Hodjanernes Blog

23 maj 2015

Smart israelsk opfindelse : en håndholdt laser”blyant”, der kommunikerer med din smartphone

Filed under: Israel, Teknologi, TrumfEs — Tags:, — trumfes @ 13:46

Efter sigende skal det være verdens mindste laser. Den ser unægtelig smart ud

Opfindelsen er ikke i produktion endnu.
Faktisk har opfinderne lige fået rejst over 400000 $ på cloudsourcing

Den hedder “phree”, men er næppe gratis :)

Skulle du have lyst til at investere i den, kan du gøre det her

Taget herfra

22 maj 2015

Nyt studie i The lancet: Kulde dræber 20 gange så hyppigt som varme

Filed under: Evidens, Greenies, Læger, Medicin — Tags:, , — Hodja @ 09:19

Lead author Dr. Antonio Gasparrini, of the London School of Hygiene & Tropical Medicine in the UK, and colleagues reached their findings by analyzing more than 74 million deaths that occurred over 384 locations in 13 countries between 1985 and 2012.

Perhaps the most interesting finding, however, was that cold temperatures were the cause of most of these deaths, accounting for 7.29% of them. Hot temperatures were the cause of only 0.42% of all deaths, meaning cold weather kills around 20 times as many people as hot weather.

Commenting on the overall findings, Dr. Gasparrini says:

“It’s often assumed that extreme weather causes the majority of deaths, with most previous research focusing on the effects of extreme heatwaves.

Our findings, from an analysis of the largest dataset of temperature-related deaths ever collected, show that the majority of these deaths actually happen on moderately hot and cold days, with most deaths caused by moderately cold temperatures.”

Mere på MNT.

Undersøgelsen findes her (pdf).

20 maj 2015

Forurening.

Filed under: Evidens, Greenies, Politik, Socialdemokratiet, Venstrefløjen, Videnskab — Tags:, — husmanden @ 18:31

eller om man vil: Løgn og latrin.

Jeg er så heldig at være født med to (nahh – der var et par mere) aldeles dominerende interesser og tilhørende ønsker, der i min barndom og ungdom kunne opfyldes til overflod: En ren og jomfruelig natur og rene og naturlige jomfruer. Jeg vil holde mig til den første – successen med de andre var overskuelig.

Ikke kun boede vi lige op af engen med bækken og storken, men mine forældre havde for at sætte trumf på – nu skulle ungerne få frisk luft og vand – købt sommerhus lige ned til bæltet. Så vi børn voksede op med altid våde, men til gengæld rene fødder, og gennemblødt tøj. Det hele suppleret med pandehulebetændelse – et minde for hele livet, præcis som fodsvampen fra gymnasiet gulv, der efter sigende stammede tilbage fra Hertug Hans.

Det var på den tid her – mere præcist 4. maj hvor bæklampretterne – niøjnene – gydede, at vandpjaskeriet startede. De sad der og vimrede overalt på bækkens sten, og vi snuppede dem og puttede dem ned i et syltetøjsglas, hvor de levede fint den halve time, hvor vi studerede dem. Det var optakten til resten af årets evigt lykkelige oplevelser med det herlige vand, som man kunne bade og fiske i, sejle på, og bare ligge i bådens stævn og kigge ned i. Rent og klart vand milevidt, som ovre på Hagen hvor bunden var tæt oversået med tusinder af gydende fladfisk her midt i maj. Midt på sommeren gjaldt det bækkens ørreder, og når vejret tillod det, stod den på åleblusning i de stille sommernætter. Intet kunne nå åleblusningen til sokkeholderne – selv da man opdagede de der jomfruer, måtte de som alt andet om i andet geled. Intet over – intet ved siden af.

Hele lykken var betinget af rent vand, som vi som børn ikke forestillede os, der kunne blive mangel på. – men vi blev klogere. Der var da også forurenet vand dengang – som fx dammen, men det var jo begrænset og til at leve med. At det skulle brede sig til det hele, havde vi ikke fantasi til at forestille os.

Det startede i slutningen af halvtredserne. Niøjnene forsvandt fra bækken derhjemme, senere ørrederne og der begyndte at komme lammehaler (grå ulækre bakterievækster samlet i store kolonier). Til sidst var bækken ren kloak, så kommunen rørlagde den. Årsagen var ikke til at tage fejl af. Kommunen udbyggede omkring bækken, samtidig med at den kloakerede bebyggelserne – nye og gamle – direkte til bækken. Uden mindste filtrering.

Ved sommerhuset startede det med at bølgerne skummede med et stift brunt skum, der blev liggende stinkende i dagevis. Også her var der ingen tvivl om årsagen. Hele byen blev kloakeret i de år, og alle kloakkerne blev samlet i et stort metertykt rør, der ledte alt spildevandet urenset direkte ud i havnen, hvorfra det så i løbet af ganske få år forplantede sig ud til bæltet. Fækalier og andet fra 20.000 mennesker, der i årene før var blevet gravet ned i haver og marker eller deponeret i mosehuller og lignende steder.

Med foruroligende hast døde den engang så rene og fiskerige fjord. Den blev ganske enkelt forvandlet til kloak helt som barndommens bæk, men den var dog for stor til at blive rørlagt. I de varme somre 75 og 76 døde fjorden helt – Alle ål og andre fisk flød rundt med bugen i vejret, og der var en ubehagelig kloakstank i hele fjordens længde. Men der skete intet. Fækalierne flød stadig i stride strømme, og lagde sig i fjorden som store gassende banker af sort mudder overalt hvor der var strømlæ.

Jeg må tilstå, at jeg holdt op med at sejle ind i den ellers så natursønne fjord. Det var uudholdeligt at se på ødelæggelsen. Jeg husker en majdag midt i firserne – pinsen? – hvor jeg vovede mig ind i fjordmundingen. ”Den kan da ikke allerede være i forrådnelse” sagde jeg til mig selv, og vovede mig hen om odden. Der var hele bredningen så langt øjet rakte fyldt med et 20 cm tykt lag af forrådnet bladhinde, så tykt, at man ikke kunne sejle i det. Længere inde kunne jeg se byens lystbåde kæmpe for at komme igennem. Det kunne de ikke.

Først da begyndte der at ske noget. Borgmesterens båd var sikkert blandt dem, der sad fast. Man begyndte at rense byens spildevand, uden at det dog hjalp synderligt, og for at føje spot til det hele, lagde man en spildevandsledning fra de nærliggende landsbyer 200 meter ud fra stranden, hvor fækalier, hygiejnebind og gummimænd berigede fauna, vand og strandopvask. Og alt det her skete samtidig med at socialisterne under Auken startede med at skyde skylden for det hele på landbruget.

Situationen var helt klart uholdbar, og kommunen startede et to-årigt projekt, hvor al slam i hele fjorden blev pumpet op og deponeret, ligesom man begyndte at rense alt spildevand rigtigt – altså ikke bare filtrere for partikler større end hy-bind. Efter at oppumpningen var afsluttet tog det kun to år, før fjorden var som forvandlet. Fiskene kom igen, og inde midt i fjorden steg sigtdybden til flere meter, hvor den før havde været centimeter. Og det skal tilføjes, at landbruget langs fjorden ikke på nogen måde ændrede gødskning eller dyrkningsform i den 25 årige periode, hvor ulykkerne stod på. I øvrigt gik der ikke dyrket jord ned til fjorden ret mange steder.

De her oplevelser og mange andre, har fra første færd vist mig, hvilke afskyelige mennesker, der findes blandt socialisterne. Enhver chance for at starte hetz mod dem, de ikke kan lide, gribes. Om de så skader sig selv, er helt ligegyldigt, når blot de kan forfølge nogen. Og at videnskab og erfaringer ikke kunne få et ord indført, sørgede ders presse og medierne for. – Pludselig var der så meget andet, jeg forstod.

For her havde man jo et kæmpe fuldskala-forsøg, der 100% klart beviste, at bønderne var helt uden skyld. Der helt tydeligt beviste, hvad videnskaben i andre lande for længst havde fundet ud af, nemlig at det var fosforen fra fækalierne der forurenede, og ikke kvælstoffet, som landbruget tilførte planterne i vækstperioden. Da fakta aldrig har anfægtet socialister, ville Auken så give landbruget dødsstødet med den såkaldte kvadratnetundersøgelse for kvælstof. Han ville vise, at kvælstoffet fossede ud fra de dyrkede marker i forhold til uopdyrkede naturarealer. Ve og skræk – alle resultaterne viste, at der sivede mindst lige så meget kvælstof pr kvadratmeter ud fra Vildmoserne som fra hvedemarkerne. Det var en bet af karat, og alle resultater blev skrottet omgående, og har ikke senere været til at finde nogetsteds – bønderne var sørme oven i købet så grove, at de brugte resultaterne i deres debat.

Mange fornuftige og uafhængige debattører har gjort opmærksom på sammenhængen mellem kvælstof og fosfor og plantevækst. Den basale videnskab præsenteres vi for, når vi i foråret køber gødning til haven. 21 – 3 -10 hedder det. Det første er kvælstofmængden, det andet fosfor og det sidste kalium. Forholdet 21/3 kaldes Redfield forholdet, opkaldt efter en amerikansk oceanograf, der i tredverne viste, at algevækst, som al anden plantevækst, trivedes optimalt i gødning med det nævnte forhold – Redfield forholdet.

Af formlen kan vi se, at vi ikke får plantevækst, når der ikke er nitrat eller fosfor tilstede. I upåvirket miljø vil det altid være således, at fosforen sætter grænse for algevæksten. Luften indeholder altid nitrat nok, til at der kan være fx opblomstring af blå-grønalger, der i sommertiden har den kedelige egenskab, at de pludselig – afhængig af vandtemperaturen – kan blomste uhæmmet op, for derefter at dø, synke til bunds og forrådne, med iltsvind og fiskedød til følge.

Nu vil Aukens arvtagere så forhindre stort set al udledning af kvælstof, ved at lukke landbruget, selvom det er bevist, at det ikke vil hjælpe det mindste, da de danske farvande er fyldt med fosfor fra Østersøen. At det i forvejen er latterligt at tillægge vandmængderne fra Tryggevælde Å, Susåen og Gudenåen betydning i forhold til udledningen fra fx Weichsel, påvirker ikke ”forskerne”. De skal dø de skide bønder.

Spørgsmålet er, hvorledes vi kommer ud af miséren? Klimasvindlen bli’r svær at få lagt død, men det burde være muligt for en blå regering én gang for alle, at lægge spørgsmålet ud til en uafhængig vurdering. De kan jo vælge at lukke sagen, når ”eksperterne” siger, ”ok vi har taget fejl”, og så afstå fra at ydmyge dem totalt. Det vil så kræve, at der er hjerne nok til at forstå situationen, og her kommer min første tvivl.

Nå – håbet er som foråret lysegrønt, så lad mig slutte med en glad lille fortælling. Jeg elsker glade fortællinger. Jeg hørte den på noget satellit-tv engang i anledning af, at der blev indspillet en film om den fantastiske tyske acapella (der var et klaver) sanggruppe Comedian Harmonists, der i min barndom leverede noget af yndlingsmusikken. Gruppen dannedes omkring 1920 og gik mere eller mindre i opløsning sidst i tredverne, da 3 af medlemmerne var jøder.

Det interviewede medlem fortalte om en oplevelse fra de første skoleår omkring århundredeskiftet. Han var på vej hjem fra skole, da det evige skete: Han blev passet op af to store knægte, der greb fast i ham og sagde: ”Vi smadrer dig din lille lort, hvis du ikke synger for os!” Så sang jeg for dem, og resten af min skoletid havde jeg min egen personlige livvagt.

18 maj 2015

Melanie Phillips argumenterer imod tostatsløsningen

Filed under: Almindelig fornuft, Israel, Palæstina - Libanon, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 18:15

Det hele er vendt på hovedet: det drejer sig ikke om at dele land.

Lyt til hendes gode argument her:

concessions2

Et “Jeopardy” spørgsmål :

Når_pal_vil_fred

16 maj 2015

Arabisk gynækolog glemmer mobiltelefon i en kvindes mave ved kejsersnit !

Filed under: Kulturberigelse, Medicin, Muslim World, TrumfEs — trumfes @ 15:47

Gad vide om han først fandt ud af det ved at ringe til den ? …

Gynækolog glemmer mobil i maven

Måske skulle han overveje ikke at tage mobilen med ved operationer …

Heldigt at han ikke var proktolog ! …

Taget herfra

15 maj 2015

Canadisk læge der har turneret med Greenpeace mod tjæresand er afsløret som svindler

Fort Chipewyan, Alberta doctor John O’Connor became something of a progressive “green” hero after he claimed that the high number of cancer rates in his community was tied to the oil sands.

After he was fired, the media tried to link his dismissal to his role as a “whistleblower.”

But Ezra Levant of TheRebel.media has a leaked document from the College of Physicians and Surgeons that tells a very different story.

O’Connors løgnehistorier har været brugt af Dansk National Geographic (link på DR) , Information, Greenpeace (bilag i Folketinget).

Dr. John O’Connor is a liar.

Ezra giver O’Connor mulighed for at forsvare sig:

Sikke en “overraskelse”: Iran grebet i endnu et forsøg på at anskaffe A-våben

Det kan jo ikke overraske andre end Obama og visse europæsike politikere

Iran Snyder igen

Den gruppe af FN, som holder øje med Iran (UN sanctions compliance panel) siger nu at Iran prøvede at købe kompressorer compressors fra et amerikansk firma med falsk dokumentation

D12415_2

Trust Us

Læs hele historien her

13 maj 2015

Inge Lehmann – opdager af Jordens kerne

Filed under: Danmark, Universitet, Videnskab — Tags: — Hodja @ 21:11

Inge Lehmann (1888-1993) er Danmarks ukendte pioner inden for geofysik.

Inge_Lehmann_1932

Inge Lehmann (13. maj 1888-1993) var kvinden, der i 1936 med udgangspunkt i nyskabende læsninger af seismologiske målinger ræsonnerede sig frem til, at Jorden må have en fast indre kerne. På den måde satte hun sig i opposition til datidens ekspertmeninger, men det viste sig snart, at det var hende, der havde ret, og hun kunne høste sin velfortjente anerkendelse i hele verden. Men i Danmark er hun stadig ukendt.

I 1936 skriver hun artiklen P’, hvor hun argumenterer for, at Jorden har en fast indre kerne. Den tanke skaber stor debat i videnskabskredse, men det skal snart vise sig, at hun har ret. Alligevel kommer der til at gå mange år, inden hun får sin velfortjente anerkendelse.

Læs mere på Niels Bohr Instituttet.

11 maj 2015

Multi-kulturens og kulturberigelsens pris for Nisselandet Norge

Filed under: Kulturberigelse, Norge, Terrorism, Våben — Tags: — Hodja @ 12:44

Bevæpnet politi kommer til å vokte barnetogene når vi feirer nasjonaldagen 17. maj.

1024px-Flaggborg_17mai

Det er ladet stemning før årets nasjonaldag, når politiet for første gang i fredstid skal bære våpen på 17. mai.

Jeg synes det er svært krevende, sier Rita Ottervik (Ap), ordfører i Trondheim.

En ringerunde Klassekampen har gjort, bekrefter at politiet i landets fire største byer vil bære pistol for å trygge årets barnetog.

10 maj 2015

“Muhammed tegnekonkurrencen er bare et påskud”

“Terroristerne havde angrebet et andet mål, hvis den ikke havde været der”

Mens MSM har travlt med at smæde ofrene og bortforklare terroristernes handling,
er der også fornuftige rapporter . Mest i Fox News:

Og her en, der ikke lægger fingrene imellem, David French:

Taget fra Vlad bloggen

Det israelske felthospital i Nepal er ved at lukke ned

Filed under: Asien, Israel, Medicin, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 13:16

Over 1600 blev behandlet på hospitalet

Her er en BBC reportage

Selv Abbas familie bruger israelske hospitaler, når han ikke har travlt med at bagtale dem…

Abu Mazen's genocide lie

Læs mere om det her

9 maj 2015

Interessant interview med vinderen af tegn-muhammed konkurencen

Bosch Fawstin siger til sine kritikere: I kunne lige så godt være muslimer, I støtter sharia

En interessant vinkel.

Brian Liley fra The Rebel interviewer ham her:

Der er ynkeligt af Fox News at de ikke turde bringe tegningen

BnP-tlaCYAA4bmc.jpg large

Taget herfra

7 maj 2015

Flerkoneri øger risikoen for hjertesygdom hos mænd

Filed under: Islam, Læger, Medicin, Muslim, Muslim World, Polygami — Tags:, — Hodja @ 12:34

Researchers under the leadership of Amin Daoulah at the King Faisal Specialist Hospital and Research Center in Jeddah, included 687 men in their study who had been referred to one of five hospitals in Saudi Arabia or the United Arab Emirates for coronary angiography.

Upon analysing the results, the scientists found significant correlations: the more wives a man had, the higher the risk of a coronary artery disease, left main disease or multivessel disease.

Mere på Merck Medical News

6 maj 2015

Muslimsk videnskab fejrer nye triumfer : Jordskælv skyldes promiskuøse kvinder !

Og “opdagelsen” af denne “sandhed” stammer – selvfølgelig – fra Iran

iransk videnskab

NU ved de i Nepal, hvad der forårsagede jordskælvet …

Hvis det er årsagen, er jeg godt nok lidt forbløffet over at der er så få jordskælv i Skandinavien …

Taget herfra

Islam_perfekt

Det er åbenbart ikke første gang at Islam fokuserer på de løse kvinder. Denne video er fra 2010 :

2 maj 2015

Klavan forklarer Hussein Obamas atom-aftale med Uran

Filed under: Barack Hussein Obama, Uran, USA/Canada, Våben — Hodja @ 00:30

30 april 2015

All cars must have tracking devices to cut road deaths, says EU

Filed under: Demografi, EU, EUSSR, Teknologi, Totalitære — Tags:, , — Hodja @ 00:13

From 2018 every new car will contain a black box that automatically alerts the emergency services in the event of a crash.

Emma Carr, director of Big Brother Watch, said: “There is a clear risk that once this device is installed, drivers will lose total control over who has access to their data and how they will use it.

“Forcing drivers to have a device installed in their car, which is capable of recording and transmitting exactly where and when they are driving, is totally unacceptable.

“The European Parliament itself admitted that it expects a whole host of commercial companies to have access to this data.”

Mere på Telegraph.

29 april 2015

Respekt for denne sorte moder !

Filed under: Almindelig fornuft, Barack Hussein Obama, TrumfEs, USA/Canada — trumfes @ 18:11

Hun må da blive nomineret til årets mor

Hun opdagede at hendes 25 årige søn havde klædt sig i bølle-uniform og kastet med sten mod politiet i bølle-optøjerne i Baltimore, USA.

Det syntes hun – heldigvis – var en dårlig ide og opdragede den 25-årige bølle !

Denne mor gjorde sit for at forhindre “Another Thrilling Episode of Blacks Behaving Badly”

Respekt.

27 april 2015

Israel sender et mobilt felthospital m.m. til jordskælvsområdet i Nepal

Filed under: hezzbollah, Israel, Medicin, Muslim World, Palæstina - Libanon, TrumfEs — trumfes @ 18:07

Lige som Israel gjorde ved jordskælvet i Haiti i 2010

Og Hezbollah bidrager – som altid ved sådanne lejligheder ligesom resten af den muslimske verden – kun med løgnagtig propaganda:

ScreenHunter_113 Apr. 27 18.03

Taget herfra
og herfra

25 april 2015

Derfor skal du elske fossile brændstoffer !

Filed under: Klima, Teknologi, TrumfEs, Videnskab — Tags:, , — trumfes @ 14:36

Her er et meget interessant perspektiv på fossile brændstoffer og hvad d ehar gjort for menneskeheden

Sammenlignet med tidligere tider, har mennesket gjort det godt og bliver stadig bedre til det

23 april 2015

Konen beskyldte manden for at “stjæle” deres kager. Manden benægtede

Filed under: Evidens, Humor, TrumfEs — trumfes @ 15:56

Så satte konen et kamera op og vips – var tyveknægten fundet ! :)

Det var dog ikke den anklagede mand :

Taget fra den korte avis

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 103, der følger denne blog