Hodjanernes Blog

27 december 2010

“Håndbogen om integration beskriver erfaringer og eksempler på god praksis hos politiske beslutningstagere og praktikere i hele Europa.”

Skulle du stadig være at finde blandt tvivlerne, der ikke mener at have set tydelige beviser på EUs totalitære tilbøjeligheder, så bringer Hodjas Blog nedenfor et link, der vil føre dig direkte til EUs fremtidsplaner. Endlösung illustreres desuden “på en medievenlig måde” af håndbogens forsidebillede:

Fra Håndbog om integration for politiske beslutningstagere og praktikere venligst stillet til rådighed af Ministry of Truth, Peace and Love ‘Generaldirektoratet for Retfærdighed,Frihed og Sikkerhed’

“Eksempler på strategier, der sikrer, at budskabet kommer frem:

Uddannelse af specialiserede talspersoner, som legitimt kan udtale sig på vegne af indvandrersamfund og kan gøre rede for og fremme de forskellige aspekter på en medievenlig måde.

Udvide støtten. Mange civilsamfunds organisationer falder i fælden med kun at henvende sig til deres eksisterende tilhængere i stedet for at øge deres tiltrækningskraft overfor et større publikum.

Udnytte den lokale presse. Den lokale presse har stor indflydelse, fordi store dele af lokalbefolkningen læser de forskellige lokale weekendaviser, og fordi befolkningen oplever integrationen på lokalt, ikke nationalt plan. Ofte tager de nationale medier de historier op, som den lokale presse har bragt.

Opdyrke et produktivt arbejdsforhold til redaktører og journalister, ikke kun dem, som i forvejen er positivt indstillede over for indvandring, men også dem, der ikke er det.

Lære offentligheden at være mere kritisk over for medierne ved at forklare, at både beskrivelser og fortolkninger påvirkes af den enkeltes kulturelle og sociale baggrund.

• Overvåge medierne og diskutere indholdet med medieorganisationer, journalister og redaktører samt udnytte klageinstanser (ombudsmænd, ligeretsorganer, presseråd o.l.),hvor dette er relevant.”