Hodjanernes Blog

1 maj 2011

Bov-lam presse

“De vog dem; vi grov dem en grav i vor have…”

Forleden blev der begået hærværk på en lille, ubetydelig landsbykirkegård i Udkants-Mohammedanmark. 65 gravsteler blev væltet, smadret og skændet. Pressen fandt anledning til at omtale begivenheden, og enkelthederne – navnlig de udeladte – leder umniddelbart tankerne i en ganske bestemt retning:

DanMarx Dhimmi Radio (DDR): “Klokken var mellem 19 og 20 torsdag aften, da to drenge på henholdsvis 9 og 10 år fra lokalområdet begik groft hærværk på over 60 gamle gravsten. De mange sten blev væltet ned fra deres sokkel. Heldigvis kan de fleste løftes på plads igen, og har formentlig ikke taget skade. Men ud for kirkekoret stod der to gravsten fra 1848, som begge har taget alvorlig skade. Politiet blev i aftes alarmeret ved 20-tiden. Ret hurtigt fandt man de to gerningsmænd, som på grund af deres alder nu er overgivet til de sociale myndigheder. – Behovet for, at de sociale myndigheder går ind i sagen, blev yderligere understreget, da politiet bankede på den 10-åriges dør for at konfrontere ham med hærværket. Drengen greb fat om en køkkenkniv og truede både forældre og politiet, inden forældrene fik overmandet ham. Det er nu op til Bov Kirke at anlægge en erstatningssag for de ødelagte gravsten mod drengene og da de er mindreårige, rettes kravet mod deres forældre. – Menighedsrådets formand Marius Nørgaard er af politiet blevet bedt om løbende at gøre op, hvor meget tid, der bliver brugt på at rydde op og vurderer skader med henblik på en eventuel erstatningssag. – Spørgsmålet er så om det tjener noget formål at rejse en erstatningssag, hvis forældrene alligevel ikke kan betale. Til gengæld ejer sognet nogle af de ødelagte gravsten sognet og i de tilfælde erstatter forsikringsselskabet skaderne, siger Marius Nørgaard.”

Selv om det i grunden skulle synes unødvendigt, har den altid grundige Uriasposten bekræftet, at det selvfølgelig drejede sig om the usual suspects: dem som pressen kalder “de unge”. Intet bemærkelsesværdigt her. Men hvad pressen heller ikke omtaler – antagelig fordi den ikke ved det (hvis vi skal være rare) – er, at der ydermere ligger et national-symbolsk lag – og dermed muligt motiv – over historien. Mange af de skændede gravmæler er nemlig sat over faldne, danske soldater fra Treårskrigen 1848-50. Denne krig indledtes just med Slaget ved Bov – og er en af de få sejre vi kan notere os. Krigen var een stor misforståelse – lige som de krige vi i dag fører her og der og allevegne. I virkeligheden en borgerkrig mellem to befolkningsgrupper i den daværende, multikulturelle helstat. Sejren i Treårskrigen holdt da også kun i 14 år, så mistede vi to femtedele af riget.

Borgerkrigen – og den efterfølgende katastofe – kunne have været undgået dersom politikerne dengang havde været klogere end de er nu. Men også de troede på, at en multi-kulti-stat kunne være levedygtig. Nu har vor tids politikere travlt med at blande sig i alle mulige – og navnlig umulige – borgerkrige mellem vilde barbarer i fjerne lande. Skal det monstro opfattes som træning med henblik på den mere hjemlige, tilstundende borgerkrig? – I så fald giver det – moské – en vis absurd mening at pressen ikke  omtaler sandheden om det kulturberigende kirkegårdsslag ved Bov.

Mark Steyn kommenterer om racisme

Filed under: Hodja, Jura, Politisk korrekte, UK, Ytringsfrihed — Tags: — Hodja @ 09:22

Anti-kristen demonstration i Ægypten

Filed under: Ægypten, Hodja, Islam, Jihad, Koran, Kristne, Muslim World — Hodja @ 09:16