Hodjanernes Blog

13 august 2010

§266b – og hvad der siden fulgte…

Hodjas Blog definerer vor tids ny svøbe: Stampismen.

Det er ikke alle og enhver forundt at få et begreb opkaldt efter sig. Undtagelser herfra er personer som f.eks. Vidkun Quisling og Per Nittengryn. Lidt flere er dog så heldige at de i historisk perspektiv kommer til at lægge navn til en ‘isme’ – f.eks. d’herrer Stalin og Chauvin. Ja selv danskere kan være med, f.eks. lagerforvalter Rindal. Hvor sådanne ‘ismer’ almindeligvis er nogenlunde brugbare betegnelser i en diskussion, er andre det ikke. Tag blot ‘islamisme’ og det deraf afledte ‘islamist’ – hvem har nogensinde hørt om ‘nudistister’ eller ‘sadistister’?… Disse betegnelser bruges da heller ikke på nærværende blog, men som en kompensation herfor vil vi berige verden med en ny – ganske vist dansk, men universelt forståelig – ‘isme’….Stampismen! – Begrundelse følger:

Anledningen er såmænd triviel nok. Nu er Ramadanen skudt i gang og muslimerne endnu mere muslimske end ellers. Den næste måneds tid må det derfor anbefales kvinder, børn, ældre samt ordensmagten at holde sig inden døre for ikke at provokere de sarte følelser hos et forfulgt mindretal. For alle andre er det desuden tilrådeligt at vare sin mund og holde eventuelt tænkte tanker inden for tændernes gærde. Ikke så meget af hensyn til muslimerne som til deres …øh…æh…ja, hvad er i grunden en brugbar, eentydig samlebetegnelse for konglomeratet af Det Radigale Venstre, sosse-tosser, Gutmenschen, DDR-journalister / eksperter, segmentet, halal-hippier, klientellet, Statsadvokaten o.s.v., o.s.v.? Hvilket fælles særkende deles af hele fællesmængden? Svaret er legio: “Stampismen”.

Her kommer to associationer til hjælp når vi definerer stampismen: 1) Vor meget hjemlige tankebetvinger Zenia Stampe og  2) det engelske ord stampede (for en flok fæ som bisser – d.v.s. er gået amok). Den første tillagde sig uvisnelig hæder i de nævnte kredse ved at anmelde en højtstående – men alligevel fornuftig – politimand for racisme. Han havde kaldt en spade for en spade. Uvist om det var den gnist som tændte begge fru Statsadvokatens synapser, så fulgte hun sporenstrengs op med at hvæsse §266b og slæbe et par andre – men knapt så højtstående – kändisser for inkvisitionen.

Dermed røg proppen af flasken – eller rettere ånden ud af tranlampen. Ballet er åbnet og klapjagten givet fri. Hvilket ikke er gået ubemærket hen på Samarbejds-Politiken, som i går kunne fryde, henrykke og begejstre sit klientel med oplysningen om at en Fjæsbog-gruppe havde opstøvet et læserbrev på TV2’s hjemmeside. Hvori en Daniel Carlsen skulle have ytret sig sålunde: “Som det er påvist, så vil negere fra Ekvatorial Guinea, hvor gennemsnits-intelligenskvotienten er 59, ikke få en IQ på 100 ved at flytte til Europa. Derfor vil denne indvandring være direkte landsskadelig“. Om nu et sådant udsagn er sandt eller ej er – som Danmarks eneste statsmand har gjort rede for – aldeles ligegyldigt. Det handler om følelser. Fjæsboglemmerne har derfor sendt en anmeldelse til de retspolitiske ordførere samt til “Institut for Menneskerettigheder”, “Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination” og “SOS Mod Racisme” – samt til lordseglbevareren af §266b – Statsadvokaten.

Denne dydens vogter  M/K får sandt for dyden travlt. Når først en par stykker i en flok fæ begynder at bisse breder galskaben sig til resten af flokken som en steppebrand i Rusland. Vi ved det, for vi bor på landet – det såkaldte Udkantsdanmark. Og da vore lokale fæhøveders flokmentalitet næppe adskiller sig fra storbyens kan vi roligt forudskikke Statsadvokatens kvaler med slidtagen på sin paragraf når nu tankepolitiets Gjalderhorn, (gale)huspostillen på Råddenhuspladsen, har blæst mand af huse til selskabsjagt. Et selskab hvis åndelige ståen i stampe yderligere berettiger til fællesbetegnelsen: Stampisterne.

Etymologien således på plads kan vi gå over til de lysere sider ved Stampismen. Tør vi formode at gadebilledet fremover vil være som støvsuget for stampister – thi mens de higer og søger i gamle bøger og i oplukte høie med spejdende øie kan de vel næppe løbe frit omkring?  Tør vi videre formode, at alt hvad der kan kravle og gå af politisk ukorrekte – og såmænd også korrekte – aviser, tidsskrifter, leksika, runestene, hjemmesider og blogs fra nu af vil få astronomiske besøgstal fra stampister på jagt efter hele, halve og kvarte sandheder som ikke længere må siges?  Vil bibliotekerne blive overfyldte og opleve et hidtil uset boom i udlånet til stampister?

Og til de af os der længe har næret alvorlige bekymringer om stampismen og dens tilhængeres mentalhygiejniske habitus er der dog den trøst, at de trods alt har anammet een gammel sandhed : “Skal demokratiet afkaffes, starter man med det frie ord“. Og da danskerne notorisk har svært ved at holde kæft – (må man sige det?) – har stampisterne et righoldigt jagtrevir at stampe rundt i. Så righoldigt, at den gængse hilsen blandt flertallet af os nu bør være: “Hej, vi ses – i lejrene“.

Hvid slavehandel

Filed under: Afrika, Danmark, Europa, Evidens, Historie, Islam, Jihad, Muslim World, Slave — Tags: — spydpigen @ 20:22

Spydpigens blog – www.spydet.blogspot.com – fortalte 31. maj 2008 om de grusomme begivenheder, da Byzans blev erobret og ødelagt 1453 af de barbariske tyrkere.

Det var en oversættelse fra Oriana Fallacis bog ”La forza della ragione” (”Fornuftens Kraft”) 1. kapitel, side 43. Hendes kilde var skriveren Phrantzes efterladte beretning.

Uriasposten bragte i går en artikel om arabernes slavehandel, ”Det tilslørede folkemord” (http://www.uriasposten.net/?p=16908#comments) og nu i dag 13/8 bringer Weekendavisen en artikel om den slavehandel der foregik med ca. 1 million tilfangetagne europæere i perioden 1500- 1830, mens DR2 sender dokumentarserie om “Hvide slaver, muslimske pirater” på følgende søndage: 15-22 og 29 august kl. 21.50. Vil de fortælle sandheden?

Her er, hvad Oriana Fallaci fortalte om tiden efter erobringen af Byzans:

”Det som skete det følgende århundrede gav ikke mindre kuldegysninger. For i 1512 besteg Selim den Blodige det ottomanske riges trone – stadig i kraft af loven om brodermord – ved at skære halsen over på to brødre samt 5 børnebørn og forskellige kaliffer foruden et ukendt antal visirer. Fra dette individ nedstammer den, som ville skabe Europas Islamiske Stat: Soliman den Storslåede. Så snart kroningen var overstået, udrustede han virkelig en hær på næsten firehundredetusinde mand, tredivetusinde kameler samt fyrretusinde heste og trehundrede kanoner. Fra det nu næsten islamiserede Rumænien gik det videre til det katolske Ungarn og trods forsvarernes heltemod knuste hæren dem på mindre end 48 timer. Så nåede de til Buda, nuværende Budapest. De overgav byen til flammerne, fuldendte besættelsen, og gæt, hvormange ungarer (mænd, kvinder og børn) som omgående endte på det slavemarked, som var Istambuls særkende. Hundredtusind. Gæt, hvormange som det følgende år endte på de andre markeder, som kappedes med Istambul, nemlig i bazarerne i Damascus, Bagdad, Cairo og Algier. Tre millioner. Men heller ikke dette var nok for ham. For at realisere Europas Islamiske Stat udrustede Soliman faktisk yderligere en hær med firehundred kanoner og tog sig fra Ungarn ind i Østrig i 1529. Det ultrakatolske Østrig, som nu ansås for kristendommens sikre bastion. Det lykkedes ham ikke at erobre det, vist så. Efter fem ugers forgæves angreb, foretrak han at trække sig tilbage. Men ved tilbagetoget massakrerede han tredivetusinde bønder, som det ikke lønnede sig at sælge i Istambul eller Damascus eller Bagdad eller Cairo eller Algier, for prisen på slaver var sunket for meget på grund af de tre millioner og hundredtusinde ungarer, og så snart han var vendt tilbage betroede han den berømte pirat Khayr al-Din, kaldet Barbarossa at nyskabe flåden. Denne nyskabelsen tillod ham at gøre Middelhavet til et feudalt islamisk hav, således at han – efter at have kvalt en paladssammensværgelse ved at lade sine to ældste sønner og deres sex børn, strangulere, – i 1565 kunne kaste sig over den kristne klippefæstning på Malta.”

“Læger med Begrænsninger”

Religiøse hensyn trumfer katastrofer, nød, sult og livsreddende arbejde.

Jeg må nok hellere indrømme det: jeg giver penge til organisationen “Læger uden Grænser”. I modsætning til korrupte “Dansk Røde Kors” og “Folkekirkens Nødhjælp” har jeg indtryk af, at mine skillinger så bliver anvendt til at hjælpe nødstedte – snarere end til indkøb af Qassam-raketter.  Organisationen har et ry for at være upartisk og alene prioritere sin indsats ud fra humanitære og læge-etiske principper. Den hippokratiske ed pålægger således lægen “stedse at  bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse”.

“Læger uden Grænser” arbejder for tiden også i det oversvømmede Pakistan. Men her kniber det – for at sige det mildt  – med Hippokrates. Lægerne beretter således, at man tvinges til nøje at overholde islamiske forskrifter i hjælpearbejdet. For eksempel ved at kvindelige læger og sygeplejersker skal bære tørklæde for at blive accepteret, at kvindelige ofre for vandmasserne kun må behandles af kvinder og at samme kvinders ejere ægtemænd kan nægte dem behandling.  Endvidere skal fasteforskrifterne i Ramadanen overholdes, uanset om man er ved at sulte ihjel. Som en talsmand for “Læger uden Grænser” siger: vi må jo også gå på kompromis…

Avisen.dk ‘gør arbejdet bedre’

Hvorfor skriver de så ‘leder’ om en morderisk gammel afdanket diktator.

Ordentligt??????

Filed under: Aviser mm Danske, Hodja, Islam, Koran, Medier DR m.fl., Moske, Minaret, Muslim World — Tags: , , , — Hodja @ 13:57

Hvad tænker de på – på BT?


Vil det sige, at muslimer, der ikke har en iPhone, ikke opfører sig ordentligt? Er det en sag for Statsadvokaten – §266b? BT generaliserer jo!
Tip: J.D.

Dagens citat

Filed under: Citater, Danmark, Hodja, Journalister, Medier DR m.fl. — Tags: , , — Hodja @ 13:35

Jeg sidder netop og hører DDR-P1 udsendelsen ‘Mennesker og medier‘.

Her udtaler Nyhedschef Anne Mette Svane, Politiken – endog 2 gange, at:

“Vi er sat i verden for at beskrive virkeligheden.”

Hvilket får mig til at tænke på Gandhi: Hvad mener du om Politikens virkelighedsbeskrivelse?  Det, mener jeg, ville være en god ide.

Hvad siger koranen? Slå dem ihjel!

Sverige, som under vor forrige besættelse, fik ry for sin hjælp til Europas nødstedte jøder dels på grund af den modige svenske Raul Wallenbergs indsats i Budapest og dels ved redningen af danske jøder, er nu godt i gang med at udslette dette ry og pådrage sig et grimt Kainsmærke.

Frisk statistik fra det svenske BRÅ (Kriminalpræventive Råd) viser, at antisemitisme stiger, mens antiislamisme viger, en ganske logisk konsekvens af den enorme indvandring af muhammedanere. I islam er der fra Muhammeds tid indbygget et dybt had til jøder – arabernes handelsrivaler, og alle rettroende muselmænd er pligtige at rette sig efter det og give det videre.

Den mosaiske menighed i Sverige har bedt staten om økonomisk hjælp til sikkerhedsdøre i synagogen, overvågningskameraer og skudsikkert glas, men forgæves. Selvom det er enhver stats første pligt at beskytte sine statsborgere, gælder det åbenbart ikke dem af jødisk herkomst, skønt politikerne længe har kunnet se, hvor det bar hen.

Kilde: Den kristelige avis ”Världen i dag” 13.8.2010.

Sverige importerer voldtægt‏

Voldtægt diagram 3.2.5.1.3

“Bara en femtedel af gärningmännen är infödda svenskar”.85 % af gerningsmændene er af udenlandsk herkomst. Samtlige 30 ofre er kvinder og samtlige 27 krænkere er mænd.”En mycket stor andel av flickorna är under 15 år medan majoriteten av gärningsmännen är i åldersspannet 35-44 år.”Alderen på de voldtagne overstiger sjældent 25 år.

Forskerens definition af etnokulturelle elementer er en forbrydelse, som sker med kollektivets ære, behov og normer for øje. 4 ud af 25 sager havde etnokulturelt motiv, idet de havde til hensigt at kue kvinder til underordning i kollektivet. Denne snævre definition forhindrer imidlertid, at der kan tælles etniske hate crimes med indfødte svenske ofre i kategorierne voldtægt og seksuel udnyttelse af børn. Forskeren dr. jur Ann-Christine Hjelm uddyber om de voldtægter, der ikke kan kaldes etno-kulturelt bestemte :

“Det finns alltså en omfattande överrepresentation av fall där gärningsmännen är av utlandsk härkomst,vars attitud och agerande tyder på att de anser flickorna och kvinnorna är tilgängliga att utnyttjas sexuellt”.

Så her kan vi se demonstreret det kulturtræk, der går på “at udnytte svaghed”.

Se tidligere post: Sverige importere mord.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

“Det er ikke en moske”

Sharia finans = jihad

Fra Australian Conservative

Manden bag Ground Zero moskeen

Sandheden skal ikke kunne retsforfølges i en retsstat som Danmark!

På Eticha opfordres alle tænkende mennesker, der mener, at der bør ske en  øjeblikkelig henlæggelse af de verserende sager mod Lars Hedegaard og Jesper Langballe for overtrædelse af paragraf 266b, til at skrive under.

Skriv under her.

Morten Uhrskov Jensen:

Der er stærke indicier for, at sagen mod Lars Hedegaard er et ildevarslende nybrud, når det gælder knægtelsen af en reel ytringsfrihed i Danmark. Jeg har ikke af den grund sagt – hvilket jeg heller ikke var i nærheden af i mit indlæg den 3. august, også på det punkt er Jacob Mchangama gået galt i byen – at der er tale om en sammensværgelse. Der er snarere tale om, at anklagemyndigheden (og domstolene?) i de kommende år af egen drift vil udvide anvendelsen af § 266b som følge af den voksende multikultur.

Det er faktisk temmelig bekymrende.

Al-Ritzau i vild jubel: Dødsdømt iransk kvinde tilstår (efter to dages tortur)

Filed under: Associationstrick, Aviser mm Danske, Islam, Koran, Oplysning om islam, Politik, Shariah, Tortur, Uran — Tags: — egtvedpigen @ 05:44

Politikens overskrift: ‘Dødsdømt kvinde tilstår på iransk tv’
Politikens underoverskrift: ‘En dødsdømt iransk kvinde har erkendt, at hun er delagtig i drabet på sin mand.’

Ikke et ord om islam. Og ikke et ord om sharia, den islamiske lov og pligtlære som berører alle sider af tilværelsen i Iran, og som er baseret på Koranen og sunnaen. Først i brødteksten nævnes det, at kvinden er blevet dømt til døden ved stening, og at tilståelsen ifølge kvindes advokat er blevet frembragt under tortur. 

Og var det så i det hele taget et skyldsspørgsmålet, der var det interessante ved denne sag?

Læs mindre her!

Hussein Obama i det muntre køkken

Filed under: Hodja, Humor, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 00:27

Ballade i USA over at BHO optræder i et muntert køkken.

Veteran-ramadan

Filed under: Blogs Foreign German, Imamer, Indvandring, Islam, Jihad, Koran, Kriminalitet, Tyskland — Tags: — Skjoldungen @ 00:18

Kulturberigelsen når Udkantstyskland.

I den tyske, landlige idyl Gensungen – mellem Fulda og Kassel – samledes forleden nogle veteranbilentusiaster til hyggeligt samvær. Hen på aftenen bemærkede de nogle “unge” som sneg sig rundt mellem de gamle, fine køretøjer. De blev gennet væk, men kom tilbage med forstærkninger og ville have udleveret flasker med whisky og forlangte at komme ind og deltage i festlighederne. Det blev dem – hjerteløst – nægtet.  Det tog “de unge” så ilde op, at de begyndte at ramadane omgivelserne, hvorfor de veteranbilelskende herrer tilkaldte politet – som igen tilkaldte forstærkninger fra Fulda og Kassel. Fraset beskadigede veteran- og politibiler, en del brådne pander og andre skader meldes der ikke om større tab – end ikke af menneskeliv.   (Fra Politically Incorrect)

Useful Idiots: Soviet Communism