Hodjanernes Blog

29 marts 2010

Dagens dosis af islam

Filed under: Islam — Skjoldungen @ 14:18

El Inglés om den taktiske situation.

Filed under: Blogs Foreign English, Europa, EUSSR, Filosofi, Imamer, Indvandring, Islam, Jihad, Terrorism, UK, Våben — Skjoldungen @ 11:47

Vi lever – endnu – i en “Phoney War” – men fronterne er ved at aftegne sig overalt i Europa – opmarchen er i gang.

I sit essay “The Death of Democracy” analyserede den britiske filosof El Inglés hvorledes demokratiet i sig bærer kimen til sit eget fald. Som vi nævnte kunne dette essay forekomme noget pessimistisk, men at El Inglés ingenlunde er pessimist vil fremgår af hans nyeste bidrag til afklaringen af situationen her i førkrigstiden. Her foretager han en slags mønstring af tropperne – “Trooping the Colours“.  Modstanden mod den igangværende islamisering er voksende overalt i Europa, navnlig i de lande, hvor samfundsordenen som følge deraf er mest eroderet og hvor kaos, kriminalitet og polarisering er endnu mere fremskreden end i Danmark. Disse lande er alle karakteriseret af regeringer som med stedse mere desperate midler søger at påtvinge deres befolkninger politisk korrekte opfattelser, hvilket selvfølgelig blot fører til yderligere polarisering. Hvilket viser sig ved fremkomsten af mere eller mindre organiserede tiltag i retning af politisk ukorrekte partier og borgerbevægelser – for ikke at tale om selvtægtsgrupper og egentlige borgervæbninger.

Nærmest udbruddet af borgerlige uroligheder er lande som England, Holland, Frankrig og Belgien, hvor muslimerne og deres suicidale medløbere fører sig tydeligst frem og føler sig kry i ly af regeringernes og pressens åbenlyse støtte. En mulig undtagelse herfra er Sverige, hvor censuren af meningsdannelsen og fraværet af demokrati gør forholdene svære at vurdere. Med udgangspunkt i England vurderer El Inglés her den taktiske situation forud for konflikten. Hans analyse kan – i mine øjne – tvangfrit overføres til danske forhold. Fra Gates of Vienna:

Reflections on the Civil War in Britain

by El Inglés

Given the obvious and apparently unalterable trajectory that Britain is charting towards violent conflict between the historic British people and our Muslim fifth column, it might be interesting to indulge in a little harmless futurology with respect to the likely characteristics of this conflict. The idle speculation that makes up the content of this essay is hereby offered up by a playful mind with, perhaps, too little to gainfully occupy it.

If the historic British people (hereafter referred to as HBP) and the Muslim fifth column (hereafter referred to as MFC) contaminating their country ever do descend into a Troubles-style conflict writ large across the whole of the United Kingdom, it is certain that the conflict will be highly asymmetric in nature. I do not imply by this that it will be a particularly close parallel of any classic asymmetric conflict, such as those in Vietnam, Afghanistan, or Malaya. Rather, I imply simply that the characteristics, strengths, weaknesses, and geographical dispositions of the two sides are so different as to preclude the possibility of them bringing to bear on each other the same types of violence with the same objectives. This point will become clearer as we proceed through the essay. (more…)

Muslimske selvmordsbombere angriber Moskva

Filed under: Asyl, Immigration, Indvandring, Islam, Jihad, Oplysning om islam, Sovjet/Rusland, Terrorism — egtvedpigen @ 10:55

Moskvas metrotrafik er lammet af bombeangreb. Mindst 37 personer har mistet livet.

Den første eksplosion ramte Lubjanka-metrostationen i Moskva kl. 07:50 og kostede over 23 mennesker livet. Redningsarbejdere fandt lig både inde i toget og ude på perronen.

36 minutter senere eksploderede endnu en bombe, denne gang i et tog, der ventede på at køre ind til Park Kultury-metrostationen, skriver nyhedsbureauet AP. Her blev yderligere mindst 14 ofre dræbt.

Læs mere!

Denne gang er det nok ikke KFUK som har været på spil i Moskva

Det skal ha vært to kvinnelige selvmordsbombere som sprengte seg selv og drepte minst 37 mennesker på T-banen i sentrum av Moskva.

Men der er ingen, der bruger m-ordet.