Hodjanernes Blog

22 august 2010

Politisk korrekthed – kulturel marxisme

Via Vlad Tepes

BBC: For ‘hvid’ og for meget ‘middelklasse’

Filed under: Demografi, Immigration, Medier DR m.fl., Politisk korrekte, Skuespillere, UK — Tags: , , — Hodja @ 10:27

The BBC has launched a competition to find multicultural sitcoms because the BBC is perceived to be ‘too white and middle class’. 

In a new political correctness row, comedy executives have called on writers who feel their lives are under-represented to submit the first ten pages of a sitcom to the BBC.

Stor lønforhøjelse til EUrokraterne

Filed under: EU, Europa, EUSSR, Pampere, Penge, Politik — Hodja @ 10:25

GREEDY Eurocrats are on course for three pay rises in the next 12 months, boosting their already generous salaries by more than five per cent, the Daily Express can reveal.

Ground Zero Mosque’s Hidden Websites: Follow the Shariah

Follow the Shariah Index Project to solve the puzzle of the 6 mystery floors:

We found two hidden websites with copiously deleted information, all about the Imam’s Cordoba Institute Shariah Index Project. For reference, here’s the Imam’s most recent hidden website (also available here as a pdf). And here’s the Imam’s earlier hidden website (also available here as a pdf). The information on those websites – information that the Imam tried to hide with a new whitewashed version – suggests that the six mystery floors of the Ground Zero Mosque will be dedicated to the Imam’s long-term goal: the Shariah Index Project, designed to benchmark Shariah compliance, to distribute Shariah propaganda, and to enforce Shariah law in America and worldwide.

Mere på Big Peace

Islam er den ny kommunisme.

Et sejrssymbol

Iran tæt på kernekraft

Pakistanhjælpen – ifølge DDR

Normalt anses farveblindhed som et handicap. Hos DanMarx Radio er den et aktiv.

I går kom jeg for skade at høre en timenyhed fra DDR. Heri forlød det at hjælpen til ofrene for oversvømmelserne i Pakistan nu var ved at komme i gang, og at de største bidrag kom fra USA og Saudi Arabien. Meningen var så, at vi danskere skulle se at komme ind på trediepladsen – det manglede da bare. Normalt lader jeg bare DDR-våset rende ud af det andet øre mens jeg får skiftet kanal, men på en eller anden måde må ordet “Saudi Arabien” have slået DDR-filtret fra, så jeg hæftede mig ved just demme “oplysning”. Så meget, at jeg lige måtte checke, hvor Statsradiofonien monstro havde fundet sin kilde. Og – voilá – hos FN, naturligvis.

Samme FN har været så venlig at forsyne os med en grafisk fremstilling af denne “oplysning”. Den ses vedlagt her til venstre. Tilsyneladende har man ikke råd til farveblyanter i mere end end 1 farve, men kan så til gengæld bruge den i to næsten ens nuancer. Man går så – med rette – ud fra at DDR og lignende prædikestole for islam er så farveblinde at de ikke omtaler den lille forskel i nuancen. Men her på Hodjas Blog er vi gået over til at bruge farveskærme, hvilket  ifølge sagens natur ikke er tilfældet for DDR’s timenyheder. Derfor kan man springe let henover en så ubetydelig detaille. Men, kære læsere af Hodjas Blog, se selv om I kan finde den “oplysning” som DDR ikke fandt væsentlig…

(Til oplysning for de af vore læsere som også måtte være farveblinde, er Saudi-Barbariens bidrag til Pakistan præcist  nul komma nul komma numsehul. Og andre islamiske broderlandes hjælp er end ikke fundet værd at nævne i selveste FN-opgørelsen. Bemærk endvidere at bidraget fra det kvasi-islamiske EUSSR også mest består af fagre ord.)

Scoretavlen, dag 11

Filed under: Islam, Ramadan — Skjoldungen @ 08:19

Fredens Religion™ holder ramadan. Vi følger festlighederne.

Soldag den 22. august:

Resultatliste for Ramadan 2010
(Sidste døgn i parentes)
Dag 11 I Allah’s Navn I andre Guders Navn
Terrorangreb 63 (5) 0
Antal Dræbte 265 (15) 0

Kilde: Den dagligt opdaterede version fra “The Religion of Peace