Hodjanernes Blog

29 september 2015

Den danske regering skærer 2,3 milliarder kroner af ulandsbistanden.

Filed under: Danmark, Penge, Politik, WWF — Tags: — Hodja @ 22:53

De danske civilsamfundsorganisationer, som er de danske organisationer, der udfører udviklingsarbejde for blandt andet Dansk Røde Kors, WWF og Mellemfolkeligt Samvirke, vil blive ramt hårdt af beskæringen.

Specielt dem, der er finansieret udelukkende af den danske stat.

Rundbarberingen af ulandsbistanden er en “historisk svinestreg”. Sådan lyder reaktionen fra WWF Verdensnaturfondens generalsekretær, Gitte Seeberg.

20 juli 2008

Lighed for loven.

Sharia’en gør ingen forskel på os vantro og andre aber.

abeIndonesien er hjemsted for nogle af de sidste orang-utan’er på kloden. Diverse dyrevenlige mennesker og videnskaben prøver derfor at redde dem fra udryddelse. Men Indonesien er også et muslimsk land. Så her gælder shari’a – hvadenten man nu tilhører den ene eller den anden art af aber, det være sig kristne, jøder, buddhister, hinduer, chimpanser, gorillaer eller – som en tysk dyreven fornylig opdagede – orang-utan’er.

Disse vore nære slægtninge – altså til os vantro o.s.v. – er nogle nysgerrige spilopmagere, navnlig når de er børn. Det kan derfor hænde at de i kådhed ser deres snit til at “stjæle” en appelsin.  Og så kan de ikke undskylde sig med at være en truet art eller på anden måde være bedre stillet end os andre aber. Altså falder straffen omgående: den lille,  formastelige orang-utan’s hånd hugges af. Så kan den lære det, kan den!


Da vi her på Hodjas Blog også holder meget af de andre dyr, vil vi henstille til hr. Bæk Simonsen at han snarest holder en forelæsningsrække om shari’aens velsignelser i landets abegrotter.

Hat tip: Politicallyincorrect.de