Hodjanernes Blog

5 oktober 2011

Kinesere?

Dinby: Var hjemme under hjemmerøveri. Tirsdag den 4. oktober kl. 10.17 blev der anmeldt hjemmerøveri i en villa på Møllemosen i Måløv.

To ukendte gerningsmænd var kommet ind via en opbrudt terrassedør.Husets 19-årige beboer var hjemme, og da gerningsmændene opdagede ham, blev han truet til at gå ind på sit værelse og holde sig for øjnene.  Imens gennemrodede gerningsmændene huset og stjal flere effekter. De forsvandt herefter i ukendt retning. Gerningsmændene beskrives som: A: Mand, anden etnisk baggrund end dansk, 25-30 år, ca. 180 cm høj, kort mørkt hår, mørk i huden. Iført lyseblå Adidas cardigan med gule striber og mørke bukser. B: Mand, anden etnisk baggrund end dansk.

Pæstilenserne nærmest æresmedlemmer af EU

The Council of European parliaments granted the Palestinian National Council the coveted “Partner for Democracy ” status that allows Palestinian elected representatives to speak before assemblies and committees but no vote.

Hvordan mon danskerne har stemt om denne beslutning?

Kinesere, ingen tvivl om det…

Jydepotten: “En 24-årig aarhusianer blev væltet af sin cykel af to mænd på scooter.”

“Kvinden kom tirsdag eftermiddag kort før kl. 14 kørende ad Bispehavevej i Aarhus V, da to mænd på scooter skubbede til hende, så hun væltede. Den ene af gerningsmændene snuppede derefter hendes computer, hvorefter de stak af i retning mod Edwin Rahrs Vej. ”Kvinden bar heldigvis cykelhjelm, men hun fik alligevel flere hudafskrabninger og en skade på læben,” oplyser politikommissær Mogens Brøndum fra Østjyllands Politi. De to gerningsmænd beskrives som unge og af anden etnisk herkomst end dansk. De var begge iført mørkt tøj. Østjyllands Politi hører gerne fra personer, der har oplysninger i sagen.”

Søde mutant vildsvin fundet i Taichung

Filed under: Asien, Grisobarium, Hodja, Islam, Kina — Hodja @ 23:01

Jeg gad vide hvad Allahs mening er med at lade vildsvin mutere?

Arabisk forår: Islamisk national socialisme

Filed under: Ægypten, Historie, Hodja, Holocaust, Islam, Israel, Muslim, Muslim World, Nazislam, Nazisme, WWII — Tags: — Hodja @ 22:28

Ægyptisk TV bringer en udsendelse med nogle af Lars von Triers kolleger.

Efter min vurdering befinder de sig også lige omkring geni-stadiet.

Ghettolisten 2011

Så blev årets ghettoliste i dag offentliggjort. 28 områder omfatter den i år mod 26 sidste år.

Forudsætningen for at et område bliver betegnet som “ghetto” er en blanding af “etnisk sammensætning”, kriminalitet og tilknytning til arbejdsmarkedet. Betegnelsen kan vel næppe bruges til ret meget andet end et fingerpeg om hvor de tidligere omtalte “sharia-zoner” først bliver indført i Muhammedanmark, og bestemt ikke som nogen udtømmende liste over områder der i dag er plaget at den ødelæggende indvandring. Listen indeholder følgende områder:

København:  Akacieparken, Aldersrogade, Bispeparken, Blågården, Gadelandet/Husumgård, Hørgården, Lundtoftegade, Mjølnerparken, Sjælør Boulevard og Tingbjerg/Utterslevhuse,

Høje-Taastrup:  Charlotteager og Tåstrupgård. Holbæk:  Agervang/Agervang/Engvang. Slagelse: Ringparken.

Odense:  Solbakken (herunder:  Smedeløkken, Riisingsparken, Påskeløkken og Hesselhaven), Vollsmose og Dianavænget/Heliosvænget.  Svendborg: Byparken/Skovparken. Sønderborg: Nørager/Søstjernevej m.fl.

Esbjerg: Hele kvarteret omkring Stengårdsvej. Fredericia: Hele kvartere omkring Korskærparken.  Horsens: Sundparken.  Kolding: Skovvejen/Skovparken.  Aarhus: Bispehaven, Trigeparken og Gellerupparken. Thisted: Området omkring Havrevej.  Aalborg: Området omkring Sebbesund.

2 områder er fjernet fra sidste års liste. Det er Houlkærvænget i Viborg, hvor fraflytningen har været så stor at området i dag har under 1.000 beboere, og Askerødsbebyggelsen i Greve, hvor man ikke mener der bliver begået tilstrækkelig meget kriminalitet til at kunne være en ghetto!

Jamen, det var jo ikke meningen…

Filed under: Antisemitisme, Danmarks Omdømme, Holocaust, Nazisme, Porno — Skjoldungen @ 17:56

“Den Europæiske Arrestordre” giver bawslaw: rammer også De Gode®…

Ifølge Pravda i Pilestræde har Frankrig sigtet en dansk nazist – som foruden at være Samarbejds-Politikens ekspert på international politik også er instruktør af porno- og voldsfilm – for forherligelse af krigsforbrydelser.  Ejendommeligt nok kan man i samme publikation læse en yderst sober redegørelse for samme arrestordre, skrevet af Jacob Mchangama. Selve uhyrligheden kan findes HER – Og selv om det drejer sig om nok et nazistisk fjols, mener vi stadig, at Danmarks tilslutning  er en skamplet  på nationen. Men i dette tilfælde vil vor nye justitsminister jo nok lade nåde gå for ret. Nogle er jo mere lige end andre…

OPDATERING: Naturligvis er der ingen politikere ud over Søren Espersen fra Dansk Folkeparti der reagerer på skændselen: “Alle den slags censurparagrafer om, hvad folk må sige, tro og tænke, bryder jeg mig slet ikke om. Det er gennemført latterligt. Det er også grotesk, at dansk politi skal bruge tid på sådan noget pjat. […]  Det bliver værre og værre. Vi støder mere og mere ind i EU’s regler, som bliver skrappere og skrappere. Det er kun toppen af isbjerget,” siger han og tilføjer:  ”Vi er nødt til at stå op imod det så meget, som vi kan.”.

Og så venter vi blot på, at han i Folketinget fremsætter et lovforslag med følgende ordlyd: “Danske statsborgere som ikke har overtrådt gældende dansk lov kan ingensinde udleveres til retsforfølgelse uden for Danmark.”

Memento mori…

Filed under: Danmark, Demografi, Evidens, Indvandring, Islamisering, Multi-kulti, Politik, Venstrefløjen — Tags: — Skjoldungen @ 12:37

Jo de findes skam, hæderlige journalister. Men ingen er ufejlbarlig. De tror alle på myter.

I det udmærkede tidsskrift Sappho har en utvivlsomt ekskommunikeret journalist ved navn Jeppe Juhl reflekteret lidt over de ædle motiver som jo er så karakteristisk for Det Radigale Venstre og sammes støttepartier: Einhetzlisten, Suicidalakrobaterne og Waffen-SF. Samt over modsætningen hertil: de forhærdede tidselgemytter på højrefløjen, som ikke alene lider af konspiratoriske tilbøjeligheder, men tillige er forskræmte. Det er nok – blandt andre – os, han hentyder til. Jeppe er trist, og tristesse sløver logikken. Så her kommer lidt forskrækkelse over hvad Jeppe skriver:

Grunden til min tristesse ligger i, at den nye regering sætter lighedstegn mellem det multietniske samfund og et dødsdømt multikulturelt eksperiment. Deres nye regeringsgrundlag har vist, at de vil genskabe en polariseret og frugtesløs kulturkamp, hvor den nødvendige stramme udlændingepolitik skal rulles tilbage til fordel for den tankeløse multikulturalisme, som med magt skal være en del af Danmarks virkelighed. Og det har langt, langt større konsekvenser for mine børnebørn end en skide betalingsring, for nu at sige det på dansk! – Og pøbelen? Vi skal holde kæft om denne bekymring og taknemmeligt spise krummerne fra politikernes buffet. Hvis ikke, så skal eliten nok forstå at fortælle os, hvem og hvad vi er: ”En skimlet sekt af klamme kældermennesker.”

Jeg tilhører ikke den fløj, der abonnerer på konspirationsteorier. Jeg tror ikke, de socialistiske partier og Det Radikale Venstre bevidst tænker i at rekruttere en fremtidig stemmebase, som nogle af de mere forskræmte stemmer på højrefløjen holder af at mene. Ja, faktisk tiltror jeg den værdipolitiske venstrefløj særdeles ædle motiver. De mener, hvad de siger. De tror vitterlig på, at åbne grænser og folkevandring er svaret på Danmarks problemer. Og det er de i deres gode ret til at tro. Det er ikke forbudt at være vanvittig. Vi andre skal til gengæld også have lov til sagligt at argumentere for, at den vej er brolagt med gode intentioner, men i sandhed er en dokumenteret utopi, der helt uværligt vil ende i forfærdelige sammenstød.[…]

Men når det så er sagt, så har den værdipolitiske venstrefløj jo i øvrigt ret! – Danmark har i den grad brug for indvandring. Derom hersker der ingen saglig tvivl. En førsteårsstuderende på geografistudiet vil let kunne gennemskue, at den øjeblikkelige trend i den demografiske udvikling simpelt hen dikterer, at vi får tilført arbejdskraft udefra.

At Jeppe Juhl således tillægger venstrefløjen de ædleste motiver viser vel blot, at han er et ejegodt menneske – trods det at han utvilsomt er ekskluderet fra Det Gode Selskab®. Alene af den grund burde han jo være i stand til nøgtern analyse, også af det han selv skriver. Her har Jeppe overset nøgleordet “øjeblikkelige”. Det vil vi forskræmte hodjanere hermed råde bod på:

At Danmark skulle have brug for indvandring er en myte. Den udspringer af det demografiske faktum, at befolkningspyramiden er ved at være lidt bred foroven. Argumentet lyder så, at færre og færre unge kommer til at forsørge flere og flere ældre. Ældrebyrden, you know. Det er da også rigtigt – for tiden. Men når de radigale og sosserne bruger dette øjebliksbillede til at retfærdiggøre importen af muslimer – husk, vi forudsætter at de har ædle motiver – så overser de lige et par basale kendsgerninger:

  1. Gamle mennesker har en tendens til at dø. Den pukkel af 60-80-årige som belaster samfundet er borte om 10-20 år. Som det fremgår af illustrationen er udtyndingen af ældre allerede godt i gang omkring de 65 år. Når så byrden om nogle år er skrumpet ind, vender kurven atter tilbage til en mere naturlig pyramideform, nu blot med et reduceret, samlet befolkningstal.
  2. Danmark har allerede rigeligt med arbejdskraft. Specielt er ungdomsarbejdsløsheden stor, omkring de 10%. Hvortil kommer de hundreder af tusinder som trods fuld arbejdsevne er parkeret på passiv forsørgelse under diverse mere eller mindre opfindsomme påskud for at camouflere netop arbejdsløsheden.
  3. Analfabeter kan også arbejde. Ikke alle jobs kræver studentereksamen. At en betragtelig del af en ungdomsårgang – især muslimer – forlader skolen som funktionelle analfabeter er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være nyttige samfundsborgere. Specielt inden for de bløde områder – såsom ældrepleje – og det manuelle arbejde, som der stadig er rigeligt af.
  4. Teknologi er ikke afskaffet – endnu. Hvor man før i tiden skulle bruge 10 mand i 10 dage for at grave en grøft klares det nu med 1 mand og en rendegraver – på 1 dag. Samme billede overalt – tænk typografer.

Disse kendsgerninger skulle – med Jeppes ord – selv en førsteårsstuderende på jounalisthøjskolen kunne forstå. Mon så ikke også selv den galeste radigale og den ædleste socialist skulle være pinligt klar derover? – Vi hodjanere vil trods alt give dem så megen kredit udi tænkningens vanskelige kunst, at vi anser det for sandsynligt. Hvilket bringer os tilbage til spørgsmålet om de ædle motiver som skulle ligge bag masseimporten af uintegrerbare muslimer. I et enkelt ord udtrykt således: Bullshit!

Jamen, hvad da? – Det spørgsmål lader sig nemt besvare. Vi behøver såmænd blot at lade venstrefløjen selv give svaret: Først Margrethe Vestager: “Nu skal der føres politik for rigtige mennesker”. Rigtige mennesker. Alstå ikke politik for “en skimlet sekt af klamme kældermennesker”. Den ædle venstrefløjs bedst begavede pennefører, Carsten Jensen, har på fornem vis afgrænset Det Radigale Venstres definition af “urigtige mennesker”: det er nemlig hver ottende dansker! – Hvortil kommer enhver, der tillader sig tvivle på islams lyksaligheder. Kort sagt: tankeforbryderne iblandt os. Hvilket – når det kommer til stykket – nok er det overvejende flertal af den danske befolkning. Dem skal der sandt for dyden ikke føres politik for. Og det må jo kunne begrundes… Kan Jeppe komme på en bedre grund end de kaglende klassers gode, gamle, ufortyndede, rødglødende, koncentrerede HAD til det folk som brødføder dem..?

Ole Sohn – er du stadig kommunist?

Ekstra Bladet opsøgte tirsdag Ole Sohn, da Folketinget åbnede.

Udstyret med et skilderi fyldt med både smækkys og den nye erhvervsministers gamle udtalelser til Land og Folk, mødte vi op for at minde Ole Sohn om, hvad han engang mente.

Konstaterer at vi ikke længere rejser os for dronningen, men skraber for Muhammed!

Filed under: Demokrati, Dhimmi, Enhedslisten, Folketinget, Politik, Politisk korrekte, SF, Stampisme, Ytringsfrihed — Hans Erling Jensen @ 11:37

Læs Uwe Max Jensens korte, men fyndige kommentar på Sort Sonofon!

Du er racist hvis du er kritiker af Hussein Obama

Ja det vil sige – det gælder selvfølgelig kun hvis du er højreorienteret.

En ubekvem sandhed: Barnemord, massemord, overtrædelse af menneskerettigheder og husafbrændinger i klimaets og FN’s navn

Other villagers described gun-toting soldiers and an 8-year-old child burning to death when his home was set ablaze by security officers.

According to a report released by the aid group Oxfam , more than 20,000 people say they were evicted from their homes here in recent years to make way for a tree plantation run by a British forestry company, emblematic of a global scramble for arable land.

“Too many investments have resulted in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods,” Oxfam said in the report.

[…]

In this case, the government and the company said the settlers were illegal and evicted for a good cause: to protect the environment and help fight global warming.

The company involved, New Forests Company, grows forests in African countries with the purpose of selling credits from the carbon-dioxide its trees soak up to polluters abroad. Its investors include the World Bank, through its private investment arm, and the Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC.

In 2005, the Ugandan government granted New Forests a 50-year license to grow pine and eucalyptus forests in three districts, and the company has applied to the United Nations to trade under the mechanism.

But there was just one problem: people were living on the land where the company wanted to plant trees.

Connie Hedegaard er som EU’s klimakommissær blevet gjort opmærksom på, at der begås massemord og massive overtrædelser af menneskerettighederne i klimaets navn, men det ser ikke ud til at være noget, der når frem til danske medier. Man skulle ellers mene, at det er en nyhed, at Al Gore, Connie Hedegaard og Lykke Friis har blod på hænderne.

Ikke alt er i Irak som DanMarx Radio gerne vil have seerne til at tro