Hodjanernes Blog

23 februar 2007

Boganmeldelse i Week-end Avisen

Lone Nørgaard og Tabita Wulff (red.): Storm over Europa. Islam – fred eller trussel? 256 sider, 285 kroner. Forlaget Holkenfeldt.

storm.jpg

Islam. Er der noget godt at sige om Muhammeds lære? Ikke i denne bog, der borer fingrene ned i udlændingedebattens ømmeste punkter.

Giv Muhammed, hvad kejserens er

 

Af ARNE HARDIS NR. 08, 23. februar – 1. marts 2007

VI er vel sent ude med anmeldelsen af denne debatbog om islam, så det offentlige regnebræt kan mageligt gøres op: Bogen er enten blevet fortiet, glemt, forbigået eller skældt ud for det værste. Der blev dømt »standret«, »filosofisk tågehorn« og »højresnoet« og det endda i Jyllands-Posten, og så kan det næsten ikke blive værre. Det skulle da lige være i Fyens Stiftstidende, som affærdigede antologien som »sludder« og enøjede fordomme. Resten har været tavshed.
Måske fordi de 15 indlæg fra velkendte historikere, forfattere, filosoffer, politikere, mv. ikke er ude i et spørgende anliggende, de mener, at islam er en trussel med udråbstegn og det hele, og de argumenterer – nogle glimrende, andre mindre prangende – for det.
Læg mærke til, at det ikke er islamismen, der afhandles, men selve islam. Her er ikke noget forsøg på at undgå alle de besværlige diskussioner ved at skære et hjørne af verdensreligionen og så gøre det hjørne til problemernes trygge og velafgrænsede reservat. Det er faktisk denne vilje til at diskutere selve islam, der gør den ellers noget enstonige bog værd at beskæftige sig med.

Efter en introduktion af Henrik Gade Jensen om den offentlige mening og folks manglende lyst til at tale ærligt i det offentlige rum får læseren en række bramfri og vidt forskellige bud på, hvad der så burde siges: Den efterhånden gammelkendte sag om udlændinges overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne (Carsten Ringsmose), den muslimske verdens pauvre bidrag til verdensmusikken (Mogens Wenzel Andreasen), tørklæder som undertrykkelsens symbol (Lone Nørgaard), og, lidt mere overraskende, hvilken krigsforbryderdomstol Muhammed mon var blevet indstævnet for, hvis han havde levet i dag (Kaare Bluitgen).

Ahistorisk? Snarere areligiøs, Bluitgens pointe er, at profeten må gøres til en historisk skikkelse, der kan anfægtes og diskuteres, ja, endda tegnes: »Havde han begået sine gerninger i dag, ville verdenssamfundet have sat ham i anklageskranken. Men ingen kan dømmes ud over sin samtid, og ingen formår for evigt at sidde øverst på historiens hjul.«

DYBEST stikker, synes jeg, filosoffen Kai Sørlanders overvejelse over islams forhold til demokrati (det var ham, Jyllands-Posten elskværdigt kaldte et filosofisk tågehorn) i et indlæg, hvor han tager udgangspunkt i den velkendte kendsgerning, at demokratiet trives i Vesten og vantrives i den muslimske verden. Undervejs punkterer han to af de håb, vi plejer at fortrøste os ved, når det gælder demokratiets muligheder under halvmånen.

For det første går han i rette med forfatteren Carsten Jensen, der formentlig formulerer manges dybest set optimistiske syn på religion med disse sætninger fra Livet i Camp Eden: »En religion er aldrig hverken værre eller bedre end sine udøvere. Islam såvel som kristendommen kan derfor være alle mulige ting.«

Det er »simpelt hen forkert«, skriver Sørlander, som beklager, at så mange »er blinde for, at religioner kan være forskellige med hensyn til deres evne til at kunne forenes med en sekulær demokratisk samfundsorden«. Han hævder altså en religiøs essens og skriver, at de politiske konsekvenser af Jesu forkyndelse er forenelige med forudsætningerne for en demokratisk samfundsorden, mens det modsatte er tilfældet med Muhammed. Fordi Jesu lære vil give Kejseren hans, og fordi kristendommen stiller alle mennesker lige over for Gud, mens Muhammeds lære er modsat. Sørlander siger ikke, at kristendom er lig med demokrati, men at den kristne tro er forenelig med demokrati, mens islam modvirker en demokratisk udvikling.

Sørlander affærdiger for det andet euroislamisten Tariq Ramadans bud på, hvordan muslimer kan kombinere loyaliteten over for sharia-loven med demokratiets krav. Ifølge Sørlander begrunder Ramadan muslimers forpligtelse på demokratiet med en formulering hentet fra sharia-loven – nemlig at muslimer, som er borgere i et ikke-muslimsk land, kan indgå en kontrakt om at overholde det pågældende lands love.

»Denne ordning er selvfølgelig ikke tilfredsstillende set ud fra det sekulære demokratis værdier. For den er ikke baseret på disse værdier, men på sharia-loven. Derfor kan den ophæves, når muslimerne bliver stærke nok og kan indføre sharia-lov. Rent principielt baner Tariq Ramadans form for euro-islam vej for det sekulære demokratis undergang,« skriver han.

Tågehorn? Mig forekommer det at være ret klar tale.

Dansk Folkeparti er imod EU, og partiet vil ikke stemme for en kommende EU-traktat. Glem alt om en EU-traktat, siger Pia Kjærsgaard.

Filed under: DF, EAD, EU, Politik — Hodja @ 13:21

Danskerne kan regne med, at Dansk Folkeparti stemmer nej til en kommende EU-traktat.

Mere på Urban

Iwo Jima dag

Filed under: Billeder/Pictures, Film, Historie, USA/Canada, WWII — Hodja @ 12:00

first_iwo_jima_flag_raising_1172160630.jpg

Krigskirurgi?

Filed under: Europa, Humor, Læger, Medicin, Tonen — Hodja @ 11:05

Se her.

Nogle af Storbritaniens muslimer har lugtet blod. UK på vej mod middelalderen?

DEMANDS for a ban on “un-Islamic” activities in schools will be set out by the Muslim Council of Britain today.

And the calls for all children to be taught in Taliban-style conditions will be launched with the help of a senior Government education adviser. Professor Tim Brighouse, chief adviser to London schools, was due to attend the event at the capital’s biggest mosque.

The report, Towards Greater Understanding – Meeting The Needs of Muslim Pupils In State Schools, says all schools should bring in effective bans for all pupils on “un-Islamic activities” like dance classes.

It also wants to limit certain activities during Ramadan. They include science lessons dealing with sex, parents’ evenings, exams and immunisation programmes.

The holy month – when eating and drinking is not allowed in daylight hours – should also see a ban on swimming lessons in case pupils swallow water in the pool.

When swimming is allowed, boys should wear clothing covering their bodies “from the navel to the neck”, even during single-sex pool sessions, while girls must be covered up completely at all times, apart from the face and hands.

The MCB adds that schools should ensure contact sports, including football and basketball, “are always in single-gender groups”.

Even school trips are targeted in the report, which wants them all to be made single-sex “to encourage greater participation from Muslim pupils”.

It wants Arabic language classes for Muslim pupils, and says the Koran should be recited in music classes. And all schools should ensure they have prayer rooms with washing facilities attached, it says.

In art classes, Muslim children should not be allowed to draw people, as this is forbidden under some interpretations of Islamic law.

And while the MCB insists that all British children should learn about Islam, it wants Muslims to have the right to withdraw their children from RE lessons dealing with Christianity and other faiths.

The MCB says special treatment and opt-outs are necessary because otherwise Muslim pupils will feel excluded from school activities and lessons.

Mere på Daily Express

Tankevækkende, at det sker på eksakt samme tid, som offentligt finansierede dialogmøder i Århus er endt med et ønske om mere islam i hverdagen.

Flere og flere konverterer ifølge medierne til islam

Filed under: Europa, Imamer, Islam, Koran, Loonies, Moske, Minaret, Oplysning om islam — Hodja @ 08:52

En gruppe danske muslimer vil åbne et nyt islamisk center og moske, hvor alt undtagen koranlæsning skal foregå på dansk.

“Vi skal have lavet er center, hvor hele den daglige tilgang til islam foregår på dansk”, siger den danske imam Abdul Wahid Petersen.

I dag foregår det nemlig på arabisk eller et andet fremmedsprog.

Mere på DR

Utroligt at naive danskere ind til nu er konverteret til en religion, der foredrages på sprog, de ikke fostår. Og koranlæsningen skal fortsat foregå på arabisk? En ung mand der konverterede denne uge, udtalte: “Koranen giver mig noget, som bibelen ikke kan“. De får en brat opvågning, den dag de eventuelt vil ud igen.

Weapons of Mass Destruction (WMD)

Irakiske oprørere har måske udvidet arsenalet med kemiske våben, som landet har en grusom erindring om fra Saddams æra.

Der har foreløbigt været to angreb med giftgasbomber, og det amerikanske militær frygter, at flere af samme type er på vej.

Mere på TV2Nyhederne og Uriasposten

DR skriver ingenting om dette (se Urias), og TV2 kalder det en erindring. Jeg vil driste mig til at kalde det en meget konkret erindring. For ikke at sige, at Saddams arsenaler nu kommer i brug.

Ønske om mere islam til hverdag

En række offentligt finansierede dialogmøder i Århus er endt med et ønske om mere islam i hverdagen, hvis (invasionen) integrationen skal lykkes. Mandag præsenteres (dhimmierne) politikerne for 15 (ordrer) anbefalinger til en bedre integration.

Hovedvægten er lagt på, at islam og imamer skal have en mere fremtrædende rolle i børnehaver, skoler, kriminalitetsforebyggelse og i virksomheder, ligesom ytringsfriheden skal »bruges med omtanke«.For islamismeforsker Tina Magaard er disse krav klart farvet af islamister, og hun advarer imod at acceptere anbefalingerne, som, mener hun, vil føre til øget konflikt i samfundet.

»Man lægger kimen til en ny krise, hvis man på denne måde lukker muslimske børn og unge ind i et kollektivistisk tilhørsforhold, hvor de er muslimer, før de er borgere, og hvor du betinger deres integration i samfundet af, at man retter sig efter imamernes fortolkning af islam,« siger Tina Magaard

Jyllands-Posten – Tip: Anno

Er de sindssyge i Århus?

“Reasonable accommodation of minorities”.

No right, whether group or individual, is absolute or unconditional.

“Even the right to life is qualified: think abortion, killing in war or self-defence. So assertions that a prisoner has some right to be given halal meat in jail – as child sex offender Sharif Mahommed claimed and won in a Queensland court recently – is just as much poppycock as saying that in Western societies Mormons have an inalienable right to polygamy or Muslims have a right to practise female circumcision. Societies can, do and should set limits and conditions on alleged rights.

The second certainty flows from the first. Fuelled by the human rights industry, requests for accommodation are framed as rights. And because what is often claimed as a right is really no more than an individual society deciding to accommodate requests from minorities, these are essentially political, not legal, questions. Whether a municipality should pay for a women’s-only swimming pool so Muslim women are not forced to share the water with lubricious males should be decided by elected representatives of the people, not by judges.”

Læs om at sige ‘nok er nok’ hos Janet Albrechtsen. via DemocracyFrontline

Urmagere, kriminalitet, våbenlovgivning og sund fornuft

Peter Hitchens skriver i sin blog på Daily Mail et glimrende indlæg om våbenlovgivningen og dens historie i vores (over-)velregulerede samfund.

Våbenlovgivning og sund fornuft.

More rubbish is written about ‘gun control’ than about almost any other subject. Allegedly ‘tough’ gun and knife laws are the liberal substitute for the death penalty, the left’s way of trying to stop criminals from killing.

Like most ‘liberal’ solutions, they don’t work against their intended target, and they attack freedom. It helps a great deal to be liberal about this if you a) don’t think about it and b) know no history at all. Until 1920, Britain’s gun laws made Texas look effeminate. There was no effective restriction at all on owning a firearm. Yet there was virtually no gun crime. Now we have some of the most restrictive anti-gun laws in the world, and gun crime is a serious and growing problem. Interestingly, the laws came first, the problem afterwards, and the recent ban on handguns was a completely logic-free response to the Dunblane mass-murder which preceded it.

[…]

British leftist feminists, who warn constantly that all men are rapists, and endlessly demand harsher punishments and looser rules of evidence in rape prosecutions, really ought to be keen supporters of America’s ‘Second Amendment Sisters’, who argue that women should all be armed and dangerous, and rapists, as a result, should be mostly dead, or too afraid to try it on. But somehow, they aren’t. One liberal obsession clashes with another, yet again.

Actually, I don’t want us to become a gun-carrying, gun-owning society at all. I have absolutely no desire to own a gun or have one in my house. They are even more dangerous (which is saying something) than motor cars, which I – likewise – don’t much like using because of the heavy responsibility of being in control of such powerfully lethal machinery. And any burglar who arrives at my house will be given a cup of tea (choice of Indian, China or herbal) and a biscuit, and asked to sign a release form stating that he has not been harmed, intimidated or upset in any way. I understand the liberal criminal law well enough to know that this is the only sensible approach for a British burglary victim, who doesn’t want to be handcuffed and put in the cells.

[…]

Our small, easily-policed and largely urban society is deeply unlike the USA, where many people live hours from the nearest police station and can expect no immediate help if they are in dire trouble. But I do think that the continued existence of a legal right for law-abiding subjects to own and use weapons (actually set out in the 1689 Bill of Rights) is important. I’ll explain why in a moment.

And I also think that strict gun laws are wholly ineffective against their targets. The guns used in crime are hardly ever legally obtained. The people who use them almost invariably have criminal convictions, which would disqualify them from legal gun ownership anyway. So you can pass as many laws against gun ownership as you like. It will have precisely no effect on the level of gun crime. In which case, why do it?

Well, partly to keep the dim liberals happy, of course, which is important these days. But could there be another reason? If the state and the people broadly agree, about most matters, then the state can license the people to do such things as defend themselves, make citizen’s arrests, thump burglars, even keep weapons. (Every Swiss home contains arms and ammunition, and the Swiss crime problem is minor, to put it mildly).

But if the state believes that criminals are to be pitied and treated, while the people believe that criminals need to be punished, then the state cannot trust the people any longer.

And the people, likewise, cannot trust the state, which is becoming – increasingly – a tyranny which watches, dockets, snoops and generally pries into our lives, and grants us smaller and smaller limits within which we may live if we wish to avoid being interfered with by its agencies.

The same ‘experts’ who have banned guns and knives (with no noticeable effect on their use by criminals, though the harassment of innocents for carrying pen-knives grows year by year) pursue individuals for hitting burglars too hard or, in a notable incident last week, a pensioner who had clouted one of a gang of youths who had pelted his home with snowballs for hours on end.

And they are wholly ineffectual in dealing with burglars on the rare occasions when they both catch them and manage to prosecute them.

Yet the one thing that will bring a rapid and powerful police response to a phone call is a claim that guns are being used by private citizens. And the one offence the courts will always punish severely is the one they call ‘taking the law into your own hands’. Why? Because they are much more worried about their monopoly of force than they are about protecting us. Is that a good sign?

Actually, I object strongly to the expression ‘taking the law into your own hands’. The law is ours and we made it for ourselves, to protect us and govern us, as a free people. Our freedom to defend ourselves against criminal violence is part of our general freedom to live our lives lawfully. We hire the police to help us enforce the law, not to tell us that we cannot do so. Sadly, the modern British law is not our law, but an elite law, based on ideas which most of us do not share. And the modern police are the elite’s police, not ours, which is one of the reasons why they have vanished from the streets, where we want them to be. The disarming of the people, and the cancellation of all their rights to defend themselves, are bad signs.

Link