Hodjanernes Blog

27 juli 2009

Ønsker Israel udslettet

De, som tror, at palæstinensernes kamp mod Israel skyldes besættelsen af Vestbredden (og Gaza indtil 2005), forveksler årsag med virkning.

Frem til 1967 havde ingen israelsk soldat nogensinde sat sin fod i disse områder. Alligevel ønskede det store flertal af palæstinenserne Israels udslettelse, hvilket også gælder i dag.

Derfor stemmer palæstinenserne på Hamas og besvarer tilbagetrækninger (Libanon og Gaza) med selvmordsterror og tusinder af missiler. Desuden prædikes Israels udslettelse hver dag på arabisk i moskeer, tv, aviser, universiteter, skoler og børnehaver.

Det gælder også SF-politiker og formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening Fathi El-Abed, som i venskabsforeningens logo viser et Palæstina, der omfatter Gaza, Vestbredden – samt hele det nuværende Israel.

Michael Sandfort; Ekstra Bladet 15.07.2009

Rapport påviser at nogle af verdens værste diktaturer køber sig til indflydelse på britiske universiteter

The UK’s finest universities are taking money from some of the world’s worst dictatorships.

Iran, Saudi Arabia and China, all nations with appalling human rights records, are significant contributors to venerable UK institutions.

The report discovers that universities have insufficient safeguards in place to prevent donations affecting the way universities are run. There is clear evidence that, at some universities, the choice of teaching materials, the subject areas, the degrees offered, the recruitment of staff, the composition of advisory boards and even the selection of students are now subject to influence from donors. These problems are heightened by the undemocratic nature of certain donor governments.

Læs et resume af rapporten her (engelsk – pdf).

Hate-crime: Anti-semitisk kriminalitet i UK fordoblet

Filed under: Antisemitisme, Europa, Israel, Labaner, UK — Hodja @ 23:23

The number of anti-Semitic hate crimes against the Jewish community in Britain reached an unprecedented high in the first half of 2009, according to figures released on Thursday by a Jewish community organization.

Irland bøjer sig for islamiske krav

Filed under: Censur, Dhimmi, EU, Europa, Hodja, Islam, Jura, Politik, Politisk korrekte, Ytringsfrihed — Tags: — Hodja @ 21:46

Engang blev Irland regnet som økonomisk tilbagestående. Med dets angreb på ytringsfriheden må det nu kaldes politisk tilbagestående.

Politisk kommentar af Ralf Pittelkow

Sarkozy: Islamiseringen af Europa er uundgåelig

SARKOZY

Mere.

HamaSS impotente

Filed under: Ægypten, Hodja, Palæstina - Libanon — Tags: , , , , — Hodja @ 21:19

Palestine Press Agency reports on Egyptian officials seizing some 18,000 Viagra pills that were destined to be smuggled to Gaza in the Rafah tunnels.

Tip: GG

Arab Festival 2009: Sharia in the US

This is a video of David Wood and Nabeel Qureshi asking questions at Arabfest, Dearborn.

The date is June 21st, 2009. There was a booth at the festival which had a banner titled “Islam: Got Questions? Get Answers.” From their table, we picked up a pamphlet claiming that Islam promotes peace. We noticed that it was full of poor logic and errors, so we decided to make a video refuting it. We went to the booth that gave us the pamphlet to give them the opportunity to defend their claims. Security, however, stepped in and forced us to turn off our camera.

We left the booth, received advice from police, and found out that the actions of the security guards were illegal. We went back to the booth to record a potential answer again. Realizing that the Muslims present had no answer, we left.

When we came outside, we were asked some questions by two young men, who had been sent by security to entrap us. While we responded to them, festival security started assaulting us, as you will see in this video. The conclusion of this video is a mob of festival security attacking our cameras, pushing us back, kicking our legs, and lying to the police.

We ask you, is it a coincidence that the city with the highest percentage of Muslims in the United States is the city where Christianity is not allowed to be represented (let alone preached) on a public sidewalk? Is it coincidence that in this city, people will say “No way!” when we say “This is the United States of America”?

Is this what will happen when Islam takes over the United States?

Europas ankermand.

Filed under: Øst-Europa, Dhimmier, EUSSR, Indvandring, Politik — Skjoldungen @ 13:57

Mens EUSSR’s rorgænger – det tidligere Sverige – styrer skuden mod afgrunden, gøres et sidste(?) redningsforsøg.

EUSSRBrændt barn skyer ilden. Det er nok derfor at de lande som har levet bag Jerntæppet og derfor har førstehåndserfaringer med et totalitært tyranni nu er de mest fodslæbende over for indførelsen af et lignende i form af Forfatningstraktaten Lissabontraktaten. Således er Tjekkiets præsident, Vaclav Klaus – Europas eneste statsmand – atter på banen i et forsøg på at forhale det uundgåelige: EUSSR’s kuldsejling. Uundgåeligt, fordi dødssejladsen fortsætter uanset hvad Europas befolkninger måtte mene om den sag. At man overhovedet gider afholde disse evindelige folkeafstemninger indtil folket stemmer rigtigt, er et paradox som vi snart kan lægge i glemmeskuffen.

Men Klaus giver sig ikke så let. Han vil i begyndelsen af august bede den tjekkiske forfatningsdomstol undersøge om Forfatningstraktaten Lissabontraktaten er i overensstemmelse med landets forfatning. Hvad en selvfølgelig ikke er, lige så lidt som i Danmark – hvilket han godt ved, hvilket dommerne godt ved, og hvilket alle ved. Men som er irrelevant. Dommere stemmer som dommere skal. Om så Irerne også gør det denne gang, vil efteråret vise. Men det er også irrelevant. Selv om hverken Tyskland, Polen, Tjekkiet eller Irland har ratificeret demokratiets dødsdom, sejler den EUrabiske plimsoller videre – med alle os andre ombord. Mens vi funderer over et andet paradox: Når vore såkaldte ledere blæser demokratiet en hatfuld, hvorfor skal vi så rette os efter regler som de ikke selv overholder?

‘Vores pædofet’

Filed under: Citater, Danmark, Hodja, Humor, Immigration, Islam, Koran, Muslim World, Oplysning om islam — Tags: , — Hodja @ 12:46

Vores Profet var det bedste eksempel på, hvordan man skal opføre sig.

Han havde den bedste opførsel og de bedste manerer. Han var altid from og beskeden og var meget genert overfor andre. Han sårede aldrig nogen og han var heller ikke misundelig eller jaloux på nogen. Han ønskede altid det bedste for andre og gav hellere end gerne alt hvad han ejede, for at andre kunne få det godt.

Fra ‘Barn i islam’. Find selv linket – hvis du ønsker det.

Den mand må da være en gave til menneskeheden ! Mærkeligt at Koranen beskriver en vis såkaldt profets gerninger som noget mere agressive og hensynsløse meget af tiden. Men forholdet er sikkert det, at det er en anden moralsk målestok vi er inde på, altså en vurdering af godt og ondt der hører til udenfor nutidig dansk kultur.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

Ytringsfrihed

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, USA/Canada, Ytringsfrihed — Tags: , — Hodja @ 12:29

Undskyldninger for ondskab (Apologists for evil)

Venstrefløjens forræderi. Forklaring af begrebet ‘nyttige idioter’.


Her er den med burkaen, Pat refererer til:

Åbenmundethed om sex på arabisk TV

Filed under: Erotica, Hodja, Islam, Muslim World, Porno, Saudi — Tags: — Hodja @ 11:34

Den går ikke i Saudi Barbariet!

Norsk hjelpearbeider i Tanzania:

Norge bør stoppe all u-hjelp.

Tone Ellefsrud som hadde vært nestleder i Buskerud Arbeiderparti, og medlem av landsstyret. Der hadde hun kjempet for å øke Norges bistand til utviklingsland. Etter årene i Tanzania har hun fått et annet syn.

Jeg mener Norge bør stoppe all bistand i to år, for å tvinge dem i Tanzania til å tenke selv. Ingen fattige vil merke forskjell, men mange storfolk vil måtte selge dyre biler. En stor del av bistandspengene fra Norge går rett i lommene til dem som har mest fra før, sier hun.

Ak, hvor uforandret…

Filed under: Balkan, Blogroll, Danmark, Dhimmier, Indvandring, Islam, Jihad, Shariah — Skjoldungen @ 11:13

Holder kulturberigerne og deres villige medløbere aldrig ferie?

kulturberiget_zoneVi lever i en tid – en mellemkrigstid – hvor tingene synes at vende 180 grader i løbet af et decennium. Akkurat som den tidligere venstrefløj på få år har præsteret at skifte sit oprindelige, humanistisk-videnskabelige grundsyn ud med et fascistoidt, barbarisk buldermørke, har Europas stater byttet rundt på sine tilstande. Hvor det før i tiden var Balkan der var arnestedet for ballade, vold og kaos er dette nu rykket nordpå til vore breddegrader. Til gengæld er Balkan – eller i hvert fald dele heraf – indbegrebet af civiliseret livsførelse, ro, fred og orden. En slags ‘fin de siecle’-agtig stemning –  ‘fin’ fordi alt har en ende, idet også Balkan snart indlemmes i EUSSR.

Om der kan være en sammenhæng, ved jeg ikke. Men siden min ankomst til Zagreb for snart en måned siden og efterfølgende turen rundt i fortrinsvis Kroatiens bjerge har jeg ikke set så meget som én eneste kulturberiger. Landet er så at sige fri for kriminalitet. Mord, vold og voldtægt  er stort set ukendt. Her kan selv unge, blonde piger nyde det gode liv – incl. natteliv – uden frygt for kulturberigelser. Og efter nedstigning fra tinderne kan vi andre slå os ned på de allestednærværende caféer og nyde vor Slivovica og Ozujsko til helstegt vildsvin. Alt sammen i behagelige 25 graders varme og med udsigten til et ubeskriveligt smukt Adriaterhav.

Således vederkvæget og udrenset for verdens ondskab og ulykker må man vel bide i det sure æble og påny indstille sig på de herskende tilstande i Mohammedanmark. Tilstande, som åbenbart også hastigt ændres – og ikke til det gode. Hvilken forskel gør ikke en måned uden internet, TV og aviser? – Et hurtigt blik hen over ‘blogrullen’ lader forstå, at landets forfald ikke synes bremset – endsige standset –  af ferier og lignende småting.

Lad os nu se om jeg har forstået det ret:

Hvad ingen af de talløse, skatteyderfinansierede institutter har formået – nemlig at producere en brugbar sociologisk profil af landets altdominerende problembørn – har ingen ringere end præsidenten for Hells Angels, Jørn Nielsen, magtet –  i form af  en akademisk afhandling betitlet “Sjakal Manifestet”.

Borgernes hidtidige pligt til at underrette myndighederne om trusler mod statens sikkerhed er ophævet. Skulle man herefter komme under vejr med planer om anslag mod samfundsordenen – eller blot have mistanke herom – skal man ikke kontakte PET, idet man så vil blive anholdt. Ej heller skal man lade sådanne oplysninger tilflyde det almindelige politi, idet man derved vil bringe vedkommende politimand i fedtefadet, dersom han lader oplysningerne gå videre i systemet.

Hjemmeværnets oprindelige ‘rason d’être’ – at forsvare landets grundlovssikrede demokrati – er afskaffet. Nu optages personer hvis erklærede mål er at afskaffe samme. Til gengæld må uniformsreglementet ikke overtrædes.

Der er sikkert langt mere af samme udskæring, men ovenstående rækker til at spolere mit gode humør. Kan læserne af Hodjas Blog derimod korrigere ovenstående bedrøveligheder i positiv retning, vil jeg indflette dem i min aftenbøn – og ikke under afsnittet “Fri os fra Det Onde”…

Hjemmedyrkede terrorister

Kulturberigelse – Herrefolket i svømmehal

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration — Tags: — Hodja @ 10:46

En 20-årig ung mand blev tirsdag eftermiddag anholdt af politiet i et varmtvandsbassin i en svømmehal i Slagelse.

[…]

Ifølge avisen har en gruppe på 10-15 unge gennem længere tid været til stor gene for både svømmehallens personale og gæster.

Allah om børn der ikke accepterer islam: Dræb dem!

Filed under: Citater, Hodja, Imamer, Islam, Koran, Muslim World, Shariah — Tags: , — Hodja @ 10:33

Fra Marx til Muhammed

Geoffrey Cain har reageret på et indlæg af cand.mag Pietro Cini i Dagbladet Information.

“Selveste Europa var i øvrigt fra Mellemøsten”, skriver Cini videre, og dette lykkelige slægtskab med Mellemøsten gavner alle parter (om end givetvis mest os, kan man læse mellem linierne), og her er Cini helt på linie med de andre vestlige intellektuelle, der efter Murens fald droppede marxisme til fordel for en ny frelserreligion. Alle er de gået ubsværet fra Marx til Muhammed, og nu sværger de ved de syv hår i Abdul Wahid Petersens skæg, at muslimerne vil civilisere os lige som deres forfædre,  de sejrende jihadi’er fra Saudiarabien, der bragte os medicin, arabertal, navigationsteknikker, optik, kemi og den dybe tallerken.

Hvorfor skriver de sådan?

Berlingske skriver om ‘hate-crimes’:

Politiet har særlig opmærksomhed på hate crimes.

[….]

De to varetægtsfængslede mænd, der er sigtet for lørdag aftens overfald på deltager i internationale homofestival World Outgames på Rådhuspladsen i København, har angiveligt ren dansk baggrund.