Hodjanernes Blog

9 december 2010

Nazislam

Vi har flere gange sammenlignet den pæstilensiske anti-semitiske indoktrinering af børn og unge med Nazi-Tysklands Hitler-Jugend.

Der er faktisk direkte forbindelse mellem islamiske ungdomsorganisationer og Hitler-Jugend:

Al-Futuwa was also an Arabic name the of Arab-nationalist Young Arab Association founded in 1913 in Paris during the First World War[citation needed]. It was also the name of a Hitler-Jugend style pan Arab facsist nationalistic youth movement that existed in Iraq in the 1930s and 1940s.[1][2], In 1938 the Al-Futuwwa youth organization sent a delegate to the Nuremberg Nazi party rally, and in turn hosted the Hitler Youth leader Baldur von Schirach. [3]

The fascist [4] pan-Arab al-Muthanna club and its al-Futuwwa (Hitler Youth) type [5] movement, participated in the 1941 Farhud attack on Baghdad‘s Jewish community.[6] [7]

Besides espousing a fanatic Pan-Arabism, the Futuwwa adopted a frankly totalitarian ideology [8]

The Daily Telegraph wrote says that Although Saddam Hussein never acknowledged the training of a youth brigade, he has, in several past speeches, spoken admiringly of the Hitler Youth. It is widely believed that he belonged to the Futuwa, paramilitary youth organisation which was modelled on the Hitler Youth and was formed in Baghdad in the late 1950s.[9]

Lysglimt i buldermørket

Filed under: Blogs Foreign English, Demokrati, No dhimmi, UK — Skjoldungen @ 15:54

“The Infidels of the EDL” – Måske er der endnu håb for Britannistan…

Mere pæstilensisk TV som DanMarx Radio finder komplet irrelevant at sende

Terrorisme er ikke andet end en af de mange teknikker og taktikker, som bruges til at fremme Islams politiske ideologi. På dette punkt er grupper som Taliban ikke andet end adlydende fodsoldater. De er, hvad Marx kaldte “lumpenproletariat”. Tillad mig at henlede Deres opmærksomhed på det faktum, at vi aldrig ser islamiske imamer – religiøse ledere – sprænge sig selv i luften. Hvis martyriet er sådant en hellig handling, som islamiske ledere prædiker, hvorfor er de så ikke dem, der spænder eksplosiverne på sig? Dette er en besynderlig tilfælde af “gør som jeg siger – ikke som jeg gør”.

Vijay Kumar

Britannistan: Islam Channel

Snart på en TV-kanal i nærheden af dig.

Lille pause…

Vi lader kulturberigerne overtage siden mens vi er ude og skovle sne:

(Tip: Santor)

PISA og Pizza-dansk

Når venstrefløjen endelig har succés med noget, så er det også galt.

“Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære”. Således har Folkeskolens målsætning lydt siden engang i ’60-erne. Formuleringen tilskrives – vistnok fejlagtigt – daværende undervisningsminister Ritt Bjerregaard, men desuagtet er det fremragende logik. I hvert fald når man forlader det oprindelige, socialistiske ideal og konverterer til multi-kulti-utopien. Hvad man end kan mene om kommunismen indtil den kollaberede, så bestræbte man sig i det mindste på at have en veluddannet befolkning – et træk der vel overlever i Kina den dag i dag. Men som på så mange andre punkter har vor tids såkaldte venstrefløj lagt den oprindelige socialisme bag sig – vi nævner i flæng ligeberettigelse for kvinder og modstand mod religiøst mørke – og har indset at forudsætningen for det kommende tusindårsrige er folkets uvidenhed. Så ved hjælp af Vorherres vrede og Folketingets dumhed har samtlige, socialistiske regeringer – hvilket vil sige alle regeringer – med enestående konsekvens ført ovenstående målsætning til sin foreløbige kulmination.

Og så skal vi – Allahhjælpeos – høre på jammer, gråd og tænders gnidsel når det viser sig at danske skoleelever dårligt nok kan læse deres eget navn. Luk blot op for DDR eller bid hovedet af al skam og køb Samarbejds-Politiken.  I stedet for den jubel man retteligen kunne vente, skal man lægge øre og øje til lutter beklagelser. Og det på trods af, at man i selv samme medier – program efter program, side op og side ned – kan få syn for sagn: Folkeskolen, gymnasierne og universiteterne har sejret ad Helvede til! – Fra de yngste årgange, over skoleeleverne og gymnasiasterne til professorer og andre ‘eksperter’ – ja selv journalisterne – er succéen iøjnefaldende. Dansk tale er er erstattet af et skanderet pidgin-pizza-pludder, stavning er en randomiseret bogstavgrød og faktuel viden en by i Manchuriet. Og hvad gør man så? – I stedet for at anerkende også den siddende regering for denne vellykkede indsats i multikulturens tjeneste, så er det også forkert – utak er i sandhed verdens løn.

Men for at føje spot til skade forsøger man sig så med allehånde bortforklaringer på tallene i PISA-undersøgelsen. Til den ende har man indkaldt hele ekspertkorpset, som lader os forstå at det er manglen på rundkredse, komme-hinanden-rigti’-rigti’-maed-ved-pædagogik og Dansk Folkepartis skyld. (Jøderne har man åbenbart glemt – denne gang). Teorierne flyver i luften, formodningerne er talrige og der skal tilføres flere penge. Hidtil er det dog ikke lykkedes den samlede ekspertmasse at komme med en blot nogenlunde sammenhængende forklaring på de skæve tal – specielt det forhold at Finland sakker så meget bagefter udviklingen i de øvrige, nordiske lande.  Men – i modsætning til eksperterne – har vi hodjanere jævnligt besøgt Finland og tillader os derfor at fremsætte endnu en teori: det har moské noget med intelligens at gøre…? – Men da vi ikkuns er landsbytosser, skal den selvfølgelig tages cum granu salis idet vi – lidt forvorpent, indrømmet – tillader os at gå ud fra at selv eksperter kan læse en tabel. Honi soit qui mal y pense

Pæstilenserne støtter Sudans præsident der er anklaget for folkemord og forbrydelser mod menneskeheden

Hvorfor går skotter med nederdel?

Jo, så er det meget lettere at være inkluderende over for de nye indbyggere i Scotlandistan.

Daily Mail:A few years back, Scotland released the convicted bomber ‘Abdelbaset Ali Al-Megrahi’ as an act of compassion, saying that as he had only days to live, he should spend his last hours with his family. Well, 16 months down the line, Megrahi is still alive and kicking. The Scottish Government has stood by the compassion line (even when it transpired the doctor who said he had days to live was paid for by… the Libyans).

Well, what do you know, WikiLeaks has revealed that the Libyan dictator Gaddafi threatened to take ‘harsh and immediate action’ against UK interests in Libya if his former intelligence chief wasn’t released. The socialist government in power at the time in the UK, scared shitless over how somebody may refer to them as racists if they actually stood up to an Islamic dictator, insisted said that all this was a misunderstanding and that they would make a deal (while quaking in their boots) which would see the man convicted of murdering 270 people by blowing up Pan Am Flight 103 set free to a heroes welcome back home.

Herhjemme er det for koldt til at gå i nederdel, men heldigvis har vi da Mogenshammed Jensen til at gøre plads til islam…