå misforståelser.
Og så kan man tygge lidt på den, og enkelte vil måske tænke, at  Røde Kors handler af praktiske årsager for at beskytte medarbejdere, der bliver sendt ud i alverdens krigszoner og ofte står ansigt til ansigt med muslimske guerillasoldater i ødeliggende, jordskælvsramte bjergregioner. Den slags muslimer som har levet hårde og fattige liv blandt geder, og for hvem en skovl er en skovl og et kors et kristent symbol.

Men hvad med Saudi Arabien, så? Saudi Arabien er ikke en krigszone, men en velfærdsstat, verdens største olieeksportør, en fast bestanddel af FNs kvinderettighedspanel og epicenter for Fredens Religion – hvordan står det til med neutraliteten der?
Man kunne jo forvente, at den røde halvmåne her ville blive betragtet som et neutralt symbol – for at undgå misforståelser.

Fra Saudi Arabisk Røde Halvmåne (SRCA) :

“SRCA Vision

The Saudi Red Crescent Authorities offers emergent and fast medical service of first aid with a skill and effective result for citizens and foreign labors who are staying in the kingdom in ordinary circumstances and at time of catastrophes . It also contributes on enhancing standard of medical knowledge level .The Authority contributes on relief works inside the Kingdom and abroad . It offers service according to Islamic morals and instructions .

Hvor Røde Kors i kristne lande  er en neutral organisation med et neutralt symbol, opererer Røde Halvmåne i Saudi Arabien altså med en islamisk moral og et islamisk symbol.

Lad os til slut se lidt på organisationens historie i kristne lande – Preben Søegaard Hansen, sekretariatschef for Dansk Røde Kors, forklarer:

““Som en opmærksomhed mod Schweiz forbliver det heraldiske mærke, det røde kors på hvid bund, der dannes ved ombytning af forbundsrepublikkens farver, emblem og kendemærke for de væbnede styrkers sanitetstjeneste.” Det er ordene om det røde kors i den første Genève-konvention af 1949. Fokus er en opmærksomhed mod det neutrale Schweiz, hvor Røde Kors ideen i 1864 blev omsat til bindende regler for staterne. Der er ikke noget kristen i det.

Til sammenligning Røde Halvmånes arabiske historie In English:

“SRCA History

Saudi Arabia is proud and honor to God Almighty to make it home to his old “Kaaba” and a kiss for Muslims pilgrims and pilgrims and visitors to a mosque Noble Prophet Muhammad purer prayer and delivery; so people supervised by the Two Holy Mosques and to provide all the guarantees of comfort and reassurance and services to the pilgrims and Ammar and visitors, and here comes the land of the Two Holy Mosques privacy from the rest of the globe has been keen Government of His Majesty the King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Faisal Al Saud – may Allah have mercy on him – since it was founded on the protection of the Two Holy Mosques, and secure all guarantees performance of the Hajj and Umrah and visit all the safety and security, building since the beginning of statehood is based on the provision of health care and ambulatory for all citizens, residents and tourists of the pilgrims and pilgrims, but not to provide emergency health care – especially for the pilgrims, Ammar – an independent body dealing with this, but mandated that the health system or what was known then as the interest of public health, ambulance, it had to be thinking of the establishment of a private ambulance, have been limited to this institution to assist the combatant armies at the border, and has been called the National Medical Association ambulance

Man fornemmer, at der er en oversætter på Røde Halvmånes lønningsliste, der har taget sig lidt for godt betalt, men det giver os alligevel en idé om, hvor vigtig islam er for Røde Halvmåne. Dansk Røde Kors derimod er en neutral organisation med et neutralt symbol og en dertilhørende neutral baggrund.

Og det er netop dette hykleri, der afslører, at Røde Kors i hjertet endnu er en kristen organisation:

Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal faa Overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har. (Matthæus 13:12)

Hos Røde Kors giver man ikke til den, der er fattig i troen, men har man tyrkertro, så kan man få Røde Kors, lige præcis som man lyster, med religiøst symbol, islamiske forskrifter, julepynt og hele svineriet…

Hodjanerne har adskillige gange postet om Røde Kors.

14 december 2010

Islamiske korstog – jihad

3 december 2010

Vigtig artikel – læs: Den forkerte måde at bekæmpe jihad.

Den forkerte måde at bekæmpe jihad.

Indsendt af Jamie Glazov 26. marts 2010 i Frontpage. Oversat af Limewoody.

FrontPage Interviews gæst i dag er Vijay Kumar, som for tiden stiller op til Kongressen for Tennessees 5. Congressional Distrikt som kandidat for det Republikanske Parti. Dette primære valg foregår d. 5. august i år og det egentlige valg den 4. november. Sidst han stillede op – i 2008 – fik han omkring 30% i republikanernes primære valg. Hans webside hedder kumarforcongress.com. Besøg hans blog på kumarforcongress.net.

Frontpage (FP): Vijay Kumar, velkommen til Frontpage Interview. De er et de sjældne mennesker, der stiller op til et offentligt embede i Amerika, og som reelt gør emnet Islamisk Jihad til en væsentlig del af Deres valgkampagne. Fortæl os om Deres syn på Islamisk Jihad og den baggrund De har for at mene, det De gør.

Kumar: Jeg er født i Hyderabad i Indien, hvor jeg først mødte muslimsk kultur. Der er et betragteligt antal muslimer der, en større procentdel end i de fleste andre dele af Indien, og jeg begyndte at observere ting, der bekymrede mig. Senere rejste jeg i et antal islamiske nationer, og jeg boede i Iran fra 1976 til 1979 under ayatollah Khomeinis islamiske revolution. Jeg emigrerede til USA i 1979. Jeg har gennem hele livet interesseret mig for politisk tænkning. Gennem min rejsevirksomhed gik det op for mig at Islam af forskellige årsager er ulig de andre verdensreligioner og disse samles i den islamiske ideologi bag Jihad.

For det første blev Islam opfattet som et verdensimperium, der skulle styre menneskeheden. Islam lærer, at hele verden – at alt og alle i den- allerede tilhører Islam – der er bare nogle, der ikke er blevet hjulpet til den erkendelse. Indtil det sker – ifølge Islam – bliver disse betragtet som “vantro” og underlegne. Sagt på en anden måde er det islamiske syn, at alle os i verden er undergivne det islamiske imperium, og de af os, der ikke anerkender og underordner os det, må væltes og bringes til underkastelse – gennem omvendelse eller magt. Ingen anden religion har et sådant formål om verdenserobring eller dominans.

For det andet tillader Islam ikke nogen form for introspektion eller selvkritik. Det opfordrer til total accept, total underkastelse. Selve ordet “islam” betyder “underkastelse” og ordet “muslim” betyder “den som underkastet sig“. Underkastelsens anden side er naturligvis dominans. Islam søger at dominere ethvert individ og enhver nation indtil underkastelse. Deri deles et nøgleelement af slaveri, hvilket den civiliserede verden har fordømt og afskaffet. En sådan underkastelse er en politisk handling. Jeg er et frit menneske, og jeg nægter at underkaste mig islamisk overherredømme.

For det tredje så kan den troende ikke forlade Islam. Den underkastelse, der kræves for at blive muslim, anses for at være endegyldig, irreversibel og permanent. Således bliver det at kritisere eller drage Islam og dens trosartikler eller ledere i tvivl eller at forsøge at forlade Islam anset for at være alvorlige forbrydelser imod Islam, for hvilke straffen er døden.

I kontrast hertil tillader ikke-islamiske religioner afvigende synspunkter, introspektion eller fornuftbaseret debat. I ikke-islamiske religioner kan man , hvis man vælge sådan, forlade den religion du blev født ind i uden at blive truet med fysisk vold eller døden. Indenfor Islam er såvel kritik såvel som afsværgelse af troen forbrydelser.

Alle disse forhold er hvad der driver Jihad: Jihad er en permanent krig mod de vantro og deres lande for at bringe dem til underkastelse. Det har gået på i fjorten århundreder over alt i verden – hvorfor jeg har betegnet forholdet “Universel Jihad”. Islams Universelle Jihad er den største trussel mod den vestlige civilisation og mod hele den ikke ikke-islamiske verden i almindelighed. Den er farligere end Nazismen og Kommunismen tilsammen.

FP: Mere farlig end Nazismen og Kommunismen tilsammen? Kan De uddybe dette perspektiv.

Kumar: Nazismen havde magt i 15 år eller så. Kommunismen var ved magten i omkring 70 år. I dag er Tyskland, Japan og Rusland vore allierede. De er tilmed liberale demokratier. Nazisme, kommunisme og Islam er alle tre totalitære ideologier. Skønt kommunismen og nazismen mangler en transcendental metafysik, som Islam har. Nazismen og kommunismen påstår ikke at være religioner og der holdes ikke nogen trussel om helvedes ild over dets tilhængere. Til forskel er Islam en totalitær styreform, der også påstår at være en religion, og har som sådan vist sig at være lang mere vedholdende end enhver anden form for aggressiv totalitarisme. Doktrinen om og den Universelle Jihads politik har angrebet verden i 1400 år. Det er præcis, hvad der forårsagede kristne korstog, hvilket var et forsøg på at redde den europæiske civilisation fra de ubønhørlige angreb og den morderiske invasion af muslimske styrker. Under Universel Jihad er ikke-muslimske civilisationer blevet udraderet. For at nævne nogle eksempler: Tyrkiet var kristent, Iran var zoroastisk, Nordafrika og Mellemøsten var hovedsageligt kristent, Afghanistan og Central Asien var buddhistisk, Ægypten var koptisk, ortodoks kristent. Alle er faldet som bytte for Islams invasion. Idag er den Universelle Jihad blevet bragt til Vesten – ikke kun ved åbenlys vold, men gennem enhver tænkelig form for strategi og taktik. Islam er ikke bare en eller anden immigrantgruppes tro: det er politisk og paramilitær ideologi. Politisk Islam er her for at islamisere de vestlige nationer, og det indbefatter USA. Altså Universel Jihad er en permanent form for krigsførsel mod de vantro, deres nationer og enhver ikke-islamisk regeringsform i verden. Det har været Islams mål i 1400 år, at andre kulturer skal underkaste sig den. Islam hengiver sig til en evig og uforanderlig doktrin: dens pligt til at erobre den hele verden. Man behøver ikke bare tage mit ord for det. Syed Abul A´ala Maududi, en pakistaner, var uden tvivl den mest indflydelsesrige muslimske teolog og tænker i det tyvende århundrede. Han sagde følgende direkte: “Islam ønsker at ødelægge alle stater og regeringer, som modsætter sig islam ideologi og program overalt på jordens overflade uanset landet eller den nation, der regerer det. Islams formål er at etablere sin egen stat på baggrund af sin egen ideologi og sit eget program…… Islamisk Jihads mål er at eliminere regimentet af et ikke-islamisk styre og i dets sted etablere en islamisk stat. Islam har ingen intentioner om at begrænse denne revolution til en enkelt stat eller nogle få lande: Islams mål er at foranstalte en verdensomspændende revolution”. Enhver muslim eller apologet der siger noget andet eller insisterer på, at Islam kun er en “fredens religion” argumenterer ikke mod mig, men mod deres egne afholdte ledere og islameksperter og mod deres reelle mål. De spreder islamisk propaganda, som ikke har andet formål end at lulle den vantro ind i en falsk følelse af venskab og sikkerhed. Denne form for propaganda er et primært og vitalt vigtigt redskab for Islams psykologiske krigsførelse. Syed Abul A´ala Maududi listede klart op, hvor mange forskellige måder hvorpå den Universelle Jihad må føres mod “de vantro”: “Jihad på Allahs vegne føres ikke altid som kamp som på slagsmarken, ej heller kan alle kæmpe på frontlinjen. For en enkelt kamp vil alene forberedelserne ofte være nødvendige at gøre i årtier i forvejen og disse planer er lagt solidt, og mens kun få tusinde kæmper ved fronten, er der bag dem millioner engageret i forskellige opgaver, som skønt små i dem selv, bidrager direkte til hovedopgaven”. Ulig enhver anden religion andre steder i verden er Islams klare utvetydige hovedmål den Universelle Jihad og globale erobring med hvilket som helst middel. Den bliver ikke kun ført ved hjælp af terrorisme og voldelig konflikt. Dette er et overordentligt naive synspunkt. Islam bruger også psykologisk krigsførsel, propaganda, hemmelige operationer, infiltration og demografisk mætning. Universel Jihad eksisterer, og ingen nok så stor mængde liberal “politisk korrekthed” vil få den til at forsvinde. Den er her på De forenede Staters jord i dette sekund. Dets åbent erklærede mål er ødelægge De forenede Staters regeringsystem, at rive vores Grundlov i stykker og overgive os alle til  islamisk totalitarisme under Sharia loven.

FP: Lad mig spørge Dem om dette: Første Verdenskrig blev vundet i løbet af fire år, Anden Verdenskrig blev vundet på seks år. Men den israelske/palæstinensiske og den indisk/pakistanske konflikt er ikke blevet løst efter 62 år. Hvorfor tror De?

Kumar: Det er enkelt: muslimer ønsker ikke fred, de ønsker erobring. Når de går ind på såkalt “fredsaftale”, er det kun et påskud til at købe sig mere tid til at bygge deres position til den endelige erobring. Dette er ud fra deres egen tro: ifølge islams “etik” er det helt acceptabelt at lyve overfor vantro. I Israels tilfælde har Vesten aldrig stået 100% bag israelsk suverænitet. Både Vesten og Israel har altid kun ønsket at købe våbenstilstand med de islamiske nationer – aldrig fred. Det er en endeløs tilstand af appeasement / formildelse, der gør selv Chamberlain til skamme. Som jeg før har sagt før, og som historien viser uden tvivl og altid, så anerkender Islam ikke pluralisme, og Islam ønsker aldrig en holdbar fred med nogen ikke-islamiske folk eller stater. Når muslimerne er i en relative svag position, kan de tilbyde våbenstilstand – en midlertidig ordning – men aldrig vedvarende fred. Selv en overfladisk undersøgelse af de traktater, Muhammed indgik, viser at det kun er endnu en taktik mod den endelige erobring og dominans. Han sætter standarden for brug af traktater som vejen til erobring. Islam har i de sidste fjorten hundrede år således ført en nådesløs krig imod enhver ikke-muslim inden for rækkevidde. I løbet af det sidste århundrede har teknologiske fremskridt udvidet rækkevidden af den muslimske verden betragteligt. Og enhver som tror, at dette pludselig vil ændre sig – af hvilken som helst grund eller gennem ethvert “diplomatisk” tiltag – er enten voldsomt uinformeret eller lider af vrangforestillinger.

Islamiske imperialister har intet ønske overhovedet om at sameksistere fredeligt med Israel. De ønsker at udslette “den jødiske entitet”. Og forresten så har Israel gennem de sidste 60 absorberet mere end en million sefardiske jøder fra arabiske lande. På den anden side nægter de arabiske nationer at absorbere mere to millioner palæstinensere. Der er en trist ironi i at to millioner palæstinensere bliver anset for at være så vigtige, når man på samme tid overvejer de lidelser som påføres 50 millioner kurdere i muslimske nationer på samme tid hengår ubemærket og ukommenteret. Muslimer anerkender hverken Israels eller Indiens ret til at eksistere. De ser dem simpelthen som vejspærringer, som må fjernes på vejen mod at erobre verden, uanset hvad det det betyder, uanset hvor lang tid det tager. Universel Jihad er uendelig, endeløs krig mod den vantro. Det er blevet erklæret formelt og åbent. For muslimen er det jødiske Israel og det hinduistiske Indien ikke andet end underlegne vantro nationalstater, som skal rives ned og bringes under islamisk kontrol. Husk dette: Kashmir var kontinuerligt i 5000 år et hinduistisk land. Det er over dobbelt så lang tid som der er gået siden Kristi fødsel. Islam drog derind som en imperialistisk magt, undertvang de lokale folk og besejrede, såvel politisk som demografisk, efter 5000 års hinduistisk fred og civilisation. Således er de hinduistiske kashmirier flygtninge i deres eget land. De er blevet reduceret til en minoritet. Det er ikke Kashmir alene. Nu vil Indiens muslimer have Mughalstan, Det mugalske kejserdømme. De ønsker at opbygge en islamisk stat fra Pakistan til Bangla Desh, der dækker hele det nordindiske område. Hvert år betaler vi tribut til Pakistan, Ægypten og palæstinenserne i håbet om at bevare en skrøbelig våbenstilstand. Vi giver ikke rigtig “hjælp”. Det er ikke andet end bestikkelse for at holde dem på plads. Det er simpelthen for enkelt til, at nogen kan forsøge komplicere det: Islam ønsker at hele verden underkaster sig. Indien og Israel er simpelthen to hindringer eller spærringer på vejen mod det mål. Hvis de kan få Israel og Indien til at forsvinde fra jordens overflade, ville det islamiske ummah-samfund eller – nation i bredere forstand, udgøre et samlet herredømme fra Marokko til Indonesien. Herefter ville det blive Europas tur til at blive udslettet.

FP: Hvordan vinder vi bedst krigene i Afghanistan og Iraq efter din mening?

Kumar: Det kan ikke overvurderes eller siges mange gange nok, at disse kun er de aktuelle åbne konflikters fronter i Universel Jihad. Faktisk spiller det ind i den Universelle Jihads mål, at den vestlige Verden fixeres i isolerede aktioner på forskellige geografiske steder, hvorved de aldrig ser det store billede. Universel Jihad er en ideologi, en doktrin, der er fast og uforanderlig. At udkæmpe slag i kraft af magt og militær alene – specielt på Islams hjemmebane – og fortløbende sende tropper ud som en reaktion på de seneste udbrud eller brændpunkter i Islams endeløse krig vil aldrig lykkes. Aldrig. Det er også derfor, “Krigen mod Terror” er så absurd. Terrorisme er ikke andet end en af de mange teknikker og taktikker, som bruges til at fremme Islams politiske ideologi. På dette punkt er grupper som Taliban ikke andet end adlydende fodsoldater. De er, hvad Marx kaldte “lumpenproletariat”. Tillad mig at henlede Deres opmærksomhed på det faktum, at vi aldrig ser islamiske imamer – religiøse ledere – sprænge sig selv i luften. Hvis martyriet er sådant en hellig handling, som islamiske ledere prædiker, hvorfor er de så ikke dem, der spænder eksplosiverne på sig? Dette er en besynderlig tilfælde af “gør som jeg siger – ikke som jeg gør”. Iran, Saudi Arabien og Pakistan udgør den Globale Jihads akse. Med mindre og indtil vi tager fat på lederne af denne Jihads Akse og dens militaristiske ideologi mod verdensdominans, som er deres hovedeksport, er der ingen mulighed for fred i fremstiden for menneskeheden. Den egentlige kraft bag alle dens manifestationer ligger hos det pakistanske ISI – Pakistans efterretningsvæsen – sammen med Pakistans militær, den feudale pakistanske elite, og de islamiske teologiske ledere. Som nationalstat eksisterer i kraft af to årsager, det sygelige had til Indien og hinduer, og den snylteragtige afgængighed af amerikansk hjælp. Deres kampråb er altid “Islam er i fare” når de vil puste til den Jihadiske ild, og selvfølgelig er muslimer bundet af koranen til straks at rykke ud, når deres islamiske ledere kalder til kamp. Tag ikke fejl: man kan kun løse problem med Afghanistan, hvis man tager fat på problemet med Pakistan, fordi Afghanistan er Pakistans klientstat. Og man kan kun løse problemet med Pakistan hvis man tager fat på problemet med Saudi Arabien, fordi Pakistan er Saudi Arabiens klientstat. Pakistanerne bliver sponseret af de hedonistiske Saudi Arabiske regenter. Saudierne er materialistiske hedonistister i deres handlinger, men prædiker wahabistisk islamisk fundamentalisk doktrin til verden. Bundlinjern er denne: Den nydelsessyge Saudiske elite danner den globale terrorismes epicenter, fordi det er den, der betaler alle moskeer og madrassaer rund omkring i verden – og det indbefatter De forenede Stater. De eksporterer olie og verdensomspændende islamisk fundamentalistisk revolution. Denne fundamnetalistiske revolution er Global Jihad, og dets hele styrke kommer fra den ideologi , en ideologi der fødtes lige der i de Saudi Arabiske ørkener. Derfor er den eneste virkelige krig – og en krig, der er muligt at vinde – imod den ideologi, der styres af doktrinen om Global Jihad.

Alle af disse tre nationer, der udgør den akse af Jihad er modne til interne revolutioner. Vi, Vesten, udnytter ikke denne situation. I Iran til eksempel er størstedelen af den befolkningen under 25 år år gamle. De blev født efter den iranske islamiske revolution. Alle disse unge mænd og kvinder er klar til at blive befriet fra Ayatollaernes herskende totalitarisme. Vi må appellere til deres fornuft og deres egne menneskelige ønsker om frihed, og retten til fri vilje. På samme led er det Saudiske regime klart til at kollapse på af dets eget korrupte system. Det er begyndt at komme under angreb fra Islamiske fundamentalister på grund af dets nydelsessyge livsstil. I stedet for at gøre knæfald for Saudierne burde vi udstille det vildtvoksende hykleri.

FP: Hvad gør vi da for effektivt at modgå Jihad

Kumar: For at nå til en holdbar løsning mod den Global Jihad og på al volden og terroren og de lidelser, den skaber over hele verden, burde Vestens mål være at demilitarisere, sekularisere og demokratisere Jihad Aksen. Alt andet end et sådant mål ville være som at sætte plaster på en spedalsk. Til at begynde med burde vi gøre følgende:

1. Stoppe al immigration fra Jihad Aksens lande.

2. Stoppe med at betale Islamisk tribut – såkaldt “hælp” til Pakistan, Ægypten og Palæstinenserne.

3. Støtte de moderate, sekulære muslimer, der er mange, mod de teologiske fundamentalister.

4. Danne en forenet front af ofrene for Jihad. Det vil sige, at jøder og hedninge, Briter og Slaver, Hinduer og Buddhister, Nordmænd og Nigerianere, Katolikker og protestanter, Evangelikere og Ortodokse deler samme erfaringer. Alle kan forenes i at inddæmme den ekstremistiske ideologi, fordi de historisk er været ofre for den Globale Jihad.

De forenede Stater og Israel har mange allierede og venner i dette sag. Det eneste, vi behøver, er at se os omkring. Sammen er der mange måder, hvorpå vi kan bekæmpe den ideologiske krig og vinde den med fornuft, og med en appel til menneskets søgen efter frihed. Det er vor stærkeste allierede.

Den første ideologiske hurdle at overvinde, er at få vore egne ledere til at erkende, at den eneste virkelige fjende er Global Jihad og dens tre magtbaser; Iran, Pakistan og Saudi Arabien. Dette er en eksistentiel krise for alle ikke-muslimske nationer, og for alle frihedselskende folk alverdens steder. Dette overskrider alle etniske, kulturelle og politiske grænser. Islamisk imperialisme skelner ikke mellem “vantro”. Indtil vi har vundet denne krig, er vi alle mål for at blive overtagelse.

FP: De nævner immigration. Kan De fortælle mere om Deres sysnspunkter vedrørende demografi angående Islam.

Kumar: Demografisk erobring er det mest permanente form for islamisk erobring. Før Islams ekspansion ved magt eller infusion var Ægypten, Nord Afrika, og Middelhavets sydlig kyst Kristne. Der var et buddhistisk kloster i Alexandria i Ægypten. Persien – Iran nu – var zorozastrisk. Den hinduistiske kultur strakte sig over et område dobbelt så stort som nu. Enhver af disse kulturers skæbnesvangre brist – og som er faldet for Islamisk invasion – var at åbne deres arme for Islam kun for at blive dolket i ryggen. Islam er primært en politisk og militær doktrin, rettet mod verdenserobring – forklædt som religion. Den religiøse forklædning er den trojanske hest, som den bruger til at infiltrere de kulturer og nationer og civilisationer, den søger at ødelægge og erstatte med islamisk totalitarisme. Liberale og progressive i disse angrebne nationalstater bliver vandbærere,  for Islams demografiske taktik kræver, at muslimske indvandrere skal tildeles alle de “rettigheder”, de behøver for at dræbe værtsnationen og overtage den. Ironien er bare at de progrsessive, som fremmer den islamiske sag, bliver de første ofre, når sharia lægger sin hånd omkring struben på en nation. Men denne appel til progressive/liberale for at opnå sympati spiller en nøglerolle i Islams ideologiske krig. Uhæmmet legal og illegal immigration river Europa og De forenede Stater og Canada i stykker. For at overleve må Vesten forbyde immigration fra alle muslimske nationer, hvor sharia er landets lov. De eneste undtagelser bør være frafaldne og flygtninge fra Islam. Vi må vedtage love, der denaturaliserer og deporterer de, som taler for Sharia fra de vestlige lande. Europa er allerede ved at blive til Eurabia, og i Europa betyder multikulturalisme at underordne sig islamisk overherredømme.

FP: Deres syn på Islams dualistiske etik?

Kumar: Islams hellige bog, Koranen, har to etiske sæt. Et etisk sæt for troende og et andet etisk sæt for kaffiren – deres betegnelse for vantro, ikke muslimer. Koranen har ingen gode nyheder for den vantro. Islamisk etik baserer sig på en simpel formel: “godt” er det der fremmer Islams sag, og “ondt” er hvadsomhelst, der hindrer Islams sag. I Islam er alle muslimer brødre, som bør være venlige og ærlige overfor hinanden. Men Allah hader den vantro; Allah spinder rænker mod den vantro, derfor bør muslimer også gøre det. Over 60% af Koranen omhandler den vantro, og hver eneste ytring er negativ, nedgørende, fornærmende, eller hadefuld. Den lærer krig i fredens navn og had i kærlighedens. “Etik” er i Islams forståelse dobbeltmoralens ideologi, internt stridende dichtonomi og endeløse modsigelser. Selv dens imamer kriges indbyrdes over de korrekte “fortolkninger”. Det er derfor den kan bekæmpes og overvindes ved hjælp af fornuft.

FP: Lad os til sidst tale mere om, hvad der kan gøres. Forklar om den bedste måde hvorpå frie befolkninger, som ønsker at vedblive fri, kan forsvare sig selv mod sharia og islamisk jihad. Hvilken er den forkerte måde at gøre det på? Og med hvilke konsekvenser?

Kumar: Den forkerte måde at gøre det på, er som den progressive del af medierne og politikerne gør det, ved at inhalere den islamiske propaganda om “fred, fred og fred være med jer”, og blæse dens giftige tåge ud over hele verden. Hvis ikke vi river dem ud af deres Tornerosesøvn, vil deres børn eller børnebørn – såvel som vore – komme til at bøje sig i underkastelse for Islams tyranniske herredømme og sharia på vor egen jord.

De liberale og progressive kan hjælpe på denne måde; de bør starte en organisation ligesom Freds Korpset med navnet Frie Amerikanere for Islamisk Rehabilitering – FAIR – som skal sendes til islamiske nationer for at kræve tolerance og lige rettigheder for andre religioner, for kvinder, for minoriteter og homoseksuelle i disse nationer. Se det vil være ægte liberal handling. Så vil vi se, hvor langt deres penge og pæne ord rækker i en islamisk nation. I mellemtiden må vi som allerede er vågne, energisk danne en koalition af frie nationer jorden rundt uanset race, tro, etnicitet, politik, og religion og påbegynde en informationskampagne, der er mere udholdende og evig end Universel Jihad. Det er grunden til, at jeg stiller op til Kongressen. Jeg vil hjælpe med at opbygge en sådan koalition og hjælpe med at højne folks bevidshed. Vore ledere er nødt til at tage livtag med det faktum, at Global Jihads magtcentre er Saudi Arabien, Iran og Pakistan. Disse er kommandocentrene – De er åbent erklærede fjender af de principper, som vores nation er bygget på. Vi må behandle dem derefter, ellers vil den Universelle Jihad fortsætte uanfægtet verden over og flamme op i én uendelighed, mens vi hælder flere penge og mere uskyldigt blod ud i kloakken. Vi kan vinde denne krig og vinde den afgørende, men vi er nødt til identificere og benævne menneskehedens og frihedens ægte fjender og træffe effektive foranstaltninger mod den ideologi, der driver dem. Lige nu spenderer State Department og styrelser enorme summer og kræfter på at forsvare selvsamme ideologi, som ønsker at udslette dem og hele vores styreform fra jordens overflade. Dette er, hvad jeg gentager som en central del af min valgkampagne ,og hvorfor jeg tror, at krigen mod de Globale Jihadister kan vindes verden over på mindre end fem år, at den kan vindes for mindre end en milliard dollars, og at den kan vindes uden yderligere tab af amarikanske eller vestlige liv. Der er to stærke kræfter på spil i denne krig. Den ene er det islamiske teokrasis totalitære ideologi, der ikke tillader adskillelse mellem stat og kirke. Den anden er vor Uafhængighedserklæring og vores forfatning, der udsiger og garanterer menneskets frihed, selvstændighed ,værdighed, og umistelige basale menneskelige rettigheder. Disse to ideologier er diametrale, uigenkaldelige og uforsonlige modsætninger. Det er en krig på idéer. Det er en krig på filosofier. Og de udelukker gensidigt hinanden. Den ene vil vinde over den anden.

Hvilken én bliver det?

Efterskrift: Om Maududi

Chefideologen for islamisk indvandring: for Sådan erobres Europa før 2050; skrevet af Jamie Glazov:

Syed Abul A’ala Maududi, er chefideologen bag indvandringen til Vesten. Når Libyens leder Muamar Gaddafi i 2009 udtalte, at islam vil have erobret Europa senest år 2050 og samtidig sagde, at vil de europæiske stater ikke finde sig i det, må de erklære de islamiske stater krig, så er disse ord blot en genklang fra Maududi ideer, som i dag i vid omfang efterleves af en bred vifte af islamiske stater, endog af Tyrkiet, hvor landets leder Erdogan sidste år i en tale i Tyskland erklærede, at det var absolut forbudt et integrere sig, man skulle som muslim beholde sin muslimske og tyrkiske identitet. Fuldt ud og ikke lade sig presse af vestlige stater til integration. Her følger så Maududis nyeste udgave af programmet for kolonisering af Europa og afskaffelse af demokratiet:
Maududi er den mest indflydelsesrige muslimske teolog og tænker i det tyvende århundrede:
“Alle steder på jorden ønsker Islam at ødelægge de stater og regeringer, der er modstandere af islams ideologi og program uanset hvilket land eller hvilken nation, der styrer det. Islams formål er at oprette en stat på grundlag af dets egen ideologi og program… Målet for islamisk jihad er at eliminere uislamiske systemer og i deres sted etablere et islamisk statssystem. Islam har ingen intentioner om at begrænse denne revolution til en enkelt stat eller nogle få lande; Islams mål er at foranstalte en universel revolution”.

17 maj 2010

Islams korstog

29 august 2009

Den ikke så mørke middelalder

James V. Schall, professor ved Georgetown University, gennemgår Sylvain Gouguenheim’s Aristote au Mont Saint-Michel: Les racines grecques de l’Europe Chrétienne (“Aristotle at Mont Saint-Michel: The Greek Roots of Christian Europe”).

SYLVAIN

“Gouguenheim’s method often is to take a learned citation advocating this thesis, and then to demolish it. For example, he cites the following passage from a study of Islam in Europe: “Europe would not be that which it is if it did not know Islam. It belongs to its patrimony.” We should greet this thesis, he says, with a “profound reserve.” The reason is that the impetus in question came ultimately from the Greeks and the Christians, not Islam. And even when a Greek text appeared in the Arabic language, it was usually translated by Christians or those conquered by Islam.”

[…]

“Gueguenheim concludes that Western civilization does not owe its genius or energy to Islam. It has its own roots. In its dynamic form, Islam was not itself able to assimilate the Greek heritage. It proved too dangerous to the Koranic understanding of reality.”

Læs professor Schalls indlæg på Carnage and Culture

3 juli 2009

Hvad multikulturalister, radikale økumenister og MSM håber du aldrig finder ud af om islam (før det er for sent).

Get the details and documentation for hundreds of “politically incorrect” facts about Islam — such as:

SWORD* The Koran sanctions pillage, looting, ransom, and the rape of captive women as an incentive to join in jihad or “holy war”

* Mohammed kept one-fifth of all spoils of war for himself

* The Koran allows a man to have up to four wives — at any one time. He can divorce a wife by simply saying so 3 times

* Mohammad had as many as 25 wives. One was six when they married; he was 54. He consummated the marriage when she was 9

* At least 27 people were murdered on Mohammed’s orders

* Mohammed allowed temporary marriage “for three nights” or more, so that soldiers in the field could “marry” prostitutes

* The Koran assures the Muslim the right to own slaves by purchasing them or as a bounty of war. Mohammad had dozens

* Almsgiving and mercy is commended in Islam — but the beneficiaries have to be Muslims only

* In Islam, the definition of what is “right” or “just” is not fixed, but changeable by divine decree — enabling the most henous sins and crimes to be declared “the will of Allah”

* The joys and glories of the Islamic “paradise” are tangible and sensual and include sex with virgins — and young boys

* As Mohammad progressed from visionary and teacher to warlord and ruler, his style and message became more depraved, violent and intolerant. It is these later “revelations” that are considered definitive by Islamic authorities when they conflict with earlier ones often cited for Western consumption

* The Crusades were a belated military response to three centuries of Muslim aggression against Christian lands and peoples

* Islam divides the world into the House of Islam (where Islam rules) and the House of War (where it doesn’t). The two are permanently at war; there may be temporary truces, but peace will come only upon the completion of global conquest

* When Muslims are a minority community, the Koran permits them to adopt a peaceful attitude to deceive their neighbors, until they feel strong enough to dispense with the pretense

* The massacres perpetrated by Muslims in India are unparalleled in history, bigger in sheer numbers than the Holocaust

* Muslim persecution of Christians has caused suffering and death for millions over 13 centuries — and continues today

* The myth of Islam’s “tolerance” of religious minorities contradicts its teaching, history, and present reality

* Islam’s “golden age” was parasitic on the Christian cultures and peoples it conquered, and ended when it “killed the host”

* In 1993, Saudi Arabia’s supreme religious authority declared that the world is flat, and that anyone who disagrees is an infidel to be punished

* Like Communism, Islam cannot foster prosperity, and is always reliant on plunder or unearned wealth (e.g., from oil)

* Islam recognizes no distinction between temporal and divine authority; the only “legitimate” government is a theocracy

* America’s “ally” Saudi Arabia remains the most intolerant Islamic regime in the world, where the practice of any religion besides Islam is as strictly prohibited as in Mohammed’s day

* The first imam to deliver a Muslim prayer for the U.S. House of Representatives in 1991, declared in 1997 that Muslims will eventually elect the president and replace the constitutional government with an Islamic caliphate

Bogen kan købes på Amazon.

13 juni 2009

Britisk minister kræver nyt logo for Røde Kors

Det nuværende har for stor tilknytning til korstogene –selvfølgelig.

cross

Og bevæbnet politi, der patruljerer i Heathrow Lufthavnen, har fået forbud mod at bære Union Jack på uniformen, mens det er tilladt for betjente, der er bøsser eller lesbiske at gå med regnbuelogoet for homoseksuelle.

12 juni 2009

Fejl, udeladelser og forvrængninger

Forleden skrev vi om, hvordan The History Channel på TV fordrejer historien i en serie om korstogene.

Minsandten om ikke også magasinet National Geographic i en artikel om ‘arabiske kristne’ fylder læserne med misinformation i form af fejl, udeladelser og forvrængninger.

“Aside from a host of other factual errors, Belt puts the onus for the disappearing Christians of the Holy Land squarely on modern Israel and Israeli policies, while 13 centuries of Arab-Muslim persecutions get nary the cursory mention. One wonders what role Israel plays today in the disappearance of the Copts of Egypt, the Maronites of Lebanon, the Chaldaeans and Assyrians of Iraq, and the Syriacs of Syria among others? Is their dispossession of their homelands over the past 13 centuries also the result of “Israeli occupation?” Can someone at the NGM spell anachronism in this narrative?”

Mere på AINA

10 juni 2009

‘The History Channel’ forvansker historien om korstogene

Raymond Ibrahim har set The History Channels “The Crusades: Crescent and the Cross.”

Han gennemgår udsendelsen her.

29 december 2008

Om at dræbe

Filed under: Historie, Islam, Israel, Korstog, Kristne, Muslim World — Tags: — Hodja @ 10:55

“Når kristne dræber muslimer, er det korstog. Når jøder dræber muslimer, er det mord. Når muslimer dræber muslimer, er det som med vejret – ingen bekymrer sig om det.”

Mere på Jihad Watch

KABUL, Afghanistan -A single-file line of school children walked past a military checkpoint as a bomb-loaded truck veered toward them and exploded, ending the lives of 14 young Afghans in a heartbreaking flash captured by a U.S. military security camera.

12 december 2008

Censursvigt.

Godt nok er kulturparnasserne dovne, men alligevel…?

wiwseerHr. Knuesel i Tyskland ville købe en bog i fødselsdagsgave til sit gudbarn. I stedet for Playstation og lignende bras valgte han en bog i serien “Hvad og Hvordan” – en serie for børn, hvori man kan læse om alt muligt, såsom at være brandmand, læge o.s.v.. Denne specielle bog omhandlede sørøvere.

Hr. Knuesel var selv lidt nysgerrig, så han slog op i indholdsfortegnelsen. Her kunne man så læse om sørøveri i oldtiden, middelalderen o.s.v.. Han bladede hen til barbarer-krigene og glædede sig til at se hvad de politisk korrekte dhimmi-redaktører kunne brygge sammen om det emne. Og læste:

“Ved midten af det 7. århundrede førte araberne islams hellige krig ind i Nordafrika, fordi profeten havde befalet dem ‘drag ud i kamp og kæmp med vildskab og blod for Allahs religion. Dræb Guds tilbedere hvor I finder dem. Tag dem til fange, indeslut dem, læg Jer på lur for dem overalt'” – Videre: “I stadigt nye angrebsbølger erobrede araberne hele landet ud til Atlanterhavet”. – Og: “Berberkysten mellem Tanger i vest og Tripolis i øst blev forvandlet til islams opmarchområde mod det kristne vesten”.

Mere: “Profetens sønner gik over til Gibraltar med en hær, undertvang Spanien og trængte ind i Frankrig”. (her undrede hr. Knuesel sig. Havde Spanien været kristent forud?) – “De plyndrede kysterne, ødelagde kirker og klostre, brændte byer og landsbyer, slæbte talløse mænd, kvinder og børn tilbage til slaveri og i løbet af få år blev Middelhavet tømt for handelsskibe.”

Her kom hr. Knuesel til at undre sig over, hvorfor muslimerne klager så meget over korstogene. Men mest af alt undrer han sig over, at en sådan bog for børn endnu ikke er “pædagogisk korrekt” nyredigeret. Så nu er hans gudbarn pludselig interesseret i bøger. Når han bliver større, får han en internet-PC med denne startside.

11 august 2008

Seminar om korstogene

MYTER OG DEN HISTORISKE VIRKELIGHED

Der er mangfoldige myter i omløb om middelalderens korstog (1095-1291). Med udspring i oplysningstidens kritik af kristendom og kirke og videreført af det 20. århundredes vestlige selvopgør omkring imperialismen har de to mest populære myter været: 1) Korstogene var uprovokerede og uhørt brutale angreb på en fredelig muslimsk verden. 2) Korsfarernes fromme påskud (religiøse fanatisme) dækkede i virkeligheden kun over almindelig grådighed.

Myterne er blevet formidlet såvel af universitære faghistorikere som af underholdningsindustrien med det formål at pålægge Vesten bodsgang over for en “offergjort” muslimsk verden. Seneste skud på stammen er den aktuelle filmatisering af Ian Guillou’s trilogi om korstogene.

De historiske kilder bevidner en noget anden virkelighed. Korstogene var først og fremmest forsvarskrig mod en ekspanderende islamisk verden, der i 1095 havde erobret 2/3 af de gamle kristne kernelande og nu truede med at rende resterne af det byzantinske storrige over ende og dermed få fri adgang til Europa via Balkan. Muslimerne gik sejrrigt ud af konfrontationen. Men korstogene standsede trods alt midlertidigt islams fremmarch og gav Vesten fred i et par hundrede år til at udvikle sin egen kultur frem mod renaissancens blomstring.

Seminarets tre foredragsholdere vil beskæftige sig med hver sit aspekt af korstogenes koreografi. Jakob Balling vil gennemgå det generelle historiske forløb. Monica Papazu vil se på det kristendomsfremmede teologiske skred i retning af “gerningsret-færdighed”, sammenblanding af heltedåd og fromhed, samt ideen om “hellig krig”, som sammenstødet med den fremadstormende islamiske verden afstedkom. Torben S. Hansen vil beskæftige sig med de sidste 30 års historiske forskning i korstogstidens eget kildegrundlag, som bl.a. har afdækket, at myten om middelalderens konfrontation mellem et eksceptionelt barbarisk og aggressivt kristent Vesteuropa og en fredelig og sagesløs islamisk verden er temmelig grundløs. Datidens muslimer og kristne havde en ganske anden selvopfattelse. Til sidst vil Uffe Østergaard som optakt til den afsluttende debat kort redegøre for sin fastholdelse af mange af oplysningstidens og imperialismekritikkens gængse synspunkter på korstogene, sådan som de er fremført i “Tankens magt – Vestens idehistorie” (L&R 2006).

Lørdag den 13. september 2008
I Sct. Andreaskirkens festsal, København

Læs mere på Islamkritisk Netværk i Folkekirken

26 maj 2008

Hvis “Samarbejds-Politiken” var engelsk ville den blive forbudt.

Tøger Seid en-Faden hetzer ufortrødent videre mod muslimerne.  Nu må politiet tage affære – efter engelsk model.

Ganske vist er EU-Politiet endnu ikke i funktion, men det gider de ikke vente på ovre i Jolly old England:

TEENAGE motorist was told to remove an England flag from his car by a police officer because it could be offensive to immigrants.

Flagdansker

“Ben Smith, 18, was driving back home to Ingram Road in Melksham on Thursday evening after filling up with petrol, when the officer stopped him on a routine patrol. He checked the tax disc and tyres on his Vauxhall Corsa but when he noticed the flag of St George on the parcel shelf he told Mr Smith to take it down. Mr Smith, who works for G Plan Upholsterers on Hampton Park West, said: “He saw the flag and said it was racist towards immigrants and if I refused to take it down I would get a £30 fine.

“I laughed because I thought he was joking, but then I realised he was serious so I had to take it down straight away. I thought it was silly – it’s my country and I want to show my support for my country.”

But it was only there a couple of days before he was stopped by the officer at about 9.30pm close to Melksham Enterprise Park and made to take it down. He said he is used to getting stopped by the police because he is a young male driver and is often mistaken for a boy racer’. – But he thought it was “a bit strange” to be asked to take down the England flag when the officer found nothing else wrong with his car.

PC Dave Cooper, of Chippenham Road Policing Unit, said he had never come across an officer asking someone to remove an England flag from their car because it could be racist. He added: “It all depends on the context of a stop. If they are going past a lot of Polish people, for instance, and abusing them, then we possibly would ask them to take the flag down.” He said there would be no police log of Mr Smith having been stopped with details of what was said to him, as there was nothing wrong with his car. He added the officer could have been based anywhere around the county and just made an independent stop.”

Vi har tidligere gjort opmærksom på den slet skjulte, nationalistiske, racistiske, ydmygende, nedgørende, spottende TONE der synes at have grebet det nedadvendte organ på Rådhuspladsen (lige ved siden af det andet, men underjordiske toilet) uden at det hjalp – tværtimod.  Nu må Lene Espersen tage ved lære af briterne og forbyde den slags publikationer, som blot forsøger at oppiske had og voldelige episoder med deres provokerende fremvisning af fornærmende symboler!. Altså!

Older Posts »