Hodjanernes Blog

31 januar 2011

Politisk ukorrekt film: Stolen Kosovo – FULL – Directors Cut Version

Progressive Media Report Infers Moderate Muslims are Threat to National Security

Anti-israelske Ken Loach

Ken Loach – en af DanMarx Radios favoritter.

Egypt´s Islamic Revolution: When We are free, We will Free Palestine and Destroy Israel

Muhammeds lære: Muslimer skal føre krig mod og underkaste vantro

FGM – Kvindelig omskæring

Gisp-prut-papir kræver shariah regering i Ægypten

Socialdemokraterne accepterede mere end 30 års diktatur og korruption

For nogle dage siden beskrev vi, hvordan socialdemokratiernes organisation Socialist International har/har haft flere diktaturstater som medlemmer.

Organisationen ekskluderede først Tunesiens afsatte diktatoriske regime som medlem, efter medierne i udlandet begyndte at skrive om medlemsskabet.

På organisationens hjemmeside kan man fra den 29. januar læse en forblommet leder om det manglende demokrati i Ægypten, men man skal gå ind på medlemslisten for at se, at Socialist International har ekskluderet præsident Mubaraks regeringsparti NDP.

En sort dag for ytringsfriheden

Lars Hedegaard forgår, stampismen består.

Det er sørgeligt at skulle sige det, men lytter man til DDR’s interview med Lars Hedegaard på “DR-Update” viser det sig at han ikke har forstået kendelsen. Det kan naturligvis tvangfrit tilskrives hans glæde over at være hægtet af krogen – ligesom det altid vil være svært at overskue en skov man selv står midt i. Han mener, at kendelsen er en stor sejr for ytringsfriheden. Det er den ikke. Det er tværtimod en sort dag for ytringsfriheden. Kendelsens præmisser slår nemlig fast, at man kan sige hvad man vil om islam i sit køkken og under julefrokoster, men ikke til en videre kreds. Da det desuden er umuligt at sige noget positivt om islam er konkusionen af kendelsen klokkeklar:

Det er strafbart at tale offentligt om islam!

Den gode hr. statsdvokat har iøvrigt ikke fulgt med i timen. Ifølge EUSSR’s “Rammeafgørelse” skal delinkventen straffes med fængsel fra 1 til 3 år. Da man er altså nødt til at revidere og opdatere “racisme-paragraffen” kan man lige så godt gøre det præcist:

§ 266 b. Den, der offentligt fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en eller en gruppe af muslimer kunne tænkes at føle sig forhånet, latterliggjort eller nedværdiget på grund af tro eller seksuel desorientering, straffes med bøde eller fængsel fra 1 år til 3 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af tankevirksomhed.

Vi venter nu kun på Samarbejds-Politikens jubel-overskrift:

Yringsfriheden er død! – Stampismen længe leve!

Lars Hedegaard frikendt

Stampisterne tabte første omgang. Men skændselen – §266b – består uforandret.

Det vides ikke om anlklagemyndigheden vil kære, men vi gætter på at juristerne – trods alt – har så megen situationsfornemmelse at de tøver. Kendelsen lyder sålunde:

“Uanset, at de i anklageskriftet angivne udtalelser ikke er fremsat i sammenhæng, således som det fremgår af tiltalen, kan det lægges til grund, at tiltalte under interviewet, der foregik på engelsk, bl.a. har udtalt, at når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det, at de voldtager deres egne børn, og at piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Retten finder, at disse udtalelser er forhånende og nedværdigende over for den befolkningsgruppe, som udtalelserne vedrører, og således er omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1.

Det kan lægges til grund, at interviewet, hvorunder udtalelserne blev fremsat, foregik i forbindelse med en julefrokost i tiltaltes hjem, og at tiltalte var klar over, at interviewet blev optaget på diktafon, hvorimod han ikke vidste, at det tillige blev videofilmet. Herudover kan det lægges til grund, at interviewet blev lagt ud på sitet “snaphanen.dk”, uden at tiltalte forinden havde haft lejlighed til at gennemse det og godkende det.

Idet det af …..’s forklaring fremgår, at det var en fejl, at tiltalte ikke i overensstemmelse med sædvanlig kutyme havde fået lejlighed til at godkende interviewet, inden det blev offentliggjort, finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han gik ud fra, at han ville få udtalelserne til godkendelse inden udsendelsen, og at han ikke havde til hensigt at offentliggøre udtalelserne i den foreliggende form.

Da det herefter ikke findes bevist, at tiltalte har haft forsæt til offentliggørelse eller udbredelse af de nævnte udtalelser, frifindes han.”

I en udtalelse i Jydepotten mener Lars Hedegaard at hans frifindelse skal ses i lyset af den internationale støtte han har modtaget.  Hvormed han altså erkender, at “Retten” er påvirkelig udefra. I al beskedenhed mener vi nu også at nærværende – meget nationale – blog har ydet den støtte vi kunne, og vi ønsker ham hermed tillykke. Det skal dog ikke forhindre os i fortsat hån, spot og latterliggørelse af “racismeparagraffen”, race-eksperterne på parnasset og  hele det øvrige stampist-kleresi. Som, når det er kommet lidt til hægterne igen, med fornyet styrke vil kaste sig over andre – men knapt så højt profilerede personer som medlemmerne af eksklusive foreninger  – med forkerte tanker.  Vær beredt!

Russisk TV lader Lars Hedegaard  komme til orde:

Tip: Universalgeniet

Skafot-turisme?

DanMarx Dhimmi Radio (DDR) slår på tromme for nyt turistmål for folk med hang til henrettelser.

Når mullaherne i Ægypten snart har indført islamisk demokrati Allah Iran, behøver man ikke længere at se DDR’s dødkedelige programmer.

DDR-Mellemøstekspert: “Flere turister på lang sigt. De voldsomme demonstrationer i Egypten og Tunesien kan være med til at skabe en mere positiv indstilling hos danskerne omkring området. – Det er for en gangs skyld et positivt scenarie, der udspiller sig lige nu i Mellemøsten. Selvom det forekommer dramatisk, er det en god historie, som er væsentlig for Danmark og danskerne, siger lektor og mellemøstekspert på SDU, Peter Seeberg. – Her og nu vil der være færre danskere, som vælger at tage vinterferien i Egypten og andre feriedestinationer i området, men ifølge Peter Seeberg, kan udviklingen på sigt få flere til at pakke kufferten og tage til Mellemøsten. –  Aktuelt vil det begrænse turismen fra Danmark på kort sigt, men da det er en positiv historie, at der er oprør mod de gamle stivnakkede diktatorer, kan det på sigt skabe en mere positiv interesse for Mellemøsten som område og skabe en modsatrettet tendens, siger Peter Seeberg.”

Og her er hvad det hele drejer sig om: Udryd jøderne! – Ikke så sært DDR er begejstret…

 

Ikke alle brud på § 266b er lige vigtige – Specielt ikke de racistiske af slagsen

I dag vil der falde dom i sagen mod Lars Hedegaard og ytringsfriheden. Hedegaard står anklaget for overtrædelse af racismeparagraf 266b – og det vel at mærke selvom han ikke er racist. I morgen vil der falde dom i en anden og mindre kendt sag, som politiet derimod ikke ønskede at tage alvorligt:

Fra danskkultur-debat.dk – Der er lighed for loven- men nogle er mere lige end andre…!:

“Den 8/6 2009 bragte Jyllands-Posten et interview på næsten en side med Shadi Imad El Chofani, som netop var blevet dømt for ildspåsættelser i Gjellerup. Han er født i Danmark, men betragter sig som palæstinenser, og han har et langt generalieblad – hovedsageligt for vold og røverier.

Shadi Imad El Chofani var på det tidspunkt leder af en organisation, der kalder sig Palestinian Fighters, og ifølge interviewet har han ikke noget imod, at den bliver finansieret af midler fremskaffet ved kriminalitet Chofani udtalte blandt andet, at ”Jøderne burde slet ikke have eksisteret på denne jord. Jeg ønsker, at Hitler havde levet og havde gjort det færdigt, så kunne man have dræbt ham bagefter”. Det er jo en klokkeklar overtrædelse af straffelovens § 266b. At han er leder af ”Palestinian Fighters”, får udtalelserne til at falde ind under § 266b stk. 2, hvad DNSB’s leder Jonni Hansen har måttet erfare flere gange.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur anmeldte derfor Shadi Chofani til Østjyllands Politi d. 14/7 pr. brev og samtidig pr. mail med anmeldelsen vedhæftet som PDF, ligesom vi kontaktede Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC). En halv time efter modtog Grundlovsforeningen en mail fra Politiets IT sektion, der meddelte, at mailen var blevet afvist, da man ikke kunne kontrollere det vedhæftede dokument. PDF er yderst veldokumenteret, så det lød jo lidt underligt. Man oplyste, at modtageren var blevet orienteret, og vi kunne jo så forvente en aktiv indsats fra Østjyllands Politi for at få det, der var blevet sendt. DRC bad os fremskaffe en jødisk anmelder, hvilket kunne antyde at DRC tror man skal være personligt forurettet, for at kunne anmelde efter 266b, hvilket ikke er tilfældet.

Vi ventede i en måned uden nogen form for reaktion, og først d. 8/8 2009 rykkede vi høfligt for et svar, hvori vi gav Østjyllands Politi mulighed at bekræfte vores formodning om, at ”det nok var blevet væk i posten”. Samtidigt sendte vi mailen igen, men da politiets mailsystem åbenbart ikke kunne kapere PDF, sendte vi det i Word. Det hjalp dog ikke, for vi fik omgående samme svar fra IT sektionen om, at mailen var blevet afvist, fordi man ikke kunne kontrollere den vedhæftede fil. Vi ventede en rum tid igen, Chofani sad jo trygt i en af fængselsvæsenets institutioner, og lovens mølle maler ofte langsomt.

D. 30/9 skrev vi så til politidirektøren i Østjyllands Politi og klagede over at sagen ikke blev behandlet (i klar modstrid mod ovennævnte myndigheders erklæringer om at tage sig alvorligt af racismesager), og at vi ikke engang havde fået en bekræftelse på modtagelsen. Vi henviste i brevet til PET’s rundskrivelse af 23/12 2008, journalnummer 2008-60-7, hvor politistationerne instrueres om at behandle racismesager med største alvor. Nu måtte der da ske noget. Men der skete intet, og foreningens bestyrelse besluttede at vente længe, for at se forløbet. – lade systemet arbejde i fred.

D. 12/11, altså efter 5 uger, syntes vi, at vi havde ventet længe nok, og skrev til justitsminister Brian Mikkelsen, der er politiets øverste chef, og klagede over at Direktøren for Østjyllands Politi, ikke reagerede på klager over politiets arbejde, eller rettere mangel på samme. Vi ventede igen længe, og havde på det tidspunkt vænnet os til, at en bekræftelse for modtagelse får man ikke mere. Vi besluttede os for at vente rigtigt længe denne gang.

D. 2/2 2010, altså næsten 3 måneder efter henvendelsen til justitsministeren og et halvt år efter anmeldelsen, fik vi så et brev fra Østjyllands Politi, der fortalte, at man havde fremsendt sagen til statsadvokaten d. 30/11, 14 dage efter klagen til Justitsministeren. Man fandt ikke at sagsbehandlingen på over 4 måneder hos Øst-jyllands Politi var unormalt lang. Vores vurdering er imidlertid, at 4 måneder og 10 dage er meget lang tid for en type kriminalitet, hvis bekæmpelse alle steder fremhæves som værende vigtig og højt prioriteret..

Vi har aldrig modtaget et svar fra justitsministeren.

Hånden på hjertet: Er Hedegaard, Jesper Langballe, Ove Dahl og Shadi Imad El Chofani behandlet ens af myndighederne? Er de behandlet ens i pressen?”

Fra danskkultur-debat.dk – Er racismelovgivningen racistisk?:

““Vi har altid betragtet ikke-muslimerne som vildledte, beskidte, usle, værre end dyr og som de værste blandt alle skabningerne”. Denne sætning blev bedømt af politiet 6.1.03 og af “Dokumentationscenteret om Racisme” (DCR) som værende hverken racistisk eller diskriminerende.

Det samme gælder en dansk bog, som bruges i moskeerne med spørgsmål og svar. Bogen forbyder muslimer at følge dansk lov, da den er lavet “Af mennesker af lavere kategori”. DCR gav mig telefonisk meddelelsen, at “bogen er ligegyldig for os”. I brev 6.1.09 skrev DRC, at sagen var forældet, da bogen var 5 år gammel, men i brevet havde jeg anmeldt de moskeer som fremdeles anvendte bogen.

En anden dansk muslimsk bog, der opfordrer til drab med ordene “Enhver, som falder fra islam, skal I dræbe.”anmeldte jeg i 2001 politiet, men øjensynlig synes drabsopfordringen at være lovlig.

Det er også i orden at blåstemple voldtægt af danske piger: “Danskere er selv ude om voldtægt af deres piger, fordi de ikke beskytter deres piger, og urene piger er ikke beskyttet af den hellige koran. Kvinderne gør det rene samfund beskidt, når de går rundt uden tørklæde. De har ikke krav på respekt og er ikke værdifulde som dem, der bærer tørklæde. Det er dels kvindernes egen skyld, hvis de bliver voldtaget, og dels samfundets skyld. Kvinder skal bære tørklæde, hvis de skal have nogens respekt”. DRC ville kun modtage en anmeldelse hvis jeg kunne fortælle hvilken kvinde der var forurettet.

En politianmeldelse, at danskere “Hunde, som du kan fordrive kom der heller intet ud af: “Deres tilstand er nøjagtig som en hunds: hvis du driver dem bort, gisper og stønner de, og hvis du lader em være, gisper og stønner de også.””

Obs!: Jeg kender ikke folkene bag danskkultur-debat.dk, men jeg vil mene, at hvis deres historie holder vand, så er det selve beviset på, at sagen mod Hedegaard ikke var andet end en skueproces. Hedegaard er en mand, der med sit forsvar at trykkefriheden længe har været en torn i øjet på mange.

Tip: Peter via Snaphanen