Hodjanernes Blog

8 juni 2013

Før konventionernes tid

Der var engang hvor lovgiverne ikke var bange for at kalde en spade for en spade..

Har i denne uge været en tur i Hafniabad, hvor jeg på det konglige bibliotek faldt over følgende opslag. Den stammer fra en rederi, som i 1912 ville gøre sine agenter (hvilket vel i dag må betegnes som rejseselskaber) opmærksom på hvem der var velkommen som indvandrer i USA – eller nok snarere hvem som ikke var det.

Da jeg læste den kom jeg til at tænke på at diverse bloggere som fx Kim Møller jo forlængst har luftet tanken om at betegne islam som en slags massepsykose, og så var det at en bestemt tanke strejfede mig…

USA4

17 marts 2013

De krypterede udtalelser

Røddings nye landbetjent: “Samfundet har ændret sig meget siden jeg startede. I dag er skyderi jo nærmest hverdagskost i København”

Da jeg i går læste artiklen i Jydske Vestkysten (ikke online) kom jeg til at tænke på et tilsvarende udsagn fra Julia Caesar, Snaphanen, hvor en sikkerhedschef i Göteborg bl.a. udtaler: ““Samhället har ju UTVECKLATS, och tittar man nu på brottsstatistik och händelser i synnerhet i storstäderna så har ju MILJÖN ÄNDRATS,..

Julia Caeser er knivskarp i sin analyse heraf og jeg kunne jo passende oversætte den til dansk –  dvs. afkryptere udsagnet til følgende:

At Danmark er blevet invaderet af indvandrere som tager deres primitive voldskultur med voldsomme konflikter med til deres nye hjemland.

Ja samfundet har ændret så sandelig ændret sig hr. Stephansen, men hvis du skulle tale lige ud af posen, så kunne du jo godt vinke farvel til din endnu fredelige post på noget som minder om bøhlandet.

Som Skjoldungen skrev den anden dag, så kan man her: “endnu leve det gode liv – og berede sig på det som kommer. Ikke i himlen, men det dennesidige. Der bliver noget at gøre. skulle jeg hilse og sige her på falderebet….”

Krypteret

30 januar 2013

Taqiyya tankegangen i praksis

Inspireret af den tidligere tråd om Taqiyya, føler jeg at det er på tide at genoptrykke “Masterplanen”

taqiyya-trop.jpgIndtaster man ordet “Taqiyya” (der findes hvis flere stavemåder) i søgefunktionen til højre, så får læseren utallige henvisninger til ældre indlæg med eksempler på taqiyya i praksis og forklaringer på ordets betydning.

Når man har forstået ordets betydning, så vil man også ofte være i stand til at kunne “afkode” muslimers “taqiyya-udtalelser”, og måske også forstå tankegangen bag dem.

Hvis man skal være rigtig “ekspert” på området, så må man dog også vide hvordan muslimer forstår at videreføre “taqiyya-tankegangen”, mens de bor i de “vantros” områder.

Det har vi faktisk skrevet om tidligere her på bloggen.

Som vel nok det bedste eksempel er “Masterplanen“, som vi bragte for nu mere end 5 år siden. Af hensyn til nye læsere, syntes jeg at indlægget fortjener at blive “genoptrykt”

Hodja skrev dengang:
En af Uriaspostens læsere forklarer klart og tydeligt, hvordan islamiseringen indføres skridt for skridt.

    1: Vælg et quasireligiøst humanistisk indstillet parti.

    2: Giv dig ud for at være en demokratisk indstillet, moderat muslimsk medborger.

    3: Bare sig at du ikke er tilhænger af sharialovgivning som højeste lov og at du er imod dødsstraf, minoritetskrænkelse, national identitet og ulighed. Argumentér endvidere for at islam er op til fri fortolkning ligesom bibelen og at der derfor ikke findes “een sand islam”. Nævn derfor endelig ikke dens format af helt bokstavelig kommandomanual som defineret igennem dateringskriteriet der gang på gang, utvetydigt befaler drab på anerledes tænkende. Det ødelægger bare illusionen om fortolkningsfleksibiliteten.

    4: Argumentér for at islam er “fredens religion” og brug ugyldiggjorte (af koranen- og hadith selv) koranvers til at understøtte postulatet og kryds fingre for at de ikke kender til dateringskriteriet i islam der netop annullerer alle modstridende, tolerante og tidlige verdslige koranvers i forhold til det senest daterede og dermed endegyldige “sværdets vers” hvilket teoretisk set udelukker muligheden for en “moderat islam”.

    5: Brug venstrefløjens moralrelativistiske idioti imod dem selv. Eksempel: Mænd og kvinder er lige i islam, det er bare en anden form for lighed. Den virker hver gang, de er rummelige. Langt de fleste af dem beskytter islam uden at have læst så meget som een eneste strofe i koranen. Benyt det, hold de vantro i mørket.

    6: Argumentér for at Jihad ikke handler om krig imod anerledes tænkende, men udelukkende om en muslims indre kamp. Venstrefløjen er selv underlagt akut selvhad og er proppet til randen med indre konflikter. Dhimmierne vil forstå dig halvt ihjel.

    7: Smør tykt på og husk at smide masser af links til statistikker, artikler og politiserende marxistisk institutionaliserede multikulturelle “islamforskere” der understøtter dit bedrag.

    8: Kør på offerrollen og styr dem indirekte og sindrigt igennem den. De føler sig altid skyldige som bare fanden og vil altid irrationelt lede efter årsager til at give “os selv” skylden for selv de mest åndssvage ting, ting der ikke har et klap med vesten at gøre. Brug det! Skriv så marginaliseret og uskyldigt som muligt. De er offerrolle-manikere og har ingen politisk sag uden ofre. Venstrefløjen er 100% intellektuelt androgyniseret og der kan igennem dette opdyrkes en overbeskyttende og bundnaiv moderskabsfølelse der vil være dit skjold imod dem der kender din religion og derfor ikke stoler på dig. Spil dem ud imod hinanden så behøver du ikke engang argumentere din egen sag da du er jo et stakkels offer for “de onde danskere”. Lad den evigt voksenopdragende “mor” ordne paragrafferne for dig.

    Man skal jo stække ondskaben!

    9. Snak med bævrende offerstemme når du debatterer. Du er jo helt uskyldigt forfulgt og kritikken af din religion er ren blasfemi, totalt ufortjent og helt uforståelig.

    10: Sidestil islamskeptikerne med nazistiske jødehadere. De har stadig ikke fattet at det er islam der i realiteten er europa’s nye naziproblem. Brug derfor 2. verdenskrig flittigt som reference (den rammer også lige i venstrefløjens masochistiske selvstraffermentalitet) Bring altid Hitler på banen og associér de mennesker der uenige med dig, med ham. Så er du “det bedre menneske”.

    11: Tal multikulturalismens og kulturrelativismens sag sammen med dem. Det skaber den tolerance og det intellektuelle råderum vi skal bruge, demografien klarer resten i løbet af 5-6 generationer. Vi er kritisk afhængige af den multikulturelle strategi for at få skabt den plads vi skal bruge og vi kan altid senere afvikle den igen igennem jihad når vi selv har fået magt som vi har agt. Vi tog også røven på dem i Iran i 79′ og de er ikke kvikke nok til ikke at gentage fortidens fejl.

    12: Dæk dig ind under “racisme mærkatet” når du møder modstand. Venstrefløjen har udviddet den eksisterende definition af ordet racisme til også at handle om alt muligt andet end race udelukkende for din skyld således at de konsekvent kan bruge “2. verdenskrigskortet” imod alle de mennesker der er skeptiske overfor det påståede gode ved islamiseringen af europa. De har stadig ikke fattet at nutidens nazipotentiale ligger i islam, da de konsekvent stirrer sig blinde på den nationalsolidariske, ikke-nazistiske patriot, Pia Kærsgaard. Pia Kærsgaard som jo altid har uret uanset hvor objektivt korrekt det sagte er, alene fordi at det er hende der siger det.

    13: Og husk, oh, gode muslim! Der findes INTET mere uislamisk og diabolsk, dekadent og fordærvet end frisind. Brug deres frisind som et våben imod dem selv.

    14: Aldrig fortælle dine gumbegode partifæller at islam er arabisk ultraborgerlighed båret oppe af en kraftig selvsolidarisk kultur der får Pia Kærsgaard til at ligne vand ved siden af. Det kan skabe nationalsocialistiske associationer der ikke tjener vores sag. Skulle de nævne det alligevel, så kør øjeblikkeligt på offerrollen, så holder de omgående kæft og føler skyld. De gik jo “over stregen”.

    15: Aldrig nævne islams ekstremistisk imperialistiske og ekspansionsivrige natur. De hader imperialisme. Nævner de det selv, så nævn med såret stemme de “kristne’s” forbrydelser og de holder selvskyldigt kæft omgående. I den forbindelse: aldrig nævne at korstogene var et retfærdigt forsøg på GENerobring efter islamisk imperialistisk jihad imod kristent land. De tror stadig fejlagtigt at det var et udslag af uretfærdig kristen-vestlig uprovokeret aggression. Brug det istedet til at forstærke deres civilisationsselvhad. Det gør os stærkere.

    16: Konfronteres du med taqiyya’en, så benyt dig omgående af taqiyya ved at fortælle dem at det udelukkende gælder for Shia muslimer. De ved sikkert ikke at koranen slet ikke arbejder med klassificeringerne Shia- og Sunni muslim og at visse af koranens vers så derfor ikke kun kan være gyldige for den ene af grupperingerne.

    17: Understreg at koranen forbyder drab på uskyldige, men nævn endelig ikke at ikke-muslimer er skyldige i ikke at være muslimer…

    18: Hold dig slavisk til ovenstående og verden er vores! Nederlaget ved Wiens’ porte 9/11 1683 vil være godtgjort og profetens 3. rige vil være en realitet båret frem af deres egen tolerance af vores intolerance og deres egen intolerance af de mennesker der er intolerante overfor vores guddommeliggjorte og derfor ukritisérbare og ufejlbarlige intolerance.

    19: Hva’ sagde de liberale!? “kollektivist-ideologisk narcissistisk ansporet voldspsykose?” Det ved vi ikke hvad er… vi slår det lige op i den eneste faglitterære bog verden rigtigt har brug for – koranen, og står det der ikke, så bare ignorér det og fortsæt!

23 december 2012

Endnu et tilbageblik

Denne gang dog fra i år.  Arne von Kappelgaard skrev følgende indlæg i juni måned.

Som Skjoldungen flere gange har skrevet så er historieløsheden tidens mantra. Vi hodjanere er dog heldigvis ikke de eneste som har en fortræffelig hukommelse..

Vi glemmer ikke vore landsforrædere.

Forfatter: Arne von Kappelgaard

I disse for vort land så svære tider, hvor landets statsminister Helle Heltudeihampen og den radigale Margrethe Tossegod prøver at straffe de etniske danskere, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, er det værd at erindre sig følgende:
Den 12. marts 2012 kunne Jyllands-Posten (“Indland” s.3) berette om massivt snyd i ghetto-områder UNDSKYLD “udsatte områder.” SKAT havde taget 26 såkaldte “udsatte” områder ud til nærmere undersøgelse, og ikke helt uventet for denne sides læsere, blev der konstateret et massivt skattesnyd for ca.40 mio. kroner. Det blev også konstateret, at det var sat i system.

I samme avis kunne der den 27. maj 2012 (forside + “Indblik” s.4) berettes, at ud af en stikprøve på 269 personer med somalisk baggrund, og boende i den vestlige del af Aarhus (Gellerup Parken + Bispehaven), altså i ghetto områder UNDSKYLD “udsatte områder”, så konstaterede TOLD og SKAT at 248 af ovennævnte 269 personer havde snydt systematisk for tilsammen 12.5 mio. kroner, en procent på 92% !
Ret “godt” gået, initiativ og foretagsomhed kan ingen vel have noget imod?
I gennemsnit var der snydt for mere end 50.000 kroner, ved “Tast-selv” ordningen, der i de kredse kaldes “Tag-selv” ordningen.

I dagens Jyllands-Posten (“Indland” s.10) berettes så om somalier, at selv om de er på overførselsindkomst, så er der så mange penge i overskud, at der for en “enlig” mor med 3 børn, er overskud til at sende 60.000 kr af sted, og for en “enlig” mor med 10 børn, så kan der sendes 70.000 kr af sted.
Somalierne er den gruppe i Danmark der har den laveste arbejdsfrekvens og mindst uintegrerbare.
Når man så ved (Snaphanen, 28.marts 2012 og Rockwool Fondens Forskningsenhed), at der er sket en tidobling af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension, og at 41% af de ikke-vestlige indvandrere mellem 55-59 år er på førtidspension, mens tal for de etniske danskere er 13%, så tilsiger sådanne tal, at der er noget helt fundamentalt galt i Danmark.
Hvis man så læser Morten Uhrskov Jensens nye bog “Indvandringens pris-På vej mod et fattigere Danmark” (Peoples Press, 129 kr.), ja, så kan man med føje have sine bange anelser om Danmark.

Det er evident, at med den hovedløse indvandring der er sket siden 1983, hvor man har hevet revl og krat til Danmark, bare de kunne udtale ordet “asyl”, og det mennesker med et kulturfremmed baggrund, der ligger lysår fra det nordeuropæiske, så måtte det gå galt. Det skal de etniske danskere, med mange år på arbejdsmarkedet nu betale. Her bliver der ikke givet ved dørene.
Hvad er det første regeringen gør, da de får tilranet sig magten, det er at tilbage rulle diverse tiltag fra den forrige regering, så det bliver nemmere at komme til Danmark, og få sugerøret ned i den fælles kasse.
Hvorfor hader man egne landsmænd? Hvorfor foragter de såkaldte politikere deres befolknings ve og vel? Hvorfor har de aldrig brudt sig om den etniske danskers mening, om den hovedløse politik der er blevet ført?
Hvorfor kan man komme fra Afrikas Horn og den Anatolske Højslette, og fra dag 1 få, uden at have ydet? Det er mig ubegribeligt. Var det ikke Karen Hækkerup der udtalte “Gør din pligt og kræv din ret”, men der er åbenbart frit slag for alle andre end de etniske danskere.

I den forgangne uge kunne vi så høre den radigale minister Margrethe Tossegod udtale, at det var rart at diskussionen om “dem” og “os” var ophørt.

Lad det aldrig gå i glemmebogen, hvem der dengang og nu er de egentlige ansvarlige for Danmarks ulykkelige situation. Vi glemmer ikke vore landsforrædere.

20 november 2012

Det er fuldbragt…!

De sidste 30 års skolepolitik er en dundrende succés – for venstrefløjen…

TV/Too: “Nye tal viser, at over halvdelen af de tosprogede drenge kun kan læse og forstå helt enkle og korte tekster, når de forlader folkeskolerne i Københavns Kommune. På Tingbjergskolen ved København er 95 procent af eleverne to-sprogede. De kæmper gennem hele deres skolegang med at lære at læse og skrive. Mohammed Ashraf er en af de mange elever med læsevanskeligheder. “Jeg kan ikke lide tykke bøger. Det er som om, jeg aldrig får dem færdig,” siger han til TV 2. […] Børne- og ungeborgmester i København, Anne Vang (S), erkender, at der er et problem. “Det går selvfølgelig ikke, at drenge, og særligt drenge med anden etnisk baggrund, de sakker bagud og ikke får sig en ungdomsuddannelse og ikke får de kompetencer, de skal have,” siger borgmesteren og tilføjer: “Det er vi nødt til at gøre noget ved i folkeskolen, og det er vi også allerede i fuld gang med.” Ifølge børne- og ungeborgmesteren er der allerede nu tegn på forbedringer. “Men sådan noget tager tid. Vi er gået i gang med at tage de nødvendige politiske initiativer,” lyder det fra Anne Vang.”

(P.S. : Se videoen til ende –  pointen begynder at vise sig ca. halvvejs! – (tip: EveryKindaPeople))

11 oktober 2012

Hvilken overraskelse…

Sverige: Antallet af påsatte bilbrande stiger med raketfart.

Nærlæser man statistikken bliver man mødt af en kæmpe overraskelse: Det er nemlig i Botkyrka udenfor Stockholm, hvor der er flest bilbrande – lige netop samme sted, hvor fredens religion nu vil til at starte med at udføre bønnekald.

Friatider.se: “Antalet anlagda bilbränder har ökat kraftigt under 2000-talet i Sverige. Det avslöjar data ifrån Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som Fria Tider har fått ta del av.

1247 så kallade anlagda bränder med uppsåt inrapporterades förra året gällande personbilar, vilket kan jämföras med 380 stycken 1998. Statistiken redogör inte för antal bilar som brinner utan endast antalet brandtillfällen. Det totala antalet bilar som förstördes eller skadades av anlagda bränder förra året är alltså avsevärt högre då flera bilar ofta brinner vid ett och samma tillfälle.

Av landets större kommuner och med hänsyn taget till antal invånare var Botkyrka kommun utanför Stockholm hårdast drabbad förra året följd av Malmö och Göteborg. I absoluta tal räknat anlades flest bilbränder i Stockholms kommun, 217 stycken under 2011.”

6 juli 2012

Når sandheden er ilde hørt

Svensk TVs tennisekspert Jan Janne Gunnarsson risikerer fyring efter “racistisk” kommentar på facebook

Han skrev følgende: “Pengarna räcker inte när vi ska ge 27000 nyinflyttade somalier socialbidrag !!!”

Uhadada, den går ikke!!!  Heller ikke selv om Gunnarsson efterfølgende undskyldte sin kommentar, så må svensk tv nøje overveje konsekvenserne: “”– Vi måste värdera hur stor skada som är skedd. Vi kommer med ett besked på måndag eller tisdag, säger Per Yng [SVT:s sportchef] till Resumé.“”

Kilde: Avpixlat

17 april 2012

‘Segmentet’ morer sig

Når vi bloggere taler om kønslemlæstelser er vi ulækre islamofober. Anderledes med ‘eliten’.

Med den svenske kulturminister i spidsen har kultureliten taget emnet op. På den yndefulde måde:

(Tip: Avpixlat)

 

4 februar 2012

Vort trafikmagasin

Vær opmærksom på de nye færdselstavler i Mallahmö.


(Tip: EveryKindaPeople)

1 januar 2012

Jødisk begravelse i Oslo chikaneret

Under en jødisk begravelse i Oslo skreg en mand “fuck the jews”. Bortset fra een norsk avis var der INTET i de norske medier. Man skulle jo nødigt få indtryk af at der er antisemitisme i Norge…

Læs mere om det her

Danske medier kan heller ikke lide at berette om lignende begivenheder i Danmark .

22 december 2011

Journalisten der kom ud i kulden

Han tog sit fag alvorligt og troede at fakta var vigtige. Han blev klogere.

(Tip: Avpixlat)

19 december 2011

Mere elektromagnetisme

Filed under: Økofascisme, Blogs Scandinavian etc, Filosofi, Videnskab — Tags: — Skjoldungen @ 21:27

Der er forlængst vendt op og ned på de politiske poler – nu kommer turen til vores planet.

Nu hvor den menneskeskabte klimaforandring er afsløret som fup og svindel leder øko-fascisterne desperat efter noget andet som de kan skræmme folk fra vid og sans med – noget som de kan detailstyre menneskeheden med (og opkræve endnu flere uhyrlige skatter).

Heureka! – Man har fundet det!: en ustoppelig magnetisk polvending, som synes at gå hurtigere end tidligere og skulle bevirke livstruende ødelæggelse ved at ændre klimaet. – Tanken har ligget og ulmet blandt geologer ganske længe. Denne artikel fra 2003 viser f.eks. hvor meget den magnetiske nordpol har flyttet sig gennem de seneste 1.500 år. Det ser ud til, at idéen begynder at fange mediernes interesse, hvilket indebærer at det næppe varer længe inden fantasien kommer på vingerne. Det er den måske allerede? – Den første Hollywood-film om asteroider kom i slutningen af 1990 efter at astronomer begyndte at advare om potentielle kollisioner, og vi har allerede set et par film, som “The Core”, der handler om den magnetiske forskydning – forandringerne i den flydende jernkerne i jordens indre. Problemet bliver måske en total kollaps eller pludselig forandring i jordens polaritet og så er det “game over” for alt liv på jorden. (I parentes bemærket har den slags polvendinger optrådt med jævnte mellemrum gennem planetens historie – red.).

Men nu har man fundet på, at superstormene opstår fordi jordnes magnetfelt har “revner” og polerne bytter plads, hvilket vil fremkalde en ny istid. – Problemet for øko-dommedagsprofeterne har været at finde sammenhængen mellem mennesket og den nye, alternative forklaring på klimaforandringerne. Men det eneste de behøver er selvfølgelig at hævde, at således er det: mennesket er skyld i polvendinger! – Derfor kommer vi givetvis snart til at høre en eller anden Al Gore som hævder at verdens voksende el-net, sammen med alle vore metalbygninger, flyvemaskiner, biler o.s.v. “forvirrer” planeten. Det er endnu bedre en drivhusgasser og derfor bliver man nødt til at kræve at vi lukker ned for hele vor avancerede civilisation og går tilbage til mindst 1800-tallet (eller allerhelst pædofetens tid).    (Frit efter Every Kinda People)

6 december 2011

Absurdistans absurditet aftagende?

Sverigedemokraterna er nu landets næststørste parti i en meningsmåling.

Aftonbladet hade den 3 december en läsarfråga om vilket parti man skulle ha röstat på om det var val idag. Nästan var fjärde av de närmare 25.000 som svarade angav att de skulle ge sin röst åt Sverigedemokraterna. Det skulle i beaktande av socialdemokraternas målmedvetna självmordskampanj göra SD till Sveriges näst största parti, endast slaget av Moderaterna.

Kuriosa är att när det stod klart att SD fick så höga röstetal beslöt Aftonbladet att plocka bort frågan från sidan och ersätta den med den betydligt mer harmlösa frågan “Litar du på kungen?”. Den ursprungliga frågan fanns sedan bara tillgänglig via Aftonbladet Mobil. Lite gårdagens nyheter kanske men något positivt mitt i allt elände vi rapporterar om kan ju inte skada.

Kilde: Avpixlat.

28 oktober 2011

Ny svensk blog ser dagens lys: “Avpixlat”

Filed under: Bloggere, Blogroll, Blogs Scandinavian etc, Jernhesten — Jernhesten @ 12:09

Reelt er det dog afløseren for “Politskt Inkorrekt som ser dagens lys.

Avpixlat kan besøges på hjemmesiden: Avpixlat.info.

Rober Spencer fra Jihad Watch har lavet en velkomstvideo, og skriver samtidig på sin blog: “Avpixlat.info is a new Swedish-language pro-freedom website. In this video, I welcome it to the front lines and tweak a Swedish “journalist” who was prematurely celebrating the demise of freedom in Sweden.”

 

12 august 2011

Vort finanstillæg

Ingen har kunnet forklare den kommende regerings økonomiske politik – før nu:

Her til aften hørte jeg selveste den tiltrædende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, i radioen. Hun kunne fortælle os, at når hun og Villymargrethejohanne kommer til fadet skulle der indføres noget som hed “vækstøkonomi” – ikke væk-økonomi, som jeg først fik det til… Så blev vi så kloge. Det vil sige lige kloge. Hvilket igen vil sige, at vi fortsat ikke fatter en brik. Men heldigvis har vi da blogosfæren. Den må man altid ty til, når the lame street media nu ikke vil – eller kan – forklare de rødes program. Således fandt jeg den hidtil bedste indsigt i venstrefløjens økonomiske visdom hos den svenske blog EveryKindaPeople: Det drejer sig om at stimulere økonomien!

“Jag tycker engelsmännen borde tacka alla huliganer i stället. Tänk vilken stimulans detta är för Storbritanniens ekonomi. Tänk på alla arbetstillfällen det skapat! – Under bara tre nätter har modiga ungdomar garanterat arbete för mängder av människor i ett samhälle som länge kämpat med hög arbetslöshet. Glasmästare, snickare, murare, sophämtare, bilförsäljare…..för att inte tala om tillverkare av byggnadsmaterial och alla “prylar” som fanns i affärer och skyltfönster. De kommer att ha sysselsättning i flera år framöver. Och inte bara de. Tänk på hur upploppen också ökat levnadsstandarden för väldigt många. De äger nu nya TV-apparater, iPods, märkeskläder och skor… “

Og således vil multi-kulti-politiken også redde Mohammedanmarks økonomi. Enkelt, ikke…?

6 august 2011

Skræmmende for hvem?

BT beskriver Fjordman som ”rabiat”. En forsker fra RUC kalder Fjordmans indlæg på Uriasposten for ”skræmmende”

Fjordman skriver på Uriasposten: ” – Multikulturalismen er i færd med at udløse en ny verdenskrig, som sandsynligvis vil koste flere liv end andre verdenskrige. Dette skyldes de herskende klassers aggression mod etniske europæere gennem den masseindvandring, de promoverer. Muslimer hører ikke hjemme i vestlige lande og kommer aldrig til at gøre det

Chris Holmsted Larsen fra RUC: ” – Hans synspunkt om, at islam vil kolonialisere Europa og fordrive ikke muslimer, er udbredt i det yderste højreorienterede miljø, og denne propaganda har tydeligvis præget Anders Behring Breivik. Det er ikke overraskende, men alligevel skræmmende, at disse synspunkter deles på danske blogs, og danskere kan jo ligesåvel blive inspireret af Fjordmans tankegang, som en nordmand kan, siger Chris Holmsted Larsen til B.T.

Læs om ‘forskeren’ Chris Holmsted Larsen, venstreekstrem ekstremismeforsker

31 juli 2011

Islamkritisk blog kapitulerer

Filed under: Bloggere, Blogs Scandinavian etc, Jernhesten, Norge — Jernhesten @ 19:54

Den norske blog Antijihad Norge, erklærer i dag at den vil nedlægge sig selv

Som begrundelse angiver de: “I tråd med det, og med det som ble sagt i gårsdagens posting, vil denne bloggen i nær fremtid bli avviklet. Det er på høy tid å ta alvorlig det vi har hevdet i årevis, nemlig at det er for sent å hindre at Norge ender som en islamsk stat. Da har det heller ingen hensikt å bruke tid og krefter på å forsøke å bekjempe det. En god del av dem som var de første til å advare mot denne utviklingen og som i flere år drev islamkritiske nettsider har forlengst kommet til denne konklusjonen og har lagt ned sin virksomhet. Vi kan jo i den forbindelse nevne Dhimmi.no, Antipsykopatisk Senter og Norgespatriotene. AJN vil i nær fremtid også gå over i den «klubben».”

21 juni 2011

LimPinden

Forsømmer vi noget ved ikke at omtale Professors Tribinis oversavede dame og bøndernes blår i øjnene?

En opmærksom læser, Henning, skriver i en kommentar sålunde: “Ovre på document.no har jeg lige læst et indlæg fra i nat, at Søren Pind vil foreslå for folketinget en lov om at sende alle udlændinge der bliver dømt fængsel ud af landet. – Underligt jeg først læser det der, men der må komme lidt snak om det snart.”

Efter vor ringe mening ligger det underlige mere i, at nogen overhovedet hopper på de møllevingestore armsving som evindeligt slår huller i luften omkring vor kære frihedsminister. Eller, som man vel ville sige udi det tyske: Viel Geschrei und wenig Wolle, sagte der Teufel und schor eine Søren Sau. Men de brave nordmænd ovre på Document.no må være undskyldt qua deres nationale tungsind, som ikke tillader uhøvisk grinen ad en højtlønnet Don Quixote som blot har skiftet sin Rosinante ud med en ministerbil. Nærværende blog er derimod galvaniseret mod den slags markskrigeri og gider følgelig ikke tage sig noget videre af Pindens sidste oversavede dame. Den slags skal danskere være medlemmer af Einhetzlisten for at tage alvorligt – eller endnu værre: være læsere af:

Samarbejds-Politiken: “Fremover skal alle kriminelle udlændinge udvises af Danmark, lige meget hvor kort en frihedsberøvelse de er blevet idømt. Og kun hvis en udvisning ‘med sikkerhed’ er i strid med internationale konventioner, skal den gøres betinget, skriver dagbladet Information. Sådan lyder det forslag fra integrationsminister Søren Pind, som Folketinget tirsdag andenbehandler, og som S og SF vil stemme for under tredjebehandlingen på fredag. Direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen vurderer, Danmark risikerer at tabe sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: »Jo flere sager, hvor man skal gå til kanten, jo større sandsynlighed er der for, at man kommer til at træde ud over kanten«, siger han til Information. Søren Pind forventer langt flere udvisninger som følge af lovændringen og understreger, at regeringen nu strammer så hårdt, at Danmark kan tabe sager: »Det her får den virkning, at vi siger til danske domstole: Nu skal I gå lige så langt, som I overhovedet kan, og om nødvendigt er der en procesrisiko«.  Professor i jura ved Københavns Universitet, Eva Smith, pointerer, at formuleringen, at man kun skal undlade at udvise, hvis det med sikkerhed er i strid med konventionerne, er bekymrende: »Så risikerer man at gå for meget over i den anden grøft og krænke konventionerne«, siger Eva Smith til Information.”

Herfra kan vi nøjes med at konstatere at hvor konventioner kommer ind, går fornuften ud. Og så snakker vi ikke mere om det…

28 december 2010

Ræk Allah en lillefinger og han tager 200.000 kroner

Don Corleone har ikke levet forgæves: Gellerup Kirke betaler årligt 200.000 kr. i beskyttelsespenge.

Kom ikke her og påstå at Den Danske Folkekirke ikke følger med tiden. Engang hed det sig, at det var sværere for en rig mand at komme i himlen end for en kamel at komme gennem et nåleøje. Den tid er forbi. I vore dage har præsterne – hvilket vil sige SF i kjole og krave – anammet en mere passende sentens fra skriften, som er i bedre  overensstemmelse med partilinien: “den som meget har, ham skal meget gives, og den som intet har, ham skal endog det lidet han har fratages”. Således også for meningheden i det kulturberigede sogn, Gellerup.  Her har man implementeret (jamen, det hedder det nu om stunder) den gode, gamle sicilianske forretningsmodel: man betaler nogle wise guys for ikke at hærge butikken. Det kører helt efter mafia-manualen: jo mere man plyndrer den lille kirkegænger, jo mere skal han betale for ikke at blive plyndret endnu mere. Uwe Max Jensen har studeret den islam-kirkelige forretningsmodel i lidt flere detailler og fundet frem til, at man p.t. betaler kr. 200.000 kroner i beskyttelsespenge til de muslimer, som samme kirke iøvrigt pusler om som et krybbefødt spædbarn:

Fra Gellerup Kirkes Hjemmeside:

17. oktober til 24. oktober 2010 “Kom med på en rejse i tid og ånd til den religiøse og kulturelle smeltedigel Cairo. Vi besøger kristne og muslimske miljøer i Cairo, der fortæller om sameksistensens vilkår, om synet på aktuelle udfordringer internt religiøst og på den brede samfundsbane, og om synet på hvad der er aktuelle udfordringer på globalt plan. Vi møder præster, imamer, lærde fra Al-Azhar og mange andre. Der bliver lejlighed til besøg i kirker, moskeer, museer og andre seværdigheder. Undervejs mødes vi i rejsegruppen, for at få indbyrdes samtale og sammenholde indtrykkene med vores danske kontekst.”

Kirken støtter Kanafanis børnehaver i Libanon, som er børnehaver i eller i nærheden af de palæstinensiske flygtningelejre og har til formål at forbedre børn og unges livsvilkår. Børnehaverne ledes af Anni Khanafani, der er dansk født og uddannet børnehavepædagog. Hun er enke efter Ghassan Kanafani, stifter af Khanafani Kulturfondens børnehaver i Libanon.

Tirsdag d. 31. august inviterer beboerne i Gellerup hele Århus til ramadanmiddag som en del af Århus Festuge – og Gellerup Kirke er medarrangør.

Tirsdag d. 24. august blev der traditionen tro afholdt ramadanmiddag i Gellerup Kirke, arrangeret af Dialog-Forum. Erhan fra Dialog-Forum holdt et oplæg om foreningens formål og der var tid til diskussion om tro, før ramadanmiddagen blev serveret.

14. -23. oktober 2011 Gellerup Kirkes studietur går i 2011 til Libanon og Syrien – to mellemøstlige lande præget af store kontraster. På turen vil vi opleve sociale, kulturelle, religiøse og historiske aspekter af disse to lande og blandt andet besøge Gellerup Kirkes nødhjælpsprojekt: Kanafanis børnehaver i palæstinensiske flygtningelejre i Libanon”

Tirsdag den 7. december 2010 fra kl. 18-21 I anledning af julen glæder det os, for 5. gang, at invitere til julefest i Gellerup Kirke. Vi ser frem til at dele vores juleglæde med alle muslimer, der har lyst til at være med. Alle er velkomne, også børn. Julefesten vil byde på dejlig julemad*, julegudstjeneste, julefortælling og måske et par taler. (*Maden indeholder hverken svinekød eller alkohol).”

 

11 december 2010

Træt af rudekuverter?

Filed under: Blogs Scandinavian etc, Islam, Islamisering, Jihad, Kulturberigelse, Labaner, Sverige, Vold — Tags: — Skjoldungen @ 00:08

Så konverter til islam – men stå tidligt op.

Politiskt Inkorrekt: “Enligt Seko har antalet hot och tillbud med våld mot brevbärare ökat kraftigt. Bara i år har man rapporterat om 34 fall varav hälften har varit allvarliga. Brevbärare har bl.a. knuffats nedför trappor, fått saker kastade efter sig mm. Huvudskyddsombudet på Seko i Göteborg, säger att det är så illa att posten inte delas ut vissa dagar i vissa områden. Malmö och Göteborg anses vara de värsta städerna.

I flera fall är det ungdomsgäng som trakasserar brevbärarna och Göteborg och Malmö har, som en akut insats, köpt personlarm som är kopplade till SOS Alarm. Väktare har följt med på rundorna och brevbärarna har gått ut två och två. Man har även identifierat en makaber lösning; dela ut posten tidigare på morgonen innan ligisterna vaknar. Göteborgsregionen planerar riktlinjer för vad brevbärarna ska göra när något händer, hur skyddet ska se ut och krisstöd när det hänt.

– Vi tar det på största allvar. Vi sätter personalen främst och jag ska ta fram ett stödmaterial för personalen, som komplement till det som säkerhetsavdelningen gör, säger Thomas Engström, arbetsmiljöansvarig på Posten Meddelanden. Han uppmanar brevbärare som utsätts för hot eller våld att lämna platsen, att dra sig tillbaka.”

Older Posts »