Hodjanernes Blog

22 april 2017

Hvorfor er det her ikke “hate-speach” ?

“Kunster” portrætterer Captain America med Tumps afhuggede hoved ! ..

Rent bortset fra at Captain America aldrig ville hugge hovedet af nogen og stolt posere med det – det er jo en muslimsk “tradition” … – så er det absurd at nogen kan påstå det skulle benævnes “kunst”

Hvad mon der var sket, hvis en konservativ kunstner under Obamas regime havde produceret tilsvarende “kunst” med Obamas afhuggede hoved …?

Så havde MSM været på sagen i løbet af et millisekund

Taget herfra, hvor du kan læse mere

6 september 2014

“Why is Modern Art so Bad ? ”

Filed under: Evidens, Kunstnere, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 11:07

Kunstneren Robert Florczak stiller her ovenstående spørgsmål og kommer med nogle interessante pointer

F.eks. spørger han sine kunststuderende, hvorfor dette maleri af Jackson Pollack er så godt..

Kunstværk

Se den meget afslørende forklaring i videon 🙂

21 juli 2010

Vi lykønsker med de 75

Filed under: Danmark, Indvandring, Islam, Kendte, Koran, Ytringsfrihed — Tags: , , — Skjoldungen @ 20:34

Somme mener at koranen burde forbydes. Vi mener det modsatte: den bør studeres på det grundigste.

Billedhuggeren Hein Heinsen, der betalte for, at koranen blev oversat til dansk (med det opbyggelige formål at danskerne så ved selvsyn kunne konstatere, hvilke artigheder koranen er fuld af), fylder 75 år fredag. Fra Torben Weirups omtale i Berlingske Tidende (ikke online):

Det er et fyrtårn i dansk kunstliv, der fylder 75 år på fredag. Hein Heinsen hedder fyrtårnet. Ikke blot fordi han er en høj, slank mand. En rank mand som ofte ses i autoritativt mørkt tøj, der gerne leder tankerne hen på en prædikant, en forkynder, én der rusker op, én der har et budskab. Heller ikke dét er tilfældigt. Præstesønnen fra Grindsted blev selv teolog sideløbende med, at han studerede på Kunstakademiet under skulptøren Gottfred Eickhoff. At han er uddannet hos sidstnævnte, kan måske være vanskeligt at genkende i Hein Heinsens eksklusive produktion, der undertiden for nemheds skyld er blevet katalogiseret som minimalisme, men ret beset er langt mere sammensat og i øvrigt præget af at være i fortsat udvikling. I mange år skar Hein Heinsen alt dét, han fandt overflødigt, bort fra skulpturen, så det blev meget rene og klare former, hvor man imidlertid hyppigt også finder egenskaber som sanselighed midt i det teoretiske skoleridt. I Hein Heinsens værker forenes teoretikeren og skulptøren, og som teoretiker og fremtrædende underviser gennem flere år ved Kunstakademiet har Hein Heinsen haft en betydning i dansk kunstliv, der vanskeligt kan overvurderes. Han har været én af hovedaktørerne i arbejdet med at introducere indtil flere filosofiske og kunstneriske retninger i Danmark, og hans eget ungdomsværk er grundet i forestillinger om, hvordan kunst og arkitektur hænger sammen med industriog informationssamfundet. I dag synes denne sammenhæng smuldret, og Den store Fortælling – de sammenhængende ideologier – er erstattet af de små lokale fortællinger. Også i Heinsens værk. Og når man nu er i gang med at opregne nogle af Hein Heinsens kvaliteter, så bør det ikke glemmes, at han er en meget engageret debattør i såvel kunsthistoriske og kirkelige fagkredse som i den brede offentlighed.

(Tip: Uwe Max Jensen)

9 april 2010

De modige kunstnere.

Også i Irland støtter parnasset op om ytringsfriheden – med måde.

Den 1. januar 2010 vedtog parlamentet i Irland en tilføjelse til forfatningen – forbudet mod blasphemi. Den slags middelalderlig lovgivning er altså ikke forbeholdt Danmark, men i det tidligere så katolske Irland har man dog kunnet klare sig uden – indtil nu. Og selv om den grønne ø måske ligger en kende afsides fra de europæiske hovedstrømninger, så dog ikke mere end at også ytringsfriheden her blev anset for truet af den slags levn fra en tid hvor man brændte hekse. Følgelig har Dublins Museum for Nutidig Kunst dristet sig til at åbne en udstilling med blasfemisk kunst i protest mod loven. Så vidt så godt.

Nu er den så åbnet, og her kan alt folket så beskue kunst, som f.eks. fremstiller Jesus med stådreng, krucifikset nedsænket i pis, Gud som bøsse, Bibelen som mordvåben og meget mere af samme intellektuelle sværvægt. Men også andre religioner end kristendommen får deres bekomst – således min egen, idet man også ser en noget tåget fremstilling af The Flying Spaghetti Monster (FSM) – hvilket selvfølgeig støder mine sarte følelser ikke så lidt (uden at jeg dog har planer om at brænde den irske ambassade af eller boycotte Guiness). Nå, jeg er heller ikke den flittigste gæst på kunstudstillinger, men det er der andre der er. De par gange jeg har vovet mig ind sådanne steder har jeg bemærket at publikum i kraft af udseende og opførsel må mistænkes for overvejende at hidrøre fra ‘segmentet’ – de kaglende klasser – snarere end det arbejdende folk. En mistanke som nedenstående klip fra åbningen i Dublin synes at bekræfte:’

Her kan man så beundre det mod og den opsætsighed mod småborgerlig kunstforståelse, som kendetegner især læsere af Samarbejds-Politiken, Information og deres æterbårne filial, DanMarx Radio. Tænk, at de tør bivåne – og lade sig se ved – en udstilling af den slags og derved vise deres heltemodige solidaritet med forkæmperne for ytringsfrihed! – Men hov……mangler der ikke noget?

10 december 2009

Last dog standing.

Filed under: Humor, Imamer, Indvandring, Islam, Koran, Muhammed Cartoons, Sverige, Ytringsfrihed — Tags: , — Skjoldungen @ 15:34

Lars Vilks udstiller sin Rondellhund ved navn Muhammed – i Den Islamiske Folkerepublik Sverige! – om alt ellers går vel…

[…] Jag väntar mig inte något annat än en lugn final på teckningens irrvägar. Nu borde en profetkränkning i rondellhundshamn i förlängningen ha förlorat sin sensationella karaktär. Det som hände med början 2007 skedde genom den mediala uppmärksamheten vilken omedelbart lockade de olika debattintressenterna att visa upp sina politiska positioneringar. Det var nog den väsentligaste lärdomen som jag fick av projektet: En sådan händelse blir något som är brukbart för de politiska åsiktsmaskinerna.[…]

Nikolai Gettman overlevende fra Gulag

8 december 2009

“Segmentet” i oprør.

Ny karrikatur-krise: En journalist ved Samarbejds-Politiken optræder nøgen i en tegning!

Forargelsen vil ingen ende tage. Dettte er altså langt, langt over stregen! – Latte-krusene dirrer, løsbladene falder ud af dasbladet og man må hen til Børge Mogensen-reolen efter den røde ordbog for at kunne finde dækkende gloser. Læs blot om uhyrlighederne fra kilden selv:

Med fotomanipulation har kunstneren Kristian Hornsleth lavet et billede, hvor Politikens kulturjournalist Camilla Stockmann bliver taget bagfra af en unavngiven mand, mens to andre mænd og ikke mindst deres lem stritter i baggrunden. – Kunstneren selv siger, at han på den måde vil udstille, at Camilla Stockmann aldrig selv mener noget i sine artikler, men kun skriver, hvad andre siger. – »Jeg forestiller mig, at hun bliver en del af det, hun skriver om, så hun kan se sig selv«, siger han. – Lektor i moderne kultur på Københavns Universitet, Mette Sandbye, synes, at det er en plat fotomontage, der ligger i forlængelse af, hvad Kristian Hornsleth ellers har lavet – dekorativt, provokerende og enormt kalkulerende. – »Der er sådan noget fuck alle kulturjournalister og kunstkritikere over det. Det er lummert, uinteressant og ureflekteret. Det har ikke stor kunstnerisk værdi. Det er ikke engang sjovt. Og han gentager som altid gamle virkemidler. Der er ikke noget nyt i hans kunst, men det sælger enormt godt«, siger hun.

Og så kører forargelsen ellers derud af. – Her på Hodjas Blog kender vi hverken den følsomme og så groft ydmygede journalist eller bemeldte kunstner, og nok blærer vi os ikke af vor kunstforstand, men vi har dog lejlighedsvis smuglæst lidt i Pølletiken – Organet for den..o.s.v., I ved nok… Og her har vi så kunnet erfare, hvad netop dette dasblad forstår ved anstændig kunst. Eksempler kan beskues HER og HER.

2 december 2009

Kunsten stiger..og stiger..og stiger..

Filed under: Danmark, Grisobarium — Tags: — Skjoldungen @ 00:26

Sent komme den stund, hvor Hodjas Blog blev stueren – men faren rykker gradvist nærmere.

Kunstpakhuset i Ikast viser en udstilling med titlen ”Nu er det nu”. For andet år i træk viser udstillingsstedet en bredt favnende udstilling med kunstværker af en række danske og udenlandske kunstnere. Værkerne bliver når udstillingen slutter d. 13. december udloddet til husets  sponsorer. Kunstværkerne repræsenterer værdier der modsvarer sponsorernes støttebeløb.
– Udstillingen og vores Sponsorkunstklub er med til at skabe det provenu, der sikrer den daglige drift af Kunstpakhuset, siger Steen Aaes-Jørgensen, bestyrelsesformand i Kunstpakhuset S/I.
Søren Juhl Nielsen, medlem af Kunstpakhusets bestyrelse og indkøbskomité, fortæller, at der har været en stor interesse for at tegne sponsorater af 6.000 og 12.000 kroner. For disse beløb modtager medlemmerne nu kunst i den nævnte priskategori. Som noget nyt har medlemmerne i 2009 kunnet tegne såkaldte selvvalgssponsorater; dvs. medlemmerne selv køber kunst fra en eller flere af årets udstillinger i Kunstpakhuset.
På udstillingen ”Nu er det nu”, der vises frem til den 13. december, kan ses malerier, papirarbejder og skulpturer af kunstnerne Flemming Behrendt, Anne Bjørn, Malone Dietrich, Corneille, Henrik Fischer, Johanna Helbling-Felix, Charlotte Hjort-Rohde, Poul Janus Ipsen, Jens Chr. Jensen, Annette Knudsen, Anna Kamienska Lapinska, Dorte Lausten, Linas Liandzbergis, Inga Liksaite, Jørgen Minor, Maiken Monnerup, Jacob Noel, Karin Ohlsen, William Sweetlove, Bjarke Regn Svendsen, Anna Sørensen og Bjarne W. Troelstrup.

KUNSTPAKHUSET
Lille Torv 5, Ikast
Frem til den 13. december

21 november 2009

Den nøgne sandhed.

I finkulturelle kredse er SM-billeder Halal-kunst. Billeder af virkeligheden er Haram.

I går omtalte vi hvordan rektor Finn Bønsdorf på Frederiksberg HF-Kursus bortcensurerede et billede af frygt for at falde i unåde hos kulturberigerne. Uwe Max Jensen – som skrev den originale artikel i Sappho – har sendt os nedenstående billede med vedlagt kommentar af kunstneren selv (tør vi formode, at damen på billedet er en vantro?):


Efter at have postet dette indlæg må jeg erkende at have brugt ordet “finkultur” helt misvisende. De kredse, som denne rektor utvivlsomt tilhører – Politiken-segmentet – er netop alt andet end finkulturelle i h.t. definitionen i “Den Store Danske”:

 

Finkultur, også kaldet “det snævre kulturbegreb”, kultur opfattet som dannelse. Begrebet omfatter kunstarter, hvis tilegnelse kræver forkundskaber, tid og evne til fordybelse, fx klassisk musik, teater, opera, ballet, billedkunst, litteratur og filosofi. Modsætningen er “det brede kulturbegreb”, hvorunder kultur anskues som noget, man er en del af og tilegner sig gennem “det levede liv” i et givet samfund.

At associere “segmentet” med dannelse, kundskaber og fordybelse er nok så horribelt som tænkes kan (havde der så stået fornedrelse, var sagen dog lidt bedre…). Den anden halvdel af definitionen passer unægteligt bedre. Navnlig tilegnelsen af “det leflende liv” i et gildet samfund er lige i øjet. Jeg bøjer mig beskæmmet i støvet og beklager denne utilgivelige fejl.


5 august 2009

Socialkammerat trækker nazikortet mod Pia Kjærsgaard

Socialdemokraternes kulturordfører anklager DF for at ville indføre en sovjetiske eller nazistisk kulturpolitik.

Mogens Jensen er vel også bon-kammerat med de ‘kunstnere’ Pia K. kritiserer.

Læs iøvrigt ‘Ondskabens Ikon’ og se, hvem der er mest nazistisk.

Ondskabens Ikon kan downloades her.

17 april 2009

Allah-hu-Ak-ademiet for de skjønne kunster.

Filed under: Danmark, Dhimmier, Islam, Jihad, Loonies, Muhammed Cartoons, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 13:32

En rektor for et kunstigt akademi sammenligner Kurt Westergaard med Hitler og Stalin.

mohammadAf Uwe Max Jensen: Trykkefrihedsselskabet har genoptrykt 1000 eksemplarer af Kurt Westergaards berømte Muhammed-tegning for at skaffe penge til selskabets virke. Genoptrykkene sælger som varmt brød, og Trykkefrihedsselskabet regner med inden længe at kunne melde alt udsolgt. Politiken har derfor spurgt rektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi Mikkel Bogh om genoptrykkene af Westergaards tegning kan blive et samlerobjekt (“Bomben i turbanen storsælger i udlandet”, 17. april 2009).

Rektor Mikkel Boghs svar:
“Alt, hvad der får så stor presseomtale, har en stor chance for at blive et samlerobjekt. Se bare på Stalins pelshuer eller nogle af Hitlers ejendele.”

Med sin kommentar afslører Kunstakademiets rektor Mikkel Bogh imidlertid ikke andet end sin afgrundsdybe uvidenhed om Muhammed-tegningernes tilblivelseshistorie. Jyllands-Postens Muhammed-tegninger har intet at gøre med hverken Stalin eller Hitler, som Mikkel Bogh prøver at insinuere.

Tegningerne blev til i en speciel kontekst, hvor ytringsfriheden var truet. Tre tegnere takkede i 2005 nej til at illustrere Kåre Bluitgens bog om Muhammed, og da det endelig lykkedes Bluitgen at finde en tegner, der ville påtage sig opgaven, krævede tegneren fuld anonymitet af frygt for repressalier.

Selv formanden for Dansk PEN, journalist på Politiken, Anders Jerichow, fandt dengang udviklingen alarmerende, og Politiken, der siden på mere eller mindre opfindsomme måder har forsøgt at så tvivl om Jyllands-Postens motiver, konstaterede i en overskrift i efteråret 2005 (umiddelbart inden JP’s Muhammed-tegninger blev publiceret), at der herskede “Dyb angst for kritik af islam” (17. september 2005). (more…)

17 december 2008

Julegaveforslag

Filed under: Grisobarium — Tags: , , — Hodja @ 15:40

Hvad med at give en madpakke i julegave?

madpakke

Outside: pigs blood and acrylic and the ingredients in a salami: salt, pepper, fennel seed.
Inside: salted salami casings and a recipe.

Du kan byde på den her.

17 november 2008

Kunstsvin

Filed under: Danmark, Grisobarium — Tags: , — Hodja @ 13:36

Et venligt og tillidsfuldt svin,som jeg mødte i dag på Christianshavn  ( nov. 2008)

gris

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

13 juni 2008

Hvis den tidligere ejer havde været muslim

Filed under: Billeder/Pictures, Holocaust, Jura, WWII — Tags: , , — Hodja @ 10:23

Hvordan havde svenskerne så stillet sig?

På Stockholms Moderna Museet hænger Emil Noldes maleri »Blumengarten«. Det blev stjålet af nazisterne fra den tysk-jødiske familie Deutsch. Normalt giver vestlige lande den slags malerier tilbage uden sværdslag, men svenskerne vil ikke tilbagelevere det uden betingelser. »Det er en slags afpresning«, siger en ekspert.

 

5 april 2008

Islam Erotica

Så skal hittene til at vælte ind igen.

Det er jo sådan, at når Hodjas blog skriver om kombinationen ‘islam’ og ‘Porno’ eller ‘Erotic’, så vælter det ind med besøgende fra de der lande I ved nok.

Og nu er der en iransk kunstner, der har lavet en udstilling med overskriften ‘Islam Erotica’, så dette er jo en meget seriøs postering, men husarerne vil alligevel flokkes om den.

Claremont artist pushing boundaries

Max Emadi’s surging notoriety does not come without a price. The artist has received upwards of 20 death threats for his controversial paintings, which have garnished more and more attention in recent months.

His latest work, entitled Islamic Erotica, will be on display at the dA Center for the Arts in downtown Pomona throughout the month. An exhibition opening is scheduled for Saturday, April 12 beginning at 6 p.m. The work will be on display until April 26.

Makans webside. (OBS: Måske usikkert link! Se kommentarer).

Tip: Ab initio

Nu er det jo sådan, at hvis visse mennesker skulle (mod forventning)  blive forargede, ja så kan de jo bare få sig en ny burka:

Velkommen til Persisk Taliban TV

20 marts 2008

Genopfriskning

Filed under: Cartoons, Danmark, Europa, Islam, Koran, Kristne, Muslim World — Tags: , , — Hodja @ 19:56

toi.gif

4 marts 2008

Bare det var mit

Filed under: Islam — Tags: , , — Hodja @ 14:04

Dette mit svin, med det herlige glimt i øjet og kreeret af kunstneren Simon Maltha, købte  jeg, fordi  han minder mig om, at såfremt dette samfund ikke havde stor indtjening på svin, ville dronningeriget næppe have råd til at understøtte tilvandrede selv-separerende befolkningsgrupper, der etablerer sig i parallelsamfund.

gris.jpg

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog næstfmd  www.respublica.dk 

Ja Hodja/Kurt Westergaard siger: Bare det var mit flotte svin 😀

Har den et navn?

29 februar 2008

Kurt Westergaard om ‘Dummer Stein’

Kurt Westergaard udtaler i TV-Avisen iaften om affæren i Berlin:

“Vi skal ikke gå baglæns.”

dummerstein.jpg

Politically Incorrect følger situationen i Tyskland.

Kunstverein Tiergarten

Dumme sten

Filed under: Berlin, Islam, Muslim World, Saudi, Tyskland, Ytringsfrihed — Tags: , , , — Hodja @ 09:07

En udstilling i Berlin med satirisk-politiske karikaturtegninger og plakater lavet af den danske kunstnergruppe Surrend er blevet lukket af sikkerhedsgrunde.

Genstanden for vreden er en plakat, der viser kabaen, den hellige sten i Mekka. Plakaten har inskriptionen ‘Dumme Sten’. I udstillingen findes også en plakat med en mand, der bærer en typisk jødisk hovedbeklædning. Den har inskriptionen ‘Dumme Hue’.

Mere på Politiken

Dum sten? Jeg synes nu det ligner noget helt andet:

sortsten.jpg

Hodjas blog beklager selvfølgelig overfor alle der hedder Sten 😀

25 februar 2008

Georghine Sandhi

Koranens slavinder

05_koranens_slavinder.jpg
Klik for flere billeder

Older Posts »