Hodjanernes Blog

3 januar 2011

Checkpoint Hodja

Filed under: Bloggere, Danmark, EUSSR, Folketinget, Politik, Tonen — Skjoldungen @ 20:52

De politiske partier vil nu til at stemme dørklokker. Vi hodjanere advarer trappeartisterne: Indtrængen på redaktionen vil være forbundet med livsfare!

Samarbejds-Politiken truer befolkningen: “Oppositionen vil have danskerne op af sofaen og ud at stemme dørklokker for at overbevise både sig selv og andre om, at oppositionen er de rigtige at stemme på ved næste folketingsvalg. Det fortæller valgstrategerne i både S og SF, som allerede er langt med planlægningen. – »Vi skal banke på rigtig mange døre ved næste valgkamp. Det er den mest effektive måde at kapre stemmer på. Folk vil gerne møde et menneske af kød og blod, og vi vil gerne have den direkte dialog. En anbefaling fra en ven eller bekendt virker meget stærkere, end hvis man ser vores navn i en annonce«, siger Socialdemokraternes partisekretær, Lars Midtiby, der er blevet bekræftet i, at det er den rigtige strategi, efter at have fulgt den britiske valgkamp. »Briterne har også i høj grad gjort brug af personliggjort politisk kommunikation. Man har fået mange mennesker til at gå fra at være tilskuere til at være aktive i valgkampen. Ikke ved at deltage i lange møder, men ved at yde en lille personlig indsats«, siger han.

Skal være gode til at mobilisere
– Også i SF ser kampagnechef Rasmus Meyer mobiliseringen som det punkt, hvor den kommende valgkamp vil adskille sig fra de tidligere: »Vi har i SF været gode til strategisk kommunikation. Nu skal vi også være gode til at mobilisere. Venner online eller i den virkelige verden skal være ambassadører, og vi tager i øjeblikket en række tiltag for at aktivere dem«.  Ikke alle danskere vil få breve i postkassen eller besøg ved hoveddøren. »Vi bruger dataoplysninger, så vi ved, hvor sofavælgerne eller de flytbare vælgere findes, og i de områder sætter vi særligt ind«, siger den socialdemokratiske partisekretær, Lars Midtiby. – Også Venstre benytter sig af oplysninger om danskernes uddannelse, indkomst osv. for at målrette deres kampagner: »Vi lader lokalforeningerne bruge oplysningerne, så de ved, at i lige præcis dette kvarter i Vejle er det godt at dele brochurer ud om børnepasning. Det er en fornuftig demokratisk udvikling, at man kommunikerer til folk om det, de har interesse for«, siger Søs Marie Serup. – Strømmen af informationer og politiske budskaber er blevet så voldsom og kompleks, at det vigtigste er, at vælgerne har en fornemmelse af, hvad deres politikere vil mene i en bestemt sag.”

Vor pensionsrådgivning

Har du sparet op til pensionen? – Så skynd dig at hæve pengene og brug dem på whisky!

Det er ikke undgået vor opmærksomhed at The Lame Street Media for tiden snakker om pebernødder noget med efterløn og pension. Når Titanic synker er det som bekendt bedst at lade som ingenting og spille på violin. Så mens Danmark pakistaniseres for fuld kraft snakker politkerne om nogle skillinger som skal spares. Det drejer sig om sådan ca. 10% af hvad det årligt koster nationen at holde sig med muslimer. Dette beløb er ganske vist officielt hemmeligt og taboo, men kyndige personer har anslået beløbet til et sted mellem 100 og 300 milliarder kr. årligt. Lad os bare sige 160 milliarder. Og da muslim-importen stedse accellereres kan man tvangfrit sætte stigningstakten i denne Jizyya til ca. 16 milliarder/år. En afskaffelse af efterlønnen kan altså kun finansiere indeværende års import af kulturberigere. Allerede næste år må man altså finde flere penge til formålet. Uanset om EUSSR’s rigsbefuldmægtigede i Gau Dänemark til den tid er en society-gås eller en støvet bogholder.

Da det ikke ligefrem er intellektuel kreativitet man forbinder med vore politikere, kan man – som sædvanlig – gå ud fra at de henter inspiration udefra. Og hvem er mere nærliggende end vore gode, økonomiske partnere i EUSSR? – For eksempel Frankrig, Irland, Polen, Ungarn eller Bulgarien. Her er man mere påhitsomme, og har fået øje på borgernes private pensionsopsparing:

Christian Science Monitor: “People’s retirement savings are a convenient source of revenue for governments that don’t want to reduce spending or make privatizations. As most pension schemes in Europe are organised by the state, European ministers of finance have a facilitated access to the savings accumulated there, and it is only logical that they try to get a hold of this money for their own ends. In recent weeks I have noted five such attempts: Three situations concern private personal savings; two others refer to national funds.

The most striking example is Hungary, where last month the government made the citizens an offer they could not refuse. They could either remit their individual retirement savings to the state, or lose the right to the basic state pension (but still have an obligation to pay contributions for it). In this extortionate way, the government wants to gain control over $14bn of individual retirement savings. The Bulgarian government has come up with a similar idea. $300m of private early retirement savings was supposed to be transferred to the state pension scheme. The government gave way after trade unions protested and finally only about 20% of the original plans were implemented. – A slightly less drastic situation is developing in Poland. The government wants to transfer of 1/3 of future contributions from individual retirement accounts to the state-run social security system. Since this system does not back its liabilities with stocks or even bonds, the money taken away from the savers will go directly to the state treasury and savers will lose about $2.3bn a year. The Polish government is more generous than the Hungarian one, but only because it wants to seize just 1/3 of the future savings and also allows the citizens to keep the money accumulated so far. – The fourth example is Ireland. In 2001, the National Pension Reserve Fund was brought into existence for the purpose of supporting pensions of the Irish people in the years 2025-2050. The scheme was also supposed to provide for the pensions of some public sector employees (mainly university staff). However, in March 2009, the Irish government earmarked €4bn from this fund for rescuing banks. In November 2010, the remaining savings of €2.5bn was seized to support the bailout of the rest of the country. – The final example is France. In November, the French parliament decided to earmark €33bn from the national reserve pension fund FRR to reduce the short-term pension scheme deficit. In this way, the retirement savings intended for the years 2020-2040 will be used earlier, that is in the years 2011-2024, and the government will spend the saved up resources on other purposes.”

PS: Når vi anbefaler just whisky – og evt. dåseskinke – skyldes det at disse emner om føje år vil være forbudt. Så når du ikke gider arbejde længere vil din investering være mangedoblet i værdi på det hvide…øh…sorte marked.

Erdogan: Vi er nu verdensmagten Tyrkiet

Filed under: Hodja, Islam, Politik, Tyrkiet — Hodja @ 14:24

Noget for en af Hodjanernes læsere?

Korrespondent i Mellemøsten til DR

Mellemøsten har i mange år været et fokusområde for DRs udlandsdækning.

Har du mod på at være med til at sætte dagsordenen for danskernes viden om Mellemøsten? Vi søger en person med integritet, viden, substans, udstråling og mod til at dække verdens mest konfliktfyldte område – en person, som kan overtage jobbet efter sommeren 2011.

Resten af stillingsannoncen her.

Tip: J.D.

Ukendt kilde – måske sandt?

In Seville Spain, local people found a way to stop the construction of another mosque in their town.

They buried a pig on the site, and made sure this would be known by the local press.
The Islamic rules forbid the erecting of a Mosque on “pig soiled ground.”  The Muslims had to cancel the project. This land was sold to them by government officials.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

Voltaire om Muhammed

Filed under: Bøger, Historie, Hodja, Islam, Koran, Muslim World — Tags: , — Hodja @ 13:39

Uddrag af et brev fra Voltaire fundet på PI-net – oversat af Fidibus:

Jeg vil indrømme, at vi måtte ære (Mu) ham (med) særdeles højt, hvis han havde efterladt love om fred . Men at en kamelhandler opildner til oprør i sin hjemstavn, og at han vil bilde sine medborgere ind, at han har underholdt sig med ærkeengelen Gabriel, og tillige praler med, at han er inspireret af himlen, og der har modtaget en del af denne ufordøjelige bog, som på hver eneste side ryster den sunde menneskeforstand, samt at han, for at skaffe respekt om denne bog, hærgede sit land med sværd og ild, kvalte fædre og bortførte døtre, og at han lod de overvundne vælge frit mellem døden eller omvendelse til hans tro. Det er med sikkerhed noget, intet menneske kan undskylde, medmindre man er født som tyrk, eller at man har ladet overtroen formørke ethvert naturligt lys.

„Ich gebe zu, daß wir ihn hoch achten müßten, wenn er Gesetze des Friedens hinterlassen hätte. Doch daß ein Kamelhändler in seinem Nest Aufruhr entfacht, daß er seinen Mitbürgern Glauben machen will, daß er sich mit dem Erzengel Gabriel unterhielte; Daß er sich damit brüstet in den Himmel entrückt worden zu sein und dort einen Teil jenes unverdaulichen Buches empfangen zu haben, das bei jeder Seite den gesunden Menschenverstand erbeben läßt, daß er, um diesem Werke Respekt zu verschaffen, sein Vaterland mit Feuer und Eisen überzieht, daß er Väter erwürgt, Töchter fortschleift, daß er den Geschlagenen die freie Wahl zwischen Tod und seinem Glauben läßt: Das ist mit Sicherheit etwas, das kein Mensch entschuldigen kann, es sei denn, er ist als Türke auf die Welt gekommen, es sei denn der Aberglaube hat ihm jedes natürliche Licht erstickt.“”

Pyyyhh….det lettede…!

DanMarx Radio forklarer sagens rette sammenhæng.

Forleden blev den kristne kirke i Alexandria sprængt i luften hvorved 21 deltagere i midnatsmessen mistede livet. Lige siden vi selv omtalte episoden har vi funderet over, hvad der dog kunne motivere tilhængerne af Fredens Religion™ til at således at aflive deres medborgere. Ganske vist er den slags helt enkeltstående tilfælde forekommet tidligere, men det har altid drejet sig om nogle momentant sindsforstyrrede personer, som alle – ikke mindst pressen – betegnede som nogle ellers venlige, fredselskende og særdeles flinke fyre. Hvorfor det overhovedet ikke havde nogetsomhelst med religion at gøre. Og da slet ikke med Fredens Religion™. Intet som helst. Af samme grund bliver enhver muslim der herhjemme anholdes for diverse kulturberigelser ikke anset for strafegnet, men skal mentalundersøges. Vores undren skyldes så, at vi ved gennemgang af SKS-diagnoseregistret ikke har kunnet finde en kode dækkende SJS (Sudden Jihad Syndrome). Den glimrer ved sit fravær, men så er der jo så mange andre – især PTSS (Post Traumatisk Stress Syndrom) – en lidelse der især synes at hærge blandt “de unge”.

Det viser sig så, at vi ikke er de eneste der har vredet hjernen af led over mysteriet. Her til morgen kunne DDR’s P1 så lade en ekspert ved navn Thyge Pedersen forkynde for alt folket, at man var nået frem til forklaringen. Jo, sagen var den at to koptiske præster havde modsat sig at deres koner dels ville skilles, dels konvertere til Fredens Religion™. En så yhyrlig indstilling i ægteskabet kunne selvfølgelæig ikke gå upåtalt hen i det ellers så frisindede Ægypten, så følgelig var der nogle behjertede kvinderetsforkæmpere som havde taget sagen i egen hånd og opført den pågældende happening. De feministiske aktivister ville således gøre det begribeligt for de tungnemme kristne, at der er sket ting og sager siden middelalderen og at kvindefrigørelsen skal tages alvorligt – også i den åndsformørkede, kristne kulturkreds. Så kan de lære det, kan de!

Vi retter hermed en dybfølt tak til DanMarx Radio. Vi kan nu indstille vore grublerier og gå videre til noget andet og mere påtrængende. Såsom efterlønnnen, der koster 16 milliarder skattekroner om året – næsten det samme som summen af pressestøtten, tvangslicensen og finansieringen af en halv snes lokale menneskeretsinstitutter…

Tove Maës er død

Filed under: Feminisme, Film, Skuespillere, Ytringsfrihed — Tags: — egtvedpigen @ 09:13

Religionskritik og nøgenbadning.Giv mig mit kakkelbord tilbage!