Hodjanernes Blog

22 juni 2013

På rette spor…

“Debatten om debatten” er ikke død. Den er blot kommet på museum. I Pilestræde.

I madam Knudsens Huspostil for Ugifte Adelsfrøkener og Præstedøtre har man ansat en del kustoder til at vise abonninerne rundt, når de aflægger té-visit hos etablissementet. To af disse kustoder – en Tom Jensen og en Anne Sophia Hermansen – er ved et uheld kommet til at se udenfor murene. Forfærdet skuede de, at pøbelen var utilbørligt optaget af trivialiteter og plebejiske gøremål – såsom at diskutere terror, mord, voldtægter, æres-henrettelser, røverier og assorterede kulturberigelser. Disse utaknemmelige, danske skarn og landsbytosser måtte følgelig retledes.

pickelhaubeOpfyldt af idealistisk ildhu iførte kustoderne sig nu journalisternes Gyldne Hjelm… øh… Pikkelmütz og kastede sig modigt ud i en færfærdende, grusom og nådesløs kamp – også kaldet islamdebatten. Men ak og vé, tonen, altså! – Den lugtede af svovl og var slet, slet ikke så yndefuld som ellers foreskrevet af journalisternes helgen, salig Tøger Seid en-Faden. Så hvor store heltebedrifter ellers lå og ventede på Ærens Mark, blev de to kustoder pludselig grebet af angst og bæven. Vejen til Ros og Magt i Det Berlingske Officin var dog stadig åben og fristende. Så de besluttede, at i deres islamdebat måtte ordene islam og muslim slet ikke forekomme. Men debatten fortsætter skam uanfægtet – dog nu under kyndig vejledning af de to kustoder:

lampeskaerne

I Israel ved man, hvordan “allahu achbar” skal behandles…

Filed under: Israel, Jihad, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 15:49

En mand stormede ind på et toilet ved Vestmuren råbende “Allahu achbar”. Han blev skudt på stedet

Læger kæmpede for at redde hans liv, men det kunne ikke lade sig gøre.
Underligt nok var det ikke en muslim, men en israelsk jøde, som af ukendte grunde lavede den faut pas.

Så konklusionen er klar : hvis du er i Israel, så lad være med at skrige Allauhu achbar. Dernede tager de tingene alvorligt.

AlahuAchkbar

Taget herfra

Ånden fra Glistrup hærger Glostrup…!

Racistisk dom i byretten: Muhammedaner udvises til Muhammedanien.

Gestampo_stormer_byretten_i_GlostrupGodt nok ligger Glostrup fjernt fra Viborg, men man skulle da tro, at i en tid med internet og – ikke mindst – DanMarx Radios støjsendere, ville nyheden om at kulturberigere ingensinde kan udvises, være nået frem. I særdeleshed da den øvrige verden – især den islamiske – nu er orienteret om, at alle muslimer er velkomne i Mohammedanmark, blot de udviser vilje til at integrere sig. Hvilket f.eks. kan ske ved at voldtage småpiger, gerne med kniv som overtalelse og gerne flere ad gangen. Men dommerne ved byretten i Glostrup er velsagtens jurister, hvilket må være forklaringen på uvidenheden, da de ifølge Lokalavisen.dk har afsagt følgende, racistiske og fremmedfjendske kendelse:

Tre år og seks måneder bag tremmer. Det er, hvad en 23-årig mand fra Ballerup fik ved Glostrup Ret, da der i dag blev sat punktum i en bestialsk og tragisk sag, oplyser Københavns Vestegns Politi. – Den 23-årige er dømt for sexmisbrug af to af sine søstre og vold og mishandling mod en tredje søster på deres bopæl i Ballerup i 2010.
Misbruget og mishandlingen fandt sted i sommerperioden 2010, hvor broren var på besøg hos sin mor og søstrene. Broren voldtog den ældste af søstrene flere gange i perioden, udsatte den mellemste for grov vold og den yngste for anden kønslig omgang end samleje. Først efter lang tid betroede søstrene sig til hinanden og fortalte derefter om misbruget og mishandlingen til deres mor. Overgrebene blev efterfølgende meldt til politiet i starten af 2012. – På trods af at manden nægtede sig skyldig, fandt en enig domsmandsret ham skyldig efter bestemmelserne i anklageskriftet og idømte ham tre år og seks måneders ubetinget fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark i seks år. – Manden ankede dommen på stedet.
“.

Her på bloggen forsøger vi altid at se en sag fra to sider, så skal vi nu forsøge at se den fra juristernes, så kunne skærpelsen i forhold til Landsretten – som senere vil omstøde udvisningen – jo skyldes, at de voldtagne piger denne gang ikke var hvide, endsige danske. Og at den lidt kortere tid i Vridsløselille Koranskole skyldes relevante forkundskaber. Under alle omstændigheder er dommen oprørende, racistisk, fremmedfjendsk, intolerant, diskriminerende og islamofobisk. Nærværende redaktion er da også behørigt rystet og chokeret, hvorfor vi sporenstrengs har vækket Zenia og bedt hende tage affære. Vi formoder, at dommerne fra Glostrup snarest vil blive afhentet af Gestampo og kørt til Landsretten i Viborg, hvor de vil blive tvangsindlagt til ½ time i selskab med Zenia. En skæbne værre end døden.

“Love of theory is the root of all evil” !

Filed under: Greenies, Politisk korrekte, TrumfEs, USA/Canada, Videnskab — trumfes @ 11:19

Bill Whittle kalder denne sætning “The greatest sentence ever”

Sætningen stammer fra en amerikansk statistiker William M. Briggs.