Hodjanernes Blog

13 januar 2011

Børneslaveri i De Forenede Arabiske Emirater (UAE)

Filed under: Evidens, Hodja, Labaner, Muslim World, Slave — Tags: , — Hodja @ 23:58

Vi vil dræbe dem der ikke vil dræbe dem der begår blasfemi

Filed under: Censur, Hodja, Islam, Koran, Muhammed Cartoons, Muslim World, Pakistan, Shariah, Ytringsfrihed — Tags: — Hodja @ 23:51

Kan shariah reformeres?

Politiet arresterer OFFER for brandattentat

Ytringsfrihed og rettigheder – dog ikke for alle

Filed under: Demokrati, EURABIA, Hodja, Politik, Tyskland, Venstrefløjen, Ytringsfrihed — Tags: , — Hodja @ 17:43

De “kære” konventioner…

Filed under: Politik — Jernhesten @ 17:25

Højesteret afviser at udvise udenlandsk vaneforbryder som allerede har fået en “betinget” udvisningsdom

Metroxpress 18 årig kulturberigende voldsmand får lov til at blive i Danmark, selv om han allerede som 15 årig blev idømt en betinget udvisning for 3 grove røverier og vidnetrusler.

Mens han befandt sig i prøvetiden efter den dom, overfaldt han en mand med en isklump, men det er altså ikke nok til at udvise ham siger højesteret og henviser til “menneskerettighedskonventionen”.

Dermed har det danske retssystem stadig til gode at effektuere en betinget udvisning.

Et sidste ønske…

Filed under: Danmark, IT, Medier DR m.fl., Pampere, Politik, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 12:26

Inden regeringen går i glemselens grav kan den nå at gøre en god gerning – den første og den sidste.

Efter ti år med en såkaldt borgerlig regering kan dens resultater hurtigt overskues: Grundloven er ophævet og demokratiet udliciteret til et mafiøst broderskab i Bryssel. Skattetrykket har slået samtlige, hidtidige rekorder og muhammerdaner-importen ligeså – nu blot under betegnelsen studerende (på muhammedansk: talibanere). Mord, røverier, voldtægt og al anden kulturberigelse er mainstream og skal tolereres af hensyn til diversitetens lyksaligheder. Den spanske inkvisition er genoplivet under navnet §266b i den hensigt at aflive ytrings- og tankefriheden. En stort opblæst kommunalreform afskaffede borgernes indflydelse på nære forhold – og de rester af sygehusvæsenet som amterne endnu ikke havde fået smadret destrueres nu definitivt af regionerne – med de samme djøffere som bødler. Bureaukratiet knuser ethvert initiativ og den offentlige sektor opsamler stumperne som ballast i et skib der allerede er synkefærdigt. Den sorte skole er genindført, nu terpes blot ikke salmevers, men brunrøde pseudosocialistiske floskler. Universiteter og højere læreanstalter har lyst forskning og videnskab i band og udklækker i stedet analfabetiske papegøjer under navnet eksperter, hvis fornemste opgave er at eftersnakke og bekræfte mikrofonholderne i DanMarx Radio.

Jo, denne regering har så sandelig noget af bryste sig af. Skulle en og anden nu tænke ilde derom – hvis det da er tilladt – og i et sidste, fortvivlet forsøg på at undgå mismodets afgrund komme på den forvorpne tanke at regeringen i det mindste kunne nå at gennemføre en – blot een eeneste – borgerlig mærkesag, så er her et forslag: afskaf tvangslicensen!

Denne uhyrlighed stammer fra en tid hvor Statsradiofonien havde monopol i æteren. Det har den ikke mere, nu har folket adgang til uafhængige kanaler via internet og paraboler (så længe Pia da ikke har fået også dem forbudt). Ikke desto mindre tvinges enhver der har en radio, et TV-apparat, en mobiltelefon eller en computer til at betale for noget der bedst kan beskrives som en sandkasse for uvidende og udannede lægprædikanter fra Politiken-segmentet. Alligevel har også denne regering bibeholdt tvangslicensen.

Da det sidst var på tale at tage denne urimelighed op til revision hed det sig, at eftersom selv DDR havde opdaget internettet og var begyndt at sende på dette medie, så kunne også folk uden TV modtage de såkaldte poplik-sørvis programmer. Altså måtte de også betale. Man forestillede sig åbenbart at folk ville spilde tid og penge på at se den æterbårne variant af Samarbejds-Politiken i digitalt format. Så man begyndte at gøre udsendelserne tilgængelige på nettet. Til den ende valgte man et video-format som ejedes af Microsoft – kaldet wmv-formatet. Ud fra den betragtning, at de fleste computere ude hos pøbelen var installeret med Windows. Det var givetvis også rigtigt – dengang.

Men tiden står ikke stille. I forvejen var internettet, store kommercielle netværk og supercomputere helt domineret af UNIX-varianter – især Linux. Denne dominans blev ikke mindre, da også Apple gik over til BSD – en anden Linux-variant. Og da nu også Google har bebudet at det ikke vil understøtte Microsofts wmv-format på sin nye Chrome-browser med tilhørende styresystem, men fortsætte sin Linux-strategi – kaldet Android – holder DDR’s argument ikke længere. Følgelig har DDR forsøgt at skifte til et andet proprietært video-format, nemlig H.264. Men også her har Google meldt hus forbi. Internet-giganten vil fremover kun vide af open-source formater. Endelig har den tiltagende udbredelse af smart-phones med internet-adgang givet DDR’s argument det sidste skud for boven. Også her er Linux (Android) det altdominerende styresystem – efterfulgt af Apple’s tilsvarende.

DanMarx Radio kan altså ikke længere hævde, at folk automatisk kan se deres poplik-sørvis blot de har en computer eller en mobiltelefon. Hvilket var baggrunden for at det lykkedes dem at besnakke politikerne til at indføre multimedia-skatten og bevare tvangslicensen. Og da Microsoft’s dominans på PC-markedet også er vigende, vil den eneste udvej for DDR til at opretholde dette synspunkt være at skifte til open-source – hvilket er utænkeligt i et så forstenet, inkompetent og totalitært præget foretagende som DDR. I hvert fald ikke inden VOK-regeringen er en saga blott.

Det er altså sidste udkald for regeringen. Et enkelt pennestrøg og den kan gå af med bevidstheden om at have givet et – 1 – bidrag til samfundets bedste. Please…!

Det var dig og Sarah Palin der gjorde Jared Loughner til en kold beregnende morder