Hodjanernes Blog

4 december 2010

Homo ignoramus juridicus

Filed under: Censur, Danmark, Dommere, Evidens, Jura, Kulturberigelse, Loonies, Nazislam, Stampisme — Tags: — Skjoldungen @ 22:28

Opdagelsernes tid er ikke forbi. I Randers har man opdaget en ny, tredie race – foruden de kendte homo sapiens sapiens og homo insapiens islamicus.

Da Jesper Langballe blev stedt for inkvisitiones kronjyske filial var sagens corpus delicti – Lars Hedegaard – til stede i højstegen person, dog vistnok uden at blive underkastet pinligt forhør. I hvert fald har han kunnet delagtiggøre den måbende befolkning i de nyeste resultater fra den skyggernes verden som går under betegnelsen Danske Domstole. Her trives de besynderligste skabninger, som Lewis Caroll – hvis han havde kendt dem – ville have brugt i stedet for Den Gale Hattemager, Humpty Dumpty og hin imposante dronning, hvis specielle jura stadig er gældende i vore retssale: “tingene betyder, hvad jeg jeg vælger de skal betyde – hverken mere eller mindre“.  Såldes har samme domstole nu endegyldigt bekræftet hvad Hodjas Blog forlængst har sørget for at også lægfolk er klar over, nemlig eksistensen af den særlige race homo insapiens islamicus:

Lars Hedegaard rapporterer fra Byretten i Randers: “Langballes smil stivnede mærkbart, da Sapphos udsendte gjorde ham opmærksom på den opslåede retsliste, hvoraf det fremgik, at “Sagen drejer sig om: Racediskrimination”. – Med andre ord betragter dommer Lene Hjerrild, der denne dag beklædte rettens sæde, tilhængere af Muhammeds religion som en race, hvis 1,4 milliarder medlemmer kan forlange kollektiv retsbeskyttelse mod næsvis omtale. Det betyder også, at f.eks. Abdul Wahid Pedersen ifølge Retten i Randers ikke blot skiftede religion, da han gik over til profeten, han skiftede også race fra hvid til muslim. Forsvarer Karoly Nemeth skyndte sig at bemægtige sig det interessante kildeskrift fra opslagstavlen, mens Langballe højlydt overvejede, om han skulle anlægge injuriesag mod byretten.”

Jesper Langballes “tilståelse” har vi tidligere bragt HER på bloggen, men Lars Hedegaard kan videre fortælle, at: “Argumentationen har imidlertid ikke gjort ringeste indtryk på de politikere fra alle partier bortset fra Dansk Folkeparti, der lever fint med paragraffen, og som tilmed plejer at argumentere med, at det er nødvendigt at bevare den for at kunne beskytte de 1,4 milliarder medlemmer af den muslimske race mod forhånelser fra 5 millioner danskere.

Lidt week-end uhygge :-)

Filed under: Hodja, Musik — Hodja @ 20:39

Brødnid

Filed under: Imamer, Immigration, Islam, Islamisering, UK, Vold — Skjoldungen @ 12:01

Når kassen åbner for udbetalinger er alle muslimer pludselig moderate…

The Independent: “…There has since been an assumption that Muslims can easily be divided into two crude categories: the good “moderate Muslim” and the bad “extremist” Muslim, and that the problem of extremism can be solved by pouring money on the “good Muslim” in order to neutralize the “bad Muslim”. The announcement in October 2007 that £70 million would be spent by the government on preventing violent extremism over three years unleashed a gold rush among the different and opposing Muslim sects in Britain. Since then each sect has been presenting itself as the “moderate” voice of Islam while demonising its rivals as the “extremists”.


Moské er idéen ikke så tosset endda: divide et impera…

Grøn røg

Afbrænding af skove er miljøsvineri – med visse undtagelser…

I deres slet skjulte skadefryd over skovbrandene i Israel har The Lame Street Media pludselig glemt at hyle op om luftforurening, global opvarmning, CO2 og al den anden dårligdom som skyldes den teknologiske udvikling. Det er da også meget forståeligt, for når de kære muslimer endelig er nået op på et teknologisk stade hvor de kan finde ud af at stryge en tændstik, skal man da endelig ikke bebrejde dem deres imponerende fremskridt og ildhu. Navnlig ikke, når hensigten helliger midlet…

Newsreal: “…Whatever the causes of the large Carmel Forest fire near Haifa, it is now clear that all of the numerous secondary fires in other locations near Haifa that were set today are Arab terrorist attacks and were deliberately set. – There were multiple fires set in the industrial zone near Kiryat Bialik, north of Haifa today, not far from Acre.  There were also fires deliberately set near Tiv’on, Nesher and in other places.  This is a full-fledged ecological terrorist assault against Israeli Jews being conducted by Israeli Arab terrorists.   The  leftist media repeat without question the lies about Jewish “settlers” supposedly setting fires to Arab orchards in the West Bank, even after Arabs themselves and leftists have been photographed in the act of setting those fires as provocations to blame “settlers.”   These are the same media playing coy about the causes of all these smaller secondary fires around Haifa today”.