Hodjanernes Blog

15 august 2010

Angående muslimske støjsendere!

Filed under: Politik — spydpigen @ 21:54

Islam udnytter vor ”religionsfrihed” til deres politiske 5. kolonnevirksomhed, men tro er ikke afhængig hverken af bestemte bygninger, indretninger, højtalere eller råberi.

Man mister næppe sin tro, fordi man ikke må støje. Det drejer sig derimod om magtudøvelse.

Føj!

Skrål er plebejisk!

Filed under: Danmark, Dhimmi, Imamer, Islam, Jihad, Koran, Moske, Minaret, Politik, Politisk korrekte — Tags: , — spydpigen @ 21:43

Indkaldelse til bøn fra en moské er ifølge Miljøstyrelsen »samfundsaccepteret støj« og kan ikke reguleres.

Det kan ikke være sandt! Har man taget de regler bort, som skal beskytte borgerne mod unødvendig støj? Skulle der mod forventning været noget om snakken, så er det Miljøstyrelsens opgave at holde miljøet rent!

Islam er ude på at jage de retmæssige beboere i Europas lande ud, så de kan overtage det hele, og vore myndigheder er desværre ikke deres navn værdige. De er en gang fejge bløddyr, som viger tilbage for ethvert tiltag fra muslimsk side uden hensyn til borgerne.

I øvrigt er det trods alt ikke anderledes med religionen end, at kan man ikke overholde de fastsatte bønnetider, fordi man er optaget af andet, som man ikke godt kan afbryde, så kan man nøjes med at tænke bønnen eller – som imamen Naveed Baig sagde for nylig i Kristeligt Dagblad – indhente det forsømte senere på dagen!

Det her afbillede gamle postkort viser med al tydelighed, at troen kan komme til udtryk midt i ørkenen uden moderne materielle tiltag.

Skrål hører pøbelen til!

Lette mål

Filed under: Øst-Europa, Indvandring, Irak, Islam, Kristne, Sverige, Totalitære — Tags: — Skjoldungen @ 20:46

Ovre i folkerepublikken Absurdistan er man begyndt at udvise irakere…sådan da…

I anledning af noget som man hinsidan kalder et valg, har det regerende Syvparti pludselig brug for at vise handlekraft. Hvorfor ved vi ikke, thi som det eneste overlevende af de gamle, østeuropæiske ‘folkedemokratier’ vil resultatet – som vanligt – blive 95-99% af stemmerne til partiet. Men OK, vi så jo også Honecker, Ceauşescu og Jaruzelski vågne kortvarigt op når folket hvert fjerde år skulle vise sin socialistiske begejstring – ved at genvælge regimet.

Noget tyder dog på at Syvpartiet har fornemmet at undersåtterne histovre ikke alle er lige begejstrede for landets omdannelse til en nordvestpakistansk provins. Så for at berolige disse folkfiender er man begyndt at udvise nogle irakere fra byen Mesopotälje – tidligere Södertälje.  Hidtil ca. 500 – en dråbe i havet. Men det pudsige – som man ikke siger noget om – er at disse irakere tilhører en ganske speciel gruppe. Når man hidtil har afvist at udvise irakere har det heddet sig at de blev udsat for livsfare ved at blive sendt hjem. Men åbenbart ikke denne gruppe: de assyriske, kristne irakere.

Men nu er det jo sådan at muslimer kan leve sikkert i Iraq. Det kan kristne ikke. Forskellen er såmænd ligetil: Syvpartiet er ikke bange for kristne!

Der er penge i turisme

Filed under: Kristne, Politik, Tyrkiet — Tags: — spydpigen @ 16:45

Eftersom turist-pilgrimsstrømmen vokser til kendte historiske helligsteder i Tyrkiet, har Tyrkiet undtagelsesvis givet tilladelse til, at man i det århundredgamle Sumela-kloster måtte have lov at fejre Jomfru Marias himmelfart (15/8) med en gudstjeneste – om end med visse indskrænkninger.

Klosteret, der er viet til Maria, blev grundlagt på 300-tallet af to eremiter i en klippehule

Kilde: Politically Incorrect  14.8.2010

Vacciner som påvirker hjernen

Filed under: Politik — spydpigen @ 16:00

I Robert Spencers redegørelse for “Hvad Vesten bør vide om Jihad”* er der et citat fra Al-Qaeda talsmanden Suleiman Abu Gheith, som viser os islams venlige sindelag mod udenforstående:

”Amerika repræsenterer den højeste form for vantro i vores moderne verden og (derfor)….har vi ret til at dræbe fire millioner amerikanere – to millioner af dem børn – at sende dobbelt så mange i eksil og at gøre hundredetusinder af dem til krøblinge. Desuden har vi ret til at bekæmpe dem med biologiske og kemiske våben.”

Er det bare trusler? Skal de virke som terroragtige trusler alene?

*) Heftet ”Hvad Vesten bør vide om Jihad” er udgivet af Forksningsforlaget Rafael og kan fås hos Foreningen Dansk Kultur.

Se denne artikel http://www.infowars.com/%E2%80%98brain-eating-vaccines%E2%80%99-tops-google-trends-fuels-attack-piece/

med denne video http://www.youtube.com/watch?v=Cm3PYZ0N7Dg&feature=player_embedded

Vacciner, som påvirker hjernen

‘Brain eating vaccines’ tops Google trends, fuels attack piece

”- med biologiske og kemiske våben”. Grænseløst. Ukontrollabelt.

Er der grænser for ondskaben?

Boligforeningen Tåstrupgård skal ikke udbrede islam

Filed under: Politik — spydpigen @ 13:25

– Boligforeningen forklarer, at hjemmesidens markedsføring af islam bunder i et ønske om at give beboerne mere viden om islam og for at kunne tage højde for muslimske helligdage i det boligsociale arbejde, fortæller Dansk Folkepartis socialordfører Martin Henriksen, men den forklaring er han ikke tilfreds med.

I Dansk Folkeparti stiller vi os ikke tilfredse med forklaringen. Argumentet om at beboerne skal vide mere om islam er absurd. Og det er da i hvert fald ikke en boligforenings opgave at informere om islam. Og hvis man endelig skal informere om bestemte religioner og kulturer, må det da være vigtigere at henvise til informationer om f.eks. kristendommens betydning for dansk kultur, siger Martin Henriksen

Martin Henriksen hilser velkommen, at regeringen har valgt at besøge forskellige ghettoer for at hente inspiration til sin kamp mod ghettoerne, men understreger, at dansk kultur og værdier i den forbindelse bør fremhæves:

Det er selvfølgelig altid godt, at regeringen indhøster viden, men der er nogle værdier vi ikke skal gå på kompromis med, og det er netop nogle af de værdier, som boligforeningen i Tåstrupgård udfordrer. Det er godt at notere sig , at der er flere indvandrere i området, der er kommet i arbejde, men integration kan ikke alene gøres op i arbejde der er også vigtige kulturelle aspekter, som skal tages i ed, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen rejste i sin tid sagen om Tåstrupgårds hjemmeside den 17. juni 2010, hvor han kritiserede, at Tåstrupgård udøver missionsvirksomhed for islam på deres hjemmeside og kritiserede et formodentlig islamisk motiveret forslag om at forbyde ølsalg i boligforeningen.

Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra DF Christiansborg, den 11. august 2010/kkb