Hodjanernes Blog

31 december 2010

Godt Nytår!

Gravskrift over nullerne – nulliteternes decennium.

Nullerne blev nulliteternes årti. I Danmark skiftede man den røde etiket på regeringen ud med en blå, og godtroende – men meget blåøjede – individer talte begejstret om et “systemskifte”. De er siden blevet så underligt tavse, og det med god grund. Etiketskiftet kom i stand p.g.a. folkets bekymring over den tids sanseløse import af uintegrerbare muslimer. Da tilhængere af denne “Fredens Religion” den 11. september 2001 myrdede 3.000 civile i New York gik der en prås op for en del mennesker. Dansk Folkeparti fik så mange stemmer, at en stram udlændingepolitik kom på dagsordenen. Denne dagsorden er ikke blevet mindre aktuel, her ved decenniets udgang – men det er muslimimporten så sandelig heller ikke. Det hele viste sig at være bragesnak, lamperøg og en fis i en hornlygte. Skal man endelig tale om systemskifte, så er det til det værre. Aldrig i det danske folkestyres historie har vi haft så uduelige politikere – selv om en del af dem har vist usædvanlige evner udi kunsten at springe op som løver og falde ned som lam.

Nu taler man igen om valg. Glem det. Bliv på sofaen i forvisning om, at man her kan bevare sin værdighed og  sit mentale helbred intakt. Der er givetvis en del danskere, der nægter at tage ved lære af erfaringer. Dem om det. Mens de lufter deres uvidenhed i stemmelokalet kan vi andre forberede os på fremtiden. Den bliver ikke lys. Regeringen vil igen skifte etiket, og alt vil fremdeles gå fra slemt til værre, uanset hvilke nulliteter der sidder på taburetterne. Muslimimporten vil yderligere accellerere, nu sættes der blot turbo på insugningsmanifolden. I takt hermed vil de evindelige terrorforsøg tiltage, og på et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil de begynde at lykkes. Det vil – med en naturlovs sikkerhed – betyde at kløften mellem folket og “eliten” vil blive yderligere uddybet. Denne “elite” – politikerne, meningspaverne og eftersnakkerne – kan vi passende kalde “nullermændende”. Og det ikke kun i kraft af deres udseende, men også deres ønskværdighed.

Men nullermænd har en indbygget tilbøjelighed til at samle sig i klumper. Således også med dem, der for tiden forurener Danmarks hus. De vil – som en samlet dyne – forsøge at kvæle de sidste rester af folkestyret. Censuren vil blive forstærket, skueprocesserne er allerede skudt i gang og vil snart nå et omfang, der gør det uoverskueligt at berette om. Og hvem skulle i givet fald berette derom? – Den presse, som man engang kaldte den fjerde statmagt er nu blot socialklienter på støtten, aviserne er papirnuller og de æterbårne medier muezzinernes skrigen fra sendemast-minareterne. Men internettet da? – Igen nul! – FN. USA, EUSSR og nullermændene er såmænd godt i gang med at kopiere Irans og Kinas stranguleringsforsøg. De blogs, som – endnu – er stand dertil vil galpe op. Og dernæst blive lukket. Man behøver ikke at være synsk for at spå at nærværende blog ikke vil være at finde næste år ved denne tid. Det samme vil være tilfældet med ikke så få danskere med forkerte meninger. Den Europæiske Arrestordre vil – i smuk harmoni med de fremmyldrene racismelove (læs: love som forbyder kritik af islam) – sørge for en passende forsvindingstakt, for eksempel til det nye EUSSR-land Tyrkiet.

Men kan nullermændene få et helt folk til at forsvinde, hvor gerne de end vil? – Hidtil har de forsøgt at erstatte folket med barbarer, og selv om de bedst uddannede og intelligente danskere vælger at forsvinde frivilligt, bliver hovedparten af jævne danskere nok hvor de hører til: i Danmarks Hus. Spørgsmålet er så blot hvornår skidtet bliver så dominerende, at en hovedrengøring blive uundgåelig. Mon ikke der er en grænse for hvor mange nullermænd et hus kan rumme inden selv den sløveste mand fatter kost og spand uden at spørge husets overkommando om lov? – Om ikke andet, så har nullerne lært os een ting: det nytter ikke at åbne vinduer og døre i håb om at nullermændene selv finder ud. Der skal som bekendt skarp lud til skurvede hoveder og her kan vi i det mindste takke vore muslimske medborgere for den læresætning, der utvivlsomt vil blive stående som epilogen over nullerne: Vold betaler sig! –  Godt Nytår!

Nytår på Bitter Blog

Filed under: Politik — Tags: , — egtvedpigen @ 12:25

Året i terror

“Det lader til, at året begynder og ender med terror. For jer SF-vælgere, der maksimalt husker femten dage tilbage i tiden, hentyder jeg til attentatet på Kurt Westergaard, Jyllands-Postens Muhammedtegner. En eller anden neger brød ind i hans hus, hvor han glippede mordforsøget på trods af, at han var bevæbnet med en økse overfor en mand i halvfjerdserne. Forleden stoppede PET en gruppe blandede arabere, inden de havde nået at pløkke medarbejdere ved Jyllands-Posten i København, og for få uger siden lykkedes det en heroisk selvmordsbomber at sprænge sig selv i luften i den eneste mennesketomme gade i juletravle Sverige. Og hvem kan glemme dorske Lors, der lige knap undveg sin egen eksplosion på Jørgensens Hotel?”

Læs hele talen på Bitter Blog!