Hodjanernes Blog

11 juni 2013

Fantastisk israelsk opfindelse til folk, der ser meget dårligt

Filed under: Israel, Teknologi, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 21:53

Forestil dig, hvor besværligt det er at f.eks. læse en avis eller et vejskilt, hvis du har et dårligt syn

Men nu er der hjælp. En israeler har opfundet et utroligt smart system, der i stort omfang afhjælper problemer af den slags:

Den er da lige til en Nobelpris 🙂

Taget herfra

To organisationer fra Rumænien beder Norge om at forbyde tiggeri

Så lenge de kan livnære seg på tigging i utlandet, greier vi ikke å få dem med på programmene våre, sier Ivan Pledis.

Mitt råd til norske politikere er å forby tigging. Tigging i utlandet er det største hinderet for å integrere romfolk i det rumenske samfunnet, sier Irina Anghel fra organisasjonen ADRU Romania.

Til helvete på første klasse

Filed under: Økonomi, Demografi, Immigration, Norge, Penge, Politik — Hodja @ 13:25

Norge er på vei til å bli sykt

Det store sykdomstegnet er at vi har 1,4 millioner mennesker på passive ordninger og av dem er 700.000 i arbeidsfør alder. Vi har altså 700.000 som egentlig burde vært i jobb, sier Stein Lier-Hansen, Norsk Industris leder.

Politikerne bruker nå vel 125 milliarder kroner av oljeinntektene for å dekke inn «underskuddet».

Ikke et ord om indvandring, men melodien er måske stadig, at det er en overskudsforretning?

Fæces fri

Filed under: Demografi, Immigration, Kulturberigelse, Norge — Tags: , — Hodja @ 13:04

Bellevue Gård Barnehage, avdeling Skomakerstua, må holde stengt inntil videre. Årsak: Menneskelig avføring.

Vi har store problemer med at barnehagen blir brukt som toalett, sier Gerd Boström, enhetsleder i Tøyenparken barnehageenhet.Det er ingen toaletter i mils omkrets, og det er mange barn som bruker parken på kveldstid, sier Boström. Men hun presiserer at de ikke kjenner til hvem som bruker barnehagen som toalett, og at hun heller ikke ønsker å spekulere på hvem det kan være.

Nej man tør ikke give et bud – men mon ikke det begynder med R.