Hodjanernes Blog

29 februar 2008

Søren Pind: Ekspertsvar er en hån

Så kom det første svar fra en ekspert – advokat Tyge Trier.

Ja, siger han – i konsekvens af vores indstilling til menneskerettighederne må vi – Danmark – tåle, at selv folk der vil os til livs, der vil begå mord i vores midte, skal have lov at blive. Selvom de selv har valgt at udsætte Danmark for sådanne ting – så overskygger disse personers krav om retsikkerhed i deres oprindelsesland altså dette misbrug af gæstebuddet. Se http://www.berlingske.dk/article/20080229/danmark/702290014/

Trier svarer i virkeligheden, at alt skal være som nu. Er de pågældende farlige, må de på det, der hedder “tålt ophold”. Og efter en konkret vurdering kan de enten lukkes ud i samfundet, eller også spærres inde i Sandholm-lejren.

Læs resten hos Søren Pind

Søren er desværre stadig for ‘pæn’.

Kurt Westergaard om ‘Dummer Stein’

Kurt Westergaard udtaler i TV-Avisen iaften om affæren i Berlin:

“Vi skal ikke gå baglæns.”

dummerstein.jpg

Politically Incorrect følger situationen i Tyskland.

Kunstverein Tiergarten

Muslimske pædofile voldtager – også – Engelske Skatteydere.

Filed under: Blogs Foreign English, Dhimmi, EU, Europa, Immigration, Islam, Kriminalitet, UK — Skjoldungen @ 20:28

Udvisning? – Kommer selvfølgelig ikke på tale, der ville jo stride mod menneskerettighederne, ikke?

Fra The Opinionator:

More outraged inflicted upon the British people by 5 Somali muslims and former asylum seeker who have been found guilty of rape and sexual activity with children.That in and of itself is abhorrent enough – five perverts go to the UK for supposed safety and return the hospitality by raping their children. But another rape has also taken place – the rape of the UK taxpayers who have to pay for the legal aid and the ridiculous 5 “private” interpreters. These rapists were allowed into the UK courtesy of NuLabour’s open door policy of coddling any dregs who happen to turn up and whine that they need asylum. Then the taxpayers get to pay for their housing, food, haircuts, clothing, etc etc whilst the government drags its feet in determining the veracity of said asylum seekers – fearful of violating the EU Human Rights laws. In the meantime men, such as these slimes, inflict crime and havoc. Then, once arrested for their crimes, the taxpayers get to dole out more of hard earned money to solicitors and translators. Cost to criminals? = ZERO ( I won’t even bring up what the phenomenal cost of providing translators to immigrants is costing the NHS & British cities and towns). Now the British taxpayers get to pay for these criminals whilst they do their prison sentences and one would hope they would be swiftly deported thereafter ….but taking from what Judge Joy’s final statement says – no other country will want these degenerates thus the British can expect these pedophiles to be living off the taxpayers and roaming their streets for decades. THAT’S OUTRAGEOUS!

Hodja bliver nødt til at opgive anonymiteten

Efter lange og trange overvejelser har grisen Hodja besluttet, at det er på tide at opgive den langvarige anonymitet.

Beslutningen er truffet efter, at jeg har set TV2-Nyhederne iaften.

Her fortalte man om et tilfældigt ægtepar på Lolland-Falster, der er begyndt at få mærkelige telefonopringninger.

Telefonopringningerne har medført, at ægteparret er kommet under PET’s beskyttelse.

Årsagen: De hedder tilfældigvis Inge og Kurt Westergaard.

Den ‘ægte’ Kurt Westergaard udtaler til TV2-Nyhederne: Alle trusler bedes rettet mod the one and only: The Real Kurt Westergaard.

Nå ja min identitet – kig i kommentarfeltet.

Ingen menneskerettigheder til Kurt Westergaard og danskerne

Filed under: Danmark, Immigration — Tags: , — Hodja @ 19:20

Danmark får meget svært ved at udvise de to tunesere, der blev anholdt i Gellerup ved Århus, mistænkt for mordplaner på Muhammed-tegneren Kurt Westergaard.

Dommen lægger stor vægt på rapporter fra Amnesty International og Human Rights Watch om tortur i fængslerne, og det forstærker billedet af Tunesien som et land, hvor der generelt er høj risiko for tortur, siger Christoffer Badse.

“Selv om anklagerne mod dem er alvorlige, er tortur et absolut værn mod udvisning, og det vægter tungest. For det andet fastslår dommen, at eventuelle diplomatiske forsikringer fra Tunesien om, at man ikke vil bruge tortur i netop dette tilfælde, ikke er brugbare, fordi tortur er så indarbejdet i landet,” vurderer Badse.

Mere på TV2

Så der er ingen hensyn til Kurt Westergaards menneskerettigheder. Som altid tager man mere hensyn til gerningsmænd end til ofre. Og Kurt Westergaard er eksponent for alle danskere. De, der vil os til livs, har alle rettigheder – vi har ingen – i vort eget land. Med diverse ‘eksperters’ velsignelse.

Hvor længe skal vi finde os i disse absurditeter? Det er det rene vanvid.

Uromagere var alligevel ikke så unge

Filed under: Immigration, Indvandring, Islam, Jihad — ManInBurka© @ 14:19

De unge bag den seneste tids bølge af uro og ildspåsættelser i flere danske byer er åbenbart ikke helt så unge som hidtil antaget.

Læst på JP

PuhHa, så er problemet alligevel ikke så stort!

Søren Pind om tuneserne

Mit spørgsmål til dem med de enkle svar – hvis resultat altså er at mennesker må blive, der intet rimeligt krav har på ophold her, som ønsker en samfundsomstyrtning af demokratiets inderste væsen, som bekæmper de samfund de har fået den velsignelse at få lov til at søge asyl hos – er:

Hvad foreslår I? Villy har svaret de – specifikt Hizbuth-Tahir – skal drage ad helvede til. Er det torturkælderen han mener? Mener han virkelig det? Gør han?

Hvad er svaret? Er det seriøse svar, at vi intet skal gøre, men blot må leve med den fejl at vi godtroende har tilbudt terrorister af værste skuffe, mennesker der ønsker at omstyrte vores samfundsorden, ophold i vores land og på vores kontinent?

Kierkegaard giver os sit svar – de pågældende mennesker må leve i konsekvens af deres valg. Amnesty afviser med den europæiske menneskerettighedskonvention i hånden Kierkegaards svar. Og som sagt må det være svaret, så længe Danmark er forpligtet af relevante konventioner. Men det mindste man kan forlange er, at der må være et bedre svar end blot dette at vi intet gør, fordi vi har tiltrådt konventionen. Intet at gøre er ikke et svar, kommende generationer bør udsættes for.

Mere hos Søren Pind

Der henvises i en af kommentarerne til denne artikel, og anføres at den italienske og den danske sag IKKE kan sammenlignes.

Konklusionen må blive – dersom vi ikke kan hjemsende nogen – ja så må vi straks ophøre med at lukke flere ind. Og melde os ud af de tåbelige konventioner.

OPDATERING: DDR-P1 (29/2 2008 kl 17.15): Mellemøstekspert fra SDU kalder Tunesien for foregangsland og et af de mest udviklede lande i den muslimske verden. Samtidig kalder hun islamister for ‘politisk engagerede muslimer’, som Tunesien har befriet sig for bl.a. ved at eksportere dem til Europa.

Det vil med andre ord sige, at vi med stor sandsynlighed IKKE kan reeksportere islamistiske terrorister til NOGETSOMHELST land i den muslimske verden: Værsågod at skylle. 

Iøvrigt er det ifølge eksperten vores egen skyld – for vi arbejder sammen med Tunesien om terrorbekæmpelse. Så DDR’s ‘ekspert’ udfyldte endnu engang sin funktion.

Al-Qaeda har udstedt dødsdom over Geert Wilders

Filed under: Holland, Islam, Jihad, Labaner, Oplysning om islam — Tags: , , , — Hodja @ 13:20

The terrorist network Al-Qaeda has given orders for the assassination of MP Geert Wilders, newspaper De Telegraaf reports.

The Party for Freedom (PVV) leader must be ‘slaughtered’, the orders say, because he has insulted Islam and the prophet Mohammed.

Mere på NisNews

Artiklen angiver, at Wilder’s film vil komme på: http://www.fitnathemovie.com og Youtube.

Mere fra NisNews:

Egypt Boycotts Dutch Product over Wilders Film

THE HAGUE, 29/02/08 – The Cairo International Film Festival for Children has refused a Dutch entry, in protest against MP Geert Wilders. …

Wilders “Intimidated” as Govt Tries to Talk Him out of Movie

AMSTERDAM, 29/02/08 – The government has once again warned Party for Freedom (PVV) leader Geert Wilders about the consequences of his …

Public broadcaster KRO has dropped plans to make a Biblical variant of MP Geert Wilders’ short film on the Koran.

“After exhaustive discussion, journalists on various editorial staff have decided not to make a film on the Bible,” KRO said in a statement.

UK Islamisk skole

Mere her.

Tiltales for sex med cykler

Filed under: Humor — Tags: , — ManInBurka© @ 11:34

 Intern joke: Er det en vi kender eller blot noget familie?

Læs eventuelt her

Giv os i dag vores daglige brød

Filed under: Islam, Palæstina - Libanon, Politisk korrekte — ManInBurka© @ 10:31

170.000 palæstinensere protesterer mod dræberkanin.  Målet er at få indsamlet en million underskrifter.

Læs det på 180Grader

Øjner man at de massive overførsler og fløjlsmavesympati kan forsvinde?

Er Hodja en gris på væksthormoner?

Filed under: Danmark, EU, Europa, Grisobarium, Islam, Politik, Socialdemokratiet, Venstre, Ytringsfrihed — ManInBurka© @ 09:56

Det er en kort måned, trods det er skuddag. Alligevel er besøgstallet for indeværende måned det største i Hodja Blogs historie. Månedens ”gæster” kommer op på over 72.000 eller over 2.500 om dagen.

Væksten af besøg har stort set været kontinuerligt stigende siden Hodja startede sin Blog i januar 2006. Om det skyldes at indholdet er blevet bedre, kan kun forklare de to sidste måneders vækst 😉 Væksten hos Hodja ser jeg ikke kun som noget positivt. Faktisk tror jeg interessen for Hodjas Blog skyldes, at udfordringerne med specielt Islam bliver større og større i Danmark, Skandinavien, Europa og i verden. Men vi ser heldigvis, uagtet at det er noget sent, at Venstre nu vil tage ytringsfrihed kontra Islam op i Europaparlamentet og Socialdemokratiet endelig ser behov for opstramning på intergrationsområdet.

Lad os, der ønsker at overdrage vores land til vores børn i en anstændig stand, sammen forsætte på Hodjas Blog, med endnu højere kadence og med forsat vækst for øje. Kun hvis vi står sammen og er mange, vinder vi.

Stort tillyke til Hodja og god weekend, når I kommer så langt!

Dumme sten

Filed under: Berlin, Islam, Muslim World, Saudi, Tyskland, Ytringsfrihed — Tags: , , , — Hodja @ 09:07

En udstilling i Berlin med satirisk-politiske karikaturtegninger og plakater lavet af den danske kunstnergruppe Surrend er blevet lukket af sikkerhedsgrunde.

Genstanden for vreden er en plakat, der viser kabaen, den hellige sten i Mekka. Plakaten har inskriptionen ‘Dumme Sten’. I udstillingen findes også en plakat med en mand, der bærer en typisk jødisk hovedbeklædning. Den har inskriptionen ‘Dumme Hue’.

Mere på Politiken

Dum sten? Jeg synes nu det ligner noget helt andet:

sortsten.jpg

Hodjas blog beklager selvfølgelig overfor alle der hedder Sten 😀

Jeg er medskyldig

Filed under: Asyl, Danmark, Demografi, Immigration, Labaner, Politisk korrekte, Radikale — Tags: , , , — Hodja @ 08:53

FOLK STÅR ikke ligefrem i kø for at påtage sig ansvaret for den senere tids problemer med unge indvandrere og indvandrerproblemer i det hele taget.

Men jeg vil gerne påtage mig en del af skylden for disse problemer.

Hver gang jeg læser om eller hører om kriminalitet begået af danskere med anden etnisk baggrund (og det er jo dagligt), oplever jeg, at jeg føler mig medskyldig og får dårlig samvittighed.

Grunden hertil er, at da tilstrømningen af flygtninge og indvandrere var på sit højeste, var jeg medlem af Det Radikale Venstre. Jeg hørte til de gode, de hellige og de bedrevidende. Marianne Jelved var min guru.

Læs resten af læserbrevet i Jyllands-Posten

Danmark kan også boykotte

Der cirkulerer i disse dage SMS’er om at boykotte Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling på søndag.

SMS’en angiver at overskuddet går til Sudan. Folkekirkens Nødhjælp benægter dette.

Uanset om det er sandt eller falsk er der masser af grunde til at boykotte Folkekirkens Nødhjælp.

28 februar 2008

DDR P1

Vores allesammens public service Statsradiofonis program 1 havde iaften et program om tortur.

Jeg stiller lige et par spørgsmål:

a) Hvilket at Verdens næsten 200 lande nævnte de først i forbindelse med tortur?

b) Og hvor langt inde i programmet?

Præmien er 1 dags P1-fri. Svaret står i kommentarfeltet.

Selvmordsjøder.

Yediot Ahronot, Israels største avis undskylder nu, at de har bragt øh, – tegningen, du ved.

Selv om jeg hverken kan hebraisk eller jiddish, kan jeg da læse den første halvdel af avisens navn : “Idiot” . Disse selvmordsjøder kender vi jo også herhjemme, f.eks. den forhenværende Arne Mechior, som i Jyllands-Posten i går mente, at den så pludseligt opvågnede Villy‘s skideballe mod Pis-Prut-Papir er ødelæggende for “dialogen”…. Visse mennesker vil simpelthen ikke lære.

Selvmordsjøde

Danmark kan ikke udvise to tunesere mistænkt for mordplaner på tegner

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 20:03

Det står klart efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i dag afsagde dom, der nægtede Italien muligheden for at udvise en terrormistænkt tuneser, fordi han risikerer tortur i hjemlandet.

Læst på Berlingerne

Så send dem til Sverige. De er så glade for dem!

Danmark reagerer nu på Sudans opfordring til boykot af danske handelsvarer

Filed under: Afrika, Islam, Muslim World, Venstre — Tags: , — ManInBurka© @ 20:01

Regeringen vil droppe en gældslettelse på to mia. kr. til Sudan og kalder landets ambassadør til Udenrigsministeriet, hvor han skal stå skoleret.

Læst på Berlingerne

Man tror det er løgn, og det er det sikkert også?!

Jøder, næh nogle andre lukker en udstilling via trusler

Filed under: Billeder/Pictures, Islam — ManInBurka© @ 19:43

Læs det her på EB

Older Posts »