Hodjanernes Blog

4 august 2010

En idé til Fælleslisten

Filed under: Læger, Sverige, Totalitære — Tags: — Skjoldungen @ 20:48

Som vi tidligere har harcelleret over er regeringen fast besluttet på at tabe det forestående valg. En af de talrige metoder man til den ende har taget i anvendelse er at flytte de sidste rester af et fungerende sygehusvæsen så langt mod øst i både Jylland og på Sjælland – hvor  ‘segmentet’ bor – at dens egne kernevælgere reelt står uden akut lægehjælp. Af samme grund er der så opstået et nyt parti – antallet af sådanne har vi opgivet at holde styr på – kaldet Fælleslisten. Dette parti er nu ved at skrive sit program i den hensigt at stille op ved valget. Men hvis de regner med at få lægehjælp, kan de godt tro om igen, da 85% af Folketingets medlemmer vil blæse dem en hatfuld. Men måske kan de hente inspiration hinsidan? – (Her skal man vist også snart afholde en slags valg. Men da dette foregår på den gammelkendte, østeuropæiske facon med 95-99% stemmer på det herskende parti, i dette tilfælde 7-partiet – bliver det  næsten lige så spændende som at se maling tørre.) Dog kan følgende episode givetvis komme det programskrivende parti til hjælp:

En person med svensk bakgrund, Jonas, kom ved et uheld til at skære sig i låret med en køkkenkniv oppe i Sundsvall. Efter først – forgæves – at have henvendt sig til lægevagten tog han på skadestuen og tog plads i venteværelset. Efter et par timer var der fortsat intet sket, så Jonas tog en kasse med instrumenter og suturerede selv sit sår. Den slags er jo selvtægt, så det autoritetstro personale – vi er jo i det tidligere Sverige – anmeldte ham. Straffen er dog endnu ikke udmålt…

Fem medlemmer af Vor Tids Jøder® blev trætte af at dele bus med kuffarkvinde

En 25-årig kvinde blev i går aftes uden anledning overfaldet af fem unge muslimske mænd i en bus i Gellerup i det vestlige Århus.

“Uden anledning havde de en aggressiv adfærd og tildelte kvinden 10-15 slag i ansigtet,” fortæller politikommissær Mogens Brøndum, Østjyllands Politi.

Signalement af hovedgerningsmanden: 20-22 år, af anden etnisk oprindelse end dansk, 180-185 cm høj, iført hvid kasket og blå trøje.

Læs mere her!

‘Mand’ anholdt for dødstrusler mod Lars Løkke Rasmussen + familie

Filed under: Asyl, Aviser mm Danske, Danmark, Immigration, Indvandring, Politik, Terrorism, Venstre — egtvedpigen @ 15:02

En terrorist bosiddende på Kalundborg-egnen er blevet anholdt for dødstrusler mod statsministeren samt dennes familie.  Ifølge manden selv er han en del af en gruppe, hvor han står for truslerne, mens andre står for drab.

“Krav: At Danmark trækker samtlige væbnede styrker ud af Afghanistan og hjem til Danmark senest 27. september 2010. Såfremt dette krav ikke bliver opfyldt, vil statsministeren samt dennes nærmeste blive slået ihjel.”(Kilde: Politiken)

At den 43-årige terrorist havde forsynet trusselsbrevet med eget navn og adresse, vidner om de kriminelle elementers voksende selvtillid, grupperingsstørrelse og frækhed. De er efterhånden udmærket klar over, at mordet på en dansk VKO-statsminister maksimalt kommer til at koste dem 8 år i gode venners selskab samt livslang respekt og ære i visse multikulturelle kredse.

Læs mere her!

Opdatering via Snaphanen fra TV2/Nyhederne Online ( Dødstrussel: Træk soldater hjem):

[…] “Jeg er 43 år, ryger og drikker ikke. Jeg har et godt helbred, motionerer og tager ikke medicin. jeg har ingen gæld. Jeg er ikke ensom, men er single. Jeg har ingen tatoveringer eller andet og er ateist. Jeg er et menenske, som alle andre. Jeg er far. Jeg har en datter og vil komme til at savne min datter, ligesom hun vil være nødt til at undvære sin far.” Han fortsætter med at beskrive sig selv som en mand med interesser indenfor naturvidenskaben og religion. […]

Der er altså formentlig tale om en mand fra det ‘anstændige’ segment, og mordtruslen taget i betragtning drejer det sig måske ligefrem en “enlig svale”!

Se mandens hjemmeside her!

FN modsiger DanMarx Radio

For et par dage siden påstod DDR, at israelske styrker var gået over grænsen til Libanon.

DDR blive modsagt fra en lidt uventet kant: UNIFIL confirms Israel’s version: IDF troops didn’t enter Lebanon.

Lad os se om DDR beklager.

PS: 8 grunde til at venstrefløjsere burde være FOR Israel.

Tip: G.G.

OPDATERING: Mediernes bedrageri, fortielser og lodrette løgne.

Hvorfor havde Al-Reuters mindst 5 fotografer klar ved fældninget af 1 (et) træ?

DF: Stop ikke-vestlig indvandring

Dansk Folkeparti forlanger et stop for al indvandring fra ikke-vestlige lan­de. Det kom frem på et pressmøde i forbindelse med partiets sommergrup­pemøde ved Vejle Fjord.

“Vi har nogle grupper, hvis tilgang til det danske samfund er, at man gerne vil modtage, men ikke vil betale over skatten. Så derfor, hvis vi ser på tallene – de reelle facts – så må vi erkende, at det er de ikke-vestlige indvandrere, der er udfordringen. Det er dem, der i for lille omfang bi­drager til det danske samfund,” siger partiets retsordfører Peter Skaarup.

Tip: J.D.

Socialdemokratisk forskning i Samarbejds-Politiken

Socialistiske forskere og journalister viser ofte, at de ikke har begreb om epidemiologisk forskning.

Senest i Samarbejds-politiken, der skriver: Markedsøkonomi giver flere drab.

I det seneste nummer af tidsskriftet Theoretical Criminology anfører forskerne dr. Steve Hall og dr. Craig McLean, at drabsraterne er markant højere i lande med neo-liberale politiske systemer, hvor markedskræfter får frie tøjler, såsom USA.

Til gengæld er omfanget af drab væsentligt mindre i lande, der styres af socialdemokratiske politiske systemer – hvilket eksempelvis er tilfældet i de fleste vesteuropæiske nationer.

Vi må her på Hodjas Blog endnu en gang gøre opmærksom på, at epidemiologisk forskning intet siger om årsagssammenhænge. Desuden er det sådan, at Interpols statstikker for få år siden viste, at drabsraten i Sverige er på højde med USA’s.

Tip: R.H.

Hvad koster integrationen? Indvandringens pris.

En ukomplet opgørelse af Nicolai Sennels.

1] En ikke-vestlig indvandrer koster i gennemsnit 2 mio kr.

Ifølge Danmarks Nationalbanks beregninger er det kun “enlige mænd og kvinder, der kommer til landet efter endt uddannelse, hele tiden arbejder og forlader Danmark igen før pensionsalderen, der hjælper på dansk økonomi.” Beregningerne viser, at perfekt integration ville forbedre de offentlige budgetter med 23 milliarder kroner. Nationalbanken kommer desuden frem til, at hvis Danmark modtager 5.000 indvandrere fra såkaldt “mindre-udviklede lande” om året, så vil den danske stat skulle spare 10 milliarder kroner årligt eller lade skatten stige tilsvarende. Dette betyder, at hver ikke-vestlig indvandrer i gennemsnit koster skatteyderne 2 mio. kr. (Weekendavisen, 26. september 2008, “Nationalbanken om indvandring: Sats på superindvandring”).

2] Ikke-vestlige indvandrere koster 29.600 kr. årligt. Det beløber sig på 2 mio. kr. på 67 år.

Tænketanken CEPOS har lavet en opgørelse over, hvor meget forskellige indvandrergrupper bidrager/koster samfundet. En af konklusionerne er, at en indvandrer fra et “mindre udviklet” (meget ofte muslimske lande, men også andre asiatiske og afrikanske lande) koster staten 29.600 kr. årligt. Deres børn, også kaldet efterkommere eller 2.-g’ere, koster 29.000. Det er et fald i omkostninger på 600 kr. – eller 2 %. Groft sagt kan man sige, at integrationen af ikke-vestlige indvandrere går 2 % fremad fra 1. til 2. generation, når det gælder økonomi. Det er meget lidt. Man tør slet ikke tænke på, hvor mange generatiner der skal til, førend denne gruppe indvandrere ligefrem bidrager til økonomien på linje med indvandrere fra såkaldt mere udviklede lande. (http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/indvandreres-og-danskeres-paavirkning-af-de-offentlige-finanser-der-er-behov-for-et-politikskifte/). Disse tal skal ses i forhold til, at antallet af tyrkere i Danmark 10-doblet på 35 år: “Da der blev lukket for arbejdskraftindvandring til Danmark i 1973, var der 6.173 tyrkere i Danmark. Pr. 1. januar sidste år var der 57.129 inklusive efterkommere. Mindst, fordi børn af danske statsborgere af tyrkisk oprindelse tælles som danskere. Det er en ti-dobling. I Tyrkiet skete der derimod »kun« en fordobling til 72 millioner over de samme 35 år.” (Weekendavisen, d.  23. januar 2009 “Gamle og nye europærere: Svøm eller synk”).

3] Indvandring vil koste 50 mia. årligt fra 2040.

“En række analyser fra Velfærdskommissionen viser, at en total bremsning af indvandring til Danmark kan spare statsfinanserne for 50 mia . kr. om året i 2040.” (Børsen, d. 1. december 2005 “Indvandrerstop vil løse samfundsproblem”. Link: http://borsen.dk/nyheder/artikel/1/81323/indvandrerstop_vil_loese_samfundsproblem.html).

4] Indvandrere i ungdomsfængsel koster 183,4 mio. kr.

Danmark har 131 sikrede pladser for ungdomskriminelle (http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2010/Juni/~/media/CEFD10D06BBF48A4AC90765B720CC24E.ashx). En plads på en sikret institution i København koster ca. 2 mio. kr. årligt (slag på tasken – udfra en pris på 1,5-1,8 mio. kr. i 2004) (Link: http://www.kk.dk/eDoc/FAU/15-09-2004%2015.30/Dagsorden/15-09-2004%2013.04.25/F7A06587ADB1964AC1256F10003CD4AD.htm). 70 procent af de unge på de sikrede institutioner har indvandrerbaggrund (Link: http://www.information.dk/189994). 131 sikrede pladser x 2 mio. kr. giver 262 mio. kr. 70 procent af 262 mio. kr. er: 183,4 mio. kr.

5] Terapi, pædagoger og retssager gør, at en ungdomskriminel koster 7,5 mio. kr. i Østrig.

Det har ikke været muligt at finde danske undersøgelser, som sammenregner samtlige udgifter i forbindelse med en ungdomskriminel. I Østrig har man bedt den verdenskendte kriminolog og Cambridge-professor Friedrich Lösel om at regne samtlige udgifter til behandling og terapi, retssystemet osv. sammen, og konklusionen var: 7.5 mio. kr. ”Terapi, pasning og eventuelle retssager – hver voldelig skoleelev, der ender som kriminel, koster staten en million Euro!” (Krone, 28. november 2008 ”Gewalttätige Schüler kosten eine Million Euro”. Link: http://www.krone.at/krone/S32/object_id__123881/hxcms/index.html).

6] “En gennemsnitlig asylansøger koster det danske samfund ca. 250.000 kr. om året.” (JP, 29.09.2009)

Jeg har ikke kunnet finde, hvor mange ”årsværk” asylansøgere vi har i Danmark. Antallet af pladser til asylansøgere i Danmark kan være et prej, men det tal kan jeg heller ikke finde. Følgende kan give et indtryk af omfanget: “Dansk Røde Kors’ asylcentre har det sidste halve års tid huset flere flygtninge end de sidste par år. Sidste år på samme tid var der rejst godt 500 asylansøgere ind i landet. I de første måneder af i år er antallet af nye flygtninge oppe på 850. Det svarer til en stigning på knap 60 procent. … Den største gruppe af flygtninge kommer fra Afghanistan, dernæst kommer Irak og Iran, oplyser Chemnitz.” (Link: Information, d. 26. marts 2009 “Flere flygtninge kommer til Danmark“. Link: http://www.information.dk/186167).

7] ”Indvandreres indavl koster millioner”.

“Når fætter og kusine får børn sammen, er der dobbelt så stor risiko for at få et handicappet barn – det koster kommunekasserne dyrt. Handicappede indvandrerbørn koster danske kommuner millioner. I Københavns Amt alene er antallet af handicappede børn i alt steget med mere 100 procent på 10 år. … Merete Lefelt har kontakt til 330 familier med handicappede børn i Københavns Kommune. Hun skyder på, at en tredjedel af deres klienter har fremmedkulturel baggrund.” (BT, 10/11 2003 “Indvandreres indavl koster millioner”. Link: http://www.bt.dk/nyheder/indvandreres-indavl-koster-millioner). “Indvandrerbørn er i klar overvægt på de københavnske skoler for udviklingshæmmede og elever med fysiske handicap. Det viser en opgørelse, som Lars Aslan Rasmussen (S), der er næstformand i børne- og ungdomsudvalget i Københavns borgerrepræsentation, har fået kommunen til at lave. 51 procent af børnene på de tre kommunale specialskoler for børn med fysiske og psykiske handicap har indvandrerbaggrund og på en enkelt af skolerne er tallet 70 procent. Tallene ligger dermed væsentlige højere end den generelle andel af indvandrerbørn i kommunen, som er på 33 procent. De mange handicappede børn er et klart bevis på, at der er fætter-kusine ægteskaber i indvandrerfamilierne, siger Lars Aslan Rasmussen.”(Jydske Vestkysten, d. 4. april 2009 “Tosprogede i overtal på handicapskoler“. Link: http://www.nordjyske.dk/indland/forside.aspx?ctrl=10&data=2%2c3195839%2c5%2c2&count=1). Læs mere om indvandreres indavl og de menneskelige og økonomiske omkostninger her (Link: http://fpn.dk/liv/krop_valvare/article1616165.ece) og her (Link: http://www.vi-tidningen.se/templates/ArticlePage.aspx?id=3302)

8] Socialarbejdere og sociale projekter i indvandrertunge områder.

“Ud over de 194 mio. kr., som Københavns Kommune hvert år bruger på at forebygge kriminalitet, sender man årligt 220 mio. kr. til Nørrebro alene til socialt arbejde fra anbringelser af børn til gadeplansarbejde. Et beløb der svarer til 20 pct. af det samlede budget. Mikkel Warming ønsker at sætte endnu flere penge af i næste års budget målrettet udsatte børn og unge.” (JP, d. 5. marts 2009 “Skyderier trods massiv indsats“. Link: http://jp.dk/indland/kbh/article1623862.ece).

9] 112.

Udgifter forbundet med indvandrerkriminalitet Udgifterne til politi, ambulancer og brandvæsen i forbindelse med kriminalitet begået af indvandrere er enorme. En stor del af kriminaliteten begås af indvandrerbander, som vokser eksplosivt hvert år: “Københavns Kommune forudser, at der hvert år kommer 700 nye, unge indvandrere til, som står på spring til at blive optaget i bander og leve af kriminalitet.” (JP, d. 13. september 2009 “Tusinder af unge kan ende i bander“). Antallet af påsatte brande i København ligger tilsyneladende på knap 10: “I den seneste uge har der været 20 containerbrande i København, det er mere end dobbelt så mange som ugen forinden.” (Link: Berlingske Tidende, d. 27. august 2009 “Påsatte brande er dagligdag i København“). Mange af brandene påsættes af indvandrere. “Kriminaliteten stiger blandt indvandrere og deres efterkommere. Samtidig er den faldet hos folk af dansk oprindelse. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I forhold til mænd af dansk herkomst er førstegenerations-indvandrere overrepræsenteret med 32 procent, skriver Urban. Blandt indvandrernes efterkommere er overrepræsentationen hele 92 procent. Allerværst ser det ud blandt mænd mellem 20 og 29. Her fik 23 procent i 2006 en dom. Det svarer til næsten hver fjerde, og tallet er én procent højere end i 2005.” (JP, d. 17. juni 2008 “Øget kriminalitet blandt indvandrere“. Link: http://jp.dk/indland/krimi/article1371018.ece).

10] Offerbehandling.

 Udgifter til psykolog- og lægebehandling, samt eventuelt sygefravær/nedsat arbejdsevne hos ofrene.

11] Socialt bedrageri.

 En opgørelse fra Høje Taastrup viser, at “Indvandrere og efterkommeres andel i sager om socialt bedrageri: 75 %” Lignende procentsatser gør sig formentligt gældende i lignende kommuner. (JP, 31. juli 2010. Link: http://www.uriasposten.net/?p=16524).

12] Illegale indvandrere: “En enkelt falsk identitet kan koste samfunnet opptil 11 millioner kroner.” i Norge (Link: http://www.nettavisen.no/nyheter/article2912720.ece).

“Der er ingen, der ved, hvor de præcist rejser hen. Nogle går permanent under jorden i Danmark, nogle tager til vores nabolande, andre igen tager hjem til de lande, de kommer fra,” siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, til Nyhedsbureauet Newspaq.

Flygtningene lever en illegal tilværelse uden megen kontakt til resten af samfundet. I Norge vurderes det, at 18.000 flygtninge lever under jorden. Så mange tror Andreas Kamm dog ikke opholder sig i Danmark. Et forsigtigt bud fra generalsekretæren lyder på, at mellem 5.000-10.000 bor i Danmark uden fast adresse. Uddrag fra Nyhedsbureauet Newspaq” (https://hodja.wordpress.com/2009/06/26/10-000-flygtninge-lever-under-jorden-i-danmark/).

13] Indvandringen koster 54 mia. kr. i Holland.

Hollandske erfaringer. “Sidste år bad Geert Wilders den hollandske regering forberede en cost-benefit analyse af indvandringen til Holland, så vælgerne kunne gøre et informeret valg om, hvorvidt masseindvandring fra den tredje verden bør stoppes. Regeringen nægtede, så hans parti betalte NYFER, et privat forskningsfirma, for at vurdere de samlede nettoomkostninger ved indvandring. Som Hr. Wilders nævnte i hans tale sidste uge, er resultaterne er færdige, og rapporten er publiseret. Den fulde NYFER rapport (på hollandsk, pdf) er tilgængelig online, og konklusionerne (på hollandsk,pdf) er også udgivet. Det er let at se, hvorfor den hollandske regering ikke ønskede at undersøge sagen nærmere: I de seneste 10 år har nettoomkostningerne været 7,2 mia. Euro (54 mia. kr.) årligt.” (http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/05/calculating-cost-of-cultural-enrichment.html).

14] Anbragte børn koster millioner – pr. stk. 90 procent af tvangsanbragte børn i København har indvandrerbaggrund.

“Fra 2007 til 2008 steg antallet af de dyreste anbringelsessager fra 38 til 57 i Århus Kommune. Det er en stigning på 50 pct. i sager, der hver koster over én mio. kr. På grund af vanskeligheder med at finde egnede pladser bruges i disse sager ofte såkaldte enkeltmandsprojekter. Det vil sige, at den unge bliver isoleret med et hold af pædagoger. Her kræves, hvad der svarer til 4,3 pædagoger pr. døgn. Regningen for den dyreste anbringelse i 2008 løb op i 3,2 mio. kr.” (http://jp.dk/indland/aar/article1830739.ece) I denne sammenhæng er det vigtigt at huske på, “at op mod 90 procent af de børn, der bliver tvangsanbragt uden for hjemmet, er børn med anden etnisk baggrund.” (http://politiken.dk/indland/article487393.ece).

15] Indvandrere på førtidspension.

“84 procent af alle dansk-irakere over 25 år er på enten dagpenge, kontanthjælp eller førtidspention. 29.000 har irakisk baggrund i Danmark. 13.400 er i alderen 25-64 år. Blandt de 25-64 årige af begge køn er 2200 (17 %) på førtidspension og 9000 på kontanthjælp eller dagpenge. 40 % af de 50-59 årige dansk-irakere er på førtidspension. En fordobling på syv år. Årsagen er i 69 % af tilfældene psykiske lidelser.” (Ekstrabladet d. 16. august 2009 “Irakere skal selv tjene penge”).

16] Indvandrere på førtidspension er tredoblet på 10 år.

Blandt indvandrerne er der lige så mange på førtidspension, som der er ledige. I perioden 1998-2008 er antallet af indvandrere på førtidspension tredoblet, mens antallet af etniske danskere på førtidspension er faldet. Kilde og link: Berlingske Tidende, d. 2. april 2008 ”Indvandrere stormer på førtidspension”. Spørgsmål: Hvordan motiverer vi indvandrere på førtidspension til at tage imod tilbudet om repatriering?

17] Førtidspension på ugidelighedskriterie?

“Kun 15 procent af de indvandrere, der er placeret i de svageste grupper af kontanthjælpsmodtagere på grund af helbredsproblemer, har fået en egentlig diagnose. Mange kunne sagtens arbejde.” (180Grader, d. 13. marts 2009 “Kommuner forsømmer undersøgelse af ’syge’ indvandrere“). Løsningen er selvfølgelig, at folk som er på førtidspension uden diagnose skal revurderes. Desuden skal der ske en opstramning i kommunerne i forhold til tilkendelse af førtidspension.

18] Antallet af indvandrere på førtidspension steget med 99,7 procent på fem år.

”I løbet af de seneste fem år er antallet af indvandrere på førtidspension i Århus steget med 99,7 pct. fra 1.445 til 2.885 personer. … I Århus er hver tredje – 32,1 pct. – af kvinderne på førtidspension, mens tallet for Københavns vedkommende kun er 12,7 pct.” (JP, d. 21. februar 2009 “Indvandrere på pension før tid“. Link: http://jp.dk/indland/aar/politik/article1609891.ece).

19] Overførselsindkomster.

I Vallensbæk er 25 procent af indvandrerne på overførselsindkomst, hvilket betegnes som ”fremragende”. I Ishøj er tallet 36 procent. I Hillerød er hele 69 procent af indvandrerne på overførselsindkomst kun overgået af Odense med 70 procent. Kilde og link: Politiken, d. 19. januar 2008 “Postnummeret afgør udlændinges chancer for job”. Link: http://politiken.dk/indland/article460488.ece).

20] Indvandrere sender 44 mia. kr. ud af landet hvert år i England.

“New research (Briefing Paper 1.23)  published today shows that immigrants are now sending home a record £4 billion a year – almost doubling over the last decade – that is almost £11 million a day. This figure is nearly two thirds the amount that the UK Government spends on overseas aid – £6.3 billion in 2008. In comparison, £4 billion is approximately the cost of the two new aircraft carriers planned for the Royal Navy. Furthermore, even this sum is likely to be an underestimate as it does not include money sent from the UK by unofficial banking channels.” Kilde: MigrationWatchUK, d. 1. juni 2009 “Immigrants send £4 billion a year home. Remittances rise to £11m a day.“ Danmark har et lignende økonomisk problem.

21] Udgifter til specialundervisning af især børn med arabisk baggrund.

64 % af børn med arabisk baggrund kan ikke læse og skrive efter 10 år i endt dansk folkeskole. Lignende tal gør sig gældende i naturfag og matematik (Rockwool Fondens forskningsenhed, maj 2007 “Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere“. Link: http://www.rff.dk/fileadmin/dokumenter/Danske_nyhedsbreve/Maj2007S.pdf). De deraf følgende udgifter til specialundervisning og specialpædagogik i folkeskolen er en stor belastning for folkeskolen.

22] Sprogundervisning og specialundervisning af etniske børn: ” 1 pct. af de tosprogede børn, der taler et alderssvarende dansk.”

“Århus Kommune har for fjerde år i træk sprogtestet de kommende skolebørn, og årets resultat markerer et nyt lavpunkt. Mens hvert tredje af de tosprogede børn i 2006 mestrede et alderssvarende dansk, gælder det nu blot for hvert femte barn, 19 pct.”

“I år har kommunen for første gang også sprogtestet de treårige. Blandt disse er det 1 pct. af de tosprogede børn, der taler et alderssvarende dansk.” (Link: Aarhus.dk, d. 12. maj 2009 “Tosprogede børn er dårligere til dansk”. Link: http://www.aarhus.dk/default.asp?Id=307&LcId=da&AjrDcmntId=8001&AjrThmId=0&AjrThmPg=0). De deraf følgende udgifter til sprogundervisning og specialundervisning i fag, som kræver alderssvarende sprog (f.eks. matematik), er formentligt store.

23] Ramadanen nedsætter muslimske arbejderes produktion med 78 procent.

Undersøgelser har vist, at produktiviteten i de arabiske lande falder med 78 procent under ramadanen. Årsagerne er, at folk arbejder mindre, de er mindre klare i sindet og har mange sygemeldinger. Derudover stiger sygdommer forbundet med kolesterol og sukkersyge med 27,65 % grundet overspisning (efter solned, formentligt). Antallet af “æresforbrydelser” stiger med 1,5 % og tyverier med 3,5 % – formentligt grundet rygeres manglende mulighed for at stille deres nikotintrang. (Link: http://www.wikiislam.com/wiki/Adverse_Effects_of_Islamic_Fasting). I Danmark betyder det øget kriminalitet og stigning i udgifter til specialundervisning af skolebørn og til sygefravær og lavere produktivitet hos muslimer i arbejde.

24] Udgifter til kvindekrisehjem, psykologhjælp og lægebehandling af mishandlede kvinder med mellemøstlig baggrund.

Direktøren for kvindekrisecentret Dannerhuset i København, Vibe Klarup Voetmann, fortalte til Kristeligt Dagblad 11/6 2008, at 70 procent af de 1.400 kvinder (svarende til 980 kvinder), som årligt henvender sig til centret, har mellemøstlig baggrund (Link: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/288719:Danmark%20%E2%80%93%20indvandrerkvinder-fylder-risecentre). Dannerhuset er kun et blandt 40 kvindekrisecentre i Danmark, og der er derfor god grund til at frygte, at antallet af muslimske kvinder, som ønsker rådgivning eller husly grundet tvangsægteskaber, vold og seksuelle overgreb i hjemmet, er langt højere. Man skal også medtage i betragtningerne, at mange muslimske kvinder tier om overgrebene, fordi de frygter repressalier fra familien. Antallet af muslimske kvinder, som mishandles hver år alene i Danmark, overstiger således formentligt mange tusinde.

25] Belastning af sundhedsvæsnet: “Stor landsdækkende undersøgelse afslører, at etniske minoriteter lider af de samme langvarige sygdomme som danskere, men i langt større omfang.”

Forskning viser, at indvandrere som kommer fra især muslimske lande er mere syge end mennesker med en dansk baggrund. Forskningen viser også, at mennesker fra muslimske lande har en livsstil, som øger risikoen for sygdomme mere end hos danskere. Forskningen er blandt indbyggere fra ex-Jugoslavia, Turkey, Somalia, Iran, Iraq, Pakistan and Libanon/Palæstina:

  • Blandt muslimerne er andelen af personer med tre eller flere kroniske lidelser 25-48 %. Den er 11 % hos danskere.
  • 33-40 % af mændene fra eks-Jugoslavien, Tyrkiet og Libanon/Palestina ryger. 25 % af danskerne ryger.
  • Sukkersyge blandt de muslimske indvandrere (undtaget iranere) er 600-850 % højere end hos danskere. Forskerne mener, at det skyldes, at de muslimske indvandrere får mindre motion, er tykkere og bruger mere sukker i maden en folk med en dansk baggrund.
  • 23-40 % af indvandrerne fra eks-jugoslavien, Irak og Libanon/Palæstina lider af angst eller depression. Hos danskere ligger det på 10 %.

“Stor landsdækkende undersøgelse afslører, at etniske minoriteter lider af de samme langvarige sygdomme som danskere, men i langt større omfang.” (Dagens Medicin, d. 8. september 2008“Indvandrere er mere syge end danskere”).

26] Belastning af psykiatrien: ”40 procent af hospitalets 80 retspsykiatriske sengepladser belagt af personer fra etniske minoriteter.” på Sct. Hans.

“Patienter med en anden kulturel baggrund end dansk er markant overrepræsenterede på landets retspsykiatriske hospitalers afdelinger. På Sct. Hans Hosder har landets største retspsykiatriske afdeling, er mere end 40 procent af hospitalets 80 retspsykiatriske sengepladser belagt af personer fra etniske minoriteter.” (Link: KD, 26/6 2007 “Etniske minoriteter overrepræsensteret i retspsykiatrien“. Link: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/255287:Liv—Sjael–Etniske-minoriteter-overrepraesenteret-i-retspsykiatrien?all=1). “På landets eneste hospital for sindssyge kriminelle, Sct. Hans Hospital, har næsten halvdelen af patienterne anden etnisk baggrund end dansk. … Meget få af de indlagte er flygtninge, så der er ikke tale om, at patienterne bliver kriminelle skizofrene, fordi de har en traumatiseret flygtningebaggrund. (Berlingske Tidende, d. 3. december 2004 “Boom i psykisk syge kriminelle indvandrere“. Link: http://www.berlingske.dk/article/20041203/danmark/112030156/).

27] Boligpriser falder ved etniske naboer.

“I 13 ud af 14 amter har ejendomsmægler oplevet negative reaktioner fra danskere, når de viser boliger frem til folk med anden etnisk baggrund. Det viser en rundspørge, som DR Nyheder har foretaget. Nancy Pedersen fra Realmæglerne i Ølstykke er en af dem, – Vi har af og til været ude for, at folk siger, at de ikke vil have udlændinge til at bo på deres vej, fortæller hun til DR Penge.
DR Penge har talt med 451 ejendomsmæglere, ud af dem er der 15 procent, der lige som Nancy Pedersen har oplevet negative reaktioner fra naboer til en ejendom, de har skullet sælge. Tallet kan dog være langt højere, mener Lars Brandt fra Danbolig i Rødovre.” (DR, d. 18. oktober 2006 Nogle danskere går langt for at undgå indvandrer-nabo”. Link: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2006/10/18/064404.htm).

28] Rådgivning af truede og mishandlede indvandrerbørn.

“Unge indvandrere søger i stigende grad hjælp, fordi de er udsat for trusler eller vold fra deres egen familie. Det viser nye og endnu ikke offentliggjorte tal fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). Det skriver Kristeligt Dagblad. Organisationen har siden 2005 tilbudt rådgivning til unge med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever alvorlige konflikter med deres familie. Og antallet af henvendelser er steget kraftigt siden da. I 2005 hjalp rådgivningen 101 gange personer, som enten selv stod i en æresrelateret konflikt eller havde kontakt med en ung i den situation. I 2008 hjalp rådgivningen 397 personer.” (180grader, d. 8. april 2009 “Firedobling af unge som søger hjælp mod familiens trusler“. Link: http://www.180grader.dk/nyheder/Voldsom_stigning_i_unge_som_s_ger_hj_lp_mod_familiens_tusler.php).

Mellemspil

Filed under: Censur, Danmark, Dhimmier, EUSSR, Historie, Indvandring, Islam, Jihad, Musik, Terrorism, Tyskland, WWI, WWII — Tags: — Skjoldungen @ 12:18

“Dann läge die Vernunft in Ketten, und stünde stündlich vor Gericht”

Her i førkrigstiden slæbes fornuft og sandhed påny for retten. Når vi om nogle år igen befinder os i en efterkrigstid kan vi håbe at vor tids sørgelige mangel på kritisk talent, kunst og satire genopstår. Der er fortilfælde. Den tyske forfatter, humorist og kommunist Erich Kästner – her i landet nok mest kendt for børnebogen Emil og Detektiverne samt Tre mænd i Sneen – deltog som artillerist i Den første Verdenskrig – og overlevede. Efter dette historiens – indtil da – værste blodbad forestillede han sig situationen dersom Tyskland havde vundet krigen. Han kunne for så vidt lige så godt have skrevet om Den anden Verdenskrig – eller om den krig som nu forestår.

Lad os lytte til hans beskrivelse – her fremført af Ernst Busch – af den verden som venter os dersom islam og dens medløbere i regering, folketing, presse og domstole får magt som de har agt. Udskift blot “Deutschland” med “Danmark”:

Det var sandelig på tide!

Filed under: Danmark, DF, Folketinget, Jura, Konservative, Politik, Politisk korrekte, Racisme, Venstre — spydpigen @ 11:45

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti åbner nu for at ændre racismeparagraffen

Berlingske Tidende
http://www.berlingske.dk/politik/vko-vil-aendre-racismeparagraffen

VKO vil ændre racismeparagraffen

Champagne socialist

A “champagne socialist” is a pejorative political term originating in the United Kingdom.

The phrase is used to describe a left-winger, who supposedly disregards socialist ideals in their daily life. The term is used by opposing politicians to portray and ridicule their opponents as hypocritical.

History and origin
The label arose from the perceived activity of proposing toasts to famous socialists with champagne. A similar concept, with aristocracy in place of capitalism, comes from the 19th-century philosopher Alexander Herzen, who in From the Other Shore (1855) wrote “It is they, none other, who are dying of cold and hunger…while you and I in our rooms on the first floor are chatting about socialism ‘over pastry and champagne.'” Readers of the Daily Mirror, as somewhat half-hearted, are sometimes referred to as ‘cava socialists’ or ‘asti socialists’. A comparable term in the first half of the 20th century was “parlor pink” or “limousine liberal”.The term Bollinger Bolshevik is used in the same way.

Liberal elite
Chattering classes
Blue rinse brigade

Synonyms
Chardonnay socialist, Australia and New Zealand
Toskana-Fraktion, Austria and Germany
Rosedale socialist, Canada
Gauche caviar, France
Radical chic, Italy
Limousine liberal, North America
Pijo-progre, Spain
Rödvinsvänster (red wine left), Sweden
Cüpli-Sozialist, Switzerland

Det ser ud til at islam får lov at triumfere ved Ground Zero

Myndighederne i New York nægter at frede en bygning, der ligger tæt ved området, hvor terrorister spredte massedød den 11. september 2001.

Det baner vej for, at der kan bygges en omstridt moské på området.

Jennifer Lopez aflyser koncert på NordCypern‏

Filed under: Historie, Hodja, Politik, Tyrkiet — Tags: , — Hodja @ 09:14

På det seneste har flere musikere været under pres og aflyst koncerter i Israel herunder Elvis Costello og the Gorillaz, mens andre musikere spiller deres musik med en besked om, at de ikke er politiske, herunder Missy Elliot, Metallica, Ozzy Ozbourne, Elton John og Rod Stewert og ikke mindst Johnny Rotten (Sex Pistols).

Baggrunden for aflysninger er pres fra politiske grupper, der kritiserer Israels politik især efter Tyrkiets kritik på det seneste. Men det kan også virke den modsatte vej. Nu viser det sig, Jennifer Lopez aflyser en koncert på det tyrkisk besatte NordCypern efter pres fra grækkerne i det sydlige Cypern. Nordcypern har været besat af Tyrkiet i 36 år.

“Around 200,000 people, Greek and Turkish Cypriots, were displaced in the 1974 war and ethnic conflict which started in 1963″
“Lopez ‘would never knowingly support any state, country, institution or regime that was associated with any form of human rights abuse,’ a statement on Lopez’s website says”

Kilde: csmonitor & Haaretz

Tip: P.H.

That Joke Isn’t Funny Anymore

DR konkluderede sidste år på baggrund af en undersøgelse fra Capacent, at muslimer vil have ytringsfrihed med håndbremse, og der skal nok være noget om snakken…

Integrationsrådgiver/muslim Mohammad Rafiq  (der deler fornavn med fire ud af de ni muslimer, der forleden voldtog et barn i Manchester) ønsker ifølge Politiken, at Lars Hedegaard straffes således, at han kan statuere et eksempel, der viser danskerne, at der fremover vil blive slået hårdt ned på fjender af “sammenhængskraften”, der med en blanding af dårlig timing og unuancerede kommentarer formaster sig til at udtale sig om de rettroendes familieanliggender; som Rafiq forklarer:

»Det er ødelæggende for sammenhængskraften i Danmark. Vi er nærmest ikke engang kommet over 11. september endnu, hvor der bredte sig en opfattelse af, at alle muslimer er lig med terror. Nu kommer så det næste, hvor alle muslimerne er lig med voldsforbrydere«, siger Mohammad Rafiq. (Kilde: Politiken)

Rafiq har, nævenyttig som han er, allerede besluttet sig for en passende straf. Hedegaard skal  dyppes i det store blækhus tvinges til at betale 40.000 kr. i bod til Røde Kors. Her på redaktionen følger vi sagen med spænding, dels fordi vi vil vide, om man virkelig kan dømme en mand, der åbenlyst ikke er racist, for racisme, dels fordi vi er et par stykker, som venter på oprejsning i følgende sager:

Avisen.dk: Danske mænd er ubehøvlede skvat

Aalborg Universitet: Danske unge er voldelige og drikker for meget

EB: Danske kvinder elsker den bagfra

Bjarne Riis: Danske børn er dovne og tykke

Politiken: Danskerne er vilde med kokain