Hodjanernes Blog

31 januar 2011

Politisk ukorrekt film: Stolen Kosovo – FULL – Directors Cut Version

Progressive Media Report Infers Moderate Muslims are Threat to National Security

Anti-israelske Ken Loach

Ken Loach – en af DanMarx Radios favoritter.

Egypt´s Islamic Revolution: When We are free, We will Free Palestine and Destroy Israel

Muhammeds lære: Muslimer skal føre krig mod og underkaste vantro

FGM – Kvindelig omskæring

Gisp-prut-papir kræver shariah regering i Ægypten

Socialdemokraterne accepterede mere end 30 års diktatur og korruption

For nogle dage siden beskrev vi, hvordan socialdemokratiernes organisation Socialist International har/har haft flere diktaturstater som medlemmer.

Organisationen ekskluderede først Tunesiens afsatte diktatoriske regime som medlem, efter medierne i udlandet begyndte at skrive om medlemsskabet.

På organisationens hjemmeside kan man fra den 29. januar læse en forblommet leder om det manglende demokrati i Ægypten, men man skal gå ind på medlemslisten for at se, at Socialist International har ekskluderet præsident Mubaraks regeringsparti NDP.

En sort dag for ytringsfriheden

Lars Hedegaard forgår, stampismen består.

Det er sørgeligt at skulle sige det, men lytter man til DDR’s interview med Lars Hedegaard på “DR-Update” viser det sig at han ikke har forstået kendelsen. Det kan naturligvis tvangfrit tilskrives hans glæde over at være hægtet af krogen – ligesom det altid vil være svært at overskue en skov man selv står midt i. Han mener, at kendelsen er en stor sejr for ytringsfriheden. Det er den ikke. Det er tværtimod en sort dag for ytringsfriheden. Kendelsens præmisser slår nemlig fast, at man kan sige hvad man vil om islam i sit køkken og under julefrokoster, men ikke til en videre kreds. Da det desuden er umuligt at sige noget positivt om islam er konkusionen af kendelsen klokkeklar:

Det er strafbart at tale offentligt om islam!

Den gode hr. statsdvokat har iøvrigt ikke fulgt med i timen. Ifølge EUSSR’s “Rammeafgørelse” skal delinkventen straffes med fængsel fra 1 til 3 år. Da man er altså nødt til at revidere og opdatere “racisme-paragraffen” kan man lige så godt gøre det præcist:

§ 266 b. Den, der offentligt fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en eller en gruppe af muslimer kunne tænkes at føle sig forhånet, latterliggjort eller nedværdiget på grund af tro eller seksuel desorientering, straffes med bøde eller fængsel fra 1 år til 3 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af tankevirksomhed.

Vi venter nu kun på Samarbejds-Politikens jubel-overskrift:

Yringsfriheden er død! – Stampismen længe leve!

Lars Hedegaard frikendt

Stampisterne tabte første omgang. Men skændselen – §266b – består uforandret.

Det vides ikke om anlklagemyndigheden vil kære, men vi gætter på at juristerne – trods alt – har så megen situationsfornemmelse at de tøver. Kendelsen lyder sålunde:

“Uanset, at de i anklageskriftet angivne udtalelser ikke er fremsat i sammenhæng, således som det fremgår af tiltalen, kan det lægges til grund, at tiltalte under interviewet, der foregik på engelsk, bl.a. har udtalt, at når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det, at de voldtager deres egne børn, og at piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Retten finder, at disse udtalelser er forhånende og nedværdigende over for den befolkningsgruppe, som udtalelserne vedrører, og således er omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1.

Det kan lægges til grund, at interviewet, hvorunder udtalelserne blev fremsat, foregik i forbindelse med en julefrokost i tiltaltes hjem, og at tiltalte var klar over, at interviewet blev optaget på diktafon, hvorimod han ikke vidste, at det tillige blev videofilmet. Herudover kan det lægges til grund, at interviewet blev lagt ud på sitet “snaphanen.dk”, uden at tiltalte forinden havde haft lejlighed til at gennemse det og godkende det.

Idet det af …..’s forklaring fremgår, at det var en fejl, at tiltalte ikke i overensstemmelse med sædvanlig kutyme havde fået lejlighed til at godkende interviewet, inden det blev offentliggjort, finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han gik ud fra, at han ville få udtalelserne til godkendelse inden udsendelsen, og at han ikke havde til hensigt at offentliggøre udtalelserne i den foreliggende form.

Da det herefter ikke findes bevist, at tiltalte har haft forsæt til offentliggørelse eller udbredelse af de nævnte udtalelser, frifindes han.”

I en udtalelse i Jydepotten mener Lars Hedegaard at hans frifindelse skal ses i lyset af den internationale støtte han har modtaget.  Hvormed han altså erkender, at “Retten” er påvirkelig udefra. I al beskedenhed mener vi nu også at nærværende – meget nationale – blog har ydet den støtte vi kunne, og vi ønsker ham hermed tillykke. Det skal dog ikke forhindre os i fortsat hån, spot og latterliggørelse af “racismeparagraffen”, race-eksperterne på parnasset og  hele det øvrige stampist-kleresi. Som, når det er kommet lidt til hægterne igen, med fornyet styrke vil kaste sig over andre – men knapt så højt profilerede personer som medlemmerne af eksklusive foreninger  – med forkerte tanker.  Vær beredt!

Russisk TV lader Lars Hedegaard  komme til orde:

Tip: Universalgeniet

Skafot-turisme?

DanMarx Dhimmi Radio (DDR) slår på tromme for nyt turistmål for folk med hang til henrettelser.

Når mullaherne i Ægypten snart har indført islamisk demokrati Allah Iran, behøver man ikke længere at se DDR’s dødkedelige programmer.

DDR-Mellemøstekspert: “Flere turister på lang sigt. De voldsomme demonstrationer i Egypten og Tunesien kan være med til at skabe en mere positiv indstilling hos danskerne omkring området. – Det er for en gangs skyld et positivt scenarie, der udspiller sig lige nu i Mellemøsten. Selvom det forekommer dramatisk, er det en god historie, som er væsentlig for Danmark og danskerne, siger lektor og mellemøstekspert på SDU, Peter Seeberg. – Her og nu vil der være færre danskere, som vælger at tage vinterferien i Egypten og andre feriedestinationer i området, men ifølge Peter Seeberg, kan udviklingen på sigt få flere til at pakke kufferten og tage til Mellemøsten. –  Aktuelt vil det begrænse turismen fra Danmark på kort sigt, men da det er en positiv historie, at der er oprør mod de gamle stivnakkede diktatorer, kan det på sigt skabe en mere positiv interesse for Mellemøsten som område og skabe en modsatrettet tendens, siger Peter Seeberg.”

Og her er hvad det hele drejer sig om: Udryd jøderne! – Ikke så sært DDR er begejstret…

 

Ikke alle brud på § 266b er lige vigtige – Specielt ikke de racistiske af slagsen

I dag vil der falde dom i sagen mod Lars Hedegaard og ytringsfriheden. Hedegaard står anklaget for overtrædelse af racismeparagraf 266b – og det vel at mærke selvom han ikke er racist. I morgen vil der falde dom i en anden og mindre kendt sag, som politiet derimod ikke ønskede at tage alvorligt:

Fra danskkultur-debat.dk – Der er lighed for loven- men nogle er mere lige end andre…!:

“Den 8/6 2009 bragte Jyllands-Posten et interview på næsten en side med Shadi Imad El Chofani, som netop var blevet dømt for ildspåsættelser i Gjellerup. Han er født i Danmark, men betragter sig som palæstinenser, og han har et langt generalieblad – hovedsageligt for vold og røverier.

Shadi Imad El Chofani var på det tidspunkt leder af en organisation, der kalder sig Palestinian Fighters, og ifølge interviewet har han ikke noget imod, at den bliver finansieret af midler fremskaffet ved kriminalitet Chofani udtalte blandt andet, at ”Jøderne burde slet ikke have eksisteret på denne jord. Jeg ønsker, at Hitler havde levet og havde gjort det færdigt, så kunne man have dræbt ham bagefter”. Det er jo en klokkeklar overtrædelse af straffelovens § 266b. At han er leder af ”Palestinian Fighters”, får udtalelserne til at falde ind under § 266b stk. 2, hvad DNSB’s leder Jonni Hansen har måttet erfare flere gange.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur anmeldte derfor Shadi Chofani til Østjyllands Politi d. 14/7 pr. brev og samtidig pr. mail med anmeldelsen vedhæftet som PDF, ligesom vi kontaktede Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC). En halv time efter modtog Grundlovsforeningen en mail fra Politiets IT sektion, der meddelte, at mailen var blevet afvist, da man ikke kunne kontrollere det vedhæftede dokument. PDF er yderst veldokumenteret, så det lød jo lidt underligt. Man oplyste, at modtageren var blevet orienteret, og vi kunne jo så forvente en aktiv indsats fra Østjyllands Politi for at få det, der var blevet sendt. DRC bad os fremskaffe en jødisk anmelder, hvilket kunne antyde at DRC tror man skal være personligt forurettet, for at kunne anmelde efter 266b, hvilket ikke er tilfældet.

Vi ventede i en måned uden nogen form for reaktion, og først d. 8/8 2009 rykkede vi høfligt for et svar, hvori vi gav Østjyllands Politi mulighed at bekræfte vores formodning om, at ”det nok var blevet væk i posten”. Samtidigt sendte vi mailen igen, men da politiets mailsystem åbenbart ikke kunne kapere PDF, sendte vi det i Word. Det hjalp dog ikke, for vi fik omgående samme svar fra IT sektionen om, at mailen var blevet afvist, fordi man ikke kunne kontrollere den vedhæftede fil. Vi ventede en rum tid igen, Chofani sad jo trygt i en af fængselsvæsenets institutioner, og lovens mølle maler ofte langsomt.

D. 30/9 skrev vi så til politidirektøren i Østjyllands Politi og klagede over at sagen ikke blev behandlet (i klar modstrid mod ovennævnte myndigheders erklæringer om at tage sig alvorligt af racismesager), og at vi ikke engang havde fået en bekræftelse på modtagelsen. Vi henviste i brevet til PET’s rundskrivelse af 23/12 2008, journalnummer 2008-60-7, hvor politistationerne instrueres om at behandle racismesager med største alvor. Nu måtte der da ske noget. Men der skete intet, og foreningens bestyrelse besluttede at vente længe, for at se forløbet. – lade systemet arbejde i fred.

D. 12/11, altså efter 5 uger, syntes vi, at vi havde ventet længe nok, og skrev til justitsminister Brian Mikkelsen, der er politiets øverste chef, og klagede over at Direktøren for Østjyllands Politi, ikke reagerede på klager over politiets arbejde, eller rettere mangel på samme. Vi ventede igen længe, og havde på det tidspunkt vænnet os til, at en bekræftelse for modtagelse får man ikke mere. Vi besluttede os for at vente rigtigt længe denne gang.

D. 2/2 2010, altså næsten 3 måneder efter henvendelsen til justitsministeren og et halvt år efter anmeldelsen, fik vi så et brev fra Østjyllands Politi, der fortalte, at man havde fremsendt sagen til statsadvokaten d. 30/11, 14 dage efter klagen til Justitsministeren. Man fandt ikke at sagsbehandlingen på over 4 måneder hos Øst-jyllands Politi var unormalt lang. Vores vurdering er imidlertid, at 4 måneder og 10 dage er meget lang tid for en type kriminalitet, hvis bekæmpelse alle steder fremhæves som værende vigtig og højt prioriteret..

Vi har aldrig modtaget et svar fra justitsministeren.

Hånden på hjertet: Er Hedegaard, Jesper Langballe, Ove Dahl og Shadi Imad El Chofani behandlet ens af myndighederne? Er de behandlet ens i pressen?”

Fra danskkultur-debat.dk – Er racismelovgivningen racistisk?:

““Vi har altid betragtet ikke-muslimerne som vildledte, beskidte, usle, værre end dyr og som de værste blandt alle skabningerne”. Denne sætning blev bedømt af politiet 6.1.03 og af “Dokumentationscenteret om Racisme” (DCR) som værende hverken racistisk eller diskriminerende.

Det samme gælder en dansk bog, som bruges i moskeerne med spørgsmål og svar. Bogen forbyder muslimer at følge dansk lov, da den er lavet “Af mennesker af lavere kategori”. DCR gav mig telefonisk meddelelsen, at “bogen er ligegyldig for os”. I brev 6.1.09 skrev DRC, at sagen var forældet, da bogen var 5 år gammel, men i brevet havde jeg anmeldt de moskeer som fremdeles anvendte bogen.

En anden dansk muslimsk bog, der opfordrer til drab med ordene “Enhver, som falder fra islam, skal I dræbe.”anmeldte jeg i 2001 politiet, men øjensynlig synes drabsopfordringen at være lovlig.

Det er også i orden at blåstemple voldtægt af danske piger: “Danskere er selv ude om voldtægt af deres piger, fordi de ikke beskytter deres piger, og urene piger er ikke beskyttet af den hellige koran. Kvinderne gør det rene samfund beskidt, når de går rundt uden tørklæde. De har ikke krav på respekt og er ikke værdifulde som dem, der bærer tørklæde. Det er dels kvindernes egen skyld, hvis de bliver voldtaget, og dels samfundets skyld. Kvinder skal bære tørklæde, hvis de skal have nogens respekt”. DRC ville kun modtage en anmeldelse hvis jeg kunne fortælle hvilken kvinde der var forurettet.

En politianmeldelse, at danskere “Hunde, som du kan fordrive kom der heller intet ud af: “Deres tilstand er nøjagtig som en hunds: hvis du driver dem bort, gisper og stønner de, og hvis du lader em være, gisper og stønner de også.””

Obs!: Jeg kender ikke folkene bag danskkultur-debat.dk, men jeg vil mene, at hvis deres historie holder vand, så er det selve beviset på, at sagen mod Hedegaard ikke var andet end en skueproces. Hedegaard er en mand, der med sit forsvar at trykkefriheden længe har været en torn i øjet på mange.

Tip: Peter via Snaphanen

30 januar 2011

Nogle mordforsøg på amerikanske politikere kommer i medierne – andre kommer der aldrig

GLENN BECK RADIO.

Why is the media not covering an assassination attempt on Missouri’s Democratic governor Jay Nixon by 22-year-old Casey Brezik? Why has the limited coverage not prompted the same level of speculation as the attack perpetrated by Jared Lee Loughner? Could it be because he’s an anti-capitalist, anti-Christian, left wing crazy person? Glenn had the story on radio this morning from RedState.com:
“The rightwing kooks. Okay. ’22‑year‑old kook Casey Brezik wore a bulletproof vest and charged towards Missouri’s Democratic governor Jay Nixon with a knife and attempted to slash his throat. Now, how is it that we have not heard about this story? “In light of the media’s race to talk about the rights climate of hateful rhetoric, you probably guessed by now that Casey was an anti‑Christian, anticapitalist leftists who participated in a number of leftwing protests. He’s also diagnosed a paranoid schizophrenic. Luckily for all involved, Brezik was high on pot at the time and so was a little confused. Instead of slashing the governor’s throat, he slashed the throat of a community college Dean he took for the governor.’ A throat was slashed and this isn’t a story. He was going for the governor,” Glenn read on radio.

Glenn, however, refused to believe the story unless it was verified by additional sources. “Now, I won’t hear of this story anymore until I have forty sources,” he said.

“A man accused of stabbing a Kansas City college official intended to attack Missouri governor Jay Nixon and mistakenly believed he had done so police said Thursday. The suspect, 22‑year‑old Casey Brezik, did not know Nixon and had no particular beef with the governor. But he decided to attack him because he was a top government official, Kansas City police spokesperson Darin Snapp said,” Stu read from The Huffington Post. The article did not mention the political views of Casey Brezik.

Güzel Turan – Hvad der siden hændte i muddergrøften

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, Immigration, Indvandring, Kulturberigelse, Ytringsfrihed — Tags: — egtvedpigen @ 18:39

Danmarks indvandrere vil i fremtiden måske blive budt den mest urimelige betingelse af dem alle:  »skik følge eller land fly«

politiken.dk – Jeg vil nødig tale om racisme… af cand. mag. Güzel Turan:

“Måske er det indvandrerens lod at leve på værtslandets nåde. For skærer man helt ind til benet, er det brutale vilkår vel »skik følge eller land fly«? Migranten kan, hvor tillokkende det modsatte end kan lyde, ikke påberåbe sig samme ret som ’indfødte’, statsborgerskab eller ej.

Alligevel kunne jeg med afsæt i regeringens pointsystem føle mig fristet til at skrive et forsvarsskrift for fårehyrden, der med sine fem års skolegang og sin analfabetiske kone tog turen fra en lille kurdisk landsby ved Konya i Tyrkiet til den nordeuropæiske metropol København engang i halvfjerdserne.

Fristes til at fortælle historien om, hvordan han og konen med hårdt og fysisk nedslidende arbejde, som begge er mærket af i dag, har opfostret fire børn, der alle enten har eller er i gang med en uddannelse.”

Opsummering af urimelighederne:

*Danskerne gav kun gæstearbejderne lortejobs!
*Herren gav  gæstearbejderne hele fire børn, som de selv skulle tage sig af – og det var MEGET hårdt!
*Ingen af gæstearbejderfamiliens fire børn blev siden hen kriminelle – og det har danskerne aldrig takket gæstearbejderne for.
*Gæstearbejdernes fire børn fik fire (gratis) uddannelser (i Danmark) – og det har danskerne heller ikke takket gæstearbejderne for.
*Det fysisk nedslidende arbejde (eller måske de fire børn som Herren påduttede gæstearbejderne) sled med tiden gæstearbejderne ned –  og JA, de har stadig men! – og NEJ, det har danskerne faktisk ikke sagt undskyld for!

Hvad bliver det næste så, om man må spørge? Folkestyre? Ytringsfrihed!?


Ouverturen til Den Danske Borgerkrig

Udkast til forordet i bogen “Det Enogtyvende Aarhundredes Danmarkshistorie”

Når historikerne engang skal skrive bogen om Den Danske Borgerkrig vil man tørt konstatere at optakten fandt sted under regeringen Rasmussen (1993-2011). Og som historikere har for vane vil man sætte begivenhederne ind i et større perspektiv og drage paralleller til andre onde tider i vort lands fortid. Her ligger besættelsen 1940-45 lige for. Den kom heller ikke som en tyv om natten, men havde sin optakt mange år forinden. Også dengang sad politikerne de alt for tydelige signaler og advarsler overhørig, kulminerende med Neville Chamberlain’s berygtede “Fred i Vor Tid”. Da Den Anden Verdenskrig umiddelbart efter var en kendsgerning blev også Danmark inddraget den 9. april 1940. Og herfra er lighederne med vor tid ikke længere til at overse:

“Krigen og besættelsen 1940-45 var ikke et opgør med tyskerne. Den var et opgør med nazismen. Den danske modstandsbevægelse angreb aldrig den tyske værnemagt eller tyskere, fordi de var tyskere. Dens hovedmodstander var nazisterne og deres lydregering i Danmark. Efter at regeringerne Stauning og Buhl havde banet vejen for katastrofen blev de afløst af regeringen Scavenius som med sin fulde styrke og Folketingets opbakning forsøgte at optrevle og knuse en modstandbevægelse, der trods beskeden i antal og bevæbning dog havde opbakning i store dele af det som politikere og eliten – dengang som nu – med foragt i stemmen kalder Folkedybet.

Men her hører lighederne ikke op. Allerede i 1938 genoplivede man en ellers forlængst glemt paragraf om blasfemi, eller gudsbespottelse. Dengang dog med den væsentlige forskel, at hensigten var at beskytte jøderne mod den tids fascister. Men som andre af lovens fejlkonstruerede sværd var også denne paragraf tveægget. Da den i året 2010 påny blev støvet af var det i den stik modsatte hensigt, nemlig at demontere demokratiet ved dets fundament, ytringsfriheden. Det skulle således blive regeringen Rasmussens sidste Rasmussen der løsnede det første skud i ouverturen til Den Danske Borgerkrig. De to første Rasmussener havde gjort forarbejdet og sørget for at grundlaget – de menige besættelsestropper – var lukket ind i landet.

Ja, i vinteren 2011 talte selv Overdanmark om borgerkrig. Som om det var en teoretisk mulighed langt ude i fremtiden – og som om det drejede sig om en krig mod det muslimske flertal som truede med at blive konsekvensen af Folketingets døvblindhed. Men her tog man – igen – fejl. Som enhver der havde øjne at se med begynder det længe, længe inden muslimerne var så meget som i nærheden af at opnå et flertal. Man behøvede blot at iagttage ouverturerne uden for Danmarks grænser, hvor muslimerne udgjorde beskedne ti procent eller endnu mindre. Omend det endnu ikke drejede sig om borgerkrig i fuld skala, så kunne man roligt tale om lav-intensiv sådan. Og udfaldet var givet: muslimerne ville tabe, uanset hvor mange de var.

Det drejede sig nemlig om en borgerkrig i ordets egentlige betydning. Ikke en krig mod muslimerne. De har altid været deres egen værste fjende. Overladt til sig selv – d.v.s. uden vestens bistandshjælp – er de solgt til stanglakrids. Intet muslimsk samfund kan overleve ved egen hjælp. Det går til grunde i hungersnød, intern splittelse og økonomisk ruin. Intet muslimsk samfund producerer noget af nogensomhelst værdi, og de som endnu overlever ved hjælp af en olie som vestlig teknologi og østasiatisk arbejdskraft pumper op til dem gør det på lånt tid. Skulle muslimerne ad demokratisk vej have overtaget Danmark ville udfaldet være lige så givet: totalt sammenbrud af infrastruktur, økonomi og civilorden. De måtte så enten rejse hjem igen eller lide døden af sult eller forfrysninger. Det ondeste vi kunne have gjort var at bevæbne dem til tænderne da de er farligere for sig selv end for deres omgivelser. Nej, borgerkrigen blev et internt anliggende for den vestlige civilisation. Som statholder Rasmussen så tydeligt demonstrerede ved at følge Befehl von Oben og lade sin justitsminister affyre §266b mod sin egen befolkning.

Da regeringen Rasmussen i 2011 afløstes af regeringen Schmidt-Søvndal blev kampen mod ytringsfriheden yderligere intensiveret. Danskere i hobetal blev slæbt for følgagtige dommere og straffene gradvist forstærket. Akkurat som da regeringen Scavenius afløste regeringen Stauning-Buhl. Som i sin tid Værnemagten kunne muslimerne blot forholde sig i ro og lade danskerne selv gøre det grove på opdrag af tidens europæiske centralstyre syd for grænsen. Stikkerne var på plads – og som under besættelsen rekrutteredes de fortrinsvis fra Det Radigale Venstre, nu blot under betegnelsen stampister. Og anklagemyndigheden var redebon: uanset dommenes mere eller mindre drakoniske natur eller eventuelle frifindelser var de ikke problemet. Problemet var tidens famøse §266b. Skar man den juridiske flomme af denne gummiparagraf stod den tilbage i al sin hæslige nøgenhed: Enhver kritik af islam var strafbar.

Foreløbig bestræbte man sig på at lukke munden på de mest synlige dissidenter. Om det lykkedes eller ej var ligegyldigt. Overdanmark bekendte kulør og trak blankt. De begik den klassiske fejltagelse som udspringer af elitært hovmod, bedreviden og foragt for det folk som havde lånt dem magten. Og som der står i efterskriften til nærværende bog om Den Danske Borgerkrig: De fik den skæbne de selv havde beredt sig…”

Tøger spøger

Hans ånd – og logik – dirigerer fremdeles “tonen i debatten”.

Samarbejds-Politiken: “Kristne og jøder flygter fra danske ghettoer – Beboere med kristen eller jødisk baggrund i danske ghettoer trues med vold og må gå under jorden. Problemerne er nu så store, at det får religiøse foreninger til at slå alarm. I Vollsmose går jøder og kristne under jorden, fordi de trues med tæsk og får brændt deres biler af. I Gellerup har kirken ansat vagtværn for at få bugt med beboernes hærværk. Og i københavnske områder med mange muslimske beboere anbefales jødiske gymnasieelever at søge andre steder hen. I belastede boligkvarterer landet over gør indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande livet så surt for deres udenlandske naboer med kristen eller jødisk baggrund, at det får en stribe organisationer og eksperter til at slå alarm. De frygter, at landets ghettoer kan udvikle sig til bastioner, hvor religiøse mindretal ikke længere er velkomne.”

Men det er altsammen de racistiske danskeres skyld: “»Når man fra politisk side vælger at italesætte belastede boligområder som ’sorte pletter’, så gør man indirekte de her ting legitime. Vi har brug for at genvinde respekten for hinanden, hvis problemet skal stoppes« – »Den politik, Danmark har ført de seneste år, har lagt op til en hetz mod visse grupper, eksempelvis muslimer. Det er blevet normalt at diskriminere, og derfor ser vi nu oftere, at også andre minoriteter chikaneres«.

Pudsigt, at vi racistiske danskere har så stor indflydelse i de muslimske lande at de kristne og jøderne har forladt dem – nogle dog i live…

29 januar 2011

Når man råber “BRAND!” i et teater

Filed under: Danmark, Hadith, Islam, Jihad, Koran, Kulturberigelse, Terrorism — Skjoldungen @ 23:40

En luftkaptajn i SAS smed muslim af flyet da han indledte det klassiske sprængningsritual.

Når man har anlagt stort, tjavset fuldskæg og i et passagerfly begynder at lire koranvers af sig er det da mystisk at de andre passagerer undrer sig, ikke? – Nå, men denne luftkaptajn gjorde selvfølgelig hvad han skulle og smed idioten af. Om det så blot var ren og skær idioti, en provokation eller et “dry run” for at teste beredskabet inden “the real thing” får vi aldrig at vide. Hvad vi derimod får at vide er pressens forargelse. Gør klar til det helt store medieklynk:

Expressen: “Joakim från Arlöv konverterade till islam för fyra år sedan. I förrgår skulle han ta flyget från Kastrup till London för att hälsa på vänner. Han bordade planet och tog fram utskrifter som handlar om islam. Bland annat tar texten upp frågan om tolkning av religiösa uttalanden. Plötsligt kom en flygvärdinna fram, kallade honom till kaptenen och där kom kallduschen. – Piloten sa att jag inte får läsa det “där”, att folk inte tycker om det nuförtiden, säger Joakim som ombads att gå av SAS-planet. Utanför väntade polisen som eskorterade honom till en häktescell på flygplatsen. – De sa att jag inte fick flyga och bad mig försöka igen någon annan dag. Sedan skulle de sätta mig på tåget till Malmö. Efter förhör och några timmar i cellen fick han nya besked. SAS ändrade sig och lät honom flyga till London. I dag är han ledsen över bemötandet på Kastrup.
– Det känns hemskt att de generaliserar så här. De verkar anse att en religiös muslim automatiskt är en terrorist.

SAS försvarar agerandet och avfärdar påståendet att Joakim kastades av för att han är muslim. – Det är beklagligt att det drabbade honom eftersom han är oskyldig. Men han gjorde personal och passagerare oroliga eftersom han läste högt för sig själv. Då är det kaptenens plikt och rätt att ta ut honom från planet, säger kommunikationschefen Mikkel Thrane.  Joakim har inte fått någon ursäkt av SAS och han tänker driva händelsen vidare. – Så här får det inte gå till.”

Ægyptologi

Filed under: Ægypten, Hadith, Historie, Imamer, Islam, Islamisering, Kulturberigelse, Muslim World — Tags: , — Skjoldungen @ 20:43

Hvis du vil se ægyptisk kultur så kan det endnu nås – i London, Berlin, Paris, New York og sågar på Danmarks Nationalmuseum.

Det har i flere år været på tale at de vestlige museer skulle levere deres oldægyptiske samlinger tilbage til det nuværende Ægypten. Således har bl.a. London modtaget et forlangende om at sende “Cleopatras Nål” tilbage. Lignende “nåle” findes i Paris (Place de la Concorde) og i New York. Det nok mest kendte klenodie fra det gamle Ægypten er nok Tut Ankamon’s gravkammer og busten af Nefertite, som nu findes på Neues Museum i Berlin. Så vidt vi ved er noget leveret tilbage, men langtfra alt. Heldigvis. For selv om de vestlige samfund af al magt forsøger at bortviske ethvert kendskab til deres egen historie – tænk blot på dansk undervisningspolitik – så er de dog endnu ikke i gang med ligefrem at bulldoze museerne.

Al-Reuters:Looters broke into the Egyptian Museum during anti-government protests late Friday and destroyed two Pharaonic mummies, Egypt’s top archaeologist told state television. – The museum in central Cairo, which has the world’s biggest collection of Pharaonic antiquities, is adjacent to the headquarters of the ruling National Democratic Party that protesters had earlier set ablaze. Flames were seen still pouring out of the party headquarters early Saturday. “I felt deeply sorry today when I came this morning to the Egyptian Museum and found that some had tried to raid the museum by force last night,” Zahi Hawass, chairman of the Supreme Council of Antiquities, said Saturday. – “Egyptian citizens tried to prevent them and were joined by the tourism police, but some (looters) managed to enter from above and they destroyed two of the mummies,” he said. – The two-storey museum, built in 1902, houses tens of thousands of objects in its galleries and storerooms, including most of the King Tutankhamen collection.

Somme tider kan man altså glædes over bureaukratisk langsommelighed. Havde samlingerne nu befundet sig i Ægypten var deres skæbne sikker: ødelæggelse. Vi så det da de muslimske studenter – på pashtu: talebanere – sprængte de tusind år gamle, buddhistiske kæmpestatuer ved silkevejen i  Afghanistan i stumper og stykker. – (Til journalisterne som læser med her: jo, det hedder faktisk sprængte, ikke sprang) – Og når de samme om kort tid tager over i Ægypten vil disse præ-islamiske kulturminder virke så stødende på fromme muslimer, at de må samme vej. Og selv om de fleste pengestærke turister fra vesten kommer til ægypten for at blive ædt af hajer – undskyld, Mossad-agenter –  så er der tods alt stadig en del, der kommer for at beundre den kultur, der længe inden Mohammed var et glimt i sin moders øjne fandtes der på stedet. Når den så er sprængt væk har de fromme muslimer ikke længere disse turistindtægter og skal altså bede om endnu flere milliarder øvroer i bistandshjælp. Danmark sidder klar ved skranken i kasse 1 – for vi skal selvfølgelig hjælpe og støtte de demokratiske kræfter i de muslimske lande, ikke?

Steven Seagal Joins Sheriff Joe Arpaio in Busting ILLEGAL Aliens

Filed under: Arizona, Demografi, Hodja, Immigration, Mexico, Sydamerika, USA/Canada — Tags: , — Hodja @ 20:12

Når DR, 3f og avisen.dk er Spartacus…

..så er Egtvedpigen det naturligvis også!:


“Muslimer holder slaver, dræber for at redde æren og tvinger koner ud i prostitution.
Og herudover voldtager de deres børn IGEN OG IGEN OG IGEN.” (Egtvedpigen, 29/1-2011)

*******************************************************************************

3f: Danske mænd tvinger konen til prostitution

avisen.dk: Danske mænd holder sexslaver

DR: Danske mænd dræber for at redde æren

Older Posts »