Hodjanernes Blog

17 marts 2010

Islams ægte ansigt

Filed under: Islam — Hodja @ 23:31

“Og her er så vores værdier…”

Filed under: Imamer, Immigration, Islam, Koran, No dhimmi, Shariah, Tørklæde, USA/Canada — Skjoldungen @ 23:17

Canadierne – selv de franske af slagsen – vil ikke høre mere bullshit / merde.

MONTREAL — In recent years, the few fully veiled Muslim women who had dealings with Quebec’s health-insurance board could choose to be served by a woman to avoid exposing their faces to a man outside their family.But in the latest example of the province’s growing resistance to the accommodation of minority religious practices, the insurance board on Tuesday announced the end of the policy after the provincial human rights commission said it has no duty to acquiesce.

“From now on, for a woman who is veiled with a niqab or a burka and comes to our office asking to be photographed by a woman, the answer is no,” said Marc Lortie, spokesman for the Régie de l’assurance maladie du Québec. “Line up again, or come back another day.” […]“If you want to integrate into Quebec society, here are our values,” Immigration Minister Yolande James told reporters last week. “We want to see your face.”

Ms. Ahmed has filed a complaint with the Quebec Human Rights Commission. […] “Generally speaking, staff at Ontario service centres are very aware of cultural requirements and diversity and we do our best to accommodate individual situations,” said Alan Cairns, a spokesman for the Ministry of Government Services.The furor over the still rarely seen niqab is a clear sign that Quebec’s debate over the “reasonable accommodation” of religious and ethnic minorities has returned with full force….

Flertal: Udlændingelov er for slap

Filed under: Danmark, Demografi, DF, Folketinget, Hodja, Immigration, Jura, Konservative, Politik, Venstre — Tags: — Hodja @ 22:56

3319 personer har svaret på spørgsmålet ‘Hvad synes du om de nye udlændingeregler’ og et flertal kræver endnu flere stramninger.

Der kan stemmes endnu.

72% for reglerne – gerne med flere stramninger!

Muhammed som Tøger!

Filed under: Cartoons, Danmark, Ytringsfrihed — egtvedpigen @ 21:55

Den 12. marts bragte vi her på Hodjas et lidt uheldigt billede af en vis dansk avisredaktør. Nogen har efterfølgende “lånt” dette lidet flatterende portrætfotografi, og misbrugt det på det groveste:

En kvik tysker.

I samarbejde med Snaphanen – som kan mere end sit svenske Fadervor – har vi taget bestik af søndenvinden.

Den nedenstående artikel fra Frankfurter Allgemeine Zeitung er skrevet af professor Heinsohn fra universitetet i Bremen. I et Tyskland der har mindst lige så store problemer som Danmark er den slags særdeles politisk ukorrekt. Tyskerne har været igennem en “udvikling” som er forbløffende lig vor egen. Indvandringen fra muslimske lande – navnlig Tyrkiet – er kolossal og kan kun delvis forklares ud fra Barcelona-aftalerne i 1975 – hvor EUSSR forpligtede sig til at aftage befolkningsoverskuddet fra Mellemøstens fejlslagne stater. Det væsentligste er givetvis at de socialistiske partier her øjnede en fantastisk mulighed for at importere et uvidende pjalteproletariet som usvigeligt stemmekvæg – akkurat som herhjemme. Samtidig troede et naivt erhversliv, at man på denne måde kunne skaffe sig billig arbejdskraft – uden tanke på, at det drejede sig om muslimer! – Endelig må man formode, at de højere samfundslag – de kaglende klasser – her fik foræret en appelsin i en turban: en sikker metode til at destruere de samfund som gav dem smør på brødet.

“Begræns socialhjælpen til fem år”

16. marts 2010: Først et par ubehagelige sandheder om den demografiske udvikling: for hver 100 børn som Tyskland behøver for ikke yderligere at skrumpe og forgubbe bliver de 35 slet ikke født. I stedet for de 2,1 barn per kvinde som vil være nødvendig for den sociale stabilitet kommer knapt 1,4 til verden. Af de 65, som kommer til verden og vokser op til at blive unge, viser de 15 sig at være uimodtagelige for uddannelse. I lærlingesektoren er næsten halvdelen uegnede til undervisning ifølge den nyeste beretning fra Forbundsregeringens Erhvervsuddannelsesudvalg. Af de sidste 50 egnede børn forlader de 10 landet og søger lykken som udvandrere. Dermed står af de optimale 100 børn kun de 40 til rådighed for væksten i samfundet. Denne trussel mod erhvervslivet, velfærdsstaten og den samlede, fælles harmoni anses for så stor, at der næppe findes nogen demografisk ekspertise som levner landet noget håb.

Alligevel er det ovenfor tegnede billede stadig forskønnet. Thi de resterende 40 børn, som skulle sikre vækst, bliver til stadighed afskrækket fra at blive i Tyskland. De forudser korrekt, at det bidrag de skal yde velfærdsstaten er stadigt stigende. De må forsørge flere og flere ældre. I år 2060  vil der i stedet for 81 kun findes 65 millioner mennesker i Tyskland. Gennemsnitsalderen stiger fra 44 til 54 år. Ifølge et realistisk scenarie for år 2060 vil kun 30 millioner være i intervallet mellem 24 og 65 år. De skal altså forsørge 22 millioner gamle såvel som 13 millioner unge. Selv om alle i den erhversaktive alder ville være i arbejde, skal altså 100 personer i arbejde forsørge 120 som ikke er det.

En fremtid i den demografi har kun dem uden uddannelse. Således består den bistandsmodtagende befolkning i februar 2010 af 6,53 millioner for de 26 procents vedkommende af børn under 15 år (1,7 millioner). I modsætning hertil er kun 16% af den arbejdende befolkning på 58 millioner under 65 år af børn (9,5 millioner). Og alligevel er de 26% børn i den bistandsmodtagende befolkning kun begyndelsen. Den vil yderligere vokse, fordi den ligge højere blandt de mindste. Således havde Bremerhaven sidste år “kun” 33% af børn i alderen 7-15 år på bistand. Men blandt de 0-3 årige var andelen 45%. Man må derfor frygte at om et par årtier vil mere end en fjerdedel af af befolkningen ikke passe ind i et high-tech samfund som fordrer høje kvalifikationer. (more…)

Hvordan? – Sådan: Tyrkiet viser vejen!

Filed under: Danmark, Indvandring, Islam, Jura, Politik, Terrorism, Tyrkiet — Skjoldungen @ 20:50

I Mohammedanmark kan man ikke udvise selv den værste forbryder. Anderledes i Tyrkiet.

Al-Ritzau: Tyrkiets premierminister overvejer at udvise op mod 100.000 armeniere, der opholder sig i Tyrkiet uden at have fået statsborgerskab.

Hans udtalelser falder som en reaktion på, at såvel en amerikansk Kongreskomité som den svenske Riksdag har betegnet det daværende Osmannerriges drab på hundredtusinder af armeniere under Den Første Verdenskrig som folkedrab. Tidligere på måneden trak Tyrkiet sine ambassadører hjem fra både Washington og Stockholm, efter at de ikke-bindende resolutioner var vedtaget i Sverige og USA. Tyrkiet advarede samtidig om, at resolutionerne kan få konsekvenser for den skrøbelige forsoningsproces mellem Tyrkiet og Armenien. Som svar på et spørgsmål fra BBC’s tyrkiske afdeling om, hvad han mener om resolutionerne, siger premierminister Recep Tayyip Erdogan:  »Der bor i øjeblikket 170.000 armeniere i vort land. Kun 70.000 af dem er tyrkiske statsborgere, men vi tolererer de resterende 100.000. Om nødvendigt vil jeg være nødt til at sige til disse 100.000, at de skal rejse tilbage til deres land, fordi de ikke er statsborgere i Tyrkiet. Jeg er ikke nødt til at have dem i mit land«.

Temperaturkurvemassage

Filed under: Evidens, FN, Greenies, Hodja, Labaner, Politisk korrekte, Videnskab — Tags: , — Hodja @ 20:30

Frank Lansner fra Hide the Decline har fundet en gammel temperaturkurve fra National geographic 1976 – altså før nogen talte om global opvarmning – ja man frygtede nærmere en kommende istid.

Han har lagt CRU’s temperaturkurve ovenpå den gamle og se, hvad der sker:

Halløj – faldende temperaturer er med et blevet til stigende samme, samtidig med at århundredets højeste temperaturer omkring 1940 er betydeligt reducerede.

Læs resten her.

Samtidig tyder andre data på, at der faktisk ingen opvarmning har været i Nordamerika siden 1970.

God Sct. Patricks Dag!

Filed under: Musik — Tags: — Skjoldungen @ 14:27

En korrektion.

Filed under: Antisemitisme, Imamer, Islam, Jihad, Koran, Racisme, Tonen, Videnskab — Skjoldungen @ 14:06

Det viser sig, at jøder slet ikke er sønner af aber og svin – de er bakterier!

Det har ellers været en fastslået kendsgerning i islamisk videnskab, men selv om denne er ufejlbarlig og ikke til diskussion har den såkaldte udenrigsminister i Gaza set sig nødsaget til at korrigere en anelse. Der forestår nu et større arbejde med revision og genoptrykning af alle lærebøgerne, men mon ikke Samarbejds-Politikens Forlag vil vise sig redebon?

Abdallah Jarbu: “[The Jews] suffer from a mental disorder, because they are thieves and aggressors. A thief or an aggressor, who took property or land, develops a psychological disorder and pangs of conscience, because he took something that wasn’t his. – “They want to present themselves to the world as if they have rights, but, in fact, they are foreign bacteria – a microbe unparalleled in the world. It’s not me who says this. The Koran itself says that they have no parallel: ‘You shall find the strongest men in enmity to the believers to be the Jews.’ – “May He annihilate this filthy people who have neither religion nor conscience. I condemn whoever believes in normalizing relations with them, whoever supports sitting down with them, and whoever believes that they are human beings. They are not human beings. They are not people. They have no religion, no conscience, and no moral values.”

Sønner og brødre af aber og svin

Multi-kulti TV – Islam bliver fuldstændig misforstået

I Am Israel – Documentary Film HD Version

Filed under: Hodja, Israel — Hodja @ 12:33

Denne hund hedder ikke Mohammed.

Filed under: Imamer, Immigration, Islam, Jihad, Kriminalitet, Labaner, Racisme, Shariah, Tortur, UK — Skjoldungen @ 00:09

Ej heller står den i en rundkørsel. Men den krænker alligevel muslimerne.

Daily Mail: “A judge has praised a hero dog after he chased off a sex attacker who indecently assaulted a woman in a park. – Two-year-old Rottweiler Jake was on his usual evening walk with owner Liz Maxted-Bluck, 49, when he heard screaming from a dense woodland and ran to investigate. – He found Esmahil Adhami, 18, molesting a woman he had dragged into the undergrowth. The fearless hound lunged at the illegal immigrant and chased him away – and then circled the sobbing victim ‘like a guard dog’ until the police arrived.”