Hodjanernes Blog

20 august 2010

Vågn op til en God Weekend – hver dag.

Filed under: Bloggere, Buy Danish/daenisch kaufen, Danmark, Grisobarium, Kunst, Videnskab — Skjoldungen @ 22:07

Denne genistreg af en opfindelse vil snart findes i ethvert moderne hjem – Et uundværlig livsgode.

Uden tvivl en af de opfindelser der har skabt mest glæde og begejstring i vores dagligdag siden den elektriske tandbørste, elektriske kartoffelskræller eller den elastiske badehætte, alle ting der har forøget vores livskvalitet og velfærd: Bacon vækkeuret.

Denne geniale opfindelse starter med at riste et stykke bacon 10 minutter før alarmen lyder med grynten fra en højttaler, som bekendt en blid og behagelig måde at blive vækket på, for ikke at nævne duften af ristet bacon, uhmm – Man kan så åbne øjnene og starte dagen med sin uundværlige ristede bacon, vælge at trykke på slumreknappen, putte et nyt stykke bacon på, og døse i 10 minutter, guffe sin bacon, putte et nyt stykke i vækkeuret, slumre i 10 minutter indtil det er tid at futte i bad og på arbejde.

Som vore læsere nok har undret sig over er vi på det sidste begyndt at poste vore guldkorn allerede inden solnedgang. Men her er altså forklaringen – Med tak til opfinderen Rolf Krake.

Professor advarer mod “lightversion” af Jesus

Filed under: Islam — Tags: — spydpigen @ 18:29

Religionssociologen, professor Eva Hamberg advarede kirkerne i Sverige i tirsdags mod at bare give en passende let udlægning af Jesus.

Eva Hamberg, som virker ved Lunds Universitet, kritiserer at der findes en del kirker, hvor man nedtoner indeholdet af testamentet, fordi man er bange for at mennesker ellers går. I et føredrag pegede hun på, at Svenska Kyrkan ofte ved officiella holdninger optræder som en  lightversion-kirke.

Det har hun givetvis ret i. Det går med den Svenska Kyrkan som det gik i Danmark, hvor Sovjets propaganda under den kolde krig fandt vej til prædikestolene – og siden hen afløstes af islamisk påvirkning.

Jeg har flere gang skrevet om holdningsløse og naive kristne, eftersom de udgør en alvorlig fare for os alle ved deres godtroende medløberi. I 70´erne skrev jeg om den marxistiske kirke:

”Er folkekirken overhovedet kristen? Ingen vil vel påstå at venstresocialisternes, kommunisternes og Socialistisk Folkepartis partiprogram er kristeligt og gudshengivent?

68-generationens kommunistbegejstring ramte også den danske folkekirke. Socialismens budskab om solidaritet blev for mange det samme som Jesu budskab, skønt kommunismen erstattede Gud med staten og kærlighed med tvang. Religionen blev udvandet. Jesu ord: Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, blev tilsidesat. Adskillige præster, som var tilhængere af venstresocialisterne og socialistisk folkeparti, blandede deres politiske kamp og religionfor-kyndelse sammen. Derved gik de hånd i hånd med den pavelige kirke i Mellem- og Sydamerika. Blandt de fattige undertrykte indianere og creolere i de latinamerikanske lande var der god grobund for kommunismen. Den katolske kirke udviklede i løbet af 60´erne sin særlige marxistiske ”revolutionsteologi” eller  ”befrielsesteologi”.

Mange institutioner og organisationer, som var oprettet på kristent grundlag, konverterede til marxismen. Jesus-kommunismen udbredtes gennem det theologiske fakultet, kurser, bibelskoler, seminarier, pastoralskoler, børnebøger (”Kammerat Jesus”), Jens Jørgen Thorsens Jesu-film-projekt, radioprogrammer etc.

Gruppen ”Kristne for Socialisme” førte sig frem med et logo med et kors og en hævet knyttet næve.

I Århus virkede et ”kristent” netværk med marxistiske foredrag, bladartikler og indoktrinering.  Man kontrollerede, hvilke butikker der solgte sydafrikansk marmelade og om børnebibliotekerne rummede racediskriminerende bøger som Onkel Toms hytte eller tegninger af negre med bananskjørt. Man angreb nyreligiøse antikommunistiske bevægelser, men ikke den nyreligiøse Jesu-kommunisme.

I psykologisk krig gælder det at få nøglestillinger, hvorfra man kan udbrede sit glade budskab og revolutionerende tanker. Marxisterne fandt god grobund i den danske folkekirke og nu, hvor vor kristne kultur står over for den største og vanskeligste opgave inden for de sidste 500-år – truslen fra islam – hører man alt for ofte kun en pladder-humanistisk holdningsløshed.

Nu har Sveriges socialdemokrati i grænseløs uvidenhed (? Eller er det bevidst?) taget islam til sit hjerte. Det drejer sig ikke om Mona Sahlin men om en langt mere udspekuleret strategi af islamisering, som Socialdemokratiets ”kristna broderskap” er hoppet på. De samarbejder om et ny blad med titlen ”Islam & Politik”. I den lille håndbog ”Sveriges Tragedie” fortælles om

„Det muslimske broderskab“. Det stiftedes i Ægypten i 1929 som en religiøs vækkelse, der søgte tilbage til koranens ord. Programerklæringen lød: „Allah er vort formål. Budbringerne er vor leder, Koranen er vor lov, Jihad er vor vej, døden for Allahs sag er vort højeste håb.“

Rene fundamentalister!

De har gennem præsteskabernes magt over de ukyndige befolkninger fået stor indflydelse i deres egne islamiske lande og har oprettet brohoveder i Europa for at sprede islam. I 1997 oprettede Broderskabet det »Europæiske Råd for Fatwa og Forskning«. Rådet består af radikale imamer fra bl.a. Sudan, Saudi Arabien og Europa. Svensk TV har vist, hvordan broderskabet som „moralsk politi“ i Sverige har hindret andre muslimer i at arrangere en harmløs fest.

Svensk TV’s program »Granskning« afslørede i 2006 nære bånd mellem Det muslimske Broderskab og Kristne socialdemokraters Broderskabsbevægelse. Ved at støtte moskébyggeri får imamerne menighedens medlemmer til at stemme på Socialdemokratiet. – Den ene hånd vasker den anden.

Det muslimske Broderskab overtager langsomt men sikkert Sveriges moskéer og gør krav på at repræsentere alle landets muslimer. Godtager menighedsmedlemmerne ikke Det muslimske Broderskabs hårde linje, udelukkes de fra styrelsen og mobbes eventuelt helt ud af menigheden. Stockholms Stormoské lavede antisemitisk propaganda. Budskaberne i Stormoskéens fredagsbøn kan være ét på arabisk og noget ganske andet på svensk.

Kilde: ang. bladet ”Islam & Politik” fra Världen i dag 18.8.2010

Svenskere?

Filed under: Danmark, Evidens, Indvandring, Kriminalitet, Medicin, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 14:31

Fra en stillingsannonce i “Dagens Medicin”:

Velkommen til Gaza

Trusler mod muslimsk modstander af Ground Zero moskeen

Filed under: 9/11, Demografi, Hodja, Immigration, Islam, Jihad, Koran, Labaner, Moske, Minaret, Muslim World, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 13:28

Mere om truslerne her.

De tre tremorer.

Statisk tremor opstår primært, når pågældende ekstremitet belastes med statisk arbejde.

Israel ind i NATO og EU.

Den 19. 2010 august forlød det i DRs radioavis at tre forhenværende udenrigsministre i en sidelang artikel afkrævede den israelske at være mere forhandlingsvillig overfor det palæstinensiske selvstyre. Det forlød, at

»israelerne må vælge mellem at være et demokratisk land med et jødisk befolkningsflertal inden for 1967-grænserne, eller en udemokratisk, jødisk stat med apartheid-lignende tilstande«.

Uffe Elleman Jensen udtalte at de tre -Mogens Lykketoft, Niels Helveg Petersen og Uffe Elleman Jensen selv – havde over tyve års erfaring som udenrigsministre og som sådan nok vidste de et og andet. Hovedårsagen til den fastlåste situation i den israelsk-palæstinensiske konflikt er ifølge de tre tidligere udenrigsministre » den 43 år lange israelske besættelse, der frarøver palæstinenserne deres bevægelsesfrihed«. Og videre hedder det:

»Mens Abbas i ord og handling har vist, at han har viljen til fred, har Netanyahu talt med to tunger. Hvis Netanyahu oprigtig vil en fred med palæstinenserne, må han melde klart ud,«

skriver de tre tidligere udenrigsministre og opfordrer til, at der lægges et øget pres på Israel. Det hed endvidere at “Israel må trække sig tilbage til grænserne fra før 1967”.

Det kan godt være, at trekløveret Elleman, Lykketoft og Petersen har siddet som udenrigsministre i tyve år og – må man formode – har haft en vis interesse indenfor området. Og er dette tilfældet, er der da et eller andet der er gået så fuldstændig galt for, dem at man må kræve en tilbundsgående undersøgelse af deres embedsførelse i de 20 år.

Det synes mest af alt som om de tre som efterhånden fremtræder som temmelig mølædte levebrødspolitikere er hoppet på vognen af den israelhadende – for ikke at bruge et stærkere ord – venstrefløj. At Mogens Lykketoft er, kan ikke undre nogen – han har været der længe, ej heller Helveg Petersen – han vil sælge sin bedstemor for at få stemmer. At Uffe Elleman Jensen hopper på galejen viser ham som én for hvem, et eller andet er gået grueligt galt.

At de tre forhenværende udenrigsministre helliger tid og kræfter på at fremme en dagsorden, der i bund og grund er anti-Israelsk og som nærer sig ved den arabiske “virkelighedsopfattelse”. For at tage udgangspunkt i fakta frem for den fiktion de tre politikere kolporterer, så må vi tilbage til den grundlæggende årsag til den israelsk-arabiske konflikt. Den første og mest klare hovedårsag er, at ingen af muslimsk/arabiske nabostater til Israel nogensinde reelt har accepteret staten Israel. Punktum.

Havde de arabisk/muslimske stater accepteret staten Israel, ville der ikke være nogen konflikt. Og foreløbig er der intet der tyder på at Det palarabiske selvstyre har nogen intentioner om ville acceptere Israel. 

De tre forhenværende siger, at Mahmoud Abbas sætter som betingelse for at forhandle at Israel stopper med, at bygge bosættelser og at der skal oprettes en stat for palaraberne i på det der benævnes Vestbredden og i Gaza. Men er det virkelig dét Mahmoud Abbas præcist har sagt såvel eksternt som internt på arabisk? Og er det ikke sådan at Mahmoud Abbas selv har været uvildig til at forhandle med Israelerne, men altid stiller ufleksible betingelser for overhovedet at overveje at forhandle? Det var dog israelerne, der i forlængelse af Oslofredsprocessen tilbød op mod 95 % af de landområder palaraberne ville have og Gaza og Østjerusalem. Det takkede de nej til og indledte en assymetrisk krigførsel mod Israel hvor over 1000 israelere mistede livet. 

Med hensyn til bosættelserne, som gerne af venstrefløjen (og Danmarks Radio) en bloc betegnes som ulovlige, er det væsentligt at understrege at i følge international ret (den Geneve konvention, der omhandler land erobret i en offensiv krig – og ikke i som i Israels tilfælde – en defensiv krig) og er de det ikke, hvilket er endnu en af de løgne og fordrejninger diskussionen hviler på. Man kunne jo også spørge om, hvor de jøder der i en lind strøm siver ud af Europa skal bo hvis ikke i f.eks. Israel. Var det ikke mere på sin plads, at de europæiske regeringer begyndte at konfrontere visse til Europa tilvandrede og visse gruppers jødehad. I Danmark såvel som i Holland – til eksempel kan jøder i visse ikke gå med den traditionelle kalot uden at risikere at blive verbalt eller korporlig overfaldet. 

De tre forhenværende internationalt bedagede stjerne-udenrigsministre beskylder Netanyahu for at tale med kløvet tunge – skal ret være ret så har palaraberne vist er internationalt ry for at sige ét til vestlige medier og jounolister og noget helt andet på arabisk til end egne. Som eksempel stiller man betingelser for at forhandle med israelerne (på skrømt??), samtidig med at man fra palarabisk side går selvsving fordi israelerne vil bygge en elevator så handicappede kan besøge Grædemuren, eller når man fra palarabisk side opkalder en plads efter en terrorist der “heltemodigt” dræbte en 15-årig pige. Eller hvornår har Mahmoud Abbas anerkendt – med vel at mærke med sit baglands accept (PLO mv.) – Israel ret til sit eget land? Og ikke mindst når ledende medlemmer af selvstyret ikke fraskriver sig at bruge våbenmagt “under de rette omstændigheder” eller når selvstyrets fungerende udenrigskommisær og medlem af Fatahs centralkomité Nabil Shaath i avisen Al Sharq Al-Awsat (London) siger at forhandlinger vil være “taktiske og midlertidige”. 

Nu tjener det hykleriske trekløver deres dukkeførere i EU ved deres antiisraelske standpunkt godt ved at lægge presset på alene på Israel – og det skal såmænd også nok skaffe dem nogle stemmer. EU, der understøtter Palaraberne med et ukendt antal nok så korruptionsplagede milliarder euro af skatteborgernes penge, har ved dets repræsentant i området Roy Dickenson har helt i denne ånd sagt, at forhandlingerne og udbetalingerne af de mange rare bestikkelsespenge ikke kædes sammen. Derimod har de arabiske oliestater, som ud af deres budgetter har kunnet finde ca. 100 mio. $ (en femtedel af PAs budget), smækket kassen i.

Det de tre forhenværende beder om er, at Israel kompromitterer sin egen sikkerhed. Men Israel har ingen garanti for, at PLOs plan om at ødelægge staten og drive dens befolkning ud i stadier, er opgivet. Nærmere tværtimod. Dernæst påstår de tre, at hvis bare Israel gør sådan eller sådan, så vil Mahmoud Abbas få så meget intern prestige, at alt herefter vil gå af sig selv. En palarabisk stat bliver oprettet, terroristerne i Hamas vil blive demokrater, Hizbollah, Syrien og Iran vil klappe i hænderne og juble og sige at holocaust alligevel fandt sted og det med at hælde atombomber ned over Israel bare var for sjov……. 

Sandheden er, at hver gang Israel har vist forhandlingsvilje og gået ind på krav fra modstanderens side er dette blevet tolket som et tegn på svaghed og konflikten er blevet optrappet, forværret. Så det de tre gamle mænd beder om er mere vold og mindre sikkerhed for Israel. 

Man kunne jo også vende hele spørgsmålet om og spørge hvad har de bydrenge i posen til Israel – medlemskab af EU – for EU er jo ikke en kristen klub, vel. Eller hvad med en muskertérpagt i form af et medlemskab af NATO?

Limewoody

Her er en barsk historie fra Norge

Filed under: Øst-Europa, Demografi, Immigration, Kriminalitet, Labaner, Norge, Rumænien — Tags: , , — spydpigen @ 12:22

En bande på fire mand fra Rumænien gemmenbankede en 92-årig olding, men han var ikke norsk for ingenting!

Han klarede sig!

Nick Hækkerup (S) forklarer hvordan man skruer op for skatten.

Hijabforbud i norsk politi er diskriminerende

Forbud mot bruk av hijab til politiuniform bryter med diskrimineringsloven og likestillingsloven, mener Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Scoretavlen, dag 9.

Filed under: Islam, Ramadan — Skjoldungen @ 11:38

Fredens Religion™ holder ramadan. Vi følger festlighederne.

Den 20. august:

Resultatliste for Ramadan 2010
(Tilvækst i sidste døgn i parentes)
Dag 9 I Allah’s Navn I andre Guders Navn
Terrorangreb 50 (+13) 0
Antal Dræbte 199 (+34) 0

Kilde: Den dagligt opdaterede version fra “The Religion of Peace

The Islamic slave trade – the untold story

Filed under: Afrika, Europa, Evidens, Film, Historie, Hodja, Internationalt, Islam, Koran, Muslim World, Slave — Hodja @ 10:56

The Islamic Atlantic jihad- Europeans captured and sold into slavery

Araberfobi

Antisemitisme og opfordringer til drab på jøder flyder i en lind strøm fra palæstinensiske tv-stationer, som sender deres signaler via satellitter til parabolmodtagere i hele Europa.

Christel Schaldemose, medlem af EU-parlamentet for Socialdemokraterne, mener, at kanalerne ikke udgør et stort problem i Danmark.

»Det er måske araber-fobi til en vis grad. Det kan virke besynderligt, at det kun er de arabiske medier, man har så travlt med,« siger Christel Schaldemose.

Hvilke andre medier, mener hun, man bør kigge nærmere efter i sømmene? Egentlig bemærkelsesværdigt, at hun kalder pæstilenserne for ‘arabere’, mon ikke det er en fortalelse?

Under halvdelen af amerikanerne tror på at Hussein Obama er kristen

Filed under: Hodja, Islam, Kristne, Muslim World, Politik, USA/Canada — Tags: , — Hodja @ 09:44

Latma TV: The Bomb

Shariah i praksis – øje for øje – tand for tand – lammelse for lammelse

Filed under: Hodja, Islam, Jura, Koran, Læger, Medicin, Muslim World, Saudi, Shariah — Tags: — Hodja @ 09:20

A Saudi judge has asked several hospitals in the country whether they could damage a man’s spinal cord as punishment after he was convicted of attacking another man with a cleaver and paralyzing him, the brother of the victim said Thursday.

Abdul-Aziz al-Mutairi, 22, was left paralyzed and subsequently lost a foot after a fight more than two years ago. He asked a judge in northwestern Tabuk province to impose an equivalent punishment on his attacker under Islamic law, his brother Khaled al-Mutairi told The Associated Press by telephone from there.

Så skal EU og USA sikkert endnu mere til lommerne

Arab states have cut financial aid to the Palestinian Authority so far this year, according to PA figures seen by Reuters, and the United Nations has warned of a looming Palestinian cash crisis.

“The Arabs are not paying. We urge them to meet their financial pledges,” said Saleh Rafat, a member of the Palestine Liberation Organization’s executive committee and one of the few Palestinian officials willing to speak out on the matter.

I Want Your Money

Filed under: Hodja, Penge, Politik, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 09:02


Via Curmudgeonly&Skeptical

Associationstricket, uvidenhed og dumhed – en nyttig idiot kommenterer

Filed under: Politik — Hodja @ 00:35

Recovery summer

Filed under: Politik — Hodja @ 00:20