Hodjanernes Blog

20 marts 2008

Vi hvide må gøre mere for at muslimerne skal føle sig hjemme

Muslim immigrants face so much discrimination and hostility that they don’t feel they belong here, according to a liberal research group.

As part of efforts to improve integration, it called for an improvement in public behaviour towards Muslims.

And it said other Britons are wrong to worry about segregation and Muslim-dominated enclaves, as there are benefits to “residential clustering”.

Og årsagen er:

The study, based on interviews with 319 men and women, including 229 Muslims, found that the majority of interviewees had not experienced unfair treatment because of their colour or ethnicity.

Og samtidig udtaler rapporten:

Linking anti-terrorist campaigns with efforts to encourage cohesion, it added, “risks stigmatising and alienating law-abiding Muslim communities”.

Mere på Daily Mail

Man skal altså få muslimerne til at føle sig mere hjemme, fordi de ikke føler sig diskriminerede. Og samtidig skal man åbenbart afstå fra kampagner mod terrorisme???? Og ‘No-go-areas’ er slet ikke noget problem…..tværtimod.

Og de kalder sig research group!

Et par borgerlige ord.

Fra dagens debat i Jyllands-Posten. Professor Ole Hasselbalch om en eller anden Torsk Norsk:

Medens Anders Fup synger “Ytringsfrihed, MENog Birthe Rønnebær importerer halssnittere havde vi nær glemt, at regeringen også har en logerende i kælderen, som man kun bemærker i kraft af justitsministerens ihærdige forsøg på at fjerne alt tilbageværende politi fra gader og stræder. Dette parti – kaldet “Det Konservative Folkeparti” (udtales Det Konservastive Falkeparty) har åbenbart også en formand eller noget lignende ved navn Norsk. Han har skrevet noget i Jyllandsposten (det gider vi ikke trykke) – som et begavet menneske her svarer på:

Det er en kendsgerning, at de muslimske miljøer rummer en markant og grov overkriminalitet, samt at selv tilsyneladende velintegrerede unge derfra pludselig kan finde på at gå ud og lægge bomber under medborgerne.

Journalister og bladtegnere kan komme i livsfare blot ved at passe deres arbejde.

Jeg takker i denne situation for Peter Norsks vejledning i, hvad en universitetsprofessor må sige, men skal oplyse, at en professors første pligt over for den offentlighed, der betaler hans løn, er at skrive, hvad de faktiske forhold er.

(more…)

Den syge mand truer Danmark

Filed under: Danmark, Europa, Islam, Jihad, Labaner, Muslim World, Oplysning om islam — Tags: — ManInBurka© @ 20:26

Hør klaphatten her

God påske til jer alle også til Bindegale Laden

Muhammed-boykot rammer europamestre

Herrelandsholdet i håndbold kommer efter alt at dømme ikke til at spille de planlagte venskabskampe mod Egypten i juni på grund af Muhammed-krisen

Læs mere her på EB

And so what?

Genopfriskning

Filed under: Cartoons, Danmark, Europa, Islam, Koran, Kristne, Muslim World — Tags: , , — Hodja @ 19:56

toi.gif

Untergang des Abendlandes i grafisk fremstilling.

Kortet herunder viser antallet af terror-reder moskéer i hvert enkelt, nummereret departement.

AdieuFrance

Kulturberigerne får overtaget

Filed under: Danmark, Demografi, Immigration, Kriminalitet, Labaner, Våben — Tags: — Hodja @ 11:14

Indvandrere styrer med rå våbenmagt.

“Indvandrerbanderne har tegnet sig for en forråelse, som vi ikke ser andre steder, påpeger chefpolitiinspektøren.”

Læs mere på EkstraBladet

Indvandrerproblemet er i virkeligheden ikke noget der bør kaldes et problem. Hvad er 2.700 mennesker i forhold til hele den danske befolkning? Ingenting! Men der er nogen som tænker: ‘Det har vi ikke råd til.’ Men det har vi.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), Ekstra Bladet 15/3 1985.

Der findes i Danmark én muslim pr. 99 ikke-muslimer. Hvad er det for nogle sløve padder de 99, hvis de er bange for den ene muslim.
Arne Melchior (CD), Berlingske Tidende 19/8 1990

Danmark bør aktivt tage initiativ til at hente f.eks. 10.000 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien herop.
Elisabeth Arnold (Radikale), Berlingske Tidende 26/7 1992

 180 årlige familiesammenføringer er ikke noget problem sammenlignet med, at der er 350.000 arbejdsløse.
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre), Jyllands-Posten 21/9 1993.

Kan et par hundrede familiesammenførte indvandrere om året true det danske samfund? Nej, selvfølgelig ikke! Så sårbart er det danske velfærdssamfund ikke!
Elisabeth Arnold (Radikale), Jyllands-Posten 10/10 1993

Jeg mener ikke at beregninger, der forudser 55.000 flere børn af indvandrere og flygtninge, er realistiske – men selv om de holder, er der ikke noget at frygte. Børnene bliver jo født som danskere.
Bjørn Elmquist (Radikale), Jyllands-Posten 1/12 1994

Det har aldrig været meningen, at vi skulle have færre flygtninge.
Peter Duetoft (CD), Jyllands-Posten 12/10 1993.

Jeg vægter overholdelsen af de internationale konventioner højere, end om der kommer 4.000 eller 10.000 udlændinge til Danmark ved familiesammenføringer.
Marianne Jelved, Formand for Den Radikale Venstre, Jyllands-Posten 8/8 2004

Danskerne er som en flok fede mus, der sidder under deres osteklokke og ser forarget ud på, hvad der sker udenfor.
Mimi Jacobsen, Formand for Centrum-Demokraterne, Berlingske Tidende 12/11 1984

Hvad er den danske traditionsrige kultur…andet end selvbedrag…selvglad i sin egen usselhed, fedladen…pylret…Indbyd alle og hvemsomhelst…lad os se, hvor langt vor vidunderlige kultur i grunden holder.
Johannes Sløk, professor, Jyllands-Posten 16/2 1985

Jeg tror ikke, at der er mange – om nogen overhovedet – som kunne tænke sig at omdanne Danmark til et multietnisk samfund. Jeg ønsker det ikke. Men ved at oppiske et kunstigt og overdrevent skræmmebillede kan man medvirke til at oppiske en frygt og lukkethed over for andre, som dybest set rummer en større trussel mod danskheden end påvirkninger udefra.
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre), Politiken 1/7 1994.

Den aften var jeg af den overbevisning, at Danmark ville være et dejligt land uden danskere. Jeg ville elske det, hvis det var fuldt af tyskere, arabere, italienere, englændere, amerikanere, afrikanere, kinesere, japanere, polynesere, grønlændere og lapper. Jeg tror også de ville synes Danmark var et dejligt land uden danskere. Man kunne flytte danskerne op til Grønland, der ville være masser af plads og alt for koldt til at trække bukserne ned og vise den store hvide røv frem.
Morten Sabroe, Politiken 20/6 1999

Fremtidens største udfordring handler ikke om – på længere sigt i hvert fald – hvorvidt udlændinge skal integreres i Danmark, men om hvorvidt Danmark integreres i verden.
Danmark har fornyet sig gennem den inspiration, der er kommet fra andre kulturer. Og det gør ikke spor, fordi det afgørende er ikke at bevare den såkaldte danskhed (for hvad er det?), men at fastholde grundlaget for velfærdsstaten, og det er ikke betinget af sprog, hudfarve, etnisk baggrund osv. men af solidaritet – med verden.
Henrik Svane, Kristeligt Dagblad 20/1 2000

Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generelt.
Journalist Arne Notkin i Weekendavisen 17/11 198

Naturligvis må vi gå ud fra, at en flygtning kun opholder sig hos os midlertidigt. Derfor får en sådan kun midlertidig opholdstilladelse. Når den udløber, tager vi stilling til, om forholdene er forandret så meget, at man kan ophæve opholdstilladelsen og bede vedkommende rejse tilbage.
Per Stig Møller (Konservative) i Berlingske Tidende 16/2 1988

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os.
Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986

Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv.
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Politiken 24/4 l988)

Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den.
Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 27/10 1991

Mennesker må selvfølgelig have lov at krydse menneskeskabte grænser i en moderne verden. Hvad er overhovedet en grænse andet end en abstraktion….Flere jugoér, tyrkere og perkere, tak! Flere sorte, gule og tværstribede, tak! Flere kvinder med og uden slør på gaden, tak!..Flere kurdiske bjergbønder!…Flere tamiler…Mere sort, tak!..Se på for eksempel New York og Rio de Janiero!…De maddikefarvede danskere kan ikke tåle lyset og solen, de får kræft af den…..Hvad med at få nogle flere fremmede hertil, nogle mørke mennesker, så det sarte blot bliver fortyndet, og den rette kulør opnås…Ud med solarierne! Ind med de fremmede!
Carsten Nagel, forfatter, cand. psych., EkstraBladet 1/12 1991

Den danske andel af dem kan efter min opfattelse ikke komme under de ca. 4000, vi modtager om året. Det magter vi , og hvis jeg yderligere skal udfordre, vil jeg tilføre, at jeg også tror, at denne tilgang af fremmed kultur ikke vil være nogen fare, men tværtimod berige vort danske særpræg.”
Mimi Stilling Jakobsen (CD), Jyllands-Posten 20/11 1991

Det er simpelthen en krænkelse af menneskerettighederne at forlange, at de (indvandrerne) skal afstå bare en tøddel af deres ideologiske, moralske, familiære og religiøse identitet…Hvad i alverden bilder vi os ind ved at ville diktere dem vores – på talrige måder – kuldsejlede og fallerede samfunds- og samlivsmodel?
Hanne Smyrner, fhv. fotomodel, spaniensdansker, EkstraBladet 14/1 1992

Flygtninge vil blive en berigelse for disse lokal-samfund. Man kunne forestille sig, at det ville blive nødvendigt med sprogundervisning på den skole, der ellers enten er lukket eller ved at lukke.
Mimi Stilling Jakobsen (CD), B.T. 15/7 1993

Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs.
Jytte Hilden (Socialdemokratiet), Århus Stiftstidende 26/3 1996.

Den danske Forening…har lavet et helt urealistisk regnestykke, der hævder, at flygtninge koster Danmark 10-12 milliarder kr. om året. Vores tal viser, at det tal er alt for højt.
Birthe Rønn Hornbech (Venstre), Berlingske Tidende 24/9 1989

Den gang, vi startede med at lave oplægget i Venstres udlændingeudvalg, da gav vi hinanden håndslag på, at vi ville lave en oversigt over, hvad udlændingene koster. Vi fandt ud af, at det var umuligt, og nøjedes med at anføre nogle af de tal, der findes i finansloven. De tal, som Den Danske Forening kører frem med, er helt uansvarlige og uetiske. Det er også utiltalende at gøre befolkningsgrupper op i penge. Det vil jeg ikke være med til.
Birthe Rønn Hornbech (Venstre), Information 19/1 1990

 Efter min mening er flygtningene hverken nogen samfundsøkonomisk eller kulturel trussel.
Kirsten Lee (Radikale), B.T. 18/6 1990

Jeg er også ked af den tendens til, at mange danskere tror, at Danmarks økonomiske problemer er udlændingenes skyld. De fremmede har reelt ingen som helst indflydelse på Danmarks økonomi.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), B.T. 17/10 1991

Jeg er meget ked af, at der har været tendens til, at mennesker i Danmark – måske halvdelen af menneskene i Danmark – giver de fremmede skylden for Danmarks problemer. Jeg kan forstå, at folkepensionister, der har svært ved at få pengene til at slå til, kan komme med lette svar. Men det er forkert. For disse fremmede er mere uskyldige end nogen andre. Og de betyder minimalt for de problemer Danmark har.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), Ekstra Bladet 17/10 1991.