Hodjanernes Blog

8 februar 2007

Det ‘uskyldsrene’ DR

Filed under: Historie, Journalister, Medier DR m.fl. — Hodja @ 22:12

Afghanistan sagen er ikke første gang DR bruger manipulationer, forfalskninger og fordrejninger, det kan beboerne på ‘djævleøen’ Mors tale med om i sagen om DR’s forfalskede reportage om dagpleje, hvor de viste billeder af en privat dagplejemor der slog børnene.

Morsingboerne – derboende såvel som vi eksilerede – troede det ikke muligt, men skulle blive belært om noget andet, da Danmarks Radio 25. november sidste år (2003) blændede op for “Det tager børn da ikke skade af” – en såkaldt dokumentarudsendelse om privat børnepasning på Mors. En halv time efter udsendelsen var der indløbet en snes politianmeldelser mod en kvindelig puljepasser, som angiveligt skulle havde slået på/tjattet til et barn, samt mod Morsø Kommune for at have forsømt sin tilsynsforpligtigelse.

Et falsum. Socialdemokraten Egon Pleidrup Poulsen, tidligere lokal SiD-formand og siden 1996 borgmester i Morsø Kommune, er stadig harmdirrende.
“Hvis DR i dagene efter udsendelsen havde haft licenser i løssalg, var der ikke blevet købt ret mange her på Mors. Folk vidste enten instinktivt eller af egen erfaring fra brugen af puljeordningerne, at der var tale om et falsum,” siger Egon Pleidrup Poulsen.
At det i dag er Danmarks Radio, som er i defensiven og må undskylde og beklage, fordi det viste sig, at udsendelsens plot – sekvensen med barnet, som bliver slået på/tjattet til – var en konstruktion, og at de medvirkende var lokket til at deltage i udsendelsen under falske forudsætninger, er selvsagt et plaster på såret, men borgmester Egon Pleidrup er ikke tilfreds endnu.
“Vi er blevet sværtet. Denne ene udsendelse har ødelagt mere for os, end 30 positive historier kan rette op på. Jeg kræver som minimum, at Danmarks Radio laver en ny udsendelse, som beskriver, hvad dårlig journalistik har kostet Mors, og at den skal sendes i prime time,” siger borgmesteren, som også et træt af, at socialminister Henriette Kjær (K) deltog i fordømmelsen af forholdene på Mors uden at have sat sig ind i sagerne.

BUPL

Vi kender ikke de detaljerede omstændigheder omkring den produktionsproces, som resulterede i det katastrofale klip. To redaktører blev degraderet, generaldirektøren gav sig selv og programdirektøren Lars Vesterlykke en næse. Der blev undskyldt og undskyldt. 
 
Spørgsmålet er, om det lille klip med den — fortjent — store uheldige virkning var en enlig svale, eller om Mors-sagen ikke bør tjene som et meget kraftigt advarselssignal om den store journalistisk-etiske risiko, som den interne og eksterne konkurrence fører med sig.
 
Risikoen er ikke blevet mindre med den formmæssige “modernisering” af tv-dokumentaren. Snarere tværtimod. 
 
Naturligvis flytter grænser sig, naturligvis ændrer formsproget sig. Vi skriver jo heller ikke med krøllede bogstaver længere eller staver navneord med stort. Men i tv-dokumentaren har formsproget og emnevalget ændret sig betydeligt. Den journalistiske etik er kommet under voldsomt pres.
 
For hvad sker der, hvis den nøje planlagte vinkel, præmissen — den, som bærer programmets ide og dramaturgi og har solgt program-ideen — ikke holder vand? Eller endnu værre: Hvis redaktøren ved første gennemsyn kommer med den værste indvending i moderne tv: Det er kedeligt!

EKKO

Det bliver op til bestyrelsen i DR at tage stilling til, om sagen med klippefusk og billedmanipulation i et stærkt omtalt tv-program skal have konsekvenser på topniveau. Bestyrelsen skal have en redegørelse om sagen og en kilde oplyser til Berlingske Tidende, at den skal behandles på DRs kommende bestyrelsesmøde den 16. og 17. marts.

Generaldirektør Christian Nissen og hans højre hånd, programdirektør Lars Vesterløkke, har uddelt næser til sig selv for langsommelig sagsbehandling, men kilder internt i DR mener, at det ikke er tilstrækkeligt, da sagen endnu ikke er fuldt belyst.

TVnyt

De to DR-chefer Henrik Grunnet og Henrik Hartmann mister iflg. B.T. i dag deres chefposter og ryger ud af DR TVs Chefredaktion. Fremover må de nøjes med stillinger i DR, som ikke indeholder nogen form for chefansvar. Dermed har DR placeret hovedansvaret for det manipulerede klip i DR-dokumentarer ‘Det tager børn da ikke skade af’.

Chefen for DR-undervisning, Peter Zinckernagel, der ellers har taget det fulde ansvar for klippet, slipper derimod iflg. avisens kilder for nogen form for straf. Zinckernagel gjorde sig ellers bemærket ved at nægte at give dagplejemor Anny Jantzen fra Mors en uforbeholden undskyldning blot et par dage inden DRs generaldirektør, Christian S. Nissen, gik ud med en klar undskyldning til Anny Jantzen.

Det var Anny Jantzen, der blev udsat for den grove manipulation, ved at det i tv-programmet blev fremstillet som om hun gav en lille dreng en lussing.

Programmets tilrettelægger, Hanne Ida Alsbirk, slipper med en påtale.

TVnyt

Og DR’s Generaldirektør Nissen måtte i egen høje person tage helt til Mors og sige undskyld

Torsdag brugte generaldirektør Christian S. Nissen til at ta-ge til Mors, hvor han – inviteret af Morsø Kommune – dis-kuterede den meget omtalte DR-dokumentar, “Det tager børn da ikke skade af”, om pasningen af børn i de såkaldte “puljepasningsordninger”. Nissen mødtes med Morsø kom-munes borgmester og økonomiudvalg.

Er det her en ny stil for DR? Skal du fremover ud og sige undskyld, når DR har klokket i det?

“Næh, for jeg mener ikke, at der tidligere har været sådan en situation i de ti år, jeg har været her. Det her er en unik situation, som jeg ikke går ud fra, at der kommer flere af, mens jeg er i DR.”

Hvad præcis har du sagt undskyld for?

“Det var ikke det meget omtalte klip. Det var en sag mellem os og Anny Jantzen (dagplejemoderen, som optrådte i klip-pet, hvor det kommer til at se ud som om, at et barn får en lussing, red.). Det var ikke programmets hovedhistorie om det manglende kommunale tilsyn. Der var historien i orden, og kommunen indrømmede fejlen, og den har rettet op på det. Dét jeg undskyldte var, at vi i beskrivelsen af det manglende kommunale tilsyn, kom vi til at lave et program, som almindelige mennesker, gik skævt af. De så ikke ud-sendelsen som en udsendelse af manglende kommunalt til-syn, de opfattede den som en generel sønderlemmende kri-tik af puljepasningsordningerne på Mors. Når vi ser på – ikke bare det materiale, der er udsendt – men også på det mate-riale, som forefindes i researchen – så er det et skævt bille-de, vi har givet. Der er foretaget vinklinger og klipninger, der gør, at ser man på det som helhed – og det gør seerne – så er der givet et meget fortegnet billede af puljepasnings-ordningerne på Mors.”

Skylder DR så Mors noget nu?

“Nej. Og det mener hverken vi eller Mors nu.”

Du tog alene til mødet på Mors. Var det en ubehagelig ople-velse?

“Nej, det var det faktisk ikke. Det var fuldstændigt afslap-pet. Paradoksalt nok kunne jeg godt have forestillet mig, at det havde været meget mere ubehageligt, hvis jeg var mødt op med en hær af rådgivere.”

Hvornår slutter denne sag?

“Altså, i forhold til kommunen er den sluttet. I forhold til Anny Jantzen er den sluttet. Så skal jeg give en redegørelse på tirsdag i bestyrelsen, og parallelt hermed har vi så nogle forhandlinger med dem, som har fået sindetskrivelser. De forhandlinger er ikke afsluttet. Det er den konkrete sag. Så kan der selvfølgelig være tale om skrammen i vores ry og troværdighed, og hvis ikke vi jokker al for meget i det, så vil det være glemt i løbet af relativt kort tid.”

DRÅben

Diskrimination af danskere vendes til offergørelse af nydanskere

Filed under: Immigration, Journalister, Medier DR m.fl., Politisk korrekte — Hodja @ 20:09

Hvem ka’ – DR ka’

Det Kongelige Teaters rabatordning til flygtninge og indvandrere møder nu kritik af skuespiller Fadime Turan.

“Det billede, der bliver tegnet af nydanskerne i denne kampagne, er ret middelalderligt. Vi bliver alle sammen kategoriseret som mennesker, der ikke går i teater og ikke ved noget om kultur i det hele taget, siger Fadime Turan til DR Kultur.”

Mere på DR

»Medierne tegnede et superstereotypt billede af Akkari dengang. Vi har følt, at det var vores pligt at nuancere det billede,« forklarer producenten af ‘Muhammedkrisen under huden’

Det har ikke været muligt at træffe Ahmed Akkari til en kommentar, men imamen Abdul Wahid Pedersen, som også medvirker i filmen, siger:

»Jeg kan godt lide filmen af flere grunde. Den dokumenterer et ganske væsentligt forløb i moderne historie, men den gør også op med billedet af imam Ahmed Akkari som et Danmark-fjendsk uhyre.«

Jyllands-Posten 8. februar 2007

Alene den anbefaling taler for sig selv.

Three films about music and Islam hit Scandinavia

Filed under: Imamer, Islam, Koran, Moske, Minaret, Muslim World, Ytringsfrihed — Hodja @ 16:11

Pakistani rock star and filmmaker Salman Ahmad, and editor of the UK world music magazine Songlines Simon Broughton will make a quick visit to Denmark and Sweden in February to show three documentari films highlighting essential discussions concerning music and Islam.

salman_ahmad.jpgSalman Ahmad will show ‘The Rock Star and the Mullahs’ and take part in discussions at two film festivals in Copenhagen and Malmö – the twin cities in two countries connected by a bridge.

Salman Ahmad will attend and and meet the audience when Copenhagen’s most prestigious movie theatre, The Grand, will make a special showcase of ‘Rock Star and the Mullahs’ on Saturday 10 February.

The showcase will also mark the beginning of Denmark’s acclaimed film festival Salaam.dk, which focus on quality films from all over the world. The film will be shown again on 1 March in connection with a Freemuse debate event about how Danish-Muslim musicians relate to the music prohibtion issues in Islam.

Freemuse

Kjøpt og betalt av Se og Hør

De mest hemmelige og verdifulle kildene får betalt kontant, med sjekk eller gavekort for å ikke etterlate spor som kan avsløre samarbeidet.

Utbetalingene skjules gjennom alternativ bokføring, der kostnadene blir oppført som reiseutgifter eller lønn til medarbeidere.

Læs mere på Dagbladet

Studieleder Lars Gule ved Høgskolen i Oslo vil ha forbud mot slør og andre former for tildekking av ansiktet.

Jenter som dekker ansiktet kan ikke forvente å få seg jobb, mener han.

“Det gjør det umulig å ha en likeverdig gjensidig relasjon til en kvinne i en undervisningssituasjon. Studenter som kommer tildekket til skole, høyskole eller universitet stiller urimelige krav til sine lærere og medelever når det gjelder kommunikasjon, og det skaper psykologisk usikkerhet. Dessuten kan ikke studenter som velger slik klesdrakt forvente å få jobb etterpå, sier Gule til Klassekampen. Slik fører vi jenter som dekker hele ansiktet bak lyset.”

Mere på VG

Kulturberigelse: Jenter helt ned i 12-årsalderen kommer til Norge etter å ha giftet seg med voksne menn som bor her i landet.

Mindreårige jenter helt ned i 12-årsalderen med falske identitetspapirer, får familiegjenforening med voksne ektemenn i Norge.

Mange blir utsatt for omfattende mishandling. Jentene som kommer til Norge har som regel falske papirer på at de er 18 år og blir derfor ikke sjekket av norske myndigheter.

Mere på VG

“Det er simpelthen en krænkelse af menneskerettighederne at forlange, at de (indvandrerne) skal afstå bare en tøddel af deres ideologiske, moralske, familiære og religiøse identitet…Hvad i alverden bilder vi os ind ved at ville diktere dem vores – på talrige måder – kuldsejlede og fallerede samfunds- og samlivsmodel?”

Hanne Smyrner, fhv. fotomodel, spaniensdansker, EkstraBladet 14/1 1992

Cigaren? Så stor!

1157903368911_739.jpg

Clinton

DR: De gode laver godt TV og de onde laver dårligt

Martin Lyngbo, instruktør og direktør for Mungo Park (hvad det så er for en ting?) skriver i metroXpress under overskriften “DR bliver nusset ihjel” blandt andet:

“Danmarks Radio er truet. De gode medarbejdere går. Farvel til kvalitetsnyheder, gode dramaserier, ordentlige musikprogrammer og grundig debat på P1. Her kommer sømandsviserne og Sky Radio – undskyld TV2 Radio. Her kommer reality-tv, uendelige reklameblokke, Barbie og Ken som studieværter, og quiz-show, quiz-show og quiz-show…”

metroXpress 8. februar 2007

Årsagen, som alle Martins bekendte taler om ‘som årsag til, at DR er ved at gå i stykker’ ved en reception i den nye DR-by, er at højrefløjen får en smule indflydelse via Ole Hyltoft og Katrine Winkel Holm, den sidste bliver selvfølgelig nedværdiget ved ikke at blive omtalt ved navns nævnelse, men som andre steder hos de ‘hellige’ konsekvent gør – som Søren Krarups datter – for så er hun jo placeret. Guilt by family.

Mærker venstrefløjen, at deres monopol på TV- og radiomedierne er ved at skride? Føler de, ar der er nogen, der ånder dem i nakken?

Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser

Sådan lyder et dekret i videnskaben, og sådan bør det naturligvis også lyde i journalistik.

“Derfor kommer det som en overraskelse, at det kommer som en overraskelse for Guldbrandsen og hans helligt forargede proselytter, at man risikerer at blive stillet til ansvar, når man går ud med så alvorlige insinuationer og manipulerede klip som i ‘Den hemmelige krig’.

På den lettere tragikomiske baggrund kan det naturligvis ikke undre, at man skal lægge øre til vilde overdrivelser som ‘indgreb i pressefriheden’ og sammenligninger med Berlusconi fra oppositionens side og ‘frygt for selvcensur’ fra DR’s side.”

Michael Larsen i metroXpress 6. februar 2007

Det er ikke så ofte, jeg er enig i, hvad metro skriver, men Larsen har da fuldstændig ret.