Hodjanernes Blog

31 juli 2009

Rekyl.

Filed under: Australien, Imamer, Indvandring, Islam, Jihad, Jura, No dhimmi, Racisme, Shariah, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 22:22

Down Under sidder dommeres hoveder øverst på kroppen – i Danmark sidder de down under.

Backlash-X(Australia) Has anybody else noticed how the devotees of a certain religious faith go out of their way in which to gain cop outs from our laws by claiming that as Muslims they cannot subscribe to any law but the ones dictated to Mohammed by Allah? Which is funny, as they appear to have no problem using our law system when anything upsets them.

Which is what happened down under when Keysar Trad, the Right-hand man of Islamic Cleric Taj Din al-Hilali, found Jason Morrison had described him as “gutless” and “just trouble” for his conduct at a rally after the Cronulla riots in December 2005. I mean, how dare he tell the truth?

So with his honour and respect at stake, Mr Trad took Mr Morrison to court on a charge of defamation. Unfortunately for Keysar, Justice McClellan, who was hearing the case, found in favour of Mr Morrison, and in his judgment said:

“There is little doubt that many of the plaintiff’s remarks are offensive to Jewish persons and homosexual. Many of his remarks are distasteful and appear to condone violence. I’m satisfied that the plaintiff does hold views which can properly be described as racist. I’m also satisfied that he encourages others to hold those views. In particular he holds views derogatory of Jewish people. The views which he holds would not be acceptable to most right-thinking Australians.”

It appears that Mr Trad didn’t look to see which way the wind was blowing when he thought he could still play the “I am a victim card” in Australia. Instead of making a packet, Mr Trad has been hit with a bill for $400,000 in court costs.

Tip: Eye on the World.

Bunkebryllup.

Filed under: Demografi, Imamer, Islam, Porno, Shariah — Tags: , — Skjoldungen @ 21:34

Romantik på palarabisk – man følger vel pædofetens eksempel!

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS

Asylsøgernes selvmål

Filed under: Asyl, Danmark, Hodja, Immigration, Irak, Islam, Labaner — Tags: , — Hodja @ 12:56

EB
EB leder: Irakernes selvmål.

Spørg om islam

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Imamer, Islam, Koran, Tørklæde — Hodja @ 12:51

Jeg har et spørgsmål, som betyder meget for mig.

Jeg er for tiden i gang med at søge viden om islam, da jeg har overvejet at konvertere.

Mit problem er, at jeg er forlovet med en mand, som ikke er religiøs. Vi har været sammen i over tre år og elsker hinanden rigtig højt. Vi vil gerne giftes, have børn og leve resten af livet sammen. Lige nu ved han ikke, om han nogensinde vil konvertere. Kan jeg godt konvertere og have troen i mit hjerte og stadig på nogen måde blive gift med min forlovede?

Venlig hilsen G

Svar:

Dry Bones

Filed under: Antisemitisme, Hodja, Israel, USA/Canada — Tags: , — Hodja @ 11:34

PROISRAEL
Tip: GG

Imam: Jøder er afkom af slanger og klapperslanger

JUICE
Læs mere.

30 juli 2009

Hvad med nutidens fundamentalisme?

I Information den 24. juli beskriver Anna von Sperling, hvordan den høje fertilitet blandt ortodokse jøder i Israel med tiden kan påvirke landets demografi og politiske landskab.

Endnu udgør denne befolkningsgruppe kun 10 procent af Israels indbyggere, så artiklens bekymrende profetier ligger en del år ude i fremtiden. Til gengæld udgør islamister i Israels nabolande, som ønsker kalifat og sharia samt Israels ubetingede udslettelse, allerede i dag et befolkningsflertal. Men det skriver Anna von Sperling ikke om.

Bodil Clausen; Information 28.07.2009

Tilføjelse ved Hodja: Jeg hørte det samme blive fremført i DDR-P1 forleden. Der blev heller ikke talt om pal-arabernes uhæmmede fertilitet – heller ikke om de i Israel boende pal-araberes.

Had og frygt uden logik

SATIRE.

Mange af dem, som kritiserer muhammedtegningerne, forsvarer samtidig brugen af kommunale kroner til at forfatte rap-tekster, der reserverer en »enkelt patron, for Messerschmidt, for han snakker masser shit.« Det viser, at hadet til Messerschmidt og respekten (frygten) for Muhammed er så stor, at logikken må vige – for alle er jo enige om, at det er o.k. at tegne Morten Messerschmidt med en bombe i turbanen, mens det ikke er en offentlig opgave at finansiere nævnte rap-tekst med Muhammed i hovedrollen.

Michael Sandfort; Frederiksborg Amts Avis 28.07.2009

Ingen god forklaring

Kamma Ankjærø (Inf. 21.7.) undres over, hvorfor forfølgelsen af kristne i Irak stort set ignoreres af danske præster og biskopper.

Årsagen er nok en uskøn blanding af ligegyldighed, frygt og politisk korrekthed, for nogen god grund findes næppe.

Gennem mord, vold, fordrivelse, tvangskonverteringer, kidnapninger, voldtægter, særskatter og kirkeafbrændinger er antallet af kristne irakere nu nede på mellem halv og en hel million mennesker mod knap to millioner for 10 år siden. Tilsvarende forfølges og undertrykkes kristne i Saudi-Arabien, Iran, Somalia, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Egypten, Sudan, Qatar, Libyen, Nigeria, Algeriet, Marokko og Tyrkiet, således at disse lande med tiden bliver kristen-fri såvel som jøde-fri. Heri er intet nyt.

Det usædvanlige er, at danske medier forbigående skriver om forfølgelserne.

Michael Sandfort; Information 28.07.2009

29 juli 2009

Jobtilbud: Perlefisker i Hjemmeværnet.

Filed under: Afrika, Asyl, Danmark, EUSSR, Islam, Jihad, Loonies, Medier DR m.fl., Radikale, Venstre — Tags: — Skjoldungen @ 23:37

Som musvågen våger over musene, værner Hjemmeværnet om hjemmene.

MHV90_KLASSEPerlefiskerne_2De er nu ikke så dumme i Hjemmeværnet. Ligesom alle os andre har de konstateret at landet reelt er uden regering og i stedet ledes af Villy Vendekåbe og hans parti, der med sin pludselige EU-foriske militærliderlighed har taget navneforandring til Waffen-SF.  Så for at undgå at bevillingerne tørrer ind, må man sørge for at tækkes dem som har den virkelige magt, altså Villy og hans nyfundne kammerater på rød stue, De Radigale. Ej heller skader det at gøre sig til over for stuens Sturm-Abteilung,  Einhetzlisten,  og i erkendelse heraf er man så begyndt at optage hættemåger og beslægtede, lavtflyvende ånder, som har  lært at spise af hånden, når de er nede og skide på danskerne når de er oppe.

Men hidtil er det kun Hær-Hjemmeværnet, der har budt sig til. Det kan man naturligvis ikke lade sidde på sig hos de jaloux konkurrenter i Marine-Hjemmeværnet, så efter en fjorten dages intensiv brain-storming, er man nu klar med modtrækket: En hjemmeværnskutter eller to skal sejle de ca. 3.000 sømil til farvandet syd om Malta, hvor perlefiskeriet efter sigende er i rivende udvikling. Navnlig er nordafrikanske kulturperler observeret i vældige stimer, så bjærgningen af store laster heraf er en chance, som ikke må forpasses. Og da ombordtagningen altså sker på et dansk orlogsfartøj, er perlerne Kongerigets ejendom til evig arv og eje. Samt polering i dertil indrettede faciliteter i Voldsmose, Gjellerup-  og Mjølnerparkerne. Efter omhyggelig finpolering her kan de så sendes ud på markedet for integrationskonsulenter, eksperter, institutter, socialrådgivere, gestaltterapeuter, fængselspersonale og krisepsykologer – og således i løbet af deres naturlige levetid brødføde en betragtelig del af godhedsindustrien for et beskedent beløb på ikke under en et par millioner kroner pr. perle.

Der er dog et lille aber dabei: disse snedige planer til kulturberigelse og pekuniær forarmelse af skatteborgerne er selvfølgelig undfanget i Hjemmeværnets Allahøverste allerøverste ledelse, som ikke har for vane at tage notits af de lavere echeloner med deres inferiøre bondejokker,  søndagssoldater og weekendkrigere. De kommer nemlig fortrinsvis fra almuen, og har følgelig ingen forstand på hverken kulturberigelsens lyksaligheder eller agurkesalat. Så dem har man ikke spurgt. Men da kuttere, incl. hjemmeværnskuttere, ikke sejler sig selv må de desværre bemandes med samme, uanstændige befolkningssegment. Med mindre man altså kan motivere og oplære et tilstrækkeligt antal godmennesker fra Politiken-segmentet til i ugevis at rulle rundt på Atlanten og Middelhavet i en lille kutter? – Men med lidt lystig sang og musik til arbejdet går det nok alt sammen. For ånden er vel redebon?

Hvor tolerant er islam?

Islamisk terror i Tyskland

Via Vlad Tepes Blog

Isen smelter

Filed under: Evidens, Greenies, Journalister, Medier DR m.fl., Politisk korrekte, Videnskab — Tags: , — Hodja @ 22:09

Læs mere her.

Via EU Referendum.

Rollemodel for integration?

Mange steder i verden er det muslimske tørklæde udtryk for kvindeundertrykkelse eller fundamentalisme.

I Maria Mawlas tilfælde er tørklædet hendes eget frie valg. Til gengæld er hun selverklæret fundamentalist, som sætter islam højere end ‘det såkaldte demokrati, vi i Danmark praktiserer’. Desuden tager Maria Mawla afstand fra homoseksuelle, og, som deltager i programmet ‘Oraklerne’ på Danmarks Radio, accepterer hun kun giftermål mellem muslimer og ikke-muslimer, hvis sidstnævnte konverterer til islam.

Ekstra Bladet 21.07.2009

Maria Mawla insisterer på, at hendes tørklæde ikke skyldes undertrykkelse, men er hendes eget frie valg. Så kan hun vel frit vælge at tage tørklædet af og fortsætte i hjemmeværnet på samme vilkår som alle andre.

B.T. 21.07.2009

Michael Sandfort

Fundamentalist i uniform

Filed under: Danmark, Demografi, Homoseksuelle, Immigration, Islam, Jihad, Tørklæde — Tags: , — Hodja @ 14:00

Maria Mawla bærer efter eget udsagn sit muslimske tørklæde frivilligt.

Derfor er hendes krav om at bruge tørklæde på tværs af uniformsreglerne i Hjemmeværnet et bevidst signal om, at hun repræsenterer islam før alt andet. Maria Mawla sætter med egne ord islam højere end det danske demokrati, hun tager afstand fra homoseksuelle og er imod giftermål mellem muslimer og ikke-muslimer – med mindre sidstnævnte konverterer til islam. Desuden kalder Maria Mawla sig selv for fundamentalist, så det er Allah hun ønsker at tjene og repræsentere – iført hjemmeværnsuniform.

Michael Sandfort; Information 24.07.2009

Som et rygmærke

Tørklæde1.

Maria Mawla kalder sig selv for fundamentalist og sætter islam højere end det danske demokrati. Derfor kan hendes tørklæde sammenlignes med rockernes rygmærke.

Begge dele viser, at broderskabet går forud for alt andet hjemmeværnsuniform eller ej.

Michael Sandfort; B.T. 25.07.2009

Mawlas jihad

For at fremme islam mest muligt anstrenger Maria Mawla sig for at bære det muslimske religiøse tørklæde i sammenhænge, hvor hun repræsenterer andre end sig selv.

Først som kassedame i Magasin og nu som frivillig i Hjemmeværnet. Desuden har Maria Mawla udtrykt ønske om at bære tørklæde i politiet.

Det arabiske ord for at anstrenge sig for at fremme islam er: jihad.

Bodil Clausen; Ekstra Bladet 26.07.2009

Fraudi Evil eller finansiering af ondskaben – følg pengene

In this article we will expose just a few of the ways that the Saudis are involved in funding terror and fraudulent activities, the funding of Islamic schools teaching Wahhabi form of extremism, the rewriting of History to make Islam seem palatable to the masses and its attempts to suppress free speech and criticism of Islam.

Much of the material for this article has come from Dr Rachael Ehrenfeld’s book on Funding Evil.

Forenede Islamofober

Islamophobes United’s Mission Statement is as Follows:

  1. Islamophobes United will strive to exist until all followers of Islam have withdrawn to their natural borders. We hope this will be done within the law by Government services.

  2. Forced, financially assisted repatriation should be made available to refugees and immigrants to help them return to where they can live without any further threat to our customs, traditions and general way of life.

  3. Until repatriation all immigrants will be made to live according to the Laws and Cultures of their foster land and no concessions will be made to accommodate their own culture/ politics/ religion.

  4. The committing of any crime will automatically end their right to domain in the foster land. The criminal with be held in custody only for as long as it takes to seize their effects and holdings, and sell them in order to finance their flight ticket back to their homeland. All their dependants with be included in their deportation. They will be forbidden to return for whatever reason. The foster land’s government shall not be responsible for the financial upkeep of any dependants.

  5. Immigrants from Islamic countries will be denied the the right to vote and become naturalised: those who already have it will have it revoked.

  6. Immigrants will be expected to have employment to come to in order to enter country: there will be no social benefits of any kind extended to them beyond the least they require within the laws already specified.

  7. No concessions will be made for special education other than language. If an immigrant cannot grasp the language within one year, having taken an examination by the emigrant board they will deported according to terms set at#4,

  8. Religion will be free to be practised in private so long as it does not disturb natives of the land. A new way must be found to call Islam’s to prayer. No time off during the working day will be given by employers for prayers nor special facilities for purification. Equality is strongly sought in the workplace.

  9. All immigrants and asylum seekers will be temporarily housed in one area of a town with security measures taken to ensure night curfews. Iron gates will be erected at each end of the street, locked and guarded during the time of curfew. This time has yet to be discussed and decided upon. Those caught outside during the curfew will be subject to the laws of #4. No Islam immigrant will be granted night jobs.

  10. The immigrant housing facilities will be inspected at regular intervals to ensure cleanliness and security.

40 piskeslag for at gå i bukser

Filed under: Afrika, Feminisme, Hodja, Islam, Muslim World, Shariah, Tørklæde — Tags: , — Hodja @ 12:34

A Sudanese woman journalist is set to receive 40 lashes in Khartoum Wednesday for violating public decorum and wearing pants in public, which Sudanese police called “indecent.”

Older Posts »