Hodjanernes Blog

4 maj 2016

Skal USA forbyde læger?

Filed under: Evidens, Læger, Medicin, USA/Canada, Våben, Videnskab — Hodja @ 07:24

Medical error is the third leading cause of death in the United States, after heart disease and cancer, according to findings published today in BMJ.

As such, medical errors should be a top priority for research and resources, say authors Martin Makary, MD, MPH, professor of surgery, and research fellow Michael Daniel, from Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, Maryland.

Mere på MedScape

Jeg supplerer lige med tal fra en post fra 2006:

Thanks to our great friend Warner we could deliver these absolutely shocking statistics for the perusal of our readers.

(A) The number of physicians in the U.S. is 700,000.
(B) Accidental deaths caused by Physicians per year are =120,000.
(C) Accidental deaths per physician is 0.171 .
Statistics courtesy of U.S. Dept of Health Human Services.

Now think about this:

Guns:

(A) The number of gun owners in the U.S. is 80,000,000. = (Yes, that’s 80 million..)
(B) The number of accidental gun deaths per year, all age = groups, is 1,500.
(C) The number of accidental deaths per gun owner is .000188. =
Statistics courtesy of FBI

So, statistically, doctors are approximately 9,000 times more = dangerous than gun owners.

Remember, “Guns don’t kill people, doctors do.”

FACT: NOT EVERYONE HAS A GUN, BUT ALMOST EVERYONE HAS AT LEAST ONE DOCTOR.

Please alert your friends to this alarming threat

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Out of concern for the public at large, I have withheld the statistics on lawyers for fear the shock would cause people to panic and seek medical attention.

8 april 2016

Helmuth Nyborg om Kold Vinter-teorien

Sagen (mod H.N.) viser bl.a., at venstreorienterede adfærdsforskere systematisk søger at holde vigtig adfærdsgenetisk, differentialpsykologisk og differentialdemografisk viden skjult for aftagerne af samfundsforskning – især politikerne.

Der er tale om det største kollektive akademiske bedrag i det 20. århundrede, og konsekvensen har været, at politikerne ikke indregner migranternes meget forskellige biologiske karakteristika i den europæiske indvandrerpolitik. Eventuelle forskelle kan jo udlignes via passende uddannelse og anden påvirkning, da samfundet styrer menneskers adfærd.

Sandheden er snarere denne: Uden anvendelse af biologisk inspireret viden kommer sydlige indvandrere med lav iq uafvidende til at underminere de europæiske folks eksistensgrundlag. Den videnskabelige forklaring følger.

Forudsætningerne for dansk demokrati og velfærdssamfund skal findes i den differentialdemografiske teori om virkningen af den præhistoriske udvandring fra Afrika for mere end 200.000 år siden. Turen mod nord gik gennem stadig koldere egne, og kun migranterne med de største hjerner, den højeste intelligens og altruistisk villighed til at dele sparsomme resurser overlevede. Denne barske selektionsteori forklarer i et hug, hvorfor nordlige folkeslag i gennemsnit har ca. 100 kubikcentimeter større hjerner og scorer 30 iq-point højere end ækvatoriale folkeslag. Den forklarer, hvorfor demokrati kun kan udvikles i nordlige lande, der har en gennemsnits-iq over 90 og en høj grad af altruisme, hvilket tillader udvikling af en solid socioøkonomisk infrastruktur. Den forklarer, hvorfor mange veluddannede nordboere har et afslappet forhold til religion, medens sydlige laviq-folkeslag har brug for simple dogmatiske, tekstnære tolkninger udlagt af autoritative skriftlærde. Arveligheden for religiøsitet er 35 pct.

Kold Vinter-teorien gør det forståeligt, at evolutionen sættes i bakgear, når et stort antal fertile sydlige laviq-folkeslag hurtigt bosætter sig blandt relative subfertile nordlige høj-iq-folkeslag.

Læs resten af Helmuth Nyborgs kronik på JP

17 marts 2016

Israelsk videnskabsmand finder ny metode til at stoppe ukontrolleret blødning

Israel er udsat for en terrorkampagne fra pæstilenserne, som prøver på at stikke folk ned med knive

Det er MSM selvfølgelig helt ligeglad med og bringer typisk kun nyhederne om terroren, når det lykkedes at dræbe terroristerne.

Så kommer der – altid – en svada om at x arabere har mistet livet og y israelere.

X er altid meget højere end y , fordi israelerne er blevet gode til at forsvare sig selv.

Nu har en israelsk videnskabsmand fundet en ny metode til at standse/minimere den ukontrollerede blødning, som et knivangreb typisk forårsager ved at bruge Gallium:

ScreenHunter_205 Mar. 17 17.35

Israelerne prøver at få det bedset ud af situationen, og det virker så godt som han videnskabsmanden siger, vil menneskeliv blive reddet ikke kun i Israel, men over hele verdenen

Taget herfra, hvor du kan læse mere

Shin beth, det israelske interne sikkerhedsapparat, har fundet ud af at mindst 3 palæstinensiske arabere udnyttede familesammenføringsprivilegier til at myrde :

ScreenHunter_205 Mar. 17 17.46

Konklusionen er ikke svær : stands at familiesammenføring

Taget herfra

11 marts 2016

Muligt gennembrud i behandlingen af strålesyge

Filed under: Evidens, Israel, Medicin, Teknologi, TrumfEs, Videnskab — trumfes @ 19:18

Et israelsk firma mener de har løsningen via stamceller

Taget herfra

Måske er det ikke så underligt at det blev opfundet i Israel:

ScreenHunter_205 Mar. 11 19.15

Taget herfra, hvor du kan læse hele historien

3 marts 2016

Amerikanske dhimmilæger går ind for lovliggørelse af kvindelig omskæring

Female Genital Mutilation: U.S. Doctors Call for ‘Compromise Solution’

Sheila Gunn Reid reports on a paper entitled “Female Genital Alteration: A Compromise Solution” written by American doctors, that encourages a less invasive way to mutilate female genitalia but cultures that practice FGM have no intention of changing what they do or how they do it and a moral society shouldn’t give advice on the best way to do the wrong thing.

16 februar 2016

Kulturberigelse: Asylansøgere angriber politi og ambulancepersonale i Zaandam i Holland

1 februar 2016

Millioner af menneskeliv gået tabt på grund af politisk korrekthed

“To only a few chemicals does man owe as great a debt as to DDT…

In little more than two decades, DDT has prevented 500 million human deaths, due to malaria, that otherwise would have been inevitable.”

100 Things You Should Know About DDT

The battle has abruptly become more pressing by what the World Health Organization has called the “explosive” spread of the mosquito-borne Zika virus through Brazil and other parts of Latin America.

One old method that is not getting serious attention would be to use DDT, a powerful pesticide that is banned in many countries because of the ecological damage documented in the 1962 book “Silent Spring.” Still, it is being mentioned a bit, and some experts defend its use for disease control.

“That concern about DDT has to be reconsidered in the public health context,” said Dr. Lyle R. Petersen, director of the division of vector-borne diseases at the Centers for Disease Control and Prevention.

Mere på New York Times

20 januar 2016

Der Anti-Asyl-Doktor Thomas Unden

Filed under: AFA, Asyl, Østrig, Demografi, EU, Læger, Medicin, Politik, Venstrefascister, Venstrefløjen — Hodja @ 22:08

Dr. Thomas Unden fra Wien er i de seneste uger blevet angrebet af det venstrefascistiske ANTIFA’s Sturm Abteilung og er ved at blive smidt ud af sygekassen for sine meninger.

Mere på PI

Thomas Unden Facebook

17 januar 2016

Selvforsvar mod rapefugees: Kvinder vil bruge hårlak som tåregas

Herhjemme er det udelukkende politiet, der må sprøjte peberspray i ansigtet på umedgørlige og faretruende voldsmænd.

Men danske kvinder har fundet en fidus – nemlig hårlak – som kan gøre voldtægtsforbrydere ukampdygtige.

Ifølge øjenlæge Klaus Trier er hårlak et effektivt middel til selvforsvar.

“Jeg forestiller mig, at det er særdeles ubehageligt og smertefuldt at få i øjnene. Det er et skrapt middel, der kan skade øjets det yderste cellelag og blænde og passivisere vedkommende,” siger Klaus Trier .

Ideen fik venindeflokken oprindeligt af en politimand, som anbefalede dem at gå med den lille dåse.

“En af vores gode veninder blev overfaldet, og så talte vi med politimanden om, at vi følte os utrygge ved at færdes alene om aftenen. Han fortalte, at det ikke er ulovligt at gå med lille hårlak. Det er kun ulovligt at bruge den,” siger kvinden.

Mere på JP

16-årig pige udsat for seksuelle krænkelser.

Utryghed i nattelivet i Thisted efter chikane.

Også Hernings natteliv oplever store problemer med udenlandske mænd, der udviser manglende respekt for de kvindelige gæster.

Politiet vil have øget fokus på værtshusmiljøerne i Thisted efter historier om det politiet kalder ‘enkelte asylansøgeres uhensigtsmæssige adfærd’.

4 januar 2016

Araber drikker og vasker sig med kamelurin

Filed under: Islam, Koran, Medicin, Muslim World, Politik — Hodja @ 10:54

26 november 2015

Naboer til tandlægepraksis i Erfurt risikerer kulturberigelse på mange spændende måder

Nedenstående brevs ægthed bestrides ikke, men nu anklages tandlægen for hetz mod flygtninge.

KULTURBERIGELSE

Hentet her.

Läuse = Lus

Krätze = Scabies (fnat)

Masern = Mæslinger

EHEC = Enterohaemorrhagic Escherichia coli

22 november 2015

The ISIS Drug Fiends: ‘Homemade cocaine’ fuelling jihadis and triggering psychosis

There is some evidence the killers who struck in Paris last Friday may have been high on the drug, which is produced by ISIS chemists and sells across Syria and the Middle East for as little as 90p a tablet.

Captagon, the trade name of a now banned German drug designed to treat ADHD, has in it’s copy-cat home-made form, for years been the narcotic of choice for many in the Middle East.

The drug, whose generic name is Fenethylline, increases aggression at higher doses and abusers can have aural and visual hallucinations, psychotic episodes or extreme dysphoria that manifests as paranoia or depression. It also carries the risk of heart failure or brain haemorrhages, followed by death.

Mere på Express

10 november 2015

Det svenske sundhedsvæsen ved at bryde sammen i flere kommuner

Artikel i Ugeskrift for Læger: Flygtningekrisen presser det svenske sundhedsvæsen

Sveriges Myndighet för Samhällsskydd och Beredskap (svarer nogenlunde til Beredskabsstyrelsen i Danmark, red.) peger på en meget anstrengt situation i Skåne forårsaget af flygtningestrømmen. Frem for alt er Malmø og Trelleborg hårdt ramt.

”Vi mærker trykket og er nødt til at arbejde efter en katastrofeplan og med de resurser, vi har i øjeblikket. Men denne type scenarier, som vi ser nu, er vi slet ikke forberedte på. Vi har behov for adgang til avanceret tolkehjælp for at føre dialog med flygtningepatienter. I dag har vi svært ved at få en forstandig anamnese, og det vanskeliggør vores opgave med åbenbar risiko for fejlbehandlinger og unødig lidelse for patienten. Det bliver lidt veterinærmedicin over det hele. Det bliver svært at holde arbejdsorganisationen sammen, personalet oplever et uhørt tryk. Vi mærker allerede en vis personaleflugt fra akutmodtagelsen. Vi mister personale og taber dermed værdifuld erfaring. “

29 oktober 2015

DanMarx Radios uvidenskabelige skræmmekampagner

Filed under: Evidens, Journalister, Læger, Medicin, Medier DR m.fl. — Tags: — Hodja @ 21:53

Indenfor de sidste par dage har DDR bragt 3 skræmmekampagner mod forarbejdet kød, acrylamid og bisphenol A.

Kendetegnende for DDR’s kampagner er, at de demonstrerer, at journalister intet ved om forskning, videnskab, evidens og bevisførelse, samt at de altid fuldstændig ensidigt fremfører de forskeres argumenter, som er modstandere af kemi og lignende, tilsyneadende uden overhovedet at have sat sig ind i sagerne.

I aften var det Jakob Illeborg, der i ‘Kontant’ fremførte et frontalt angreb på stoffet bisphenol A, som bl.a. findes i dåseemballage. Der blev ikke fremført et eneste argument mod de forskere, han anvendte, som selvfølgelig fremførte bisphenolens skadelige virkninger.

På mindre end 2 minutter fandt jeg følgende rapport fra Advisory Committee of the German Society of Toxicology, som har gennemgået al tilgængelig forskning om BPA:

Critical evaluation of key evidence on the human health hazards of exposure to bisphenol A.
Hengstler JG1, Foth H, Gebel T, Kramer PJ, Lilienblum W, Schweinfurth H, Völkel W, Wollin KM, Gundert-Remy U. Crit Rev Toxicol. 2011 Apr;41(4):263-91. doi: 10.3109/10408444.2011.558487.

Uddrag fra abstract:

Despite the fact that more than 5000 safety-related studies have been published on bisphenol A (BPA), there seems to be no resolution of the apparently deadlocked controversy as to whether exposure of the general population to BPA causes adverse effects due to its estrogenicity. Therefore, the Advisory Committee of the German Society of Toxicology reviewed the background and cutting-edge topics of this BPA controversy.

After having carefully considered all arguments, the Committee had to conclude that the criticism was scientifically not justified; moreover, recently published additional data further support the reliability of the two- and three-generation studies demonstrating a lack of estrogen-dependent effects at and below doses on which the current TDI is based. A frequently discussed topic is whether doses below 5 mg/kg bw/day may cause adverse health effects in laboratory animals. Meanwhile, it has become clear that positive results from some explorative studies have not been confirmed in subsequent studies with higher numbers of animals or a priori defined hypotheses. Particularly relevant are some recent studies with negative outcomes that addressed effects of BPA on the brain, behavior, and the prostate in rodents for extrapolation to the human situation.  Overall, the Committee concluded that the current TDI for BPA is adequately justified and that the available evidence indicates that BPA exposure represents no noteworthy risk to the health of the human population, including newborns and babies.

Så på trods af DDR’s propaganda kan roligt fortsætte med at spise dåsemad.

27 oktober 2015

Ny fødevareskræmmekampagne: Forarbejdet kød påstås at medføre cancer

Filed under: Evidens, Journalister, Læger, Medicin, Medier DR m.fl. — Hodja @ 22:25

Challenge: Not a single epidemiological study credibly links meat-eating with cancer

Don’t believe me? Show me one. I’ll debunk it before your eyes.

Consider this excerpt from a November 2007 column I wrote for FOXNews.com about a report from the American Institute for Cancer Research claiming that processed meat caused cancer.

Consider the data presented for processed meat, which the AICR report claims to be too dangerous to eat.

Of the 17 study results concerning processed meat and colon cancer comparing high consumption to low consumption 15 are way below, and one is at the 100 percent-risk threshold. Thirteen studies aren’t statistically significant. Not only is the lone study claiming a risk above 100 percent (a reported 250 percent increase in risk) barely statistically significant, it has a margin of error four times the size of the reported risk.

Of the seven studies reporting a cancer risk per serving of processed meat, all reported risks are substantially below the 100 percent threshold. Four results are clearly not statistically significant and two are borderline insignificant.

On the basis of these dubious statistical results, the AICR report concludes that “processed meat is a convincing cause of colorectal cancer.” This is an appalling and unsupported conclusion.

Nothing has changed since this column,except perhaps that more junky studies have been published.

Læs resten på junk Science, læs også kommentarerne, der er nogle interessante udregninger i komentarerne!

Nystartet israelsk firma BioSight mener at have en god metode mod kræft

Filed under: Israel, Medicin, TrumfEs, Videnskab — Tags: — trumfes @ 15:20

BioSight har fundet en måde at narre kræftceller til at lade sig dræbe uden at det går ud over raske celler

BioSight

Læs hele historien her.

Den er ganske interessant

Medicinudgifterne gives skylden for de eksploderende omkostninger i sundhedsvæsnet

Filed under: Økonomi, Danmark, Demografi, Immigration, Læger, Medicin, Penge, Politik — Hodja @ 13:17

En artikel i Ugeskrift for Læger peger på at der også kunne være andre årsager:

Prævalensen af type 2-diabetes er langt højere blandt ikkevestlige etniske minoriteter end i majoritetsbefolkningen i vestlige lande [1-3]. I Danmark er diabetesprævalensen blandt indvandrere fra Eksjugoslavien, Libanon/Palæstina, Somalia, Tyrkiet, Pakistan og Irak 12-17% mod 2% blandt etniske danskere [4]. Årsagen til den højere prævalens af diabetes blandt etniske minoriteter er et samspil af genetiske forhold og sundhedsadfærd, fortrinsvis kost og fysisk inaktivitet [3, 5]. Diabetes er en kronisk sygdom, der kan medføre en række alvorlige følgesygdomme som f.eks. nyreproblemer, hjerte-kar-sygdomme og amputationer [5]. Behandling, kontrol og symptomer kan have stor indvirkning på patienternes dagligdag [6]. Patientuddannelse som en del af behandlingen har til formål at gøre patienterne aktive i håndteringen og behandlingen af type 2-diabetes.

Indvandrere og deres efterkommere udgør 10,7% af befolkningen i Danmark, og 66% af dem kommer fra ikkevestlige lande. Siden 1980 er antallet af ikkevestlige indvandrere mere end seksdoblet [7]. Patienter med etnisk minoritetsbaggrund udgør således en stor og stigende gruppe i det danske sundhedsvæsen.

Ugeskrift for Læger; 8. december 2014.

19 oktober 2015

Pæstilensisk medicinsk personale hjælper ikke sårede jøder

Filed under: Antisemitisme, Israel, Jihad, Læger, Medicin, Muslim, Palæstina - Libanon — Hodja @ 23:00

Health Minister Ya’akov Litzman (United Torah Judaism) ordered an investigation on Friday to check suspicions that Arab medical staff at a clinic in Jerusalem’s Old City did not go out to help Jewish victims, who were stabbed right next to the clinic.

The incident in question is the brutal murder of Aharon Banita Bennett (21) and Rabbi Nehemia Lavi (41), which took place on Hagai Street on October 3. Bennett’s wife was seriously wounded and his two-year-old son was lightly wounded in the Arab terrorist attack.

While Bennett’s wife’s condition has since improved, it is likely that immediate medical treatment could have lessened the seriousness of her wounds and possibly saved the life of her husband and of Rabbi Lavi, who was stabbed as he came to try and save the young couple and their son.

The Arab-run health clinic located adjacent to the stabbing was open at the time of the attack and medical staff was present inside, reports Channel 2.

However, the Arab medical team did not go out to provide treatment to the wounded, despite their occupational obligations to treat the wounded, just as Magen David Adom (MDA) medics treat Arab terrorists at the scenes of attacks.

Mere på Frontpage

19 september 2015

Kulturberigelse: Spedalskhed

Filed under: Asyl, Immigration, Kulturberigelse, Læger, Medicin — Tags: — Hodja @ 14:35

Entsetzen in Salzburg: Während die Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge grenzenlos ist, wurde am Freitag ein Asylwerber aus der Zeltstadt bei der Polizeidirektion ins Landesspital gebracht.

Der 33-jährige Mann hat Lepra.

17 august 2015

Den store KamelPIS skandale i Saudiarabien …

Filed under: Medicin, Muslim World, Muslimsk videnskab, Saudi, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 18:03

Arabere mener at kamelpis er godt til mange helseproblemer og køber derfor ofte kamelpis

MEN !

Det har nu vist sig at en pakistansk sælger af kamelpis i Saudiarabien er afsløret som kamelpis-svindler !

Det viste sig at den pis, han solgte, var hans egen !

Kamelpis

Nu venter vi bare spændt på, hvilken middelalderlig straf, svindleren fåf i Saudibarbarien:)

Taget herfra, hvor du kan læse mere

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 106, der følger denne blog