Hodjanernes Blog

30 november 2010

ØV-roen rådner

Filed under: Danmark, EURABIA, EUSSR, Penge, Politik, Totalitære — Skjoldungen @ 18:09

EUSSR har ikke kun gangræn i hovedet – (mønt)fødderne er godt med.

Lad falde, hvad ikke kan stå. Og Danmark skal selvfølgelig trækkes med ned i sølet. Vore såkaldte ‘forbehold’ er som bekendt ikke det papir værd, de er skrevet på. Hele idiotiet med at Nordeuropa skal forsørge Sydeuropa var fra starten en dødssejler. Men pyt, blot vi slipper af med monstret…det kan kun gå for langsomt.

“ROME (Reuters) – Italy has so far largely avoided the debt crisis that has engulfed Greece and Ireland (Berlin: IIK.BEnews) despite having the region’s weakest growth record, a huge public debt and notoriously unstable politics. That suddenly seems in danger of changing.

Yahoo-Finance: “Italian officials tried to reassure markets on Tuesday as concern rose that the euro zone’s third largest economy is becoming embroiled in the region’s spreading debt crisis, with possibly unmanageable consequences. Unimpressed, investors pushed the interest rate spread between Italian bonds and benchmark German Bunds to a euro-lifetime high as they focussed more on Italy’s weaknesses than its strengths. “Now it is looking like a liquidity crisis on the government bond market, which is critical for Italy with its huge refinancing needs,” said Citibank analyst Giada Giani. “The markets are already taking for granted that Portugal will need a rescue package and they are targeting Spain and Italy. Now only the ECB can help, by buying government bonds.” Unicredit (CR5G.EXnews) analyst Marco Valli said the situation was worrying but had not yet spiralled out of control. He also urged “massive” intervention from the ECB.”

Pæstilensisk TV-kultur

Filed under: Antisemitisme, Hodja, Islam, Israel, Jihad, Muslim World, Palæstina - Libanon — Hodja @ 16:47

Suicidaldhimmikrat Jensen kåret som årets kulturafvikler!

Prisoverrækkelsen er berammet til at foregå på Galleri Draupner i Skanderborg, søndag den 5. december klokken 11:00

Opløbet var hårdt og tæt. Foran så eminente kandidater som Zenilia Stampe, Poul Nyrup, Margrethe Vestager, Uffe Halallemand-Jensen og Morten Kjærum har Mogens Jensen fået flest af de ialt 15.211 afgivne stemmer. De enkelte kandidaters indsats for fædrelandets afvikling er nærmere beskrevet på Eticha.dk, men nedenstående citat tog altså prisen, som begrundes således:

“Mogens Jensen blev præsenteret som en meget stærk kandidat. Han er mand, der tror på Eurabia og derfor arbejder med iver og nidkærhed for at sætte sit fingeraftryk på dette monster. Mogens Jensen mener, at det er alle hans politikerkolleger i Europa, der ikke har forstået islams storhed og dermed deres retsmæssige ejerskab af Europa. Gør plads til islam i Europa er Mogens Jensens parole. Tænker han på, hvad det betyder for vores – og hans egen – frihed i længden?

Det er realistisk at forestille sig fremkomsten af et særligt europæisk islam, men Mogens Jensen blandt andet. Selv om Mogens Jensen plæderer for, at europæere skal have ret til at kritisere religioner, skinner det alligevel i gennem, at hans eget påståede grundige kendskab til islam lader en del tilbage at ønske. For eksempel udtrykker Jensen at:

”Islam, jødedommen og kristendommen alle er udsprunget af den abrahamiske religion og dermed har samme historiske og kulturelle rødder og anerkender de samme grundlæggende værdier som værdien af menneskets liv og værdighed, muligheden for og friheden til at udtrykke tanker, respekt for andre og andres ejendom, betydningen af social velfærd samt respekten for lov og ret”.

Kulturrelativismen er total. Jensens tro på integrationsmulighederne modsiges i højere og højere grad  af fremtrædende politiske ledere – senest var det Angela Merkel – og den adfærd muslimske grupper udviser, når de indtager rollen som ofre for racistiske angreb fra samfundet rundt om. At tro, at man kan ændre denne omsiggribende indstilling med traditionelle integrationsaktiviteter, er at det samme som at forflytte sig til en fantasiverden, hvor alting pr definition går godt til sidst, når den smukke prins rider ind på scenen på sin hvide hest! Selv de små børn, som læser den slags eventyr, ved at virkeligheden ser anderledes ud.”


Özlem Sara Cekic: Er det rimeligt, at min søn skal leve med konsekvenserne af mine ideologiske valg!??

Ekstra Bladet fortæller i dag den sørgelige historie om SFer Özlem Sara Cekics søn og hans dramatiske skolegang.

Fortællingen tager sin begyndelse på Nørrebro, hvor Cekics søn gik på en »fantastisk folkeskole med engagerede lærere, der kunne bryde rammerne og havde mod og hjerte til at møde børnene, dér hvor de var«.

På trods af den gode skole og Cekics »forkærlighed for Nørrebros skæve eksistenser«, så den lille familie sig tvunget til at flytte til et pænt villakvarter i Kastrup (lad os ikke dømme! – måske er transporttiden til/fra Christiansborg virkelig kortere derfra?), og i Kastrup passede Cekicdrengens behov desværre bedre til den lokale privatskole end til den lokale folkeskole…

Miljøskiftet har nu fået Cekic til at filosofere over retfærdigheden i, at netop hendes søn – for en kort bemærkning- skulle betale prisen for den højt besungne socialistiske solidaritet.

Og hvorfor skal Cekics søn også gå på en statsstyret skole, der bygger på socialisme, multikultur og manglende respekt for danske værdier, når man som politiker har råd til en forældrestyret friskole, der bygger på almindelig hensynsfuldhed og respekt for medmennesker og omgivelser? Er det rimeligt at holde politikernes børn som moralske gidsler på baggrund af deres forældres uansvarlige indvandringspolitik og grænsesøgende inkluderen? Og er det ikke godt nok at være med til at skabe gobal solidaritet for pøblen? Behøver man også selv at blive en del af den? Er det ikke en form for solidaritet at hjælpe andre mennesker med at ‘træffe de rigtige valg’?!

eb.dk – Derfor hev SF’er søn ud af folkeskolen

“Det tog mig halvandet år at indse, at jeg ikke kan bruge min lille dreng som soldat i en kamp, som jeg syntes var vigtig at kæmpe. At det var ham, der levede med konsekvenserne af mine ideologiske valg.

Hvorfor var det, at jeg som socialist følte mig mere forpligtet til at lade min søn blive i en folkeskole, som han ikke trivedes i?

[…]

NU GÅR MIN søn i en forældrestyret friskole, der bygger på almindelig hensynsfuldhed og respekt for medmennesker og omgivelser. Den bygger hverken på politisk, religiøs eller ideologisk overbevisning. Den skaber bare gode rammer for ham.

Lidt over fem om morgenen vågner han og kan ikke vente med at komme i skole. Om fredagen ærgrer han sig over, at der er to dage, til han skal i skole igen. Med skiftende undervisningsformer kombineret med motion får han både rørt sig og kan koncentrere sig bedre. Han bliver rost og anerkendt for det, han kan. Han er glad. For første gang i rigtig lang tid er han glad. Glad for matematik, dansk, engelsk. Glad for lærerne og glad for vennerne.”

Stratfor Iran og Wikileaks

Stratfor

Juletræsbomberen – et barn der blev mobbet i skolen

Fredens religions internationale ambitioner

Hollandske mediers propaganda mod Geert Wilders

Betryggende, meget betryggende…

Det herlige ved fjendens propaganda er dens niveau:  de tror danskerne er åndssvage:

Jydepotten, DDR og mange andre medier har travlt i dag: “Kriminaliteten falder markant – Den såkaldt personfarlige kriminalitet er den laveste i otte år. Politireformen får en del af æren for udviklingen. – Kriminaliteten i Danmark har taget et styrtdyk, og på visse kriminalitetsformer var der i første halvår af 2010 tale om det laveste antal anmeldelser siden 2002. Forklaringen er bl.a., at den stærkt kritiserede politireform er ved at slå igennem. Den såkaldt borgervendte kriminalitet er faldet med 15 pct. siden 2006 og er nu nede på 9.745 anmeldelser, mens eksempelvis hærværksanmeldelser er faldet fra knap 23.000 til 17.000, et fald på 26 pct. om året siden 2007. Det viser nye halvårstal fra Justitsministeriet.

»Forklaringen er ikke entydig, men der er ingen tvivl om, at politireformen og det, at politiet har kunnet målrette arbejdet mod bestemte kriminalitetsformer, nu er ved at slå igennem. Det var en af intentionerne med reformen, men der er selvfølgelig også andre faktorer, der spiller ind,« siger justitsminister Lars Barfoed (K). Han nævner bl.a. hårdere straffe,  myndighedernes fokus på præventive tiltag og at politiet er mere på gaden og hurtigere fremme. – Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg bekræfter den positive tendens. »Det er udtryk for, at vi har haft meget stor fokus på især den personfarlige kriminalitet de seneste år. Men det skyldes også, at vi personalemæssigt og strukturelt er ved at være på plads efter politireformen. Derfor kan vi målrette indsatsen mod de områder, som er relevante,« siger Jens Henrik Højbjerg. Han nævner også den omfattende efterforskning mod bandekriminaliteten, der som ringe i vandet er med til at dæmpe kriminaliteten på andre områder end de rene skyderier og narkokriminalitet. »Vi bruger mere tid i patruljevognene, og derfor er vi til stede, hvis der er mange – også berusede – mennesker i byen. Det spiller ind, når vi ser udviklingen på volds- og hærværksområdet,« vurderer Jens Henrik Højbjerg.”

Verboten!

Jodle-Birge bør nok holde sig på afstand af såvel minareter som MuezZenia Stampe.

En mand i den østrigske by Graz var i godt humør mens hans slog sin græsplæne (en underlig mand – red.). Hans humør var så godt, at det slog i ud i sang. Nærmere betegnet den lokale variant af sang – kaldet jodling. Den slags kan man så mene om, hvad man vil – og det gjorde naboerne da også. De var muslimer og samtidig i gang med et bønnemøde som blev indvarslet af muezzinens skrigeri fra minaretens højttalere, hørlig i kilometers afstand.  Hvad der navnlig faldt de hellige for brystet – eller skal vi sige røven – under deres knæbøjninger, var den jodlende herres fraseringer – som de mente kunne sammenlignes med muezzinens hyl . Og da muslimer ikke må lytte, endsige udøve musik var dette altså en fornærmelse af muezzinen, islam, pædofeten, følelserne og resten af krænkelsesregistret. Altså tilkaldte de politiet, som idømte jodleren en bøde.

…og mere hån, spot og latterliggørelse:

…mens vi nu venter på fru statsadvokaten med samt hendes rammeaftale kan vi høre den ægte vare:

–   (Tip: Gates of Vienna)

29 november 2010

Hvorfor kropsscannere ikke forhindrer terrorisme

Nye tal fra Danmarks Statistik

De nye tal fra Danmarks Statistik er på gaden, og – stik mod al forventning – er det IKKE islændinge, der begår flest lovovertrædelser… Men hvem er det så???

Fra Danmarks Statistik – Indvandrere i Danmark 2010:

4. Personer uden ordinær beskæftigelse

De ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede blandt modtagere af dagpenge og kontanthjælp. Blandt de kvindelige kontanthjælpsmodtagere, som ikke er arbejdsmarkedsparate, og som derfor hverken er ledige eller i aktivering, udgør ikke-vestlige indvandrere 29 pct. De udgør til sammenligning kun 6 pct. af alle kvinder mellem 18 og 64 år.
Især blandt indvandrere fra Irak, Libanon og Somalia er der mange kvinder i gruppen af passive kontanthjælpsmodtagere. Blandt de 18-64-årige svarer andelen af fuld- tidsmodtagere for alle tre lande til omkring en fjerdedel af befolkningen.
Blandt de 50-59-årige indvandrere fra Libanon er omkring 60 pct. på førtidspension. Andelen af førtidspensionister blandt 50-59-årige er også meget høj blandt indvandrere fra Bosnien-Hercegovina og Irak. Hovedparten af indvandrerne fra både Libanon, Bosnien-Hercegovina og Irak er kommet til Danmark som flygtninge.
Kun 60-64-årige indvandrere med lang opholdstid og beskæftigelse i Danmark har mulighed for efterløn. Det drejer sig især om indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan, Jugo- slavien og Marokko, som har relativt høje andele af efterlønsmodtagere.
Kun få 60-64-årige indvandrere fra Bosnien-Hercegovina, Iran, Irak og Libanon har mulighed for at gå på efterløn. De har til gengæld høje andele på førtidspension. For kvinder fra Bosnien-Hercegovina og Libanon er stort set ingen 60-64-årige på efterløn, mens omkring 80 pct. får førtidspension.

[…]

Det er tydeligt, at ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenterede blandt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Mens de 18-64-årige mandlige ikke-vestlige indvandrere udgør 5,9 pct. af alle 18-64-årige, er deres andel 8,9 pct. af de ledige dagpengemodtagere, 16,9 pct. af de ledige kontanthjælpsmodtagere og 20,8 pct. af de øvrige kontant- hjælpsmodtagere.
Mænd med dansk oprindelse udgør derimod en mindre andel af modtagerne af dagpenge og kontanthjælp sammenlignet med deres andel af befolkningen. De mandlige vestlige indvandreres andel af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere svarer stort set til deres andel af hele befolkningen.
Det samme mønster gør sig gældende blandt de 18-64-årige kvinder. Sammenlignet med mændene bemærkes det dog, at de ikke-vestlige indvandreres overrepræsentation er endnu større blandt kontanthjælpsmodtagere. De 18-64-årige ikke-vestlige kvindelige indvandrere udgør således henholdsvis 21,2 pct. og 28,9 pct. af alle 18-64-årige kvindelige ledige kontanthjælpsmodtagere og passive kontanthjælpsmodtagere, mens deres andel af hele befolkningen af 18-64-årige kvinder kun er 6,3 pct.
Der er store forskelle mellem indvandrere fra forskellige ikke-vestlige oprindelseslande, hvad angår andelen i gruppen af passive kontanthjælpsmodtagere. Blandt 18-64-årige kvinder fra Somalia, Libanon og Irak udgør de passive kontanthjælpsmodtagere mere end 20 pct. af befolkningen. Andelen er højest blandt indvandrere fra Somalia med 26 pct. De tilsvarende andele er under 10 pct. blandt indvandrere fra Tyrkiet, Iran og Pakistan. Andelen er kun 1,3 pct. blandt kinesiske indvandrere, hvilket svarer til niveauet for kvinder med dansk oprindelse.

[…]

“Ser man isoleret på de 50-59-årige indvandrere fra enkelte oprindelseslande, fremgår det tydeligt, at andelen af førtidspensionsmodtagere er meget høj for indvandrere fra bestemte oprindelseslande. Indvandrere fra Libanon, der hovedsageligt omfatter palæstinensere, har de højeste andele på førtidspension. Antallet af 50-59-årige fuldtidsmodtagere af førtidspension udgør henholdsvis 58 pct. af den mandige befolkning og 61 pct. af den kvindelige blandt de 50-59-årige indvandrere fra Libanon.
Også indvandrere fra Bosnien-Hercegovina og Irak ligger meget højt. Det er kendetegnende for indvandrere fra alle disse tre lande, at de hovedsageligt består af flygtninge. For indvandrerne fra Libanon drejer det sig især om statsløse palæstinensere.”

“Andelen af førtidspensionister blandt de 50-59-årige er klart højere for kvinder end for mænd blandt indvandrere fra de fire gamle indvan- dringslande Tyrkiet, Pakistan, Marokko og Jugoslavien. Fuldtidsmodta- gerne af førtidspension udgjorde fx 41 pct. af de 50-59-årige kvindelige tyrkiske indvandrere mod 26 pct. af de mandlige.

I de kommende år vil der blive flere og flere ikke-vestlige indvandrere i aldersgrupperne over 50 år.”

[…]

“Når der korrigeres for alderssammensætningen viser det sig, at mandlige efterkommere har et kriminalitetsindeks på 207. Det betyder, at denne gruppe har en overhyppighed af kriminalitet på 107 pct. i forhold til hele den mandlige befolkning, hvor indekstallet er sat til 100. Mandlige indvandrere har et kriminalitetsindeks på 124, når der er korrigeret for deres alderssammensætning. Også blandt kvinder er det efterkommerne, der med et indeks på 160, har den højeste kriminalitet.”

[…]

“Indvandrere og efterkommere med oprindelse i EU-lande er blandt de mænd, der har den laveste kriminalitet. Når der er korrigeret for både alder og socioøkonomisk status, har mænd fra Sverige, Polen, Tyskland og Storbritannien indeks, der ligger mellem 40 og 50 pct. under gennemsnittet for alle mænd. Mænd med oprindelse i Norge har også et indeks ca. 50 pct. under gennemsnittet. Mænd fra Island har et noget højere indeks, men ligger stadig væsentligt under gennemsnittet.
Speciel lav kriminalitet har mænd fra Kina og USA med indeks på henholdsvis 43 og 36.”

[…]

“Mænd med oprindelse i Libanon har det højeste kriminalitetsindeks. Når der alene korrigeres for alderssammensætningen, er indekset på 278. Når der yderligere korrigeres for socioøkonomisk status, falder indekset, men det er stadig mere end dobbelt så højt som gennemsnittet for alle mænd. Mænd med oprindelse i Pakistan, Marokko, Somalia, Tyrkiet og Jugoslavien har lignende høje indeks.”


Download Indvandrere i Danmark 2010 her!

Tip fra og tak til Anno!

Schweiz

Islam: Vold istedet for kærlighed – tvangsægteskab

Algier: Retssag mod kristne der vil åbne kirke

Filed under: Afrika, Algier, Islam, Kirke, Koran, Kristne, Moske, Minaret, Muslim World — Hodja @ 11:50

Algeria will put on trial four converts to Christianity from Sunday for “illegally opening a place of worship”, one of their lawyers told AFP.

“The defendants, who are between 35 and 45 years old, have been charged with setting up a Protestant church in the region without authorization by authorities,” said lawyer Mohamed Ben Belkacem.

Indien: Muslimske mænd må gerne gifte sig med hindu-kvinder

Men hvis det omvendte er ved at ske – er fanden løs.

Om forholdet mellem hinduer og muslimer i Indien: Meenakshi Jain’s book explains the leitmotif for Hindu-Muslim relations for over a millennium and demolishes the ‘harmony’ theory, writes A SURYA PRAKASH

Wikileaks: Den tyrkiske elite infiltreret af islamister

Filed under: Østrig, EURABIA, Europa, Islam, Islamisering, Jihad, Muslim World, Tyrkiet — Tags: — Hodja @ 11:39

Og Tyrkiet drømmer om at generobre Andalusien og hævne nederlaget ved belejringen af Wien i 1683.

http://cablegate.wikileaks.org/

Wikileaks: Saudibarbarerne financierer stadig Al-Qaeda i stor stil

Filed under: Internationalt, Islam, Jihad, Labaner, Muslim World, Saudi, Terrorism, USA/Canada — Tags: , , — Hodja @ 11:34

Saudi donors remain the chief financiers of Sunni militant groups like Al Qaeda, and the tiny Persian Gulf state of Qatar, a generous host to the American military for years, was the “worst in the region” in counterterrorism efforts.

http://cablegate.wikileaks.org/

Italien giver EUSSR fuck-fingeren

Filed under: Asyl, EUSSR, Hadith, Islamisering, Italien, Koran, Kristne, Nazislam, Pakistan, Vold, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 10:55

Dødsdømt pakistank kvinde får asyl i Italien.

Asylpolitik er forunderlig. På den ene side kan enhver muslim der er i stand til at sige “asyl” uden videre dikkedarer komme ind i EUSSR under påskud af at være forfulgt i sit eget land – der pudsigt nok udmærker sig ved at efterleve just samme “flygtnings” ideologi. På den anden side vil EUSSR ikke røre en finger for de ikke-islamiske mindretal i de samme lande, hvor f.eks. jøder, hinduer, buddhister og kristne – de få der er tilbage – forfølges, myrdes, voldtages og chikaneres after alle koranens forskrifter. En bemærkelsesværdig undtagelse har nu fundet sted, idet Italien giver asyl til en pakistansk kvinde, som faktisk har asyl behov. Hermed trodser Italien ikke alene EUSSR’s asylpolitik, men også den “Rammeafgørelse” som fra i går er gældende i samtlige medlemslande – og ifølge hvilken Italien står til mindst tre år i skyggen for at have fornærnet koranen.

Spørgsmålet er så hvor længe fru Asia Bibi kan overleve i Italien. Ganske vist er Italien ikke i samme grad som f.eks. Danmark et smørhul for muslimer, men nærmest et transitland. De millioner af muslimer som strømmer ind fra Mellemøsten og Nordafrika finder ikke nogen åbne bistandskontorer her til at ekspedere deres forlangender – tværtimod ekspederer italienerne dem sporenstrengs videre nordpå til os andre tossegode tolerencefanatikere. Men skulle fruen i sit asyl møde en forbipasserende, from muslim…

(ANSA) – “Italy is ready to offer asylum and a job to a Christian woman sentenced to death in Pakistan for derogatory remarks about the Prophet Mohammed, Italian Foreign Minister Franco Frattini said Thursday.  – “If she were freed, and we hope so, Italy is ready to offer her a job (here),” Frattini said. Asia Bibi, a 45-year-old mother of five, was sentenced to death by hanging on November 8 under Pakistan’s blasphemy laws but her supporters are hopeful President Asif Ali Zardari will grant her clemency. Earlier this month, during a visit to Islamabad, Frattini pressed for Bibi’s case to be reopened during talks on alleged discrimination against Pakistan’s four million Christians. Frattini said afterwards: “Perhaps we have saved her”. Frattini added that he had received a “commitment” from Pakistan Prime Minister Syed Yousaf Raza Gillani to have the country’s blasphemy laws changed. Bibi is the first woman to get the death penalty in Pakistan for blasphemy. In July two Christian brothers were shot under the blasphemy laws.”

Wikileaks: Iransk Røde Halvmåne transporterede i 2006 krigen våben, missiler og agenter til Libanon

Citat fra dokumenterne:

The IRC again facilitated the entry of Qods force officers to Lebanon during the Israel-Hezbollah war in summer 2006. Although [NAME REMOVED] did not travel to Lebanon during the conflict, he reiterated that the only true IRC officers dispatched to Lebanon were [DETAILS REMOVED] all others were IRGC and MOIS officials. [NAME REMOVED] further said that the IRC shipments of medical supplies served also to facilitate weapons shipments. He said that IRC [DETAILS REMOVED] had seen missiles in the planes destined for Lebanon when delivering medical supplies to the plane. The plane was allegedly “half full” prior to the arrival of any medical supplies.

IRC = Irans Røde Halvmåne (Røde Kors), IRGC = Revolutionsgarden, MOIS= Den iranske efterretningstjeneste, Qods= Specialenheder af Revolutionsgarden.

Hvad siger Genevekonventionen om, at man bruger Røde Kors/Røde Halvmåne til våbentransporter?

Hvad mener Amnesty og de andre menneskerettighedsorganisationer om dette?

http://cablegate.wikileaks.org/

Older Posts »