Hodjanernes Blog

7 maj 2013

Safia Aoude : Muslimer bør boykotte Dansk Supermarked

Jeg har besluttet, at jeg for fremtiden IKKE mere ønsker at lægge mine dagligvareindkøb hos Dansk Supermarked, men hellere vil støtte op om servicebevidste supermarkeder uden tørklædeforskrækkelse eller hos lokale grønthandlere og slagtere – og jeg opfordrer mine muslimske og ikkemuslimske medborgere til at gøre det samme.

Desværre får en sporadisk boykot af Dansk Supermarked nok ikke den store effekt. Det skyldes, at vi som muslimske forbrugere ikke formår at organisere os, så vi bliver hørt.

Dansk Supermarkeds ‘hovedbelædningspolitik’ er ikke ny, men de danske muslimske forbrugere har måske sovet i timen for længe.

Safia Aoudes debatindlæg findes selvfølgelig på Pølletiken.

Safia Aoude  er i øvrigt en gammel kending, som vi ikke har hørt fra i nogle år, dejligt hun er tilbage, det er altid rart at have nogle loonies til at levere stof til bloggen. For eksempel er hun stadig fuld af løgn: Jeg klagede til Pressenævnet, fik medhold og der blev bragt et dementi i Avisen.dk,« siger Safia Aoude i en artikel  i Berlingske,  men se Pressenævnets afgørelse her. Konen er som tidligere fuldstændig fakta-resistent.

13 april 2007

Københavns Konservative Vælgerforening har indstillet Safia Aoude til eksklu­sion.

Filed under: Bloggere, Evidens, Historie, Holocaust, Immigration, Islam, Konservative, Tonen, WWII — Hodja @ 19:18

Indstillingen skete i aftes med stemmetallene 19 for og en imod.

Mere på TV2

En imod? Det må være hendes egen stemme 😀

31 marts 2007

Et Safia Aoude citat

I Newsletter for Islamic Student Organisation nummer 7 fra 1996 skriver cand. jur. Aoude:

“Hvor er det synd for jer i Vesten, at I er under så stærk indflydelse af Israel. Jøderne kontrollerer det meste af verdenspressen.”

Kilde: De Binder os på Mund og Hånd; P. Breds et al. Forskningsforlaget Rafael 2006, side 42.

Det virker uforståeligt, at den kvinde overhovedet har kunnet optages hos de Konservative?

K: Eksklusionssag mod Safia Aoude indledes

”I min egenskab af formand for Københavns Konservative Vælgerforening har jeg besluttet at indstille til bestyrelsen, at der indledes en eksklusionssag mod Safia Aoude.

Som et første skridt på vejen i denne proces har jeg tidligere afholdt et møde med Safia Aoude, hvor jeg orienterede hende om, hvorledes en eksklusionssag forløber, og hvilke rettigheder hun har,” siger Svend Bergstein.

Udtalelsen falder på baggrund af den senere tids skriverier om Safia Aoude.

”Jeg skal ikke lægge skjul på, at de oplysninger, som efterhånden er kommet frem i sagen under ingen omstændigheder er forenelige med konservative værdier og holdninger. Er de korrekt gengivet, ser jeg derfor også kun én udvej, og det er eksklusion af partiet”, fortsætter Svend Bergstein.  

”Som formand er det mig dog også magtpåliggende, at eksklusionssagen forløber, som den er beskrevet i partiets vedtægter. Det betyder også, at Safia Aoude har ret til at blive hørt i sagen, inden der træffes en endelig afgørelse. Det er normal procedure i et retssamfund. Et retssamfund, som Det Konservative Folkeparti værner om”, slutter Svend Bergstein.

e-mail fra Det Konservative Folkeparti

I Nyhedsavisens debat på ovenstående link kan man finde følgende kommentar:

[…] “Når du nu ikke selv har gidet at undersøge sagen, så kan jeg fortælle dig at det altså ikke er “et øjebliks utilregnelighed” der ligger bag Safias skriblerier. Den retorik der bliver omtalt i disse dage er absolut ikke noget særtilfælde fra Safias side.

Jeg skrev personligt et brev til de konservative for ca. et år siden og gjorde dem opmærksomme på den retorik der blev ført på den obskure hjemmeside. Specielt fordi der fra tid til anden blev henvist til hendes medlemskab af de konservative. Jeg fik selvfølgelig intet svar og jeg har senere erfaret at andre også har skrevet til de konservative uden at få svar.” […]

Så de Konservative er blevet gjort opmærksomme på problemerne for længe siden, men har intet gjort ved sagen.

26 marts 2007

Safia Aoude har ifølge et avisinterview fra 1997 modtaget militærtræning i et arabisk land.

Her tilbyder hun samtidig at formidle kontakter til andre danske muslimer. Hun vil dog ikke sige, hvor hun har modtaget træningen.

Men jeg vil da gerne sige til andre udlændinge eller indvandrere, som føler at de har behov for en militæruddannelse, men ikke kan få den i Danmark, fordi de bliver opfattet som en sikkerhedsrisiko, at der findes flere lande i den arabiske verden, hvor det er muligt at få en militæruddannelse ­ hvis bare man er araber, behøver man ikke have statsborgerskab. Vi vil meget gerne hjælpe med at formidle kontakten, sagde Safia Aoude i interviewet til Berlingske Tidende som talsmand for foreningen Islamic Student Organization.

Safia Aoude vil dog ikke fortælle, hvor mange medlemmer foreningen har, da hun ikke vil hjælpe Politiets Efterretningstjeneste.

Mere på Avisen

Her taler en sand ‘dansker’ – medlem af det Konservative Folkeparti. Militæruddannelse i de arabiske lande for udlændinge? plejer man ikke at kalde det for terroristoptræning?

Pia Kjærsgaard om Safia Aoude

Holocaust eller ej? Har du hørt om Safia Aoude?

Hvis du ikke har, vil jeg ikke klandre dig for det. Egentlig burde hendes navn være vidt berygtet på nuværende tidspunkt – men sagen om det konservative bestyrelsesmedlems mildt sagt tvetydige forhold til jødeudryddelsen er af en eller anden grund fløjet under mediernes radar. Nuvel, Jyllands Posten tog sagen op i en mindre artikel den 22. marts sikkert på foranledning af Lars Hedegaard og Helle Merethe Brix’ internetartikel i Sappho Nyhedsbrev nogle dage forinden. Men ellers har der været larmende tavshed.

Læs resten af Pia Kjærsgaards ugebrev

22 marts 2007

Safia Aoude, konservativ og historielærer på en arabisk friskole, benytter sig af holocaust-benægter retorik med påviste fejl.

Professor Uffe Østergaard mener, at Safia Aoudes omtale af giftgassen Zyklon B, der blev brugt af nazisterne under 2. Verdenskrig, tyder på, at hun viderebringer den retorik, der kendes fra holocaustbenægtere, som helt eller delvist afviser, at jøder blev udryddet under 2. verdenskrig.

Det er det rene nonsens, hun skriver. Enten støtter hun holocaust-benægterne, eller også er hun i bedste fald gået i deres fælde. Hun tilslutter sig den spørgen ind til, om holocaust virkelig fandt sted, som man kan se på benægternes hjemmesider. De starter også med en uskyldig detalje, som at der er tvivl om antallet af døde, siger Uffe Østergaard, der er historieprofessor på Copenhagen Business School.

De Konservative vil efter påske tage stilling til om Safia Aoude skal ekskluderes af partiet, hvor hun er bestyrelsesmedlem i 1. kreds på Østerbro.

Pressenævnet om Safia Aoude.

Mere på Avisen

Der er jo sådan set det, jeg har skrevet i flere dage. Hvorfor smider de ikke hende ud med det samme? Hvordan ligger det med pensummet på ‘den arabiske friskole’?

21 marts 2007

Safia Aoudes eksklusionssag drøftes på et møde onsdag klokken 12.

Bestyrelsesmedlem i De Konservative i København Safia Aoude står til at blive ekskluderet af partiet.

På sin web-blog safiaaoude.blogspot.com har hun lagt et fotomanipuleret billede ud af to islamkritikere med hagekors og et portræt af nazisternes propagandaminister Joseph Goebbels i baggrunden.

Nu er vi opmærksomme på, at vi kan have medlemmer som udtrykker noget, vi ikke står inde for. Det giver anledning til at se, om vi har andre tilfælde af hjemmesider, hvor vi møder den slags. Jeg kan undersøge min egen kreds, men jeg vil opfordre andre kredse til at også at at undersøge hvad deres medlemmer går og mener på blogs, siger Knud Palsbro, formand for 1. kreds i København.

Mere på Avisen

18 juni 2010

Liderlige Margrethe.

Når naturen går over optugtelsen bryder den indre svinehund gennem den radigale fernis.

Een ting må man lade Det Radigale Venstre: når det drejer sig om at underløbe Danmark, danskerne og alt dansk er de konsekvente. Fra partiets spædeste start for godt hundrede år siden har de uden den mindste vaklen i geledderne stillet sig på den forkerte side, hvadenten det nu var det kejserlige Prøjsen, det nazistiske Tyskland, Ceauşescus Rumænien eller – som nu – det islamofascistiske EUSSR.

Denne konsekvens har navnlig vist sig i forsvarsspørgsmålet. Fra “Hvad kan det nytte?” over modstanden mod Københavns Befæstning, afrustningen op til Besættelsen og modstanden mod Danmarks bidrag til NATO. Stedse hed det sig, at militæret var af det onde og blot man afskaffede forsvaret ville fryd og gammen indfinde sig. Helt automatisk.

Indtil for nylig, altså. Da det dæmrede for det ellers så pacifistiske parti at EUSSR også har militære ambitioner fik piben pludselig en anden lyd. Ganske som hos Waffen-SF der – selv om de ikke just er de hurtigste knallerter på havnen – alligevel kom først i fedtlæderstøvlerne. Men at bryde med 100 års pacifistisk dogmatik er ikke nemt og kræver brydsomme, indre konflikter i det radigale sind.

Men her kommer Der innnere Schweinehund til hjælp. Ganske som når NIMBY-Margrethe sender sine børn i Den Classenske Legatskole – af rent praktiske grunde, naturligvis. Samme Margrethes facade krakelerer igen i dag, hvor hun i Samarbejds-Politiken (hvor ellers?) slår de militaristike strenge an: væk med forsvarsforbeholdet, så også danske soldater kan træde an i EUSSR’s geledder og marchere mod de onde, onde jøøøder. Denne gang hedder det blot ikke Endlösung der Judenfrage, men det mere stuerene “at lade EUSSR overtage kontrollen over forsyningerne til Hamas og Gaza”:

Skulle det blive en EU-opgave, ser vi endnu et eksempel på, at det danske forsvarsforbehold kolliderer både med sund fornuft og med Danmarks interesse i at spille en konstruktiv rolle i det internationale samfund. En rolle hvor vi aktivt kunne bidrage til at hjælpe med at sikre fred og fordragelighed.

Jovist. Man ser det for sig: Skibe fra Tyrkiet, Iran og Syrien bemandet med  de fredeligste, fredselskende og fredsommelige fredsaktivister®  – “Vor Tids Jøder” –  stævner mod Gaza, hvor de anråbes af den mægtige EUSSR-armada som vil vide om de medbringer våben til Hamas? – Hvilket de selvfølgelig gør og hvilket EUSSR-flåden også godt ved. Der udspiller sig nu en høflig, fredelig og fordragelig passiar i god tone mellem venner, hvorefter alle tilønsker hinanden en fortsat god dag og HamaSS kan modtage sine sprængstoffer, Qassam-raketter og øvrige, fredelige isenkram.

Det ved den skinhellige Margrethe og hendes skinhellige læsere af Samarbejds-Politiken selvfølgelig godt, men tør – endnu – ikke sige det rent ud, da jøde- og danskerhadet fortsat har en kende svært ved at slå an i videre kredse. Spørgsmålet er så om hun også kan stikke blår i øjnene på kaptajnen og besætningen på et evt. dansk orlogsfartøj, som måtte blive beordret til at deltage i dette åbenlyse mummespil. Vi tvivler…

Billede fra den tidligere konservative cand. jur.  Safia Aoudes profil på Facebook.

17 august 2007

Ny betydning af ordet ‘underdog’

Filed under: Islam — Hodja @ 18:10

Houria Bouteldja, fransk muslim fra Nordafrika (i familie med Safia Aoude?) håner franskmændene med ordspil på ordet ‘underdog’  – selvfølgelig på fransk TV.

Le Conservateur, who calls her a “dangerous madwoman”, explains that the word she used – “souchien” – is derived from two concepts. First, in French the word “souche” means “root”, a “Français de souche” being, therefore, an ethnic Frenchman. The word “sous” means “lower” or “sub” and the word “chien” means “dog”, so she created an adjective – “souchien” – pretending that it referred to ethnic Frenchmen, when in fact she was calling them “sub-dogs”. Le Conservateur says:

“Chien”, along with “batard” and “pd” is perhaps the most common name given by North Africans to white men. Mme Bouteldja knows it, she could not have forged the concept of “souchien” in innocence.

Note: “batard” is used as in English but refers more to a mongrel; pd is short for pederast.

Mere på Galliawatch

Og som vi ved, er det jo kun hvide (mænd), der kan være racister.

28 juli 2007

Så er der brænde i kakkelovnen

Dansk lægestuderende fra Muslimer i Dialog betegner de torterede sygeplejersker fra Libyen som “forbrydere“, mens et andet ledende medlem af organisationen kalder dem “østeuropæiske kællinger

Mens vestlige menneskerettighedsorganisationer og regeringer glæder sig over omstødelsen af dødsdommen over de fem bulgarske sygeplejersker og den palæstinensiske læge, der i otte år har siddet fængslet i Libyen, beskyldt for forsætligt at have smittet libyske børn med aids, synes den at vække misnøje hos to fremtrædende medlemmer af organisationen Muslimer i Dialog. Der er tale om stud.med. Helen Latifi og cand.jur. Safia Aoude. Sidstnævnte går så vidt som til på Latifis blog på nettet at betegne sygeplejerskerne som ”østeuropæiske kællinger”, der fortjente et år ekstra bag tremmer.

Mere af af Helle Merete Brix og Lars Hedegaard på Sappho

19 april 2007

Moral er godt – dobbeltmoral…………..

Tørklæde og hagekors er det samme. Dén udtalelse fra Dansk Folkepartis Søren Krarup er for meget for flere medlemmer af Folketinget.

Torsdag førte udtalelsen til en ophedet debat i folketingssalen.

Morten Østergaard og Simon Emil Ammitzbøll fra Det Radikale Venstre førte an i et angreb på Krarup efter udtalelserne.

Mere på EkstraBladet

Hvornår har hele den forsamlede politiske korrekthed reageret på stigmatiseringen af Dansk Folkeparti på samme måde? Hvor mange har reageret på den forhenværende konservative politiker Safia Aoudes hjemmeside, hvor hun konsekvent igennem lang tid har omtalt DF som national-Socialister?

OPDATERING fra Berlingske:

Efter debatten karakteriserede Søren Krarup de to radikale politikere som »små uvidende drenge«. For at råde bod på»den afgrundsdybe uvidenhed«, tilbyder Søren Krarup nu alle folketingsmedlemmer et kursus i islam.

»De kan bare komme til mig,« siger Søren Krarup.

Det tilbud har integrationsordfører Morten Østergaard dog ikke tænkt sig at benytte:

»Jeg tror ikke, at det er noget for små drenge. Det ville jo svare til, at gå til svømning i Sahara eller lære om menneskerettigheder hos Vladimir Putin,« siger Morten Østergaard.

Ellers skal d’herrer få samme tilbud fra bloggerne: BARE KOM TIL OS!

13 april 2007

Chikane mod lovligt demokratisk parti både i Sverige og Danmark

Filed under: Politik, Sverige, Venstrefløjen, Ytringsfrihed — Hodja @ 19:04

Om mindre end to uger skal det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne afholde årskonference.

Der er ingen svenske hoteller, der vil have konferencen. Derfor overvejer partiet nu at holde konferencen i Danmark.

»Hvis Sverigedemokraterne vil komme hertil, fordi det er så nemt, så gør det samme sig gældende for svenske demonstranter. Så det er meget sandsynligt, at der vil være demonstrationer. Samtidig er der en del folk i Danmark, der er trætte af, at udenlandske nazistiske partier kan komme hertil, så jeg kan sagtens forestille mig danske demonstranter også,« siger Petter Sommerfelt, der er talsmand for den antiracistiske forening Demos.

Mere på Nyhedsavisen

Venstrefløjen bliver mindre og mindre kendt for sit demokratiske sindelag. Og Sverige er jo et notorisk udemokratisk samfund. Interessant at både Safia Aoude og antiracister kalder sine modstandere for ‘nazister’.

30 marts 2007

“Konservativ mønsterbryder”

I de Konservatives nyhedsbrev fra 28. marts kan man læse:

“Konservativ mønsterbryder” – debatindlæg af Jette Plesner Dali (V), Formand For Venstres Integrationsudvalg, som bl.a. skriver:

“I 1. kreds København er næstformand Anders Frandsen klar til at ekskludere Aoude, idet han mener, at hendes holdninger er helt uforenelige med de konservatives. (…) Østerbro-kredsen vil nu også tjekke andre medlemmer for “afvigende” holdninger, hvilket dog afvises af de konservatives politiske ordfører Pia Christmas -Møller . Østerbro-kredsen synes da også at have rigeligt at se til, når det gælder Aoudes øvrige aktiviteter. Hun sidder bl.a. i bestyrelsen hos Muslimer i Dialog – dækorganisation for Minhaj ul-Quran. Herudover er Safia Aoude ansvarshavende redaktør for hjemmesiden sahafa.dk, hvor man i redaktionen bl.a. finder den voldsforherligende Omar Shah. De to har i årevis haft et særdeles tæt og intimt samarbejde og underviser begge herboende muslimske børn og unge. (…) Efter mordet på Theo Van Gogh i Holland udtrykte Omar Shah tilfredshed med drabet: »Synd for ham (Van Gogh), at han ikke længere kan nyde sit perverse kunstværk.« Og videre: »Det er sørgeligt (…), at han blev martyr og selv i døden får lov til at sprede den gift, han spredte i live.« (…) Safia Aoude er blot en af flere unge islamister, der har kurs mod Folketinget. I mit eget parti, Venstre, er der ingen slinger i valsen. Partileder Anders Fogh Rasmussen har forlængst gjort det klart, at religiøse fundamentalister skal have kam til deres hår. Siden 2001 har Det Radikale Venstre været varmestue for unge islamister. Turen synes nu kommet til Det Konservative Folkeparti (JP side 15).
 

28 marts 2007

Har de overhovedet læst hvad hun skriver?

Pressemeddelelse udsendt af Muslimer i Dialog – 28. marts

Pressemeddelelsen angår debatten om Safia Aoudes blog, og de opfordrer til, at debatter foregår på saglig vis og baseret på fakta, underordnet hvem der skulle bidrage og deltage i sådanne.

Muslimer i Dialog

Ja det er jo sådan set også det, jeg har gjort her på bloggen. Jeg har spurgt Safia, om hun vil svare på følgende:

1) Nu skriver du officerer – på bloggen skriver du frihedskæmpere. Det var faktisk ikke det samme. Reference?

2) Hvorfor nævner du ikke eksplicit jøder? Blev jøderne udryddet med Zyklon B efter din mening? Og hvis du siger ja – da vil jeg gerne høre hvor mange? Man får mistanke om anti-semitisme her.

3) Hvorfor skriver du Himmlers ‘påståede’ selvmord? Det er faktisk holocaustbenægtere som David Irving, det sætter spørgsmålstegn ved Himmlers selvmord. Dem sætter du dig selv i bås med, ved at skrive ‘påstået’.

4) Link til Brix’s artikel om dine våben? Har du ingen?

5) Hvorfor skriver du ‘nogle historikere hævder’? Igen afstandtagen til den etablerede historieskrivning, som giver mistanke om, at du er revisionist.

6) Hvorfor benævner du DF som nationalsocialister?

Hun har været  her og set spørgsmålene, men som man kan se, har hun ikke villet svare. Er det ‘debat på saglig vis baseret på fakta’?

Desuden kunne det være interessant at høre Muslimer i Dialogs holdning til Safia Aoudes debatform. Mener de, at det er sagligt, at hun konsekvent kalder DF ‘nationalsocialister’?

Aoude har indklaget  Nyhedsavisen for Pressenævnet.

26 marts 2007

Studierejser til den væbnede bevægelse Hizbollah i Libanon er ikke god tone på et konservativt CV.

Det mener de Konservatives politiske ordfører Pia Christmas-Møller.

I et 10 år gammelt interview fortæller Safia Aoude, talsmand for foreningen Islamic Student Organization om studieture til den væbnede Hizbollah-bevægelse i Libanon og regimet i Libyen.

Det bekymrer Pia Christmas Møller.

Mange af Hizbollahs aktiviteter er i lodret konflikt med de Konservatives opfattelse af, hvordan man klarer uenigheder. Det skal ske med argumenter, ikke med vold, siger Pia Christmas Møller.

Mere på Avisen

Hvorfor smider de så ikke loonien ud med det samme? Et hastigt blik på hendes hjemmeside ville være nok for enhver nogenlunde klarttænkende.

24 marts 2007

Hun fatter det stadig ikke

Der er ikke noget at komme efter, siger den arabiske historielærer og medlem af det Konservative Folkeparti Safia Aoude.

Flere eksperter beskylder hende for at læne sig op af holocaust-benægtere. I  Nyhedsavisen angiver 3 danske historikere, at Aoudes retorik er megte tæt på Holocaustbenægtelse. Det drejer sig om historiker og forfatter Torben Jørgensen, Vilhjálmur Örn Vilhjálmson, ph.d og professor i historie Uffe Østergaard.

“Safia Aoude fremmer helt åbenlyst holocaust-benægteres mål på sin blog. Hun fremstiller giftgassen Zyklon B, som om der findes to sider af sagen, og at holocaust skulle være noget, der er omdiskuteret blandt fagfolk. Jeg advarer på det skarpeste advare imod en falsk diskussion om, hvorvidt holocaust overhovedet fandt sted og dermed mod det, man kan læse på Safia Auodes blog“, siger historiker Torben Jørgensen.

Mere på Avisen

20 marts 2007

Nu vil de Konservative i København have hende ekskluderet.

Den konservative lokalpolitiker Safia Aoude fremstiller i et fotomanipuleret billede på sin hjemmeside to fremtrædende islam-debattører med hagekors.

nazii.JPG

Nu vil de Konservative i København have hende ekskluderet.

Safia Aoudes holdninger er helt uforenelige med et medlemskab af Det Konservative Folkeparti. Jeg vil øjeblikkeligt tage skridt til, at hun ekskluderes af partiet,” siger Anders Frandsen, næstformand i 1. kreds i København.

Mere på Avisen

Medlem af Det Konservative Folkeparti Holocaustbenægter?

Det er åbenbart ikke alle medlemmer af Det Konservative Folkeparti, der er helt sikre på, at SS-mændene i de nazistiske kz-lejre brugte giftgas til at myrde jøder. I hvert fald udtrykker Safia Aoude, der er bestyrelsesmedlem i den københavnske 1. kreds, Østerbro, sin tvivl.

Den uddannede jurist fra Københavns Universitet har mange jern i ilden, og blandt hendes professionelle opgaver er at undervise eleverne på den Den Internationale Arabiske Skole (DIA) i Sankt Hansgade i København i historie og samfundsfag. Og det må være i egenskab af historielærer, at Aoude den 8. marts 2007 havde taget en klasse fra skolen med på Frihedsmuseet. Aoudes indtryk fra dette besøg er lagt ud på hendes blog safiaaoude.blogspot.com, og Sappho har downloadet hendes beretning den 17. marts 2007.Under et fotografi af en udstillet Zyklon B mærkat har hun nedfældet følgende betragtning, her i dansk oversættelse

Nogle historikere hævder (claim), at Zyklon B blev brugt til at tilintetgøre (annihilate) koncentrationslejrfanger, mens revisionister hævder, at det blev brugt til at desinficere lejrene for lus og gnavere.

Formuleringen tyder på, at Aoude som udgangspunkt tillægger begge forklaringer lige stor troværdighed, hvilket må siges at være ganske overraskende for en lærer i en skole, der som alle andre private skoler modtager 85 pct. offentlig støtte.

Mere på Sappho

 

30 maj 2013

Dansk Supermarked giver efter for muslimsk afpresning fra i dag

Dansk Supermarked ændrer sit påklædningsreglement fra i dag efter muslimsk boykot.

burka

Hørt på DDR P1 Morgen.

Nu skal man jo ikke tro, at Dansk Supermarked favoriserer bestemte trosretninger,

så her følger uddrag af det nye uniformsreglement for kassedamer.

Bemærk dog, at jøder er udelukket fra ansættelse p.g.a. hensynet til muslimske kunder :

Asatroende Buddhist Church of the
Flying Spaghetti Monster
Hindu Kristen
asatroende buddhist FSM hindu kristen

En sag der kun drejer sig om 30 gram stof?

Fanebærer:

Fænomenet består i at bærere af tørklædet bevidst eller ubevidst bliver fanebærere for islam (citat: Sabine Kebir; Freitag).
Fane (banner): Viser placeringen af egne tropper med henblik på orientering på slagmarken. I overført betydning: bærer af ideologi.

Også hørt på DDR P1 til morgen udtalt af apologetisk ‘ekspert’:

“Etniske kvinder har faktisk et højt uddannelsesniveau.”

Hvad fanden laver de så i kasselinien i Bilka?

Older Posts »