Hodjanernes Blog

30 juni 2013

Streets of Londonistan

Tommy Robinson og Kevin Carroll arresteret af britisk Sharia-Politi – for at gå på gaden!

I kapløbet mod den totale islamisering af de gamle, europæiske nationalstater er Mohammedanmark påny faldet tilbage til en tredieplads. For en kort stund –  ca. en uge – oplevede vi at være nr. 2, nemlig da Folketinget via Vestre Landsret inviterede halvanden milliard muslimer hertil, med løftet om at kunne voldtage små piger uden at skulle frygte en returbillet. Men ak, glæden var kort, så nu må hr. Bødskov virkelig til at stramme balderne. Han kunne så passende rette blikket ud over Nordsøen, hvor man er et hanefjed længere fremme. Her bliver man nu arresteret af ordensmagten, dersom man vil passere et kulturberiget område på vej til en kransenedlæggelse. I dette tilfælde for den britiske soldat, drummer Lee Rigby, som blev halshugget på åben gade af to kulturberigere. På nedenstående video ser man, hvorledes Tommy og Kevin kommer gående på fortovet, hvor de overfaldes af en kulturberiger / venstrefascist. Det ledsagende politi lader overfaldsmanden løbe og arresterer i stedet Tommy og Kevin.

Have you seen the young man
In the closed down township
Kicked by the papers with their worn out lies
In his eyes you see the pride
Hands held loosely at his side
Yesterday’s paper, hiding yesterday’s news
So how can you tell me he is lonely
And say for us that the sun don’t shine
Let me take you by the hand
And lead you through the streets of London
I’ll show you something
To make you change your mind.

Så vidt vides, er det endnu tilladt danskere at passere Nørrebro. Endnu et tegn på den forsømmelighed som præger regering og Folketing.