Hodjanernes Blog

29 maj 2011

Gammel, men go’

Filed under: EURABIA, Humor, Kulturberigelse, No dhimmi — Skjoldungen @ 16:29

Pindehuggeri? – Ikke i Schweiz!

I Europas eneste tilbageværende demokrati betyder EUSSR ikke en Pind.

Man kan mene om Søren Pind hvad man vil. Og det gør vi så: hans pludren i vest mens han gør i øst tjener velsagtens det ene formål at tiltrække besindige sjæle til et parti som ellers har anbragt sig selv i EUSSR’s lænker. Samme parti har utvivlsomt lyst til at lægge den åbenmundede Pind i spændetrøje – dersom han ikke var så populær. Jo, EUSSR-liderligheden kæmper bravt mod fornuften, når valget nærmer sig…Pindens seneste glansnummer adkiller sig imidlertid markant fra hans tidligere: for en gangs skyld har det nemlig en chance for at blive virkelighed. Forslaget om at foretage en positiv selektion blandt indvandrere er jo ikke – som flæbekonerne på venstrefløjen jamrer – diskriminerende, men en reel lempelse. Men uanset hvad, så har hans idé vundet genklang viden om:

Neue Zürcher Zeitung (Skjoldungens oversættelse): Schweiz skal påny regulere indvandringen på grundlag af regler om kvoter og foretage en udvælgelse. Det forlanger Det Schweiziske Folkeparti (SVP) som nu lancerer et folke-initiativ (folkeafstemning – red.).

SVP vil opnå at færre udlændinge indvandrer til Schweiz. De 420 delegerede vedtog lørdag et folke-initiativ til begrænsning af indvandringen. Ledelsen af partiet præsenterede forslaget i mandags. Ifølge forslaget skal indvandringen til Schweiz forankres i forfatningen og reguleres med kvoter, ligesom der skal foretages en udvælgelse blandt ansøgerne. Med vedtagelsen pålagde man partiledelsen at udarbejde konkrete forslag, vel vidende at initiativet strider mod EU’s regler om personers frie bevægelighed. Initiativet er iflg. SVP en følge af en meningsmåling som partiet foretog sidste år og som viste at befolkningen havde fået nok af den overvældende indvandring, siger partiformand Toni Brunner.

Minister Walter Wobmann (Solothurn) udtaler, at Schweiz p.g.a. EU og Schengen har mistet egen kontrol over indvandringen. Følgerne heraf er katastrofale for arealanvendelse, infrastruktur, uddannelse, energiforbrug, velfærd og sikkerhed. Ifølge Wobmann er initiativet i nøje overensstemmelse med lignende forhold i udlandet. Stater som Canada, New Zealand og Australien har tilsvarende kvotesystemer. Scheiz har brug for arbejdskraft, men bliver nødt til at sortere.[…]

Partistrategen og vicepræsidenten for SVP, Christoph Blocher, betegnede EU’s regler om fri bevægelighed samt Schengen som “storhedsvanvid”. Med det vedtagne initiativ går Schweiz tilbage til selvbestemmelse. Schweiz har en lys fremtid når det frigør sig fra “EU’s gigantiske fejltagelser”.  –   (Tip: Politically Incorrect)

Et ord til søndagen

Filed under: Blogs Foreign English, Evidens, Islam, Jihad, Koran, Nazislam, No dhimmi, USA/Canada — Tags: — Skjoldungen @ 10:02

Bill Warner taler i Cornerstone Church, Nashville, Tennessee, den 12. maj 2011.

Det er så småt ved at dæmre for amerikanerne, hvad der venter forude. De har jo Europas kranke skæbne at tage bestik efter. Og selv om amerikanerne – som vel alle andre – er mest optaget af hjemlige forhold, så bliver det stedse vanskeligere at holde de udefra kommende trusler adskilt fra de daglige problemer. Når en skabsmuslim som Hussein O’Bama kan vælges til præsident er selv frihedens land i vanskeligheder. Store vanskeligheder. Men livslyst, viden og fornuft er sejglivede størrelser og følgelig opstår bevægelser som Tea Parties – og Tennessee Freedom Coalition. Sidstnævnte inviterede Geert Wilders, Sam Solomon og – her – Bill Warner til at tale om truslen udefra – islam:

Kender du det, Mona?

Dengang Egtvedpigen gik i skole var lejrturen et obligatorisk studieelement – også for piger. Skønt den vestlige verden har ændret sig en del siden da, vækker det altid glade minder at se små børn på deres første lejrtur.

Blågård Skole har været så elskværdig at dele fotograferede ferieminder fra 2010-11 med os. Som det fremgår af billederne fik drengene fra 1.x  sig en på opleveren i Gilleleje, imens pigerne fra 1.x… ikke fik sig en på opleveren…:

Undervisningsministeriet om lejrskole:

“Lejrskoler 
Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst én overnatning henlagt til en lokalitet uden for skolen. Lejrskoler har til formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

Der er som udgangspunkt mødepligt for eleverne. For elever, der ikke deltager i lejrskolen fordi det ikke er muligt for dem, tilrettelægger skolen anden undervisning.”