Hodjanernes Blog

3 maj 2011

Æresmord uden at nævne ‘i’ eller ‘m’ ordet

Hvem er det egentlig der er blevet dræbt i Pakistan

Filed under: 9/11, Hodja, Medier DR m.fl., Pakistan, USA/Canada — Tags: , — Hodja @ 23:46

Sensation: Obama viser sin fødselsvideo

Filed under: Afrika, Hodja, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 23:44

Og også som de første kan Hodjas blog vise at den første af de 72 jomfruer er landet

Filed under: 9/11, Hodja, Islam, Labaner, Muslim World, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 23:36


G.G.

Rituel, islamisk bisættelse?

Filed under: Humor, Islam, Labaner — Tags: — Skjoldungen @ 21:26

Som de første kan Hodjas Blog vise post-mortem billeder af verdens frommeste muslim – på vej til bordellet med de 72 jomhavfruer:

 

Dommens og skammens dag

Fra i dag er vi alle racister.

Østre Landsret har nu givet os rene linier. I første omgang, som fandt sted i Byretten på Frederiksberg, blev Lars Hedegaard frikendt for at sige det alle ved. Han forplumrede selv sagen ved at hævde, at frifindelsen var en sejr for ytringsfriheden, selv om dommen ikke anfægtede §266b – den såkaldte racismeparagraf. Dagens dom kasserer hans ikke særligt heroiske forsvar og tilbage står – når man skærer flommen af paragraffen – at det er forbudt at udtale sig om islam.

Et bombastisk udsagn? – Lad os se på sagen: §266b lyder: “Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

Hvem af de nævnte kunne i dag tænkes at gøre sig selv til grin ved at himle op fordi en eller anden ytrede nogle karske ukvemsord om en sådan gruppe – endsige da blamere sig totalt ved at foretage politianmeldelse? – Vi kender ingen. Selv vore muslimer må efterhånden være blevet så voksne, at de kan indse at den slags barnagtigheder slår tilbage med fuld rekyl. Men vi kender desværre folk uden for de nævnte grupper, som mener sig udvalgt til at være barnepiger for just muslimerne – ud fra en antagelse om, at disse ikke er i stand til at fatte selv de enkleste regler for civiliseret adfærd og – i modsætning til alle de andre nævnte grupper – ikke tåler en bramfri omgangstone. Muslimer er med andre ord automatoner, som går amok for det andre ville trække på skulderen over. De er altså ikke som andre mennesker, de tilhører en speciel race – homo insapiens incapabilis. Sig os så, hvem er de rigtige racister her?

Ingen behøver at svare på så dumt et spørgsmål. Vi kender dem jo alle: stampisterne – opkaldt efter grundlæggeren Zenia, som kan stampe en stampede af bissende høveder op af jorden så såre en ubekvem sandhed ytres – og stemple (engelsk: stamp) ophavsmanden som en fæl racist, hjemfalden til straf. Denne flok af radigale guvernanter har lykkeligvis været ignoreret af besindige danskere, men har på det sidste formået at rekruttere i kredse som man for få år siden anså for at være sig fornuften nogenlunde mægtig: vore politikere, journalisterne, nomenklaturaen. Og fremmest blandt disse riddere af den bedrøvelige skikkelse finder vi regeringen med justits- og statsminister i spidsen – thi ingen skal bilde os ind, at Lars Barfoeds (statsadvo)kreaturer ikke har indhentet behørig velsignelse inden deres intifada mod Lars Hedegaard og ytringsfriheden. Og ingen skal bilde os ind, at Lars Barfoed ikke har indhentet sin velsignelse hos Løkke-Lars i en så betændt sag. Så naïve er vi heller ikke…

Kan hænde de føler sig undskyldt ved det gammelkendte forsvar: “Befiehl von Oben – og henviser til FN, EUSSR og allehånde dunkle domstole i fjerne bjergegne. Historien kender gode eksempler på små mennesker i åndelige sutsko, som ved en kombination af Vorherres vrede og parlamentets dumhed hæves til magtens tinde og dernæst formår at kaste en nation ud i kaos og katastrofe. Men måske skal man være politiker med tilhørende tidshorizont på en valgperiode for at være så uvidende om begivenheder i egen tid? – I alle tilfælde føler de nu den hellige gral – censuren – vel forvaret og kan triumferende fortælle alle os andre hvad vi må tro, tænke og ikke tale. Hvormed de officielt har meldt Danmark ind i den kreds af lydstater som er syntesen af de to andre, totalitære ideologier fra en ikke så fjern fortid. Men politikernes ur viser kun næste valgdato – ikke hvad der er ved at tone frem i kimingen, nemlig en ny, dommens dag. Må den komme snart…

Børne imamer

Filed under: Feminisme, Hodja, Imamer, Islam, Koran, Moske, Minaret, Muslim World, Tørklæde, Uran — Tags: , — Hodja @ 12:54

Osama Bin Bye Bye

En glød kan blive til en steppebrand

Dette skulle i sig selv være nok til, at man afholder sig fra at tænde ild andre steder end i brændeovnen. Men det er det tilsyneladende ikke i Vollsmose….

Hvad er mon grunden til at der er så mange brande i de nydanskprægede dele af Mohammedanmark? Hmm – lad mig lige tænke mig om…. Jo, nu ved jeg det!!!! Det er da selvfølgelig fordi de “unge” i området ikke er klar over hvor farligt det er at lege med ild!  Denne geniale erkendelse er nu også gået op for Odense kommune, og så laver man selvfølgelig en undervisningsplan, og så bliver det lille problem da hurtigt løst – ikke også?

Vollsmose.dk: ” Hele fire anmeldte brande blev det til i sidste uge, fortæller Paul “Beton” Hansen, fritidskonsulent i Odense Kommune.   Det får nu kommune og brandvæsen til at gå sammen og intensivere indsatsen for at få stoppet de påsatte brande.  Odense Brandvæsen deltager 14. marts i Risingskolens årlige markedsdag og vil der fortælle børn og deres forældre, hvor farligt det er at lege med ild. – I dag vil jeg tage kontakt til Vollsmoses skoler med det samme budskab. Ild er farligt, og det er kun et spørgsmål om at være på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, der måske kan betyde brandskader på både mennesker og boliger. Der er kun faldet cirka 16 millimeter regn i april måned. Det betyder, at de grønne områder i Vollsmose er ekstremt tørre allerede på nuværende tidspunkt, og en mindre brand kan i løbet af kort tid komme ud af kontrol. Derfor bedes alle, der bevæger sig rundt i Vollsmose, at stoppe, forhindre og holde øje med børn, der leger med ild. Kontakt nærpolitiet 66146520, hvis man ikke selv har lyst til at konfrontere brandstifterne.”