Hodjanernes Blog

21 marts 2008

Striden om den nederlandske politikeren Geert Wilders islamkritiske film Fitna havner i rettssalen

En nederlandsk domstol har sagt ja til å behandle en klage fra muslimske grupper mot politikeren Geert Wilders islamkritiske film om Koranen.

Mere på Aftenposten

Hvis Holland er et demokratisk land med ytringsfrihed, burde de afvise en sådan retssag øjeblikkelig. Det tyder på ugler i mosen. 

They tried to make me go to jihad but I said no no no!

Filed under: Islam, Jihad, Musik — Hodja @ 23:20

Rockerne er nogle tøsedrenge

Udtaler Danmarks bandechef nummer 1.

Indvandrer-banderne bliver både større og flere i antal. Danmark har slet ikke set det værste endnu.

Mere på EkstraBladet

Læs mere om Danny Abdalla, en lejemorder Laue Trabjerg Smidt har skaffet tålt ophold.

Det bekræfter den gamle vittighed: hvor er det bedste sted, en advokat kan opholde sig??

På 100 meter dybt vand!

Vis dig som et mandfolk, Pia!

Træk tæppet væk under Anders “Fup” Rasmussen og hans Samarbejds-regering.

Den 29. august er det 65 år siden Danmarks regering indså, at den ikke længere kunne stå model til besættlsesmagtens krav om hvorledes landet og dets befolkning skulle tilpasse sig det Nye Europa. Den gik til kong Christian X med sin afskedsbegæring. Kongen imødekom ønsket og herefter stod landet uden regering. De daglige, trivielle forretninger blev herefter varetaget af embedsmænd, medens befolkningen gik i strejke og modstandsbevægelsen tog til i styrke og samtidig sørgede for den nødvendige justits.

Danmark blev nu reelt regeret af Frihedrådet indtil de lande, vi nu har så travlt med at fordømme, befriede os. Vort “renommé” blev – delvist – reddet af den modstandsbevægelse som politikerne, også dengang, kaldte “uansvarlige elementer”.

Historien gentager sig ikke – siger man. Men den som ikke vil lære af historien er tvunget til at gentage den.

Som digteren siger: “Usselrygge, Vendekåber råder nu for Danmarks Sag”. – Det gælder i dag som i 1943. Hvor der i alle partier dengang fandtes fremsynede og hæderlige danskere – Christmas Møller, Hal Koch, Mogens Fog, Frode Jakobsen, Børge Houmann, Aage Schoch og mange, mange flere – kan vi i vore dage lede forgæves blandt de “stuerene” partier; her fylkes blot ryggesløse eftersnakkere, snurrende vejrhaner og skrupelløse landssvigere.

Det demokratiske Danmark, som for 65 år siden bestod sin prøve er nu under stærk forrådnelse. Vi lever i svampens tid. Danmark er påny besat, ikke af nazismen, men nu af en ideologi fuldt lige så afskyelig. Men i modsætning til dengang har vi ikke en regering med blot antydning af rygrad. Den bliver siddende mens statministeren hændervridende gør skrabud for det nye herrefolk og “på det skarpeste tager afstand fra [indsæt et “uansvarligt element” her]”.

Men måske kan vi alligevel redde vort omdømme. Vores kollaboratør-regering kan nemlig kun takke de “ikke-stuerene” for at taburetterne ikke vælter. I samme øjeblik regeringens støttehjul blev afmonteret ville den falde. Umiddelbart ville det ikke gøre den store forskel – om det er Villy, Helle, Margrethe (Vestager) eller Anders Fup, der er rigsbefuldmægtiget, kan vel være eet fedt – men det ville åbne danskernes øjne. Og få os til at indse, at så kan vi lige så godt lade os kommandere rundt af EU-mandariner, Imamer og mafiosi. I det mindste kunne vi så se os selv i spejlet.

Hellere ingen regering end underkastelse.

Hodjas Blog siger Undskyld.

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, Kriminalitet, Tonen — Tags: — Skjoldungen @ 10:34

Uforbeholdent og Beskæmmet.

I forgårs bragte denne blogskribent – Skjoldungen – en postering om det afstumpede og brutale overald på en 16-årig dreng, som nu er død af sine kvæstelser. Posteringen indeholdt ingen angivelse af etnicitet eller nationalitet for hverken offer eller gerningsmænd, men formuleringerne lod – mellem linierne – antyde, at de skyldige nok skulle søges blandt “the usual suspects”.

Det var forkert.

Vor medfølelse samler sig nu om familien til den myrdede dreng, som var af tyrkisk afstamning og i færd med at passe sit arbejde som avisomdeler da han mødte sin tragiske og meningsløse død. Samtidig skal vi overfor ikke alene familien, men også den øvrige befolkning dybt beklage, at vort samfund ikke agter at straffe hans mordere på en måde der står i blot antydningsvis rimeligt forhold til deres afskyelige handling.

De burde spærres inde for resten af deres usle liv og nøglen smides væk.

På 5-årsdagen for Irak krigen

Filed under: Islam — Hodja @ 01:12

Har medierne selvfølgelig travlt med at fortælle hvor galt det er gået.

Der er selvfølgelig en anden synsvinkel.

Læs også kommentarerne.

Endnu en dansker i kriminalitet

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 01:06

Det viste sig, at biltyven var en 45-årig, dansk mand.

 Læst her

Pak lige sammen… Danskere er også kriminelle!

Men de er også tossede

Er ikke danskere, der er kriminelle, også tossede?

Sig mig hvem dine venner er…………….

Ja hvem?