Hodjanernes Blog

3 maj 2016

Nytårsnat i Köln: Politiet skulle skulle ordet voldtægt

Kölner Silvesternacht: Polizei sollte das Wort Vergewaltigung streichen.

2 maj 2016

If guns are outlawed – only outlaws will have guns

Ekstra Bladet 2. maj 2016.

VAABEN

1 maj 2016

To informative videoer om klima / temperatur svindlen

Filed under: Klima, Kulturberigelse, Multi-kulti, TrumfEs, Videnskab — Tags: , , , — trumfes @ 17:33

Først en video af den norskfødte fysik-nobelpristager Ivar Giæver

Han er utrolig jordnær og kommer med mange gode fakta

Dernæset en video med Anthony Watts , som er kendt for at have afsløret NASAs fusk med temperaturer

Her forklarer han noget af fusket, bl.a. hvorfor NASA og de andre ALDRIG viser rå temperaturdata,
men kun “bearbejdede” data.
Tænk hvis bare en enkelt journalist gad at vise de aktuelle rådata målinger,
så var det ikke så nemt at narre folk

clip_image002_thumb1

Her er det eneste “bevis” for global opvarmning:)

proof

Arabisk “videnskab” scorer endnu en triumf!

Lederen af det palæstinensiske selvstyre Abbas har fundet ud af, hvad den globale opvarmning skyldes!

Og svaret er – selvfølgelig – israelske bosættelser:)

ABBAS_AGW_vrøvl1

ABBAS_AGW_vrøvl2

Ingen løgn er for tåbelig for pæstilenserne

Taget herfra, hvor du kan læse hele den latterlige påstand !

end of the world

20110628_SnowWarming

Fornuftige ord om klimaet fra medstifteren af GreenPeace Patrick Moore

Filed under: Almindelig fornuft, Klima, TrumfEs, Videnskab — Tags: , , — trumfes @ 15:53

Patrick Moore har for lang tid siden forladt GreenPeace, da den er overtaget af nyttige idioter

Her er en video i serien Prager University.

Den er så god at du kan sende den til dem af dine venner, som stadig tror på menneskeskabt global opvarming …

Videon er 3/4 år gammel, men jeg har først opdaget den nu:)

30 april 2016

“Diversity DESTROYS Social Cohesion in the West ”

Her er en ganske interessant video om mangfoldighed (diversity), en af venstrefløjens floskler

Hovedideen er at når et (vestligt) samfund ikke længere er homogent, altså “man” har tilladt oprettelsen af parallelsamfund, går det helt galt:

Og det må jo siges at være den situation, som Vestlen er i idag !

28 april 2016

England forbyder sit eget flag

Kun Sverige er lige så tåbelig

Taget fra Vlad

27 april 2016

Men der er ingen grund til bekymring siger ‘eksperten’!

I praktisk taget alle større Tyske byer er flertallet af  6-årige og yngre af indvandrerbaggrund.

Neben Augsburg werden auch in Frankfurt und Stuttgart die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der nächsten Jahre kippen. Schon jetzt machen die ethnischen Deutschen hier weniger als 60 Prozent aus – und der Trend setzt sich mit den Kindern fort. Praktisch in allen größeren deutschen Städten haben schon heute mehr als die Hälfte der Sechsjährigen einen Migrationshintergrund.

Islamisierung des Abendlandes ist laut Schneider Unsinn

Ist das nicht so?

Schneider: Nein, weil diese Mehrheit ja nicht aus einer Gruppe, sondern aus vielen verschiedenen Minderheiten besteht. Deshalb ist auch das Gerede von der Islamisierung des Abendlandes Unsinn.

Mere på Augsburger Allgemeine

Det skal nok passe, det drejer sig jo om tyrker, kurdere, irakere, syrere, afghanere osv osv!

1996: Den Tyske Forbundsdag fordømmer befolkningsudskiftning

Den 23. april 1996 fordømte Forbundsdagen den kinesiske befolkningsudskiftning i Tibet:

Fordi den tibetanske identitet ville blive ødelagt:

[…] Im Hinblick darauf, dass die Tibeter sich in der gesamten Geschichte eine eigene ethnische, kulturelle und religiöse Identität bewahrt haben, verurteilt der Bundestag die Politik der chinesischen Behörden, die im Ergebnis in Bezug auf Tibet zur Zerstörung der Identität der Tibeter führt, insbesondere mit Ansiedlung und Zuwanderung von Chinesen in großer Zahl, Zwangsabtreibungen, politischer, religiöser und kultureller Verfolgung und Unterstellung des Landes unter eine chinesisch kontrollierte Administration. [..]

…fordert die Bundesregierung auf, sich verstärkt dafür einzusetzen, daß … die chinesische Regierung jede Politik einstellt, welche die Zerstörung der tibetischen Kultur zur Folge haben kann, wie z. B. die planmäßige Ansiedlung von Chinesen in großer Zahl, um die tibetische Bevölkerung zurückzudrängen, und die Verfolgung der Vertreter der tibetischen Kultur…

På samme måde var Tyskland med til at fordømme Iraks invasion af Kuwait i 1990 med henblik på ved masseindvandring at trænge den legitime befolkning ud:

Der Sicherheitsrat verurteilt den Versuch des Irak, die demographische Zusammensetzung der Bevölkerung von Kuwait zu verändern und die amtlichen Dokumente über die Bevölkerungs-Zusammensetzung der legitimen Kuwaiter Regierung zu vernichten.

Envidere har de Europæiske lande underskrevet Konvention om Forebyggelse og Straf for Folkedrab fra FN plenarforsamling i sin resolution nr. 260 A (III) af 9. december 1948.

Artikel II: I nærværende konvention forstås ved folkedrab enhver af nedennævnte handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan:

(a) at dræbe medlemmer af gruppen,
(b) at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade,
(c) med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse,
(d) at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen,
(e) med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe.

Via PI

Et af problemerne er, at vore politikere og andre ikke mener at vores kultur bliver destrueret, men at den tværtimod bliver beriget.

Men måske kan man ikke sammenligne æbler og pærer?  Man kan jo ikke sammenligne den tibetanske højkultur med den primitive tyske. Nej det er klart, at tibetanernes højkultur tilsmudses af de laverestående kinesiske bondelømler.

Og når den lavtstående tyske kultur bliver forædlet af den muslimske terroristiske højkultur og foragt for vantro – ja så kan man virkelig tale om berigelse!

USA mislykkes at efterligne Israels taktik med at “banke på” før angreb

Filed under: Irak, Israel, Teknologi, TrumfEs, USA/Canada, Våben — trumfes @ 16:53

USA prøvede i en af ISIS højborge Mosul i Irak

Men det vil være helt urimeligt at bebrejde det amerikanske luftvåben:

‘In order to warn the civilians, the pilot “put a Hellfire (missile) on top of the building and air burst it ” — detonated the explosive above the target — “so it wouldn’t destroy the building, simply knock on the roof, to ensure that she and the children were out of the building,” Gersten said.’

We did see the woman and child leave,” he said.

However, after the pilot fired the first Hellfire missile as a warning, the woman “ran back into the building” and was killed in the full explosive airstrike.

læs mere på linket nederst på siden.

Her er en video, der viser , hvordan IDF “banker på” i Gaza i july 2014

Jeg må indrømme at jeg ikke kan se nogen grund til at være flinke over for muslimske terrorister.

Hverken i Gaza eller i Irak

Jeg er sikker på at russerne ikke spilder tiden med at banke på …

dispresponse1

Taget herfra, hvor du kan læse mere

Videnskabelig uredelighed

Et 3-årigt studie af fracking udført af University of Cincinnati har påvist at fracking ikke påvirker grundvandet.

After a multi-year study, which was considered to be groundbreaking. UC sampled 191 water samples from private water wells, taking samples before, during, and after oil and natural gas unconventional shale wells were drilled in 5 of Ohio’s top shale counties. The results found without a shadow of a doubt, and through first-ever isotopic analysis that the water quality did not change due to natural gas or fracking.

Hvad gør man så med studiet, som delvis er udført for offentlige midler?

Man nægter at ofentliggøre det:

When asked at that meeting if the university planned to publicize the results, Dr. Amy Townsend-Small, an assistant professor at the University of Cincinnati Department of Geology and the leader of the study, said there were no plans to do so.

“I am really sad to say this, but some of our funders, the groups that had given us funding in the past, were a little disappointed in our results. They feel that fracking is scary and so they were hoping this data could to a reason to ban it,” she said.

Rep. Andy Thompson, R-Marrietta, whose district includes Carroll, Harrison and Belmont counties, is calling for the university to release its findings. Thompson noted the study received state funding in the form of an $85,714 grant from the Ohio Board or Regents and federal funding from the national Science Foundation for an isotope ratio mass spectrometer.

25 april 2016

Tosserne har indtaget Etisk Rod

Stort flertal i Det Etiske Råd anbefaler en klimaafgift på oksekød.

Klimaforandringerne er et etisk problem, fordi de udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, fødevaresikkerhed, biodiversitet og naturen.
Derfor mener et stort flertal i Det Etiske Råd, at danskerne bør gøre mere for at nedbringe deres klimabelastninger.

[…]

Et stort flertal i Rådet finder, at danskerne er etisk forpligtet på at ændre kostvaner. Om ansvaret skal placeres hos den enkelte forbruger er imidlertid omdiskuteret, da meget tyder på, at det ikke vil være effektivt at overlade ansvaret til forbrugeren.

[…]

Flertallet på 14 af Rådets 17 medlemmer anbefaler derfor en afgift på oksekød i forbrugsleddet, da det vil tydeliggøre problemstillingerne for forbrugerne og føre til et begrænset forbrug. På længere sigt bør der lægges afgifter på alle føde­varer efter klima­belastning, men på kort sigt vil en afgift på den uden sammenligning mest belastende fødevare, kød fra drøvtyggere, formentlig være mest gennemførlig. Et yderligere argument for dette er, at det er uproblema­tisk at spise sundt og nærende uden at spise oksekød.

Mere på Etisk Råd.

Hele rapporten.

Rapporten tager myten om ‘Den menneskeskabte Globale Opvarmning’ som et givent faktum med bemærkningen ‘Ifølge IPCC er der mere end 95 % sikkerhed for, at menneskelige aktiviteter er den dominerende årsag til den opvarmning af kloden, som er observeret siden midten af det 20. århundrede.’ Der er ikke skyggen af tvivl for dem, om at pseudovidenskaben er evidens.

Derudover kalder de klimatilhængere ‘etiske forbrugere’, hvilket er en frækhed uden lige, idet det er det samme som at sige, at klimaskeptikere er uetiske.

Lad os håbe, at forslaget ikke får nogen gang på Jorden.

Blandt ‘klimaeksperterne’ i Etisk Råd, der vil bestemme hvordan vi skal leve vores liv, finder vi bl.a. en socialpædagog, 3 overlæger, en jordemoder, en TV-stjerne, en præst, en historiker, en fagforeningsformand og en enkelt klimaforsker!

KLIMA

Mickey Gjerris, formand for Rådets bøfafgiftsarbejdsgruppe – og lektor i bioetik ved Københavns Universitet ville ikke “afspore” debatten !!  Derfor undlod han – beskedent … – at fortælle at han er vegetar !

Don’t look now but the Earth is getting greener.

Hvorfor private investeringer virker og statsinsvesteringer sjældent gør

Burt Folsom, historiker og professor ved Hillsdale College, forklarer hvorfor

Fra Prager University

24 april 2016

Four Saudi Shockers ’60 Minutes’ Left Out of Their ’28 Pages’ Report

When the CBS news magazine 60 Minutes ran their 28 Pages story in early April, they brought the issue of possible Saudi Arabian involvement in the 9/11 terror attack on the United States back into the public consciousness.

This triggered a debate on whether the 28 pages of classified material that were removed from the 9/11 Commission Report should be released.

For those who missed it, the entire segment can be viewed here.

As important as the piece was for raising the issue in the public consciousness, there are a few significant points that the 60 Minutes segment left out.

Læs resten på Breitbart

Læs mere om Clintonfamiliens prostitution for araberne.

CLINTON

White Lies Matter

Indvandringens pris: Regeringen har ingen plan, kun snak

Indvandringens økonomiske konsekvenser er så småt ved at gå op for den siddende regering, men den bliver mageligt siddende.

Det er så dansk, at det minder om Anker Jørgensen.

Michael Jalving skriver.

22 april 2016

Norsk skoleelev banket til blods av negere i Trondheim

En norsk skoleelev fra Charlottenlund videregående skole i Trondheim ble lurt inn i en garderobe på skolen.

Der ventet en utenlandsk gjeng på 6-7 personer. Den norske eleven blir så angrepet og slått slik at blodet flyter utover gulvet. Eleven blir påført nesebrudd og hjernerystelse. Norske medier forteller ikke om at voldsmennene er utenlandske eller at offeret er norsk.

Vattede uvalgte højesteretsdommmere i Canada synes det er synd for narkosmuglere

Filed under: Almindelig fornuft, Multi-kulti, Nyttige idioter, TrumfEs, USA/Canada — trumfes @ 10:59

Den forrige regering havde lovgivet at i gentagelsestilfælde var straffen et år minimum i fængsel

Men det synes de vattede “dommere” var for “cruel” , altså grusomt til narkohandlere, der gentagne gange solgte narko …

Løsningen – både for Canada og Danmark – er enkel.

Lad befolkningen vælge dommere for en periode på f.eks. 3 år.

Hvis befolkningen så synes de er for vattede, kan man jo vælge nogle andre.

Dommere skal ikke vælges på livstid

Taget herfra

21 april 2016

Islam and terror: Debunking the ‘tiny minority of Muslims’ myth

Guests Raheel Raza and Andy McCarthy join Tiffany Gabbay of TheRebel.media.

They go over the facts and statistics that show that Islamic radicalism is tied to the religion’s teachings.

20 april 2016

Klima forandring – hvad siger videnskabsmændene ?

Filed under: Klima, Multi-kulti, TrumfEs, Videnskab — Tags: , — trumfes @ 11:32

Richard Lindzen, fra MIT fortæller på Prager University om de 3 grupperinger

15 april 2016

16-årig israelsk pige Tamar Barabi opfinder ny matematisk teori…

Filed under: Israel, TrumfEs, Videnskab — trumfes @ 13:27

Godt hjulpet af sin far , som er matematiker

ScreenHunter_207 Apr. 15 13.20

Æblet falder ikke så langt fra stammen:)

Taget herfra, hvor du kan læse mere

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 104, der følger denne blog