Hodjanernes Blog

1 februar 2016

Millioner af menneskeliv gået tabt på grund af politisk korrekthed

“To only a few chemicals does man owe as great a debt as to DDT…

In little more than two decades, DDT has prevented 500 million human deaths, due to malaria, that otherwise would have been inevitable.”

100 Things You Should Know About DDT

The battle has abruptly become more pressing by what the World Health Organization has called the “explosive” spread of the mosquito-borne Zika virus through Brazil and other parts of Latin America.

One old method that is not getting serious attention would be to use DDT, a powerful pesticide that is banned in many countries because of the ecological damage documented in the 1962 book “Silent Spring.” Still, it is being mentioned a bit, and some experts defend its use for disease control.

“That concern about DDT has to be reconsidered in the public health context,” said Dr. Lyle R. Petersen, director of the division of vector-borne diseases at the Centers for Disease Control and Prevention.

Mere på New York Times

20 januar 2016

Der Anti-Asyl-Doktor Thomas Unden

Filed under: AFA, Asyl, Østrig, Demografi, EU, Læger, Medicin, Politik, Venstrefascister, Venstrefløjen — Hodja @ 22:08

Dr. Thomas Unden fra Wien er i de seneste uger blevet angrebet af det venstrefascistiske ANTIFA’s Sturm Abteilung og er ved at blive smidt ud af sygekassen for sine meninger.

Mere på PI

Thomas Unden Facebook

17 januar 2016

Selvforsvar mod rapefugees: Kvinder vil bruge hårlak som tåregas

Herhjemme er det udelukkende politiet, der må sprøjte peberspray i ansigtet på umedgørlige og faretruende voldsmænd.

Men danske kvinder har fundet en fidus – nemlig hårlak – som kan gøre voldtægtsforbrydere ukampdygtige.

Ifølge øjenlæge Klaus Trier er hårlak et effektivt middel til selvforsvar.

“Jeg forestiller mig, at det er særdeles ubehageligt og smertefuldt at få i øjnene. Det er et skrapt middel, der kan skade øjets det yderste cellelag og blænde og passivisere vedkommende,” siger Klaus Trier .

Ideen fik venindeflokken oprindeligt af en politimand, som anbefalede dem at gå med den lille dåse.

“En af vores gode veninder blev overfaldet, og så talte vi med politimanden om, at vi følte os utrygge ved at færdes alene om aftenen. Han fortalte, at det ikke er ulovligt at gå med lille hårlak. Det er kun ulovligt at bruge den,” siger kvinden.

Mere på JP

16-årig pige udsat for seksuelle krænkelser.

Utryghed i nattelivet i Thisted efter chikane.

Også Hernings natteliv oplever store problemer med udenlandske mænd, der udviser manglende respekt for de kvindelige gæster.

Politiet vil have øget fokus på værtshusmiljøerne i Thisted efter historier om det politiet kalder ‘enkelte asylansøgeres uhensigtsmæssige adfærd’.

4 januar 2016

Araber drikker og vasker sig med kamelurin

Filed under: Islam, Koran, Medicin, Muslim World, Politik — Hodja @ 10:54

26 november 2015

Naboer til tandlægepraksis i Erfurt risikerer kulturberigelse på mange spændende måder

Nedenstående brevs ægthed bestrides ikke, men nu anklages tandlægen for hetz mod flygtninge.

KULTURBERIGELSE

Hentet her.

Läuse = Lus

Krätze = Scabies (fnat)

Masern = Mæslinger

EHEC = Enterohaemorrhagic Escherichia coli

22 november 2015

The ISIS Drug Fiends: ‘Homemade cocaine’ fuelling jihadis and triggering psychosis

There is some evidence the killers who struck in Paris last Friday may have been high on the drug, which is produced by ISIS chemists and sells across Syria and the Middle East for as little as 90p a tablet.

Captagon, the trade name of a now banned German drug designed to treat ADHD, has in it’s copy-cat home-made form, for years been the narcotic of choice for many in the Middle East.

The drug, whose generic name is Fenethylline, increases aggression at higher doses and abusers can have aural and visual hallucinations, psychotic episodes or extreme dysphoria that manifests as paranoia or depression. It also carries the risk of heart failure or brain haemorrhages, followed by death.

Mere på Express

10 november 2015

Det svenske sundhedsvæsen ved at bryde sammen i flere kommuner

Artikel i Ugeskrift for Læger: Flygtningekrisen presser det svenske sundhedsvæsen

Sveriges Myndighet för Samhällsskydd och Beredskap (svarer nogenlunde til Beredskabsstyrelsen i Danmark, red.) peger på en meget anstrengt situation i Skåne forårsaget af flygtningestrømmen. Frem for alt er Malmø og Trelleborg hårdt ramt.

”Vi mærker trykket og er nødt til at arbejde efter en katastrofeplan og med de resurser, vi har i øjeblikket. Men denne type scenarier, som vi ser nu, er vi slet ikke forberedte på. Vi har behov for adgang til avanceret tolkehjælp for at føre dialog med flygtningepatienter. I dag har vi svært ved at få en forstandig anamnese, og det vanskeliggør vores opgave med åbenbar risiko for fejlbehandlinger og unødig lidelse for patienten. Det bliver lidt veterinærmedicin over det hele. Det bliver svært at holde arbejdsorganisationen sammen, personalet oplever et uhørt tryk. Vi mærker allerede en vis personaleflugt fra akutmodtagelsen. Vi mister personale og taber dermed værdifuld erfaring. “

29 oktober 2015

DanMarx Radios uvidenskabelige skræmmekampagner

Filed under: Evidens, Journalister, Læger, Medicin, Medier DR m.fl. — Tags: — Hodja @ 21:53

Indenfor de sidste par dage har DDR bragt 3 skræmmekampagner mod forarbejdet kød, acrylamid og bisphenol A.

Kendetegnende for DDR’s kampagner er, at de demonstrerer, at journalister intet ved om forskning, videnskab, evidens og bevisførelse, samt at de altid fuldstændig ensidigt fremfører de forskeres argumenter, som er modstandere af kemi og lignende, tilsyneadende uden overhovedet at have sat sig ind i sagerne.

I aften var det Jakob Illeborg, der i ‘Kontant’ fremførte et frontalt angreb på stoffet bisphenol A, som bl.a. findes i dåseemballage. Der blev ikke fremført et eneste argument mod de forskere, han anvendte, som selvfølgelig fremførte bisphenolens skadelige virkninger.

På mindre end 2 minutter fandt jeg følgende rapport fra Advisory Committee of the German Society of Toxicology, som har gennemgået al tilgængelig forskning om BPA:

Critical evaluation of key evidence on the human health hazards of exposure to bisphenol A.
Hengstler JG1, Foth H, Gebel T, Kramer PJ, Lilienblum W, Schweinfurth H, Völkel W, Wollin KM, Gundert-Remy U. Crit Rev Toxicol. 2011 Apr;41(4):263-91. doi: 10.3109/10408444.2011.558487.

Uddrag fra abstract:

Despite the fact that more than 5000 safety-related studies have been published on bisphenol A (BPA), there seems to be no resolution of the apparently deadlocked controversy as to whether exposure of the general population to BPA causes adverse effects due to its estrogenicity. Therefore, the Advisory Committee of the German Society of Toxicology reviewed the background and cutting-edge topics of this BPA controversy.

After having carefully considered all arguments, the Committee had to conclude that the criticism was scientifically not justified; moreover, recently published additional data further support the reliability of the two- and three-generation studies demonstrating a lack of estrogen-dependent effects at and below doses on which the current TDI is based. A frequently discussed topic is whether doses below 5 mg/kg bw/day may cause adverse health effects in laboratory animals. Meanwhile, it has become clear that positive results from some explorative studies have not been confirmed in subsequent studies with higher numbers of animals or a priori defined hypotheses. Particularly relevant are some recent studies with negative outcomes that addressed effects of BPA on the brain, behavior, and the prostate in rodents for extrapolation to the human situation.  Overall, the Committee concluded that the current TDI for BPA is adequately justified and that the available evidence indicates that BPA exposure represents no noteworthy risk to the health of the human population, including newborns and babies.

Så på trods af DDR’s propaganda kan roligt fortsætte med at spise dåsemad.

27 oktober 2015

Ny fødevareskræmmekampagne: Forarbejdet kød påstås at medføre cancer

Filed under: Evidens, Journalister, Læger, Medicin, Medier DR m.fl. — Hodja @ 22:25

Challenge: Not a single epidemiological study credibly links meat-eating with cancer

Don’t believe me? Show me one. I’ll debunk it before your eyes.

Consider this excerpt from a November 2007 column I wrote for FOXNews.com about a report from the American Institute for Cancer Research claiming that processed meat caused cancer.

Consider the data presented for processed meat, which the AICR report claims to be too dangerous to eat.

Of the 17 study results concerning processed meat and colon cancer comparing high consumption to low consumption 15 are way below, and one is at the 100 percent-risk threshold. Thirteen studies aren’t statistically significant. Not only is the lone study claiming a risk above 100 percent (a reported 250 percent increase in risk) barely statistically significant, it has a margin of error four times the size of the reported risk.

Of the seven studies reporting a cancer risk per serving of processed meat, all reported risks are substantially below the 100 percent threshold. Four results are clearly not statistically significant and two are borderline insignificant.

On the basis of these dubious statistical results, the AICR report concludes that “processed meat is a convincing cause of colorectal cancer.” This is an appalling and unsupported conclusion.

Nothing has changed since this column,except perhaps that more junky studies have been published.

Læs resten på junk Science, læs også kommentarerne, der er nogle interessante udregninger i komentarerne!

Nystartet israelsk firma BioSight mener at have en god metode mod kræft

Filed under: Israel, Medicin, TrumfEs, Videnskab — Tags: — trumfes @ 15:20

BioSight har fundet en måde at narre kræftceller til at lade sig dræbe uden at det går ud over raske celler

BioSight

Læs hele historien her.

Den er ganske interessant

Medicinudgifterne gives skylden for de eksploderende omkostninger i sundhedsvæsnet

Filed under: Økonomi, Danmark, Demografi, Immigration, Læger, Medicin, Penge, Politik — Hodja @ 13:17

En artikel i Ugeskrift for Læger peger på at der også kunne være andre årsager:

Prævalensen af type 2-diabetes er langt højere blandt ikkevestlige etniske minoriteter end i majoritetsbefolkningen i vestlige lande [1-3]. I Danmark er diabetesprævalensen blandt indvandrere fra Eksjugoslavien, Libanon/Palæstina, Somalia, Tyrkiet, Pakistan og Irak 12-17% mod 2% blandt etniske danskere [4]. Årsagen til den højere prævalens af diabetes blandt etniske minoriteter er et samspil af genetiske forhold og sundhedsadfærd, fortrinsvis kost og fysisk inaktivitet [3, 5]. Diabetes er en kronisk sygdom, der kan medføre en række alvorlige følgesygdomme som f.eks. nyreproblemer, hjerte-kar-sygdomme og amputationer [5]. Behandling, kontrol og symptomer kan have stor indvirkning på patienternes dagligdag [6]. Patientuddannelse som en del af behandlingen har til formål at gøre patienterne aktive i håndteringen og behandlingen af type 2-diabetes.

Indvandrere og deres efterkommere udgør 10,7% af befolkningen i Danmark, og 66% af dem kommer fra ikkevestlige lande. Siden 1980 er antallet af ikkevestlige indvandrere mere end seksdoblet [7]. Patienter med etnisk minoritetsbaggrund udgør således en stor og stigende gruppe i det danske sundhedsvæsen.

Ugeskrift for Læger; 8. december 2014.

19 oktober 2015

Pæstilensisk medicinsk personale hjælper ikke sårede jøder

Filed under: Antisemitisme, Israel, Jihad, Læger, Medicin, Muslim, Palæstina - Libanon — Hodja @ 23:00

Health Minister Ya’akov Litzman (United Torah Judaism) ordered an investigation on Friday to check suspicions that Arab medical staff at a clinic in Jerusalem’s Old City did not go out to help Jewish victims, who were stabbed right next to the clinic.

The incident in question is the brutal murder of Aharon Banita Bennett (21) and Rabbi Nehemia Lavi (41), which took place on Hagai Street on October 3. Bennett’s wife was seriously wounded and his two-year-old son was lightly wounded in the Arab terrorist attack.

While Bennett’s wife’s condition has since improved, it is likely that immediate medical treatment could have lessened the seriousness of her wounds and possibly saved the life of her husband and of Rabbi Lavi, who was stabbed as he came to try and save the young couple and their son.

The Arab-run health clinic located adjacent to the stabbing was open at the time of the attack and medical staff was present inside, reports Channel 2.

However, the Arab medical team did not go out to provide treatment to the wounded, despite their occupational obligations to treat the wounded, just as Magen David Adom (MDA) medics treat Arab terrorists at the scenes of attacks.

Mere på Frontpage

19 september 2015

Kulturberigelse: Spedalskhed

Filed under: Asyl, Immigration, Kulturberigelse, Læger, Medicin — Tags: — Hodja @ 14:35

Entsetzen in Salzburg: Während die Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge grenzenlos ist, wurde am Freitag ein Asylwerber aus der Zeltstadt bei der Polizeidirektion ins Landesspital gebracht.

Der 33-jährige Mann hat Lepra.

17 august 2015

Den store KamelPIS skandale i Saudiarabien …

Filed under: Medicin, Muslim World, Muslimsk videnskab, Saudi, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 18:03

Arabere mener at kamelpis er godt til mange helseproblemer og køber derfor ofte kamelpis

MEN !

Det har nu vist sig at en pakistansk sælger af kamelpis i Saudiarabien er afsløret som kamelpis-svindler !

Det viste sig at den pis, han solgte, var hans egen !

Kamelpis

Nu venter vi bare spændt på, hvilken middelalderlig straf, svindleren fåf i Saudibarbarien :)

Taget herfra, hvor du kan læse mere

14 august 2015

Ben-Gurion universitetet i Israel har efter sigende gjort et gennembrud i kampen mod HIV

De har fundet ud af at de er lighedpunkter mellem HIV og leukemi

Dr. Ran Taube fra afdelingen for mikrobiologi, immunology og genetik ved Ben-Gurion universitetet i Beersheba siger at opdagelsen vil føre til en revolutionerende diagnose og nøglen til en klinisk løsning, der vil forhindre infektion af HIV og vil ødelægge den dødelige virus.

Det er store ord, og vi må jo håbe på at han får ret.

Ben Gurion Uni

MEN !

Det giver jo alle Israel-haderne et kæmpe dilemma !

For hvordan skal de kæmpe for at boycotte Israel, hvis Israel har løsningen på deres Aids-problem ?

Jeg går jo ud fra – som en selvfølge – at de så vil sige NEJ til behandling med et israelsk produkt …

BDS aids

BDS Fail sign

Taget herfra og herfra

9 august 2015

DanMarx Radio m.fl. manipulerer igen igen

DDR skriver: “Brandangreb i landsby på Vestbredden koster nu et andet liv, da faderen til afdød baby også er gået bort.”

I artiklen kan man læse følgende om baggrunden:

Attentatet skete i en periode med et stigende antal angreb på palæstinensere begået af jødiske højreekstremister og har sat Netanyahu under stort pres for at slå hårdere ned på hadforbrydelserne.

Men DDR ‘glemmer’ at fortælle om det store antal angreb på israelere begået af pæstilensere.

Man kan også læse en artikel i EkstraBladet fra al-Ritzau , hvor løgne om barnedødeligheden i Gaza af Chris Gunness fra FN’s UNRWA fremføres.

Elder of Ziyon gendriver påstandene.

31 juli 2015

USA: Fosterdele fra aborter er big business og det skal helst ikke frem i medierne

Filed under: Læger, Medicin, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 00:22

StemExpress, the company that contracts with Planned Parenthood and other abortion clinics for fetal tissue, has asked a California court for a temporary restraining order to prevent a pro-life group from releasing any more videos about Planned Parenthood’s baby organ harvesting operations. And the court agreed to issue the injunction.

25 juni 2015

Så er ramadanen atter over os

Så er ramadanen over os: og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

Tro det eller ej, ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler.

22 maj 2015

Nyt studie i The lancet: Kulde dræber 20 gange så hyppigt som varme

Filed under: Evidens, Greenies, Læger, Medicin — Tags: , , — Hodja @ 09:19

Lead author Dr. Antonio Gasparrini, of the London School of Hygiene & Tropical Medicine in the UK, and colleagues reached their findings by analyzing more than 74 million deaths that occurred over 384 locations in 13 countries between 1985 and 2012.

Perhaps the most interesting finding, however, was that cold temperatures were the cause of most of these deaths, accounting for 7.29% of them. Hot temperatures were the cause of only 0.42% of all deaths, meaning cold weather kills around 20 times as many people as hot weather.

Commenting on the overall findings, Dr. Gasparrini says:

“It’s often assumed that extreme weather causes the majority of deaths, with most previous research focusing on the effects of extreme heatwaves.

Our findings, from an analysis of the largest dataset of temperature-related deaths ever collected, show that the majority of these deaths actually happen on moderately hot and cold days, with most deaths caused by moderately cold temperatures.”

Mere på MNT.

Undersøgelsen findes her (pdf).

16 maj 2015

Arabisk gynækolog glemmer mobiltelefon i en kvindes mave ved kejsersnit !

Filed under: Kulturberigelse, Medicin, Muslim World, TrumfEs — trumfes @ 15:47

Gad vide om han først fandt ud af det ved at ringe til den ? …

Gynækolog glemmer mobil i maven

Måske skulle han overveje ikke at tage mobilen med ved operationer …

Heldigt at han ikke var proktolog ! …

Taget herfra

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 106, der følger denne blog