Hodjanernes Blog

15 oktober 2012

Klør er trumf…

Filed under: Indvandring, Inklusion, Loonies, Mangfoldighed, Multi-kulti, Muslim, Schweiz — Tags: — Skjoldungen @ 23:00

Så er krænkelsesjunkierne fornærmede igen – og det er ganske Whist…

20 min. Zurich: “The last advertising campaign of the Swiss transporter has not gone unnoticed. On large-format advertising hoards in the German-speaking part of Switzerland, the Swiss flag appears accompanied by the slogan “Kreuz ist Trumpf”. This means literally “The cross is an advantage”, or “clubs are trumps” for aficionados of jass, the traditional card game. A double meaning that not everyone has been able to grasp.

The Muslims of Switzerland have reacted sharply to this image. On some forums, the internet users are indignant about the fact that Swiss is thus making reference to the “cross” and not the “Swiss cross”, reports “Der Sonntag”. The vehemence of the internet users is not a surprise to the Turkish journalist Cemil Baysal. Not long after the emotion caused in the Muslim world by the film “Innocence of Muslims”, “many Muslims feel this slogan is a provocation and an attack against Islam”.  – Swiss, for its part, has given an assurance that its campaign contains no religious or political message.”

(Tip: Islam versus Europe)

Der ER fornuftige arabere

Filed under: Israel, Muslim World, Palæstina - Libanon, Politik, Saudi, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 20:59

En gang imellem kan det virke som om selvkritik i den arabiske verden er ikke-eksisterende

Så er det jo godt, når man ser 2 eksempler på det modsatte:

den algierske avis E-Chorouk Online konstaterer selvkritisk at jøder er interesseret i videnskab i modsætning til arabere. Læs mere om det her

(jeg prøvede at bruge Google Translate til at oversætte den oprindelige artikel til dansk.
Det var IKKE nogen succes, men ganske morsomt 🙂 )

Abdulateef Al-Mulhim, en tidligere saudiarabisk flåde officer skriver i avisen Arab News en meget interessant artikel på engelsk om arabernes krige mod Israel og stiller spørgsmålet : hvad var der sket , hvis araberne havde anerkendt Israel i 1948 ?

Det er en meget letlæselig artikel og hvis emnet interesserer dig, skulle du læse den.

Han har også deltaget i en podcast fra BBC, med titlen Who is the real enemy of the Arab World,
som du kan høre her.

Kildetil l-Mulhim: den korte avis

Jøde/Israelhadere stormer et fredeligt møde i Berlin

Filed under: Antisemitisme, Israel, Kulturberigelse, Totalitære, TrumfEs — trumfes @ 20:40

En bande pro-arabiske “aktivister” legede i går SturmAbteiling i Berlin

Organisationen KKL blev oprettet for 110 år siden med det formål at planter træer i Israel.

På det tidspunkt var landet under ottomansk(=tyrkisk) besættelse. Landet var meget tyndt befolket og en meget stor del af træerne var fældet.

KKL (eller den jødiske nationalfund) har været en enestående succeshistorie og har plantet så mange træer i Israel, at det har påvirket klimaet i positiv retning.
KKL er den største grønne organisation i Israel.

Pengene til træerne er kommet fra jødiske og ikke-jødiske indsamlinger.
Denne lille indsamlingsboks er fra 1934 og stod/står overalt i jødiske foreninger:

I går afholdt man så endnu en indsamling i Berlin, med det berømte Israelske Givatron kor.

At plante træer i Israel kan prorarabiske personer ikke lide og derfor stormede pro-arabiske bøller indsamlingen.

Hitler ville have været stolt.

Læs mere om det her

Hvis du vil vide mere om KKL, så kan du læse om organisationen her

Hvis du skulle have lyst til at plante et træ i Israel, kan du gøre det her – det koster 75 kr.

Tip: JL

Brand new Leather Jacket

Er jøder mere naive end andre?

Og her taler vi ikke om vore selvmordsjøder, men ordentlige af slagsen.

Fra en kronik i Jydepotten: “Der har boet jøder i Danmark, siden Christian IV inviterede portugisiske jøder til kongeriget tilbage i 1600-tallet, og danske jøder har fra dengang til nu levet relativt godt, særligt hvis man sammenligner med tilværelsen i de europæiske nabolande. Som udgangspunkt lever danske jøder stadigvæk en god tilværelse i Danmark. Men siden Anden Verdenskrig er der sket store ændringer i både i det danske samfund og ude i den store verden, og disse ændringer har også haft betydning for danske jøder. – Vi er heldigvis ikke nået til skånske tilstande i København, men det er vigtigt, at vi sørger for, at vi som samfund heller ikke når dertil. Blot fordi det alene er i Malmø, at bomber eksploderer, så skal det ikke blive en sovepude for politikerne herhjemme. Det påhviler nemlig de danske politikere på både nationalt og lokalt plan at reagere på disse forhold, før det går rigtig galt. Et konkret forslag kunne være, at man i skolerne styrker indsatsen imod mellemøstlige indvandreres antisemitisme. For når alt kommer til alt, er det urimeligt, at danske jøder skal være ofre for hatecrimes begået af fundamentalistiske indvandrere.”

Ovenstående er skrevet af en Jonathan Cohn, som er indehaver af det tunge hverv at kortlægge og sprede viden om antisemitiske hændelser. Så vidt, så godt. Men herfra vil vi lige tillade os at gøre jøderne opmærksom på et par forhold som får hr. Cohn’s fromme ønsker til at at ligne delinkventens hengivenhed for bøddelen – også kaldet Stockholm-Syndromet:

For det første sidder danske politikere ikke på en sovepude, de har tværtimod trukket den over hovedet – efter at have gjort i den. At appellere til deres samvittighed er lige så effektivt som at råbe i ørkenen. For det andet burde hr. Cohn være klar over, at samtlige partier på nær eet – d.v.s. et folketingsflertal på ca. 85% – støtter helt of fuldt op om importen af vilde folkestammer fra overgangsperioden mellem sten- og tidlig middelalder. Folkeslag, der ser det som en hellig pligt at udrydde samtlige jøder – før os andre. Til det formål pålægger de danskerne at betale en ekstraskat – jizyah (Arabisk: جزية) – på et sted mellem 50 og 100 millarder kroner årligt. For det tredie er der ingen indsats imod mellemøstlige indvandreres antisemitisme i skolerne – tvært imod. At opfordre til noget sådant er racistisk, fremmedfjendsk og islamofobisk og vil med sikkerhed bringe hr. Cohn i fr. Stampes fedtefad. Eller på slagtebænken.

Som et godt og velment råd til hr. Cohn kan vi sluttelig anføre, at selvom svælget mellem politikernes og almuens holdninger til jødespørgsmålet er af inter-galaktiske dimensioner, så vil det nok være klogt at lade naiviteten ligge og så se at komme til enten USA, Israel eller evt. Schweiz så hurtigt bederemmen kan holde. Vi andre er tvunget til at blive og tage skraldet – og desuden kan vore fiskekuttere ikke længere anduve Sverige. Det findes ikke mere. Så kunne man lige så godt straks sejle til Auschwitz… Langt mindre kan de sejle til Israel…

Fremgang for Den Korte Avis

Filed under: Bloggere, Jernhesten — Jernhesten @ 16:06

Mens de gamle aviser er ved at blive kvalt i deres egen kvalmende politisk korrekte propaganda blomstrer en lidt anderledes net-avis op.

Jo, Den Korte Avis har såmænd omtalt den noble prisuddeling, – og samtidigt refereret kritiske bemærkninger fra udenlandske aviser, som fx Daily Telegraph, der spørger: “Er det for sent for Alfred Nobels arvinger at bede om at få deres penge tilbage?

Den Korte Avis havde over 90.000 læsere i september

Den Korte Avis fortsatte fremgangen i september og passerede det runde tal på 90.000 læsere på månedsbasis. Det nøjagtige tal er 93.183. Vi taler om 93.183 forskellige mennesker, der rent faktisk har været inde på avisen. En stigning fra omkring 83.000 i august.

Det ugentlige antal forskellige læsere lå i sidste uge på 34.000. Også her er der en stigning i forhold til august måned.

Disse tal skal ses i lyset af, at vi kun udkommer fem af ugens syv dage.  Vi kan samtidig notere fortsat fremgang i antallet af abonnenter, der modtager avisen på mail (nyhedsbrev). Det har nu rundet 15.600.

Daniel Hannan om det udemokratiske EUSSR projekt

Filed under: EU, Højrefløjen, Jernhesten, Konservative, Politik, UKIP — Jernhesten @ 14:56

Hannan har ikke helt Nigel Farage niveau, men blandt konservative politikere må han dog siges at være forbløffende god.

Hans konservative danske kollega i Mickey Mouse parlamentet når ham i hvert fald ikke til sokkeholderne.

Pæstilensisk leder praler af produktionsstigning i P.A.

Kom ikke og sig, at pæstilenserne ikke kan øge produktiviteten.

Ægyptisk forår: Legal pædofili, vold mod kvinder og børn samt voldtægt

Alt sammen i shariahens navn – forstås!

Morgenfascisten Jyllands-Pesten: Wollt ihr den totalen Frieden…?

Somme tider trumfer provinsudgaven af Samarbejds-Politiken endog hjørnekontoret på Råddenhuspladsen:

Lederen: “Det er blevet fremhævet som overraskende, at Nobelkomiteen i Oslo tildelte Den Europæiske Union årets fredspris. Hvori, det overraskende skulle ligge, er uklart. Snarere var det på tide, at udmærkelsen gik til det apparat, der i forskellige skikkelser har sikret Europas fred, frihed og velstand i over 60 år. Ingen kandidat til prisen kunne være bedre. Nordmændene har ikke altid ramt rigtigt. Denne gang gjorde de det med bravur.” […] – Vil vi et socialdemokratisk, liberalt, konservativt eller helt fjerde Europa, der hænger sammen og kan varetage sammenhængende, europæiske interesser fra Middelhavet til Ishavet? [..] Enhed i mangfoldigheden, mere selvtillid, nyt mod.”

—  Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los! —

Ægyptisk forsker: Paven er jøde

Jøderne var selv med til at planlægge Holocaust ifølge ægyptisk advokat