Hodjanernes Blog

18 august 2010

Hjælp Pakistan II

Filed under: Boykot, Demografi, Imamer, Islam, Koran, Muslim World, Pakistan, Politik — Skjoldungen @ 21:46

Mindretal i Pakistan nægtes nødhjælp.

Som en opmærksom læser sagde i anledning af vor tidligere postering om samme emne: “Lad os give den samme hjælp som Saudi Barbarien – d.v.s. ingenting!”

Hindustan Times: Earlier this week, members of Pakistan’s Ahmadiyya community, who were caught up in the raging floods around the Central Punjab town of Muzaffargarh, were not rescued from their homes because rescuers felt that Muslims must be given priority. Ahmadiyyas are ostracized by Pakistan’s mainstream Muslim community who consider them to be non-believers. In 1973, this community was officially declared a minority. Since then the discrimination against them has been severe.

The Ahmadiyyas complained to the government that not only were their community members not rescued but in some instances ejected from relief camps when their identity was disclosed. This has been refuted by the provincial Punjab government but eye witnesses have attested to this. As the waters recede and people flock to relief camps and look for help, Pakistan’s power politics have come into play whereby chosen areas are being helped at the expense of others which are being completely ignored. Hamir Soomro, a landlord from Shikarpur, one of the most badly affected districts in Sindh, says that his area is not receiving government help, which is instead going to Khairpur, the constituency of the province’s Chief Minister, Qaim Ali Shah.

Svensk statsborger søger asyl i Danmark

Filed under: Asyl, Aviser mm Danske, Sverige — egtvedpigen @ 21:12

Manden,  der blev tilkendt svensk statsborgerskab i 1998, afventer nu sin skæbne i Sandholmlejren.  

»Han henvendte sig ved kommunen i Sønderborg, hvortil han var rejst med tog fra Sverige. Den dybere årsag kender jeg ikke, men han sagde, at han ikke kunne tåle svenskere«, siger Peter Andersen fra Udlændingekontrolafdelingen i Padborg.

Læs mere her!

Sejrs-Moskéen

Filed under: 9/11, Dhimmier, Imamer, Immigration, Islam, Jihad, Koran, Kristne, Moske, Minaret, Terrorism, USA/Canada — Skjoldungen @ 21:03

Muslimerne ydmyger og håner USA – som ydmyger og håner de kristne.

FOX News : Greek Orthodox leaders trying to rebuild the only church destroyed in the Sept. 11 terror attacks expressed shock this week after learning, via Fox News, that government officials had killed a deal to relocate the church.

The St. Nicholas Greek Orthodox Church, once a tiny, four-story building in the shadows of lower Manhattan, was destroyed in 2001 by one of the falling World Trade Center towers. Nobody from the church was hurt in the attack, but the congregation has, for the past eight years, been trying to rebuild its house of worship.

Though talks between the church and the Port Authority of New York and New Jersey stalled last year, church leaders say they’ve been trying to kick-start discussions ever since. But amid debate over whether a proposed Islamic community center should go forward near Ground Zero, government officials threw cold water on the prospect of any deal with the church — telling Fox News the deal is off the table.

Scorelisten

Filed under: Politik — Skjoldungen @ 20:46

Fredens Religion™ holder ramadan. Vi følger festlighederne.

Odins dag den 18. august:

Resultatliste for Ramadan 2010
Dag 7 I Allah’s Navn I andre Guders Navn
Terrorangreb 32 0
Antal Dræbte 148 0

Kilde: Den dagligt opdaterede version fra “The Religion of Peace

Den lille forskel?

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, Historie, Indvandring, Islam, Jihad, Nyttig idiot, Tyskland — Tags: — Skjoldungen @ 14:17

Samarbejds-Politiken om landsforrædderi – Ja, De læste rigtigt: Samarbejds-Politiken(!) om landsforrædderi…

For tiden gør Samarbejds-Politiken et stort nummer ud af at få Kong Christian IX til at fremstå som landsforrædder. Man har i anledning af en ny bog om prøjsernes sejr i 1864 – hvor man efter slaget ved Dybbøl gik i land på Als og tvang den danske hær til at evakuere ad søvejen – fundet frem til et aktstykke hvori kongen ventilerede at optage helstaten i Det Tyske Forbund. Retfærdighvis skal det siges, at dasbladet også har en opfølgende artikel, hvori en Bjørn Østergaard på saglig vis gør rede for tidens opfattelse af nationalstater – eller rettere manglen herpå. I samme artikel finder man så følgende passus:

“Efter anden verdenskrig fik Danmark tilbudt, at grænsen atter blev rykket sydpå, så de gamle danske områder atter kunne kaste det tyske åg af sig. Men vi takkede nej og lod grænsen blive, hvor den havde ligget siden genforeningen i 1920, hvor de dansksindede dele af Slesvig kom hjem til Danmark, mens resten af området forblev tysk. Bag nej’et lå samme overvejelser, som Bismarck havde tumlet med efter at have modtaget kong Christian IX’s forslag om at lade Danmark indlemme i Det Tyske Forbund: Man havde ingen interesse i at få en stat med et stort mindretal inden for sine grænser.”

Helt korrekt. Og hvis ikke vore historiekundskaber svigter os så ganske, så var det just det samme synspunkt som Samarbejds-Politiken på vegne af  Socialdemokratiet og Det Radigale Venstre forfægtede – efter krigen, altså. Hvilket rejser spørgsmålet til Samarbejds-Politiken: hvorved adskiller argumentet om et stort mindretal dengang sig fra situationen nu?

Mental galskab

Nordmanden Lars Rønbeck er oprørt:

Undergravingen av kjernefamilien kjenner ingen grenser.

Splitt og hersk politikken brer seg som en farsott.

http://www.facebook.com/lars.ronbeck

Spydpigen har skrevet om dette før. Her kommer det igen:

Mentalhygiejnebevægelsen

I 1909 stiftedes USA’s Nationale Komité for Mental Hygiejne: ”Vi skal skabe et nyt menneskesind og en ny jord i løbet af ét slægtled,” hed det entusiastiskt. Rockefeller Foundation støttede bevægelsen.

I 1945-47 dannedes Verdenssammenslutningen for Mentalhygiejne (World Federation of Mental Health (WFMH)). Dens målsætning var at fremme den størst mulige mentale velvære blandt alle folkeslag. Stifteren, psykiater Brock Chisholm, sagde: ”Den eneste psykologiske kraft, som kan fremkalde ukritiske holdninger er moralitet, – forestillingen om ret og vrang.

I mange generationer har vi bøjet nakken under syndsbevidstheden. Vi har slugt de giftige visheder, som vore forældre, søndags- og dagskolelærere har fodret os med. Men det er først i den senere tid, at man har fundet ud af, at sådan noget fremkalder neuroser og manglende følelsesmæssig modenhed til at være borger i et demokrati. Vi må af med vore forældres fejlagtige gamle adfærdsmønstre og opdrage børnene i endrægtighed. Kan det ikke gøres med det gode, må det tvinges igennem.”

I 1948 introduceredes bevægelsen i Danmark med stiftelsen af Landsforeningen for Mentalhygiejne, hvis kerne udgjordes af psykologer, psykiatere og socialrådgivere. I 1961 blev psykolog Eggert Petersens direktør for foreningen og oprettede nogle år senere ”Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut” med sig selv som direktør og forskningsleder, idet han dog forblev i bestyrelsen for moderforeningen, nu som generalsekretær.

Forskningen bestod af sociale undersøgelser i samfundet med det formål gennem resultater og rapporter at påvirke politikerne. Landsforeningen og Forskningsinstituttet fik et katastrofalt tag i danske psykoterapeuter, samt i de radikale politikere og 68’erne. Man fulgte Chisholms ideologi: man måtte af med alt det gamle, forældrenes fejlagtige adfærdsmønstre og opdrage børnene på en ny måde. Man måtte nedbryde kernefamilien og slå en brêche mellem forældregenerationen og børnene.

Tavistock

Bevægelsen brugte (bruger?) tavistock-hjernevask. Alle tavistock-teknikker har ét eneste mål: At nedbryde den enkeltes sjælelige styrke og gøre ham hjælpeløs over for påvirkning og indoktrinering. Enhver teknik, som egner sig til at nedbryde familieenheden og de af familien indprentede tanker om religion, ære, fædrelandskærlighed og sexuel adfærd bruges af tavistock-udøverne som våben til at kontrollere masserne, – til at gøre dem til ukritisk modellervoks. (Man skulle snart høre om velfungerende mennesker, der på firmaers ”psykologkurser” brød totalt sammen.)

Tavistocks stifter, Rees, blev første formand for WFHM. Han opfordrede til konstant propagandapres på universiteter, skoler, kirker, lægevidenskab og medicinstuderende, tjenestemænd og fagforeningsledere: ”Vi har gjort nyttige angreb på en række professioner. De 2 letteste af dem er naturligvis lærerprofessionen og kirken. De 2 sværeste er retsvidenskab og medicin. Hvis vi skal infiltrere andre menneskers erhverv og sociale tiltag, tror jeg, at vi må infiltrere de demokratifjendtlige og organisere en slags 5. kolonneaktivitet”.

Massehjernevaskteknikker udvikledes og blev først brugt af amerikanerne på krigsfanger i Korea. Tavistock Instituttet med hovedkvartér i London beskæftiger sig med kulturvidenskab, økonomi, organisationsadfærd, politisk videnskab, psykoanalyse, psykologi og psykiatri.

De retningslinier, som deres profet, Sigmund Freud, fastlagde for at kontrollere mennesker, gjorde instituttet til verdens centrum for ideologi og rådgivning i forbindelse med oprettelse af organisationer.

Sædvanlig overskrift i norske VG – intet nyt – 4 i 1

Overskriften lyder (al-Reuters):

“Israelske flyangrep mot Gazastripen.”

og årsagen står som sædvanlig længere nede i artiklen:

“Angrepene var rettet mot smuglertunneler langs grensa mot Egypt, samt mot et jorde sør for Khan Yunis som militante palestinere skal ha skutt raketter fra.”

Så der er intet som helst nyt i, at årsagen beskrives (med småt) efter reaktionen (som overskrift), at flyangrebet er et faktum, at raktterne er et postulat (skal ha), og at terrorister beskrives som ‘militante’. Business as usual.

Hvorfor velger så mange fra et konservativt Sunni-muslimsk land plutselig å skille seg når de kommer til Norge?

Mange somaliere er skilt etter norsk lov, men gift etter islamsk lov, sier Kadra Yusuf.

Kronikk fra Kadra Yusuf: Til velferdsstaten skiller oss ad.

Mon det er anderledes i Danmark?

Allahs vilje? Skæbnetroer hindrer handling

Filed under: Asien, Danmark, DF, Muslim World, Pakistan, Penge, Politik, Våben — Tags: , , , — spydpigen @ 11:24

DF vil have Lene Espersen til at indkalde Pakistans ambassadør til samtale:

PAKISTANS REGERING SVIGTER BORGERNE UNDER NATURKATASTROFEN

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, opfordrer nu udenrigsminister Lene Espersen til at indkalde Pakistans ambassadør i Danmark til en samtale for at få en forklaring på den handlingslammelse, der så åbenbart har ramt Pakistans regering i forbindelse med en af verdenshistoriens største naturkatastrofer.

– Det er bemærkelsesværdigt, at mens hele den vestlige verden i dén grad engagerer sig i den pakistanske naturkatastrofe og søger at hjælpe på alle tænkelige måder, virker det som om, at det enorme land med de enorme potentialer er så ganske uinteresseret i at gøre det nødvendige, siger Søren Espersen.

–   Der spekuleres herhjemme over, hvordan vi mon logistisk kan hjælpe de mange strandede og hjemløse – mens virkeligheden er, at Pakistan har alle tænkelige muligheder for at sørge for sine egne borgere, siger Søren Espersen. Det kunne man gøre ved markant at sætte sit enorme militære apparat i gang – frem for at sidde og vente på, at Vesten kommer til hjælp.

– Pakistan har med sine 950.000 mand under våben – og 540.000 i reserven – verdens sjettestørste militær, som man rask væk bruger hen ved 100 mia. årligt på. Man har 1.500 fly til rådighed – heraf 110 transportfly og et tilsvarende antal transporthelikoptere – glimrende typer som Sikorsky og Alouette, ligesom hæren har i tusindvis af egnede køretøjer. Der er jo derfor ingen som helst undskyldning for, at man ikke kommer i gang med at gøre det nødvendige, siger Søren Espersen.

– Det forekommer mig besynderligt, at man er travlt optaget af at bede om penge fra udlandet, i stedet for blot fra Pakistans side fra statskassen at bevilge den nødvendige økonomiske hjælp til katastrofeområderne. Man har midlerne, man har de redskaber, der skal til, og man har med halvanden million soldater det mandskab, der skal til. Det må være i udenrigsminister Lene Espersens og regeringens interesse nu fra den pakistanske ambassadør at få en forklaring på, hvorfor Pakistan ikke gør det det nødvendige, slutter Søren Espersen

Kilde: pressemeddelelse fra DF Christiansborg, onsdag den 18. august 2010/KE

Barbariets tårne

The Royal Mecca Clock Tower is emblematic of the inability of the Muslim world to do the hard work of actually becoming civilized. Instead they build Pharaoh-like monuments to their own glory using imported slave labor.

And they finance all that using money given to them by civilized countries in exchange for a particular resource that happens to be located on their territory. A resource that was discovered and developed for them by companies belonging to civilized countries.

[….]

This same kind of ignorance lies behind Dubai’s frenzied construction projects, in which modern skyscrapers are plunked down in the middle of a backward country. Where Western skyscrapers were the natural product of expanding economic and technological frontiers, Muslim skyscrapers are desperate attempts to buy superiority. A product of the same need to be superior to the infidels, that caused Islamic law to ban synagogues and churches from being taller than mosques. And now that they have the money, Muslim rulers are determined to build bigger buildings than the Empire State Building or the Sears Tower, or the World Trade Center, which they destroyed.

Mere på Sultan Knish

Venstrefløjen og Ground Zero moskeen

Dagens Tøger:Der kan ikke være tvivl om, at det er Obama, der her både udviser politisk mod og har fat i den lange ende. Netop fordi de morderiske terrorister 11. september repræsenterer den mest ekstreme form for menneskeforagt og religiøs intolerance, kan og bør USA’s svar ikke være at lade almindelige muslimer undgælde for forbrydelsen.

Vi er helt enige. Tænk om alverdens milliarder af muslimer blev tvunget til at undvære en moské på sydspidsen af Manhattan, hvor der ikke bor nogen muslimer. Grunden til at vi er så empatiske og føler med muslimerne i denne sag er den simple, at vi danskere  – og især tyskerne – også må undvære en rytterstatue af Tøger i massivt guld på Dybbøl Banke. Hvilken ydmygelse….

Diskussion om shariah

En irsk vittighed

Helsingborg støtter islamiseringen

Apropos Skjoldungens indlæg i går 17/8 om Ramadan-propaganda i Skåne

Olaf Gerlach Hansen, tidligere chef for det under udenrigsministeriet hørende Center for Kultur og Udvikling (CKU), beskrev den 13. juni 2005 ved en konference i Rabat i Marokko, hvordan man skulle gennemtrumfe de i 70´erne afgivne EU-løfter til de arabiske lande. Med andre ord, hvordan man skulle tvinge de europæiske befolkninger til at  underkaste sig islam for at realisere EU-politikernes og arablandenes drømme: et EURABIA – til fordel for storfinansens industri- og handelsplaner.
Som led i projektet udråbtes 2006 til ”et multikulturelt år”. Med udenrigsminister Per Stig Møllers velsignelse og anbefaling (sic!) arrangerede CKU en udstilling: ”Images of The Middleeast”. Man reklamerede intenst for festivalen, men undgik at fortælle, hvad det egentlig gik ud på: nemlig en islammission rettet mod danske skoleelever.

Også Helsingborg deltog. Sverige gik som så ofte før aktivt ind for islamisering. Indvandrerne giver os stort set et negativt billede på grund af muhammedaneres snyderi, røveri, mishandlinger, vold, voldtægter etc.
Der skal sandelig meget til for at indbilde folk, at islam i virkeligheden er en fredselskende religion!!! (Det har vi hørt tusindvis af gange uden at se det bevist!). Det er ikke nok at hilse med et tomt ”Assalamu alaykum”, fred være med jer.

Det svenske studieforbund ”Sensus” gik i samarbejde med det islamiske studieforbund ”Rushd” om at uddanne islamiske ”fredsagenter”. Sensus´s leder, Mats Bernerstedt, indrømmede eller dækkede sig bag, at han ikke selv havde meget kendskab til islam, men han samarbejdede med (etioperen ?) Yasin Ahmed.

Imamen Othman Al-Tawalbeh i Helsingborg, der stammer fra Jordanien, er islamolog og søger som ”fredsforsker” at forene de to uforenelige kulturer gennem fælles morgenandagter, gudstjenester eller skoleafslutninger. Han er projektleder i ovennævnte studieforbund ”Rushd” og har været udsendt af den svenske stat til dialogturné i Ægypten og Jordanien.

Fredsprojektet havde et budget på 1,5 millioner. Pengene kom fra Sveriges Ungdomsstyrelsen (250 000), Folke Bernadotte Akademien (300 000) og Allmänna arvsfonden (870 000).

Mellem 2005  og 2007 uddannede de et hundredtal unge muslimer mellem 16 og 25 år til ”fredsagenter”. Disse skal oplære flere ”fredsagenter” og ligesom missionærer sprede et fredens billede af islam gennem studiecirkler og – vigtigst – i skolerne til de forsvarsløse skoleelever!!! Desuden ville man udgive ”en håndbog i islamisk fredskultur” (sic!).

Målet var at danne en aktiv islamisk fredsbevægelse, der kunde samarbejde med kristne fredsbevægelser, først i Sverige, siden i EU og i resten af verden. Der har hidtil aldrig existeret nogen form for islamiske fredsbevægelser, hvilket næppe kan undre nogen!

Nogle islamiske fredsagenter blev også sat ind i Almedalen på Gotland under politikerugen.

Som omtalt i Festivalavisen fra ”Images of The Middleeast” har man sendt unge – både kunstnere, journalister og ”fredsagenter” – til Mellemøsten for videre information. Bl.a. deltog en gruppe unge svenske muslimer i et ”fredspilotkursus” på Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria. Man var benovet over at skulle ”træffe store navne dernede”. (Herregud, netop sådan tom smigren af den lille mand på gulvet er et kendt våben!). Hvem var de ”store navne”? Tidligere våbeninspektør Hans Blix, en ægyptisk mufti og religionsministeren… Og der var arrangeret mange forelæsninger på Al Azbar-Universitetet i Kairo, sagde Anna Lindh Instituttets leder Jan Henningsson…

Frikirkepræst Stanley Sjöberg advarede i den svenske avis ”Världen idag” 20.7.2007: nok er det vigtig at velkomne ærlige muslimers ønske om at fremme fred, men man skal ikke være blind for, at koranen opfordrer de troende til vold.

Vi ”ikke-muslimer” har god grund til at være skeptiske til alle deres projekter og propaganda. Før indvandringen vidste vi knapt noget om islam, men nu har vi i adskillige år iagttaget muhammedanernes opførsel og hørt om begreber som taquia æresmord, martyrere, terror etc. Vi har hørt og set og konkluderet…
Desuden har vi lært af tidligere såkaldte fredsprojekter, som havde skjult formål: tænk på den sovjetstyrede fredsbevægelses mange fraktioner og medløbere under Den kolde krig eller på det europæiske Fællesmarkeds fredssnak, da det gjaldt at vinde magt. Også Hitler talte om fred. Og Chamberlain med sit ”Fred i vor tid”!!

Alle mennesker ønsker fred, men spørgsmålet er alene: – – – på hvilke betingelser?

Kilde:  http://www.spydet.blogspot.com   28. juli 2007

Ramadan-faste skærper appetitten

Filed under: Immigration, Islam, Jihad, Koran, Ramadan, UK — Skjoldungen @ 00:19

Så når natten falder på kan man rigtigt smovse i øremærkede lækkerier.

Shropshire: A man had part of his ear bitten off when he was attacked on a night out in Wellington, detectives said today. The victim was in the town centre when he was attacked by a gang of up to five Asian (eng.: Asian = dansk: de unge – red.) men on Saturday between 2.30am and 3am. He managed to make his way to the town’s Princess Royal Hospital before the police were called. The victim is today being treated at Selly Oak Hospital in Birmingham.

Acting Detective Inspector Billy Scott, of Telford CID, said the man had also been attacked, along with a friend, by the same group of men after they had left the Station Hotel in Station Approach. Both attacks happened near the pub and the HSBC bank. Mr Scott said nothing had been said to the two friends when the first attack took place. He said they would be looking at CCTV footage in their search for clues. Mr Scott said: “The one friend left the area and the other male remained in that area. “It would appear he was attacked for a second time. “On this occasion he had a chunk of his ear bitten off by the same group. He also received a cut above his eye.”