Hodjanernes Blog

29 oktober 2011

Politisk korrekt Allehelgensaften

Filed under: Burka, Feminisme, Humor, Multi-kulti, Politisk korrekte, Venstrefløjen, Voldtægt — Tags: — Skjoldungen @ 08:10