Hodjanernes Blog

30 juli 2010

Tvære(de) serbere?

Med henvisning til princippet om folkenes selvbestemmelsesret har den internationale domstol i Haag lovliggjort Kosovos løsrivelse fra Serbien i 2008.

Med støtte i samme princip hjalp det internationale samfund i 1990’erne aktivt Kroatien og Bosnien til selvstændighed fra det tidligere Jugoslavien.

Men når serbiske områder i Kroatien, Bosnien og Kosovo ønsker at løsrive sig og blive tilknyttet Serbien, gælder princippet pludselig ikke – for netop i de tilfælde må serberne da kunne indse fordelene ved multikultur.

Måske serbernes tvære reaktion skyldes, at de er blevet tværet.

Michael Sandfort

10 september 2009

Intet nyt

VOLLSMOSE M.FL.:

Der er ingenlunde overraskende, at politiet ikke længere har fuld myndighed i Vollsmose og visse andre bydele efter mørkets frembrud – for en lignende udvikling finder sted i en lang række europæiske byer, f.eks. Paris, Berlin, London, Amsterdam, Bruxelles og Malmø.

Baggrunden for dannelsen af stadigt mere autonome områder, hvor værtslandets politi, brandvæsen, ambulancer og øvrige myndigheder ikke kan operere frit, blev forudsagt og beskrevet for seks år siden i bogen “I krigens hus”, som rummer flere forudsigelser af, hvad vi har i vente.

 Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 31.08.2009

27 august 2009

Politi

Filed under: Burka, Danmark, Hodja, Immigration, Kriminalitet, Politi, Vold — Tags: , — Hodja @ 18:40

Er det forsvarligt at overlade sikkerheden under klimatopmødet i København til politiet?

Det er jo kun en uge siden, at formanden for Dansk Politiforbund var usikker på, om politiet ville være i stand til at holde styr på 50 burkaklædte kvinder.

Michael Sandfort; B.T. 27.08.2009

26 august 2009

Primitivt?

DF:

I Politiken (8.8.) mener Tøger Seidenfaden, at Dansk Folkepartis magt skyldes, at Pia Kjærsgaard henvender sig til vores reptilhjerne, og at hun er dygtig til at kommunikere på en særlig primitiv og derfor særlig effektfuld måde. Det eksemplificerer Seidenfaden med den impuls, de fleste mennesker har haft om at skubbe et medmenneske ned foran toget, når de står og venter på perronen. Desuden kalder Seidenfaden DFs politik for “ekstrem, irrelevant, overfladisk, problematisk og bizar”.

Næste gang Seidenfaden beklager sig over DFs debattone bør man modstå den impuls at trække på smilebåndet, for manden ved tydeligvis, hvad han taler om.

Måske har det også noget med impuls at gøre, at Tøgers avis valgte ikke at bringe disse linjer.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 25.08.2009

24 august 2009

For eller imod

Ifølge formand for Dansk Politiforbund, Peter Ibsen, vil det komme til konfrontationer mellem politiet og muslimer, hvis politikerne vedtager Naser Khaders burkaforbud.

Hvis Peter Ibsen har ret, er det så et argument for eller imod et burkaforbud?

Michael Sandfort; B.T. 22.08.2009

Det ene udelukker det andet

Det ene øjeblik kan man høre modstandere af Naser Khaders burka-forbud mene, at burkaer ikke er kvindeundertrykkende, men er noget som kvinderne vælger frivilligt.

Det næste øjeblik kritiseres forslaget for at ville isolere de berørte kvinder, fordi de ikke vil få lov til at forlade hjemmet uden burka. Normal logik tilsiger, at de to argumenter udelukker hinanden.

Michael Sandfort; Ekstra Bladet 21.08.2009

18 august 2009

Irakere

Poul Nyrup Rasmussen (S) kalder kirkerydningen for »uanstændig, umenneskelig samt kynisme af allerværste skuffe«, mens partiformand, Helle Thorning-Schmidt, støtter politiets aktion.

Hvad mener Socialdemokraterne egentlig?

 Michael Sandfort; B.T. 15.08.2009

Ny bølge med S-SF

For ikke at tabe fjerde valg i træk på udlændingepolitikken holder Helle Thorning-Schmidt (S) og Villy Søvndal (SF) lav profil efter politiets rydning af Brorsons Kirke.

Men hvis man læser Socialdemokraternes og SF’s fælles integrationsudspil fra sidste år ‘Plads til alle der vil’, er det tydeligt, at samtlige afviste irakiske asylansøgere ville få lov til at blive i Danmark, hvis vi havde en S-SF regering.

Helle og Villy har dygtigt pakket deres udlændingepolitik strammere ind, men konsekvensen heraf vil fortsat være en tilbagevenden til Nyrup-tidens indvandringsbølge.

 Michael Sandfort; Information 15.08.2009

15 august 2009

Hvor står danske folkekirkepræster? S? SF? Loven?

TRO.

Danske kristne kirker synes meget populære blandt afviste asylansøgere.

Til gengæld er antallet af kirker i Irak stærkt faldende som følge af bombninger, afbrændinger og et islamistisk forbud imod opførelse og vedligeholdelse af kirker.

Når mange danske folkekirkepræster ignorerer sidstnævnte og samtidig engageret støtter førstnævnte, må man spørge: Hvilket trossamfund er I reelt medlem af?

Michael Sandfort; metroXpress København 14.08.2009

IRAKERE: For at fremstå faste på udlændingeområdet er S og SFs reaktion på politiets rydning af Brorsons Kirke afdæmpet.

Men partiernes politik er uændret, for ifølge deres fælles integrationsudspil, “Plads til alle der vil”, ville samtlige afviste irakere få lov til at blive i Danmark.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 14.08.2009

Rydningen af Brorsons Kirke var nødvendig. Så længe dansk ret endnu gælder i Danmark, er det politiets opgave at sørge for, at folketingsflertallets love efterleves.

Derfor var rydningen af Brorsons Kirke, med henblik på at tvangshjemsende de afviste irakiske asylansøgere, nødvendig.

Michael Sandfort; B.T. 14.08.2009

12 august 2009

Hvad vælger venstrefløjen?

UDVANDRING.

Velfærd forudsætter velstand, og velstand forudsætter en veluddannet befolkning i arbejde.

Men hvorfor vil venstrefløjen så øge udvandringen af højtuddannede gennem højere skatter og samtidig genåbne dørene for indvandring af mennesker uden uddannelse, danskkundskaber, tilknytning til arbejdsmarkedet og evne til selvforsørgelse?

Grunden er, at de højtuddannede udvandrere overvejende stemmer blåt, mens de uuddannede indvandrere primært stemmer rødt – for med den førte politik vælger venstrefløjen vælgere frem for velfærd.

Michael Sandfort; metroXpress Danmark 6.08.2009

Tolerante Danmark

Filed under: Danmark, Homoseksuelle, Ytringsfrihed — Tags: , , — Hodja @ 12:31

Seksuel orientering har lige så lidt med sport at gøre som øjenfarve, race, hårlængde eller antallet af tænder i undermunden.

Derfor burde der ikke være grund til at afholde et sportsstævne alene for homoseksuelle. Når stævnet alligevel er vigtigt, og når det ikke kan gennemføres i de lande, hvor behovet er størst, viser det, hvor tolerant det danske samfund er i forhold til mange andre.

Michael Sandfort; Information 8.08.2009

6 august 2009

En jernnæve i fløjlshandsken

Lige som NATO forhandlede med Sovjetunionen under den kolde krig, kan Fogh i dag forhandle med Taleban.

Men der skal være en jernnæve inde i fløjlshandsken, for med Taleban som fjende kan fred kun opnås igennem egen styrke.

Michael Sandfort; B.T. 2.08.2009

Hatecrimes mod danskere

Politiet vil til specifikt at registrere hatecrimes, som straffes strengere end almindelige forbrydelser.

Ifølge politiets statistikker overfalder eller voldtager nydanskere hyppigere danskere end omvendt, hvorfor den nye hatecrime-opgørelse kan komme til at udstille det mindretal, som tegner sig for hovedparten af landets integrationsproblemer.

Men det vil næppe ske, for politiet skal nok finde en politisk korrekt måde at kategorisere forbrydelserne på.

Michael Sandfort; Ekstra Bladet 3.08.2009

5 august 2009

Forskel på tonen

Der er et forbløffende sammenfald mellem dem, som synes det er helt i orden med kommunalt støttede rap-tekster, der reserverer en ‘enkelt patron for Messerschmidt, for han snakker masser shit, han sku kom og sut min pik,’ og de som kritiserer den såkaldte tone i udlændingedebatten – selv om sidstnævnte hverken er offentligt finansieret, udformet som dødstrusler eller rettet imod navngivne enkeltpersoner.

Antipatien imod Dansk Folkeparti i almindelighed og Morten Messerschmidt i særdeleshed er åbenbart så stærk, at logikken må vige.

Marlene Harpsøe; Ekstra Bladet 19.07.2009

Ytringsfrihed til at fornærme (Muhammedtegninger og religionskritik): Ja. Ytringsfrihed til at fremsætte mordtrusler på kommunens regning mod navngivne personer (rap-tekster): Nej. Hvor svært kan det være?

Michael Sandfort; Ekstra Bladet 19.07.2009

Rød ungdom

Naturligvis spiller Villy Søvndals karisma en rolle, når Gallup-målingen (15/7) viser, at SF har lige så stor tilslutning blandt de unge, som VKO-blokken har tilsammen.

Men det forklarer ikke, hvorfor ungdommen næsten altid stemmer mere rødt end voksne, og hvorfor flere gennem livet bevæger sig politisk fra venstre imod højre end det modsatte.

Mon det er, fordi børn og unges hverdag, fra vuggestue til universitet, overvejende er befolket med voksne, som stemmer langt mere rødt end resten af befolkningen, og at en senere højredrejning gennem voksenlivet er resultatet af mødet med virkeligheden uden for institutionerne?

Michael Sandfort; Politiken 29.07.2009

30 juli 2009

Had og frygt uden logik

SATIRE.

Mange af dem, som kritiserer muhammedtegningerne, forsvarer samtidig brugen af kommunale kroner til at forfatte rap-tekster, der reserverer en »enkelt patron, for Messerschmidt, for han snakker masser shit.« Det viser, at hadet til Messerschmidt og respekten (frygten) for Muhammed er så stor, at logikken må vige – for alle er jo enige om, at det er o.k. at tegne Morten Messerschmidt med en bombe i turbanen, mens det ikke er en offentlig opgave at finansiere nævnte rap-tekst med Muhammed i hovedrollen.

Michael Sandfort; Frederiksborg Amts Avis 28.07.2009

Ingen god forklaring

Kamma Ankjærø (Inf. 21.7.) undres over, hvorfor forfølgelsen af kristne i Irak stort set ignoreres af danske præster og biskopper.

Årsagen er nok en uskøn blanding af ligegyldighed, frygt og politisk korrekthed, for nogen god grund findes næppe.

Gennem mord, vold, fordrivelse, tvangskonverteringer, kidnapninger, voldtægter, særskatter og kirkeafbrændinger er antallet af kristne irakere nu nede på mellem halv og en hel million mennesker mod knap to millioner for 10 år siden. Tilsvarende forfølges og undertrykkes kristne i Saudi-Arabien, Iran, Somalia, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Egypten, Sudan, Qatar, Libyen, Nigeria, Algeriet, Marokko og Tyrkiet, således at disse lande med tiden bliver kristen-fri såvel som jøde-fri. Heri er intet nyt.

Det usædvanlige er, at danske medier forbigående skriver om forfølgelserne.

Michael Sandfort; Information 28.07.2009

28 juli 2009

Forskel på massakrer

I Inf. 14. juli gætter Per Jensen på, at danske medier 14 år efter kristne serberes massakre på muslimer i Srebrenica ikke længere nævner årsdagen herfor (natten mellem den 11. og 12. juli 1995).

Gættet er heldigvis forkert, for ifølge Infomedia er Srebrenica nævnt i 71 danske avisartikler i løbet af de to første uger af juli i år, hvilket er mere end i de samme to uger de foregående tre år (2008: 32, 2007: 29 og 2006: 44). Kun i forbindelse med 10-året for massakren i 2005 var antallet af artikler større (199).

Per Jensen bemærker, at der også blev begået folkemord andre steder end i Srebrenica. I Petrinja i august 1995 blev en anden FN-beskyttet sektor angrebet, hvilket førte til fordrivelsen af 300.000 mennesker og 721 dræbte, heraf 403 kvinder.

Åbningen i 2007 af den første af de tilhørende massegrave, blev kun nævnt i en enkelt dansk avisartikel, for ofrene var serbiske og dermed politisk ukorrekte og uønskede. Desuden er flere andre massegrave med serbiske lig lokaliseret, men åbningen af disse grave »afventer det rigtige politiske klima«, vurderer organisationen Veritas.

Der er begået mange uretfærdigheder i forbindelse med Jugoslaviens opløsning. Medierne bidrager fortsat aktivt hertil – ved konsekvent at fremstille konflikten sort-hvid i serbernes disfavør – selv om der i virkeligheden er ofre, bødler og legitime rettigheder på alle sider.

Michael Sandfort; Information 16.07.2009

12 juli 2009

Velfærd eller indvandring

Det er velgørende, at Helle Thorning- Schmidt (S) vil tone rent flag om skattestigninger og give »nogle klart prioriterede løfter, hvor hvis vi siger ja til det ene, så må vi sige nej til det andet.«

Det skal blive interessant at se, hvor meget HTS vil sige nej til vuggestuer, børnehaver, undervisningsmaterialer, hjemmehjælp, plejehjemspladser og hofteoperationer – for at kunne sige ja til integrationskonsulenter, krisecentre for kvinder, modersmålsundervisning, overførselsindkomster, kriminalitetsbekæmpelse, kvartersløft, magnetskoler og øgede sundhedsudgifter, som er forbundet med fornyet indvandring, asyl og familiesammenføring fra tredjeverdenslande.

Ifølge Capacents undersøgelse for DR (26/4) stemmer næsten 90 pct. af indvandrerne på rød blok. Derfor giver det god mening for oppositionen at ofre en del af velfærden for de borgere, som allerede befinder sig her, for at kunne genåbne for indvandring af røde vælgere.

Michael Sandfort; Jyllands-Posten 10.07.2009

26 juni 2009

Politisk korrekt folkemord

IRAN:

Da Iran for år tilbage begyndte at udvikle en atombombe, advarede de politisk korrekte mod militær indgriben, for det ville være uansvarligt ikke først at udtømme alle muligheder for dialog.

I dag er Iran tættere på at have en atombombe end nogen sinde, Israel er for længst slettet fra alle iranske landkort, og i maj prøveaffyrede Iran en mellemdistanceraket, der kan nå den jødiske stat. Men de politisk korrekte modsætter sig fortsat militær indgriben, for nu kan Iran alligevel ikke længere forhindres i at blive en atommagt. Så er det mere ansvarligt at leve med den kommende atom-terrorbalance, lyder det.

Når Israel senere bliver udslettet ved et iransk atomangreb, vil de politisk korrekte kalde folkemordet for selvforskyldt ved at henvise til jødernes manglende dialogvilje.

Ingen anden stat end Israel nægtes retten til at forsvare sig selv imod udslettelse, for antisemitismen trives fortsat – siden Hitlers Holocaust er den blot blevet betrukket med en tynd overflade af politisk korrekthed.

 Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 19.06.2009

Older Posts »