Hodjanernes Blog

28 januar 2011

Andrew Klavan: The Highway to Hell, Leftist Remix Edition

Og så hele Mellemøsten i kor: Allah-hu-Akbar!

Filed under: Ægypten, Evidens, Jihad, Nazislam, Palæstina - Libanon, Syrien — Tags: — Skjoldungen @ 21:21

Nå, nej – der mangler en lille jødelandsby – omgivet af Iran, Syrien, Libanan, Ægypten og nu Jordan:

Al-Reuters:Islamists, leftists and trade unionists gathered in central Amman Friday for the latest protest to demand political change and wider freedoms. A crowd of at least 3,000 chanted: “We want change.” – Banners and chants showed a wider range of grievances than the high food prices that fueled earlier protests, and included demands for free elections, the dismissal of Prime Minister Samir Rifai’s government and a representative parliament. The protest after Friday prayers was organized by the Islamic Action Front, the political arm of the Muslim Brotherhood which is the only effective opposition and biggest party, but included members of leftist parties and trade unions.

Jordan’s protests, as in several Arab countries, have been inspired by the uprising that overthrew the Tunisian president. – “After Tunisia, Arab nations have found their way toward the path of political freedom and dignity,” said Zaki Bani Rusheid, a leading Islamist politician. Demonstrations have taken place across Jordan calling for reversal of free-market reforms which many blame for a widening gap between rich and poor.

Pat Condell om Mohammedanmark

“Statsadvokaten kan gå ad Helvede til”

Synd og skam at Tøger ikke længere er her til at kommentere vort omdømme i udlandet…

Hvor er hykleren Poul Nyrup Rasmussen?

Poul Nyrup Rasmussen udtaler sig ofte og gerne i medierne om diverse partiers stueurene samarbejdspartnere rundt om i Verden.

Så kan det jo undre at medierne – herunder DanMarx Radio – ikke tager fat i Socialakrobaternes samarbejdspartnere.

Specielt i den nuværende situation, hvor ‘befolkningerne’ i de nordafrikanske lande er på gaderne for at styrte de regimer, som DanMarx Radio omtaler som “diktaturer” og “korrupte”.

Det styrtede regime i Tunesien var medlem af socialdemokraternes internationale organisation, Socialist International, men blev smidt ud efterfulgt af masser af dårlige undskyldninger, da  det kom frem i udenlandske medier. DDR har ikke berettet om det.

Nu er det også sådan, at Hosni Mubaraks parti, NDP, også er medlem af Socialist International, et faktum DDR ikke nævner, når de for eksempel her til middag beretter om, hvor stort et dilemma, det er for USA, når de støtter NDP – som ifølge DDR står for et gennemkorrumperet og diktatorisk styre. Journalisterne glemmer, eller ved ikke, at det også burde være et meget stort dilemma for blandt andre Poul Nyrup.

Det var bare 2 af Poul Nyrups venner, der der er sikkert flere artige personer på listen.

Så Poul Nyrup sig os lige, hvem der har de mest beskidte legekammerater. Og DDR – hvad med at bore lidt i  det – for eksempel næste gang PNR fremturer.

Lad os alle bede:

Filed under: Ægypten, Danmark, Imamer, Islam, Journalister, Loonies, Medier DR m.fl., Politisk korrekte — Tags: — Skjoldungen @ 11:00

Salige ere de presstituerede, thi Himmeriges Rige er deres.

Bør vi have ondt af journalister? – Bør vi have ondt af jurister og brugtvognsforhandlere? – Ja, for de sidstes vedkommende såfremt vi slår dem i hartkorn med de første. Thi just i dag står det samlede korps af bladnegre (må man sige det, hr.Statsadvokat?) og mikrofonholdere over for en opgave der vil få Jesus til at ligne en taskenspiller når han forvandler vand til vin og stene til brød. I dag skal nemlig “oprøret” i Mahgreb-landende – Tunesien, Algeriet og Ægypten – forvandles til en bevægelse for demokrati. Havde Jesus levet i dag, ville han nok have betakket sig for en sådan udfordring – der er vel grænser for mirakler… Anderledes med vore kære sjovnalister. Prøv blot – for en gang skyld  at lukke al fornuft ude og luk så op for DanMarx Dhimmi Radio (DDR) eller køb en avis. Så skal I bare se løjer:

Når menneskemængden i dag efter fredagsbønnen strømmer ud fra moskéerne og “Allah-hu-Akbar” runger i Cairos gader, skal det tolkes som folkets ønske om frihed, lighed og broderskab – det muslimske, altså. For Det Muslimske Broderskab er et demokratisk parti, må vi forstå. Og det er på sin vis rigtigt nok, da det repræsenterer den rette tro – og dermed folkeviljen. Lidt tungere ligger det med friheden. Den skal i dagens anledning tolkes derhen at det nuværende – og særdeles typiske – rædselsregimente ønskes udskiftet. Her skal sjovnalisterne så forvandle ayatollaher, mullaher, muftier og imamer til sande forkæmpere for ytringsfrihed og religiøs tolerence. Og lige så tungt ligger det med ligheden, som vi altså også må forstå i den rette kontekst – hvorfor sjovnalisterne høfligt undlader at tale om kvinder, jøder, kristne, bøsser, vantro og lignede uvedkommende elementer. Den slags skal ikke forstyrre indtrykket af det demokratiske oprør mod tyranniet, vel?

Dog må vi nok indstille os på at sjovnalisterne kommer til at glemme folkemassernes begrundelse for alle ulykkerne: Det er altsammen jøøødernes skyld! – Men hensigten helliger jo midlet, så når Den Danske Verdenspresse i den kommende tid kaster sig ud i en opgave af bibelske dimensioner, så skal vi lægge os Matthæus 5.2 på sinde. Og nu vi er ved troen: ønske de danske sjovnalister tillykke med deres nye skytspatron, Tøger Seid En-Faden, som fra og med  i går har afløst Karen Thisted. – God, hellig week-end og Fred Være Med Eder Allah!