Hodjanernes Blog

28 juli 2009

Evigheden venter.

Filed under: Afghanistan, Danmark, Folketinget, Islam, Jihad, Våben — Tags: — Skjoldungen @ 23:24

Sergenten råber: “Skil aftrækkerhuset ad” – hvorefter rekrut Mohammed sprænger lokummet i luften.

Bortset fra den enkle kendsgerning, at man ikke kan skabe et civiliseret samfund i et muslimsk land, så fremturer vore kære ledere med deres feber-argumenter for at vi vedvarende skal sende unge, danske mænd til slagtebænken i Afghanistan. Et af deres syner går på, at man skal fortsætte hermed indtil den afghanske hær kan tage over.

Den Afghanske Hær? – I så fald kan vi indstille os på evigheden. Som man siger i militære kredse: “Muslim armies can’t fight their way out of a wet paper bag”. Eller – med en let omskrivning af general Patton’s ord – “Jeg vil heller have ti tyske divisioner foran mig end én muslimsk bag mig”. – Samme tyskere høstede også deres erfaringer med de muslimske SS-divisioner: de var farligere som allierede end hvis de slet ikke var der. Derfor blev de skyndsomst fjernet fra fronten og sat til at feje kaserner. Hvad de heller ikke magtede.

Ikke så hurtigt, hr. Ralf Pittelkæphøj.

Eller: “Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus”.

EU-free-speechSom vi nævnte i går har en af Jyllands-Postens kommentatorer, Ralf Pittelkow, ålet den irske regering for at have indført en lov, der gør kritik af religion (læs: islam) strafbar. Helt korrekt anfører han, at: “Ved at gøre kritik og satire i forhold til islam til en forbrydelse angriber man ikke bare religionsdebatten, men også den politiske debat. Islam er både religion og politisk filosofi. Kurt Westergaards tegning af bomben i turbanen var jo satire over politisk brug af islam.” – Og videre: “Det voldsomme muslimske pres i forbindelse med Muhammed-tegningerne var ét stort forsøg på at tvinge Danmark og andre europæiske lande til at gøre noget lignende. Visse hjemlige røster, herunder tre tidligere udenrigsministre, var parate til at tilpasse sig.”….”Men man skal være blind for ikke at se, at det er noget langt større, vi er vidne til. Det begyndte med dødsdommen over forfatteren Salman Rushdie og er fortsat med stribevis af angreb på den vestlige ytringsfrihed, også fra selvbestaltede muslimske grupper, der anvender trusler og vold.”

Hvilket bringer Pittelkow til følgende konklusion:“Irland har bøjet sig for det islamiske pres. I den politiske korrektheds navn bevæger det sig tilbage mod et mørkere og mere ufrit Europa. Engang blev Irland regnet som økonomisk tilbagestående. Med dets angreb på ytringsfriheden må det nu kaldes politisk tilbagestående.”

Almindeligvis er hr. Pittelkow sober og velorienteret, men her svinger han Dannebrog så højt, at benene slipper den fædrene jord. Og det i en avis, som er endog mere EUSSR-liderlig end den galeste radigale, hvorfor han burde have et mindstemål af kendskab til så fundamentale EUSSR-vedtagelser, som Rammeafgørelsen om Racisme og Fremmedhad samt Den Europæiske Arrestordre.

Det er nemlig ikke Irland, der er politisk tilbagestående. Det er Danmark, der blot halter lidt – kun meget lidt – bagefter. Således forstået, at omend en tilsvarende lov – ved en forglemmelse eller smøleri – endnu ikke er gummistemplet af Folketinget, så gælder den ikke desto mindre. Det kræver ikke andet end end anmeldelse, så dømmer en dansk dommer efter EUSSR-retten alligevel. Eller – hvis dommeren undtagelsesvis er kompetent – så træder ECJ-domstolen ind. Og denne domstol trumfer som bekendt altid den danske grundlov.

Den anden af hr. Pittelkows forglemmelser er sværere at tilgive. Den Europæiske Arrestordre er nemlig allerede i anvendelse i det glashus, hvorfra han kaster sine sten. Ifølge denne kan enhver dansk statsborger på begæring udleveres til et hvert andet EUSSR-land, hvor en eller anden ytring eller handling er ulovlig – selv om den ikke er det i Danmark. Således er det ikke mere end et lille års tid siden, at en småt begavet dansker blev udleveret til Tyskland fordi han havde solgt noget nazi-musik.

Så, hr. Pittelkæphøj, det nytter ikke at man som dansker varer sin mund og nøje iagttager den politiske korrekthed samt overholder dansk lov. Straffen falder alligevel. Hvilket irerne – i modsætning til danskerne – nu er informeret om. Kan vi vente en korrigerende klumme? – Nå, ikke…

Glidebanen nedad: Amerikanske skolebøger fyldt med misinformation (= løgn).

Teaching, among other things, that Jesus was a “Palestinian,” the state of Israel never existed, and that the Muslims discovered America before Columbus.

At this rate, perhaps even Saudi grade-school textbooks, complete with jihadi and dhimmi declarations, will come to instruct American school-children.

Forskel på massakrer

I Inf. 14. juli gætter Per Jensen på, at danske medier 14 år efter kristne serberes massakre på muslimer i Srebrenica ikke længere nævner årsdagen herfor (natten mellem den 11. og 12. juli 1995).

Gættet er heldigvis forkert, for ifølge Infomedia er Srebrenica nævnt i 71 danske avisartikler i løbet af de to første uger af juli i år, hvilket er mere end i de samme to uger de foregående tre år (2008: 32, 2007: 29 og 2006: 44). Kun i forbindelse med 10-året for massakren i 2005 var antallet af artikler større (199).

Per Jensen bemærker, at der også blev begået folkemord andre steder end i Srebrenica. I Petrinja i august 1995 blev en anden FN-beskyttet sektor angrebet, hvilket førte til fordrivelsen af 300.000 mennesker og 721 dræbte, heraf 403 kvinder.

Åbningen i 2007 af den første af de tilhørende massegrave, blev kun nævnt i en enkelt dansk avisartikel, for ofrene var serbiske og dermed politisk ukorrekte og uønskede. Desuden er flere andre massegrave med serbiske lig lokaliseret, men åbningen af disse grave »afventer det rigtige politiske klima«, vurderer organisationen Veritas.

Der er begået mange uretfærdigheder i forbindelse med Jugoslaviens opløsning. Medierne bidrager fortsat aktivt hertil – ved konsekvent at fremstille konflikten sort-hvid i serbernes disfavør – selv om der i virkeligheden er ofre, bødler og legitime rettigheder på alle sider.

Michael Sandfort; Information 16.07.2009