Hodjanernes Blog

30 juni 2009

I disse dage: Formøde i København til klimakonferencen

Filed under: Danmark, Evidens, Greenies, Politisk korrekte, Videnskab — Tags: , — Hodja @ 20:44

Polar Bear Specialist Group mødes i København for at fremstille en skræmmende rapport om, hvordan klimaforandringerne truer isbjørnenes eksistens.

En af verdens største eksperter på isbjørne er dog blevet bedt om at holde sig væk:

Dr Mitchell Taylor has been researching the status and management of polar bears in Canada and around the Arctic Circle for 30 years, as both an academic and a government employee. More than once since 2006 he has made headlines by insisting that polar bear numbers, far from decreasing, are much higher than they were 30 years ago. Of the 19 different bear populations, almost all are increasing or at optimum levels, only two have for local reasons modestly declined.

[….]

Dr Taylor was told that his views running “counter to human-induced climate change are extremely unhelpful”. His signing of the Manhattan Declaration – a statement by 500 scientists that the causes of climate change are not CO2 but natural, such as changes in the radiation of the sun and ocean currents – was “inconsistent with the position taken by the PBSG”.

Klimaforandring for klimaforandringen

Antallet af skeptikere er støt stigende ifølge Wall Street Journal.

The collapse of the “consensus” has been driven by reality. The inconvenient truth is that the earth’s temperatures have flat-lined since 2001, despite growing concentrations of C02. Peer-reviewed research has debunked doomsday scenarios about the polar ice caps, hurricanes, malaria, extinctions, rising oceans. A global financial crisis has politicians taking a harder look at the science that would require them to hamstring their economies to rein in carbon.

Er hele klimahysteriet faldet fra hinanden inden Connie Hedegaard skal holde sit møde?

UK: Udgifterne til bistandshjælp overstiger skatteprovenuet

Filed under: Islam — Hodja @ 17:37

The state will pay out more in social security benefits than it raises from workers in income tax this year, The Daily Telegraph can disclose.

[…]

The rising cost of welfare payments and debt interest represent a political embarrassment for Gordon Brown, who has described such spending as the “costs of failure.”

Delivering his 2000 Budget speech, Mr Brown made clear that money spent on debt and welfare was money lost to the public services. He said: “Our promise was to reduce the costs of failure – the bills for unemployment and debt interest – in order to reallocate money to the key public services.”

Mere på Daily Telegraph

Så skal god-menneskene igen i gang med at modarbejde demokratiet

Simon Kvamm, Naja Marie Aidt og Trentemøller er få blandt mange kunstnere, der stiller op til forsvar for de 282 irakere, som regeringen og Dansk Folkeparti vil sende tilbage til Irak.

Foreløbig deltager 62 kunstnere, intellektuelle og politiker i initiativet, stoettekreds.dk, der vil munde ud i koncerter og andre arrangementer for at bakke op om irakernes situation, fortæller kontaktperson Lasse Nielsen.

Kampagnen for de afviste asylansøgere er udtryk for en antidemokratisk holdning: Man vil underkende de legitime afgørelser, som på baggrund af lovgivningen er foretaget af det kompetente organ Flygtningenævnet, naturligvis under iagttagelse af alle mulige retsgarantier. Det er altså en kampagne, som i godhedens forklædning vil afskaffe demokratiet – og det vil jeg ikke støtte.

Man varetager interesser for mennesker, som har søgt asyl i Danmark, og som har nydt det privilegium at få deres sag behandlet af et særligt udpeget, sagkyndigt og kompetent domstols-lignende organ, som efter grundig behandling har afvist at give asyl, fordi betingelserne for asyl ikke var opfyldt. Når de alligevel er i landet, så skyldes det, at de har nægtet at følge den retmæssige afgørelse, altså har nægtet at rejse hjem, nogle gange med støtte fra et hjemland, som i strid med folkeretten nægter at modtage egne statsborgere.

Skulle vi give folk amnesti og lade dem blive, fordi de nægter at følge en lovlig afgørelse? Skulle det være en slags belønning for deres ulovlige holdning? Og hvad med de mennesker, som lovlydigt har fulgt en tilsvarende afgørelse ved at rejse tilbage til deres hjemland? Skal de så have lov til at komme igen og få asyl? Eller giver vi kun asyl til de lovstridigt asociale, der ikke vil rette sig efter samfundets regler?

Er det ikke meningsløst, at man kun vil gøre lovlige retsafgørelser gældende over for folk,der frivilligt accepterer det? Skal vi praktisere samme holdning over for folk, der er idømt fængsel ved domstolene, men ikke frivilligt vil afsone straffen?

Fredens og tolerancens religions forfølgelse af den koptiske minoritet i Ægypten

2009: 85 fungerende shariah domstole i UK


Mere på bare Naked Islam.

Læs også i papirudgaven af Berlingske Tidende fra d.d.

Tonen?

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 11:43

“Pis Lars Løkke i munden”

Læs videre her

Racistisk havebænk konfiskeret

Filed under: Afrika, Danmark, Historie, Hodja, Jura, Politisk korrekte, Racisme — Tags: , — Hodja @ 10:57

Retten i Holbæk idømte i dag en 77-årig mand i Høve dagbøder og konfiskerede hans bænk, hvor der var skrevet racistiske udtryk.

Hvide (mænd) kan ikke diskrimineres

Prøv at udfylde Københavns Kommunes diskriminationsskema her.

Jeg udfyldte det ud fra en episode, hvor min datter fik råbt ‘danskerluder’ og lignende efter sig af en flok indvandrerdrenge på offentlig vej. Jeg tror ikke lige, det blev registreret på den måde.

Gudskelov

Filed under: Grisobarium, Holland, Politisk korrekte — Tags: , , — Hodja @ 10:25

Det hollandske justitsministerium har besluttet, at hvide mennesker alligevel godt må spise svinekød.

Hver 5. hollandske muslim enige med Geert Wilders

Filed under: Demografi, Europa, Holland, Immigration, Islam, Koran — Tags: — Hodja @ 10:20

Most Muslims in the Netherlands see Geert Wilders as a threat, but nearly one in five share his criticisms of Islam partly or in full, according to a survey by TV programme Netwerk.

DhimmiDanmark: Almindelige borgere visiteres af indvandrerbander

Filed under: Dhimmier, Indvandring, Kriminalitet, Labaner, Våben — ManInBurka© @ 10:06

Og ligesom det en overgang var tilfældet på Nørrebro i København bliver tilfældige borgere nu på åben gade visiteret af nervøse bandemedlemmer. Ifølge Fyens Stiftstidende er det indvandrerbander, der står for den ulovlige visitation af sagesløse borgere i Odense.

Læs videre her

Intet problem med danske regler

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 09:24

Det vil ikke skabe problemer for Danmark, når EU-Kommissionen på torsdag offentliggør et nyt sæt retningslinjer for, hvordan de 27 medlemslande skal behandle ansøgninger om familiesammenføringer

Læs videre her

Afstemning

Filed under: Islam, Jihad, Shariah, Tørklæde — ManInBurka© @ 09:17

Kan man være offentlig ansat sygeplejerske og bære tørklæde på arbejde?

Afstemningen finder sted på Sygeplersken (nederst til venstre)

nurse unidorm

29 juni 2009

Sommer i Danmark og andetsteds

Filed under: Billeder/Pictures, Danmark, Hodja — Tags: — Hodja @ 22:06

Skjoldungen er draget sydpå på en velfortjent ferie.

Han vender veludhvilet og i topform tilbage om nogle uger.

BOVBJERG

Bovbjerg Fyr.

Historien der nægter at dø

birthcertbumper

Læs mere her.

Og her, hvor jeg har historien fra.

Er der nogen der har hørt et eneste ord om dette i danske medier?

Dommedag i kalenderen

Er det ikke pudsigt, som udsigterne for klimaet bliver mere og mere alarmerende, jo tættere vi kommer på den store FN-klimakonference i København?

Tilsyneladende indgår tidspunktet for afholdelsen af den slags topmøder i klimafolkets modeller.

Michael Sandfort; Jyllands-Posten 26.06.2009

Hodja: Det drejer sig ikke om et men to møder. Et formøde i oktober og så selve mødet i december. Det forlyder, at der skal afsættes 6-7.000 politibetjente til formålet. Arme danskere der får brug for politiet til efteråret, men de kan jo glæde sig over, at de er med til at støtte den politiske korrekthed – i rigt mål. Også når afspadseringspuklen for 6-7.000 betjente på nærmest døgnvagt i 10-11 dage dage skal afvikles efter mødet.

Sandheden om det – Danske Udenrigsministeriums – behandling af dets borgere

Det kommer ikke offentligheden ved, at udenrigsministeriet ofrer uskyldige danske borgere til retsforfølgelse i udlandet, for at Danmark kan bibeholde dets samhandel.

Det gælder vel at mærke kun almindelige ‘levepostejsdanskere’. Hvis de er af ‘anden etnisk herkomst’ og skal hentes hjem fra ferie i Libanon, ja så har piben en helt anden lyd.

Andre “fremmede” påtaler problemer med de “enkeltstående tilfælde”

Filed under: Immigration, Racisme — ManInBurka© @ 10:06

“Vi har det så godt i Danmark, men alt for mange tager det for givet.”

“Jeg vil ikke lyde racistisk, men det er langt fra alle med rødder i andre dele af verden, der opfører sig ordentligt. Min datter blev overfaldet af en ung pige med arabiske rødder her i Århus, og ingen i hendes familie ønsker at tage ansvar. Jeg er ikke racist, men mange arabere har en voldsom opførsel. Selvom man har fået et dansk pas, er man stadig gæst i Danmark, og derfor bør man gå i skole, lære sproget, få et arbejde og opføre sig ordentligt. Det er der desværre mange, der slet ikke kan finde ud af.”

Læs videre her

Lad os se om R samler tråden op?

28 juni 2009

EUSSR befehl – Wir folgen!

Det Radigale Venstre ligger for døden – det har sejret sig ihjel.

human+traffickingSamarbejds-Politiken får orgasme: Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) og den danske regering står til endnu et bragende nederlag i EU.

Det sker, når Europakommissionen på torsdag vedtager, hvordan opholdsdirektivet og flere EF-domme skal fortolkes. Det skriver Mandag Morgen, der har læst kommissionens meddelelse.

Den er ualmindelig dårligt nyt for regeringen og Dansk Folkeparti, for udlændingeaftalen fra september dømmes nu ude af kommissionen. Det gælder blandt andet beslutningen om, at 25 procent af alle familiesammenføringer skal udsættes for en ekstra kontrol.

EF-domstolen kan afgøre tvister
»Systematisk kontrol er imod EU-reglerne«, skriver kommissionen, der også fastslår, at afslag skal kunne ankes, at der ikke må stilles krav til familiesammenførtes boligforhold, og at selvforsørgelseskravet maksimalt må svare til kontanthjælpen.

Når Europakommissionen har vedtaget meddelelsen, har borgerne i alle EU-lande mulighed for at kontrollere, om landenes nationale myndigheder forvalter EU-reglerne korrekt. I modsat fald kan kommissionen trække landet for EF-domstolen.

På en række områder skærper kommissionen kravene til den service, de nationale myndigheder skal yde EU-borgere, som søger om familiesammenføring. En tredjelandsborger, som er på vej til et EU-land for at blive familiesammenført, kan ikke afkræves andre dokumenter end pas og dokumentation for familiesammenføringen. Der må for eksempel ikke kræves visum, returbillet eller dokumentation for økonomisk formåen eller bopælsforhold, fastslår kommissionen.

DF: Det er helt uacceptabelt
Dansk Folkepartis nyvalgte europaparlamentariker Morten Messerschmidt mener, at kommissionens fortolkninger er helt uacceptable og ikke har dækning i opholdsdirektivet. Derfor bør regeringen ignorere kommissionens tolkninger, siger han til Mandag Morgen.

De radikales integrationsordfører, Morten Østergaard, glæder sig derimod over EU’s nye linje. Regeringen bør droppe den stramme kontrol og i stedet give borgerne hurtigere sagsbehandling, siger han.

Older Posts »