Hodjanernes Blog

15 maj 2009

Hun gør dem en bjørnetjeneste

For at gøre det lettere for kriminelle at få et arbejde efter endt afsoning foreslår juraprofessor og formand for Det Kriminalpræventive Råd Eva Smith, at forseelser slettes fra straffeattesten efter to eller tre år i stedet for fem.

Rød blok går endnu videre og forslår helt at afskaffe straffeattester eller at rense dem allerede efter et år (lovforslag B99).

Unge indvandrere er som bekendt stærkt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikken. Derfor vil Eva Smiths og den øvrige oppositions forslag ødelægge integrationen for de mange lovlydige indvandrerunge, som arbejdsgivere ikke vil turde ansætte, hvis det gøres umuligt at tjekke jobansøgeres baggrund.

Michael Sandfort; Ekstra Bladet 14.05.2009

25 april 2009

Sandfort i polemik i Frederiksborg Amts Avis

Vi har bragt Michael Sandforts første indlæg tidligere, men det medførte følgende meningsudveksling:

Præcis betegnelse Michael Sandfort 15.04.2009

INTEGRATION. Under udsendelsen »Debatten« (DR2 26/3) udtalte formand for foreningen Kritiske Muslimer, Sherin Khankan, at betegnelsen »indvandrere« står i vejen for en løsning af integrationsproblemerne, fordi det »fastholder de fremmede som fremmede,« og hun spurgte videre, »hvor mange generationer skal der gå?« Khankan har en pointe, for integrationsproblemerne handler i stigende grad om mennesker, der er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Derfor skal Khankan være velkommen til at foreslå en mere præcis betegnelse for den danske befolkningsgruppe som broderparten af landets integrationsproblemer drejer sig om.

Indvandrere er også individer H. S. Andersen 17.04.2009

INDVANDRERDEBAT. Hvad skal man kalde indvandrere, hvis man ikke mere må kalde dem »indvandrere«, spørger Michael Sandfort inkvisitorisk i et læserbrev den 15. april. Jamen, er det ikke temmeligt indlysende? Man skal kalde dem ved fornavn og efternavn ligesom alle andre borgere. Hvis en person med dansk baggrund har svært ved at klare sig eller gør noget forkert, opfattes det som et individuelt personligt problem. Hvis en person med indvandrerbaggrund gør helt det samme, er det et »integrationsproblem« . Vi må væk fra at behandle indvandrere og deres efterkommere som en stor homogen og fremmedartet gruppe. Hvorfor skal alle indvandrere gøres ansvarlige, hvis nogle få for eksempel begår kriminalitet?.

Ingen problemer? Michael Sandfort 21.04.2009

INTEGRATION. H. S. Andersen har ret i (17/4), at hver enkelt indvandrer bør til- og omtales ved navn lige som alle andre. Men når jeg (15/4), på foranledning af formand for foreningen Kritiske Muslimer, Sherin Khankan, efterlyser en mere dækkende betegnelse end »indvandrere« for den danske befolkningsgruppe, som broderparten af landets integrationsproblemer drejer sig om, hvordan kan Andersen så se noget »inkvisitorisk« i det? Autonome kaldes jo autonome, rockere rockere, sigøjnere sigøjnere, misbrugere misbrugere, pædagoger pædagoger, erhvervsfolk erhvervsfolk og politikere politikere. Ønsker Andersen, at samtlige utilpassede herboende skal remses op ved navns nævnelse, hver gang denne gruppe omtales, eller mener Andersen, at der ikke findes nogen befolkningsgruppe i Danmark, som har integrationsproblemer?

16 april 2009

Præcis betegnelse

INTEGRATION.

Under udsendelsen »Debatten« (DR2 26/3) udtalte formand for foreningen Kritiske Muslimer, Sherin Khankan, at betegnelsen »indvandrere« står i vejen for en løsning af integrationsproblemerne, fordi det »fastholder de fremmede som fremmede,« og hun spurgte videre, »hvor mange generationer skal der gå?« Khankan har en pointe, for integrationsproblemerne handler i stigende grad om mennesker, der er født i Danmark og har dansk statsborgerskab.

Derfor skal Khankan være velkommen til at foreslå en mere præcis betegnelse for den danske befolkningsgruppe som broderparten af landets integrationsproblemer drejer sig om.

Michael Sandfort; Frederiksborg Amts Avis 15.04.2009

23 februar 2009

På fem år er antallet af indvandrere på førtidspension fordoblet i Århus. Hver tredje indvandrerkvinde mellem 40 og 64 år er i dag på livsvarig offentlig forsørgelse.

I løbet af de seneste fem år er antallet af indvandrere på førtidspension i Århus steget med 99,7 pct. fra 1.445 til 2.885 personer.

Dermed sætter byen rekord i forhold til de store byer, som kommunen normalt sammenligner sig med.

Den ansvarlige for området, social- og beskæftigelsesrådmand Gert Bjerregaard (V) er overrasket.

Mere på JP

Tip Yggdrasil

Artiklen nævner ikke begrundelserne for tildeling af førtidspension.

OPDATERING: Læs om Mohammed på sjasen: mohammed1

27 juni 2008

Debat: Sigøjnere dæmoniseres

Ifølge Infomedia blev udtrykket ’sigøjnertyper’ anvendt i 54 danske avisartikler i 2007, hvilket i de fleste tilfælde ikke var positivt ment.

Set i forhold til årets 833 artikler som indeholdt ordet ’sigøjnere’ svarer det til en sigøjnertyper/sigøjnere-kvotient på 6,5 pct.. Tilsvarende blev betegnelsen ’rockertyper’ anvendt i 121 artikler i 2007. Idet ordet ’rockere’ optrådte i 1425 artikler, svarer det til en rockertyper/rockere-kvotient på 8,5 pct.. Den tilsvarende indvandrertyper/indvandrere-kvotient var blot 6/14462=0,04 pct., for der er generelt stor opmærksomhed på ikke at dæmonisere denne befolkningsgruppe. Hvorfor udvises der ikke et tilsvarende hensyn til sigøjnere og rockere?

Michael Sandfort; Politiken 26.06.2008

29 maj 2008

Aldri før har innvandrere utgjort en så stor del av de arbeidsledige i Norge

Filed under: Demografi, Immigration, Norge — Tags: , — Hodja @ 08:22

100 000 ledige jobber, 10 000 arbeidsløse innvandrere. Innvandrere har aldri før utgjort en så stor andel av de arbeidsledige.

Og indvandringen er stigende.

Men er det de reelle tal?

11 maj 2008

Fucking luderland

90 procent af de familier, der har mistet halvdelen af deres bistand på grund af den omstridte 300-timers regel, har indvandrerbaggrund.

300-timers reglen blev indført af regeringen og Dansk Folkeparti for at få kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet, og den går ud på, at halvdelen af et ægtepars samlede kontanthjælp falder væk, hvis ikke de hver især har 300 timers ustøttet arbejde i løbet af to år.

Mere på DDR

Men Samarbejds-Politiken har straks den rette vinkel: ‘Mange af de her ægtepar har op til 7 børn, og de bliver taberne.’

Fucking luderland – tænk at herreracen skal tvinges ud i arbejde.

Hvor meget får man i børnepenge med 7 børn? Og DDR har ofte travlt med, at de og de skal optræde som rollemodeller. Hvorfor er der ingen snak om rollemodeller her?

3 marts 2008

Autonom og indvandrer container

Filed under: Billeder/Pictures, Kriminalitet, Labaner — Tags: , , , , — Hodja @ 00:05

Se dette nye og fantastisk nyttige produkt.

ikea.jpg

Modtaget fra Corolla. Der mangler dog et par oplysninger. Er den godkendt til opbevaring af antændte autonome og indvandrere? Og det ville også være rart at vide, om der følger eksportgodkendelse med. Så kunne man trille containeren direkte ind i retssalen – lette på låget og dømme dem – og derefter plombere og eksportere i umiddelbar tilknytning til domsafsigelsen.

Og indholdet er kun angivet i liter. Hvor mange autonome svarer det til? Og hvad er SI-enheden for autonome pr. container?

29 februar 2008

Jeg er medskyldig

Filed under: Asyl, Danmark, Demografi, Immigration, Labaner, Politisk korrekte, Radikale — Tags: , , , — Hodja @ 08:53

FOLK STÅR ikke ligefrem i kø for at påtage sig ansvaret for den senere tids problemer med unge indvandrere og indvandrerproblemer i det hele taget.

Men jeg vil gerne påtage mig en del af skylden for disse problemer.

Hver gang jeg læser om eller hører om kriminalitet begået af danskere med anden etnisk baggrund (og det er jo dagligt), oplever jeg, at jeg føler mig medskyldig og får dårlig samvittighed.

Grunden hertil er, at da tilstrømningen af flygtninge og indvandrere var på sit højeste, var jeg medlem af Det Radikale Venstre. Jeg hørte til de gode, de hellige og de bedrevidende. Marianne Jelved var min guru.

Læs resten af læserbrevet i Jyllands-Posten