Hodjanernes Blog

25 april 2009

Sandfort i polemik i Frederiksborg Amts Avis

Vi har bragt Michael Sandforts første indlæg tidligere, men det medførte følgende meningsudveksling:

Præcis betegnelse Michael Sandfort 15.04.2009

INTEGRATION. Under udsendelsen »Debatten« (DR2 26/3) udtalte formand for foreningen Kritiske Muslimer, Sherin Khankan, at betegnelsen »indvandrere« står i vejen for en løsning af integrationsproblemerne, fordi det »fastholder de fremmede som fremmede,« og hun spurgte videre, »hvor mange generationer skal der gå?« Khankan har en pointe, for integrationsproblemerne handler i stigende grad om mennesker, der er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Derfor skal Khankan være velkommen til at foreslå en mere præcis betegnelse for den danske befolkningsgruppe som broderparten af landets integrationsproblemer drejer sig om.

Indvandrere er også individer H. S. Andersen 17.04.2009

INDVANDRERDEBAT. Hvad skal man kalde indvandrere, hvis man ikke mere må kalde dem »indvandrere«, spørger Michael Sandfort inkvisitorisk i et læserbrev den 15. april. Jamen, er det ikke temmeligt indlysende? Man skal kalde dem ved fornavn og efternavn ligesom alle andre borgere. Hvis en person med dansk baggrund har svært ved at klare sig eller gør noget forkert, opfattes det som et individuelt personligt problem. Hvis en person med indvandrerbaggrund gør helt det samme, er det et »integrationsproblem« . Vi må væk fra at behandle indvandrere og deres efterkommere som en stor homogen og fremmedartet gruppe. Hvorfor skal alle indvandrere gøres ansvarlige, hvis nogle få for eksempel begår kriminalitet?.

Ingen problemer? Michael Sandfort 21.04.2009

INTEGRATION. H. S. Andersen har ret i (17/4), at hver enkelt indvandrer bør til- og omtales ved navn lige som alle andre. Men når jeg (15/4), på foranledning af formand for foreningen Kritiske Muslimer, Sherin Khankan, efterlyser en mere dækkende betegnelse end »indvandrere« for den danske befolkningsgruppe, som broderparten af landets integrationsproblemer drejer sig om, hvordan kan Andersen så se noget »inkvisitorisk« i det? Autonome kaldes jo autonome, rockere rockere, sigøjnere sigøjnere, misbrugere misbrugere, pædagoger pædagoger, erhvervsfolk erhvervsfolk og politikere politikere. Ønsker Andersen, at samtlige utilpassede herboende skal remses op ved navns nævnelse, hver gang denne gruppe omtales, eller mener Andersen, at der ikke findes nogen befolkningsgruppe i Danmark, som har integrationsproblemer?

16 april 2009

Præcis betegnelse

INTEGRATION.

Under udsendelsen »Debatten« (DR2 26/3) udtalte formand for foreningen Kritiske Muslimer, Sherin Khankan, at betegnelsen »indvandrere« står i vejen for en løsning af integrationsproblemerne, fordi det »fastholder de fremmede som fremmede,« og hun spurgte videre, »hvor mange generationer skal der gå?« Khankan har en pointe, for integrationsproblemerne handler i stigende grad om mennesker, der er født i Danmark og har dansk statsborgerskab.

Derfor skal Khankan være velkommen til at foreslå en mere præcis betegnelse for den danske befolkningsgruppe som broderparten af landets integrationsproblemer drejer sig om.

Michael Sandfort; Frederiksborg Amts Avis 15.04.2009