Hodjanernes Blog

26 juni 2013

Narkobaroner: HetZZbollah

Ti myter der forhindrer en løsning på Israel-Palæstina konflikten

Vesten ofrer sine døtre: Den islamiske gruppevoldtægts psykologi

Eller den hurtigst voksende elefant i Verden.

Regeringerne forsker febrilt i gruppevoldtægternes fællesnævner, men har intet fundet endnu.

Robert Spencer og Pamela Geller nægtes indrejse i UK.

Går den, så går den…

Regeringen har i denne uge udsendt to pressemeddelelser. Vi repeterer dem lige…

Den første blev udsendt til hele den islamiske verden gennem Vestre Landsret. Den lød nogenlunde således: “Er du træt af at leve i nød og elendighed, så er du hermed inviteret til Mohammedanmark. Her vil du modtage livsvarig godtgørelse for at være her, gratis lægehjælp, gratis skolegang for alle dine børn, en bolig af høj standard og i det hele taget en service som er fuldt på højde med – i mange tilfælde højere – end landets egne borgere. Indfødsret meddeles snarest efter din ankomst. Vi sørger for dig i alle måder, og specielt ser vi gerne at du udlever din religion og kultur i fuld overensstemmelse med koranen. Den eneste betingelse er, at du viser vilje til at integrere dig. Det kan f.eks. ske ved at voldtage småpiger – i hvilket fald du vil blive tildelt et kortere undervisningsforløb på en statsejet Koran-kostskole med halal forplejning. Dog vi ser helst ikke at du afliver alt for mange af landets oprindelige indbyggere, men i så tilfælde kan opholdet forlænges en smule. – Du behøver under ingen omstændigheder at frygte udvisning.

Den anden blev efterfølgende udsendt til danskerne gennem Folketingets pressebureauer, Al-Ritzau og Samarbejds-Politiken. Den lyder: “I 2012 blev 1379 kriminelle udlændinge udvist af Danmark. Det er godt 35 procent flere end i 2011, da 1019 udlændinge blev udvist ved dom. Justitsmininister Morten Bødskov (S) glæder sig over, at flere kriminelle udlændinge udvises. »Udlændinge, der begår kriminalitet, hører ikke til i Danmark. De skal ud af landet. Vi vil ikke acceptere deres kriminalitet. Jeg er meget tilfreds med, at vi har haft en markant stigning i antallet af udvisningsdomme og afgørelser om administrativ udvisning«

Lstopdeportation1æg mærke til forskellen. I den første tales der om muslimer, i den anden om udlændinge. Af hvilke altså 1.379 blev udvist. Så vidt, så godt. Hvad pressemeddelelsen ikke omtaler, er sammensætningen af samme udlændinge. Mon vi gætter helst forkert, når vi antager at broderparten her er østeuropæere som har begået småtyverier, plat og svindel? – ej heller defineres begrebet “udvisning”. Men normalt betyder det jo blot, at delinkventen efter domsafsigelsen kan spadsere ud på gaden igen  eller – i værste fald – bare rejse ind i landet umiddelbart efter udvisningen. Grænserne er jo pivåbne og processen kan gentages i det uendelige. Altså rent bluff. Endelig synes vi, at et folketingsmedlem af rette støbning – dersom et sådant findes – skulle spørge hr. Bødskov, om en udvisning af en muslim nogen sinde er effektueret – og især om den er overholdt?

Da vi går ud fra, at svaret er benægtende – i modsat fald ville “Bedstemødre for Asyl” have foranstaltet et fakkeltog – må vi hermed konstatere, at Folketingets forsøg på en feberredning og damage control er faldet til jorden med et smattet klask. Moské højt nok til at kunne høres ved næste valg…?