Hodjanernes Blog

7 juni 2007

Subliminal Outlandish

Filed under: Evidens, Feminisme, Film, Immigration, Islam, Oplysning om islam, Tørklæde — Hodja @ 13:12

I OUTLANDISH-musikvideoen til musiknummeret ”Aicha” (der i øvrigt også er navnet på profeten Muhammeds barnekone), opdagede jeg noget meget foruroligende, da jeg tilfældigvis så den på internettet.

Læs det hele af Anders Toft Hansen på Jyllands-Posten.

Læs her om subliminal messages

“Public concern was sufficient to cause the FCC to hold hearings in 1974. The hearings resulted in an FCC policy statement stating that subliminal advertising was “contrary to the public interest” and “intended to be deceptive”.[4] Subliminal advertising was also banned in Canada following the broadcasting of Hūsker Dū? ads there.[1]

A study conducted by the United Nations concluded that “the cultural implications of subliminal indoctrination is a major threat to human rights throughout the world.”[7]

Her er der eksempler på andre der anvender de samme metoder.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om revision af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (tv uden grænser)

KOM (2005) 646

Medlemsstaterne skal sikre, at audiovisuel kommerciel kommunikation leveret af udbydere under deres jurisdiktion overholder følgende regler:

  • Klar identifikation som kommerciel kommunikation. Skjult audiovisuel kommerciel kommunikation er forbudt.
  • Der må ikke anvendes subliminale teknikker.
  • Audiovisuel kommerciel kommunikation må ikke diskriminere på grund af race, køn eller nationalitet, krænke religiøs eller politisk overbevisning, tilskynde til adfærd, der kan være skadelig for sundheden, sikkerheden eller miljøet.
  • Alle former for audiovisuel kommerciel kommunikation og teleshop for cigaretter og andre tobaksvarer er forbudt.
  • Audiovisuel kommerciel kommunikation for alkoholholdige drikkevarer må ikke rettes til mindreårige og må ikke opfordre til umådeholden indtagelse af alkohol.
  • Audiovisuel kommerciel kommunikation må ikke skade mindreårige moralsk eller fysisk. De må derfor ikke direkte tilskynde mindreårige til at købe et produkt eller en service ved at udnytte deres uerfarenhed og godtroenhed eller opfordre direkte til at overtale forældre eller andre til at købe de varer m.v. der reklameres for, udnytte den særlige tillid mindreårige har til forældre, lærere eller andre og må ikke uden grund vise mindreårige i farlige situationer.

Så er det frem med pisken!

Filed under: Danmark, Evidens, Politik — Hodja @ 11:08

Hvis ledige bliver trukket i dagpenge, finder de hurtigere et arbejde, viser ny forskning.

Læs mere på epn

Dagens leder i EkstraBladet

Kan man skaffe sig af med en lærer, der har stærke holdninger imod bl.a tørklæder?

EkstraBladet